13 juni 2021

LOKAAL! Nu een officiële  politieke partij in Berg en Dal.

Berg en Dal – Afgelopen woensdag zijn de handtekeningen gezet om de nieuwe politieke partij die ontstaat door de fusie van GJS, Polderbreed en Voor Berg en Dal, officieel te maken. Het was al enige maanden bekend dat de drie partijen gaan fuseren en de naam LOKAAL! was ook al openbaar gemaakt. De bestuursleden Paul Remy, Karel Spann en Maarten Ernst hebben met het zetten van de handtekeningen onder de oprichtingsakte LOKAAL! geregistreerd als politieke partij. De ondertekening vond woensdag 9 juni jl. plaats op het kantoor van notaris Mostart en Timmermans in Beek. De komende maanden zal er door verschillende commissies hard gewerkt worden aan de voorbereidingen van de verkiezingen in maart 2022.

9 juni 2021

Berg en Dal gaat binnen bebouwde kom ratten bestrijden met luchtbuks

Geert Verriet van Verriet Dienstverlening in Ooij. Hij is gespecialiseerd in het bestrijden en afschieten van ratten.


De gemeente Berg en Dal gaat ratten bestrijden door ze neer te schieten met een luchtbuks. In het buitengebied gebeurt het al op deze manier. Hier is gebleken dat het heel effectief is. De gemeente gaat daarom ook binnen de bebouwde kom deze methode gebruiken. Andere manieren om ratten te bestrijden zijn verboden of ze werken niet goed. Zo is rattengif verboden omdat het slecht is voor mensen, andere dieren en het milieu. Het gebruik van kooiklemmen geeft te weinig resultaat. Bovendien sterven ratten in klemmen vaak een pijnlijke dood. Bij schieten zijn ze meestal meteen dood. Veiligheid. Het bestrijden van zwarte en bruine ratten met een geweer is sinds juli 2018 toegestaan. Het mag alleen onder strenge voorwaarden door mensen met een vergunning. De veiligheid van inwoners en andere dieren staat hierbij voorop. De gemeente gaat bijvoorbeeld niet op pleinen en in straten schieten. Ook wordt er alleen na zonsondergang geschoten. Er zijn dan minder mensen op straat. Daarnaast is er altijd een extra persoon aanwezig. Deze ‘buddy’ houdt samen met de schutter de omgeving in de gaten. De schutter en de buddy hebben allebei een warmtebeeldcamera. Met deze camera is goed te zien waar de ratten zitten. De provincie en de politie hebben inmiddels toestemming gegeven voor het schieten van ratten binnen de bebouwde kom. De Faunabeheereenheid Gelderland moet per deelgebied toestemming geven. De rattenbestrijder die de ratten gaat schieten heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De bestrijder gebruikt een luchtbuks geweer met een gedempt geluid. Voorkomen beter dan bestrijden. Rattenoverlast wordt meestal veroorzaakt door menselijk gedrag. Daarom kunnen inwoners zelf veel doen om overlast te voorkomen. Zoals vogels en eenden niet voeren, geen etensresten op het terras laten liggen en vuilniszakken kort voor het ophalen pas buiten zetten. Hierbij geldt dat voorkomen altijd beter is dan bestrijden. Meer informatie www.bergendal.nl/ongedierte-ratten. Als het rattenprobleem groot is, grijpt de gemeente in. Steeds meer bruine ratten. Het aantal bruine ratten neemt de laatste jaren landelijk flink toe. Sinds rattenvergif is verboden, is het steeds moeilijker om ratten te bestrijden. Daarom laat de gemeente ratten afschieten door een expert van het bedrijf Verriet Dienstverlening uit Ooij. 

5 juni 2021

Dromenlab bij de Vijverhof in Berg en Dal.

Dromenlab op de Vijverberg

De KlokGroep wil graag van bewoners en belanghebbenden weten hoe zij De Vijverhof in Berg en Dal in de toekomst zien. Hoe zorgen we voor verbinding met de omliggende wijken? Hoe maken we een fijne plek van en voor mensen uit de omgeving? Aan welke voorzieningen op het terrein is behoefte? Wat vinden de toekomstige bewoners belangrijk in en om hun woning? Om aan te sluiten op de online inspiratiesessies van december jl. organiseerde KlokGroep samen met De Plekkenmakers een Dromenlab. Tot en met zaterdag 5 juni 2021 kon iedereen zijn of haar dromen delen via https://lnkd.in/d7DZBE5.  Maar ook fysiek was het mogelijk. Daarom organiseerden ze op 5 juni tussen 10.00 uur en 16.00 uur, op het terrein van de Vijverhof  buiten bij het oude restaurantgedeelte van de hoofdingang van De Vijverhof een markt, waar iedereen zijn of haar dromen kon invullen. Dit gold voor bewoners van het terrein, omwonenden, inwoners van de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud, iedereen was van harte welkom om mee te denken over de toekomst van het terrein. Bezoekers konden o.a. een droomkaart invullen en briefjes met hun ideeën op de borden plakken. En dat werd een succes. Zaterdag zijn er ca. 100 mensen geweest. Online hebben 161 mensen de enquête ingevuld. De kaarten in de brievenbus worden nog geteld! Deze resultaten worden nu verzamelend en hierover zullen ze een terugkoppeling geven via de website www.vijverhofbergendal.nl en de nieuwsbrief (men kan zich ook via de website inschrijven voor deze nieuwsbrief. zie de foto’s

 

Lees verder...
5 juni 2021

Jos Verstegen lijsttrekker D66 Berg en Dal

Jos Verstegen uit Berg en Dal

Jos Verstegen (65) is door de leden van D66 Berg en Dal gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Na 6 jaar neemt Tessa Vorderman afscheid: “ ik heb met veel plezier zes jaar de politieke kar getrokken en zie in Jos een prima opvolger! Daarbij is Jos geboren en getogen in Berg en Dal.” Jos was tot 2018 werkzaam als director/CFO bij Synbra Holding bv, een internationaal kunststofverwerkend bedrijