26 december 2023

Wateroverlast kerkhof in Ooij.

Water op het kerkhof bij de St. Hubertuskerk in Ooij.

Van het buitendijkse kerkhof in Kekerdom zijn we het wel gewend dat het water op het kerkhof staat maar in Ooij heb ik dat nog nooit gezien. Daar staat inmiddels ook water op het kerkhof, dat van een nabij gelegen plas komt.  Ook in de omgeving, Jonkmanshof en omgeving, staat veel (kwel) water.

22 mei 2019

Informatieavond wateroverlast Breedeweg

Persbericht van de gemeente Berg en Dal. Wat is er al gebeurd om wateroverlast in Breedeweg te verminderen? En welke stappen gaan de gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland de komende periode zetten? Wat vinden inwoners van deze plannen? En wat kunnen ze zelf doen om wateroverlast aan te pakken? Deze vragen komen aan bod tijdens de informatieavond voor inwoners van Breedeweg op maandag 27 mei 2019 in Zalencentrum De Sleutel, Bredeweg 71, Breedeweg, van 19:30 tot 21:00 uur voor inwoners van Breedeweg. De avond zal er als volgt uitzien.
Wethouder Sylvia Fleuren opent de avond. Daarna volgt een inhoudelijke toelichting door de senior rioolbeheerder van de gemeente Berg en Dal, Maaike Klomp. Vervolgens vinden er tafelgesprekken plaats met de aanwezigen. Aan tafels wordt met inwoners gesproken over mogelijke maatregelen en wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast aan te pakken. Wat zijn hun ideeën en wat hebben ze nodig om deze uit te voeren?
Aanpak wateroverlast gemeente Berg en Dal. Extreme regenval zorgt voor wateroverlast op verschillende locaties binnen de gemeente Berg en Dal. Wateroverlast helemaal voorkomen kan niet, verminderen kan wel. De gemeente en Waterschap Rivierenland gaan de komende periode samen met inwoners wateroverlast aanpakken. We beginnen in Breedeweg. Andere overlastlocaties volgen daarna.
___________________________________________________________________

29 mei 2018

Veel wateroverlast in de gemeente Berg en Dal

In de diverse dorpen van de gemeente Berg en Dal heeft men dinsdagavond last van het vele water gehad. Wolkbreuken zorgden er voor dat de rioleringen het vele water niet konden verwerken. De brandweerkorpsen van de diverse dorpen moesten uitrukken maar niet overal kwam het tot een directe inzet.  Ter plaatse bleek regelmatig, dat het een kwestie van tijd was tot het water gewoon via de riolering weg liep. Zo ook in de Acaciastraat-Esdoornstraat-Sleedoornstraat te Beek. De brandweer van Ubbergen kwam wel ter plaatse maar greep niet in, omdat het geen gevaar kon. Wel moesten ze assistentie verlenen  bij zorgcentrum Hamer in Berg en Dal, waar het water in de kelder stond. Maar de eerste melding kwam uit Millingen aan de Rijn waar de brandweer aan het werk moest. Diverse straten stonden daar onder water. Ook in het Gasthuis moest men volop aan de bak. Daar kwam het water zelfs door het dak naar binnen. Op de Heerbaan werd gewaarschuwd voor putdeksels die weggespoeld waren. Ook in Leuth liepen diverse straten onder water en zou kort de stroom uitgevallen zijn. In Groesbeek werd de brandweer gewaarschuwd voor diverse plaatsen waar wateroverlast was. Overigens kwam het deze avond goed uit, want de vrijwillige brandweermensen in de gemeente Berg en Dal oefenen meestal op dinsdagavond.

 

 

5 januari 2018

Wateroverlast bij dierenweide Groesbeek na regenbuien

GROESBEEK –  Bij de vernieuwde dierenweide aan de Kerkstraat in Groesbeek lijken problemen te ontstaan na regenbuien. Naast de gerealiseerde vijver ligt er veel water en is er sprake van modder in de weide. Omwonenden maken zich zorgen over het welzijn van de beesten, die in de problemen kunnen komen door de modder.  De gemeente Berg en Dal laat desgevraagd weten dat grote hoeveelheden neerslag nauwelijks te verwerken zijn voor de grond, maar er wordt wel gekeken naar een oplossing.  “Met beheerder Hugo van de Ven gaan we in gesprek over wat we kunnen doen om de wateroverlast terug te dringen”, aldus een woordvoerder. De dierenweide is in de zomer van 2017 opgeknapt. In en rond de weide was sprake van achterstallig onderhoud. De dierenverblijven waren aan vervanging toe, de vijver was buiten zijn oevers getreden en het gras nog sporadisch aanwezig. De weide kreeg bij de heropening de naam ’t Venneke, vernoemd naar de familie Van de Ven. Zij beheert de weide al 45 jaar. Remco Wildeman maakte de foto’s.

11 oktober 2017

Berg en Dal pakt wateroverlast aan

GROESBEEK/BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal blijft maatregelen nemen om de wateroverlast tegen te gaan. Lokale en regionale media hebben van wethouder Alex ten Westeneind een uitnodiging ontvangen voor een korte excursie bij De Dries in Groesbeek.  Die excursie was op 10 oktober. Er werd informatie gegeven over de werkzaamheden aan De Dries en over de aanpak van wateroverlast in de gemeente. En bij een excursie over wateroverlast hoort natuurlijk een beetje regen. Tegen het einde viel er dan ook een bui.  Door de klimaatverandering vallen er de laatste jaren lokaal steeds vaker zwaardere buien. Voorkomen van overlast kan helaas niet, wel verminderen. Daarom heeft de gemeente Berg en Dal de afgelopen jaren al diverse aanpassingen gedaan. Een van de projecten die nu loopt is De Dries, waar de riolering, het asfalt en het trottoir worden vernieuwd. Tekst en foto’s Remco Wildeman.

Lees verder...
8 juni 2016

Gemeente Berg en Dal wil inzicht in wateroverlast

Gemeente Berg en Dal en vooral Breedeweg, is de afgelopen week tot tweemaal toe getroffen door een zeer extreme regenbui. Dit heeft tot veel overlast en schade geleid. De gemeente doet haar uiterste best om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De wateroverlast van afgelopen week heeft sommige inwoners ook persoonlijk getroffen. Wethouder Ria Barber: “Het is belangrijk dat mensen zich melden bij de gemeente. Alleen op die manier krijgen we een compleet overzicht van alle problemen en kunnen we zoeken naar een oplossing”.
Het is de taak van de gemeente om samen met het Waterschap het regenwater goed af te voeren. Dit doen we via ons rioolstelsel en beken en sloten en dergelijke (watersysteem). Ons riool kan 20 mm regen per uur verwerken zonder dat dit water-op-straat veroorzaakt. Zo’n bui van 20 mm per uur komt gemiddeld eens in de twee jaar voor. Door de klimaatverandering vallen er de laatste jaren lokaal steeds vaker zwaardere buien. Bij ons was dat zo op maandag 30 mei. Toen viel er over de hele dag ruim 80 mm water. Daarvan viel iets meer dan de helft (42 mm) tussen 16:00 en 17:00. Op vrijdagavond 3 juni viel er in korte tijd weer zoveel regen: 22 mm in 17 minuten. Op deze extreme situaties is ons watersysteem niet berekend. Vooral in Breedeweg was er veel overlast. De weersvoorspellingen van afgelopen week gaven aan dat er iedere dag kans was op een nieuwe zware bui. Na de extreme hoeveelheid regen op 30 mei was het daarom belangrijk ervoor te zorgen dat het watersysteem een nieuwe zware bui weer enigszins aan zou kunnen. Met man en macht is toen (zichtbaar en onzichtbaar) gewerkt aan het schoonmaken van wegen, kolken, riolen en watergangen. Vooral in Breedeweg, maar ook in de delen daarachter. Op 3 juni kwam daar weer een zeer zware bui overheen. Alle schoonmaakwerkzaamheden zijn daarna opnieuw gestart.
Heeft u overlast, schade of een klacht? Meld dit dan aan ons via telefoonnummer 14024 of www.bergendal.nl. Heeft u foto’s of een filmpje van de gebeurtenissen? Geef dit dan aan bij uw melding. Dat kan enorm helpen bij het zoeken naar een oplossing.

DSC_7573 wateroverlast naam

31 mei 2016

Veel wateroverlast in de regio.

De hevige regenval van hedenmiddag en avond heeft in de regio voor veel wateroverlast gezorgd. In de gemeente Berg en Dal moest de brandweer diverse keren uitrukken voor wateroverlast. In de diverse dorpen stonden verschillende straten blank en veel inwoners hadden te maken met ondergelopen kelders en schuren en bij anderen was het zelf de woningen binnen gekomen. De foto’s zijn uit de Prins Mauritsstraat in Ooij. De riolering kon het daar niet aan maar gelukkig kon een deel van het water rechtstreeks de Wilhelminaplas inlopen. zie bericht op Waterpeilen.nl.DSC_7573 wateroverlast naam DSC_7579 wateroverlast naam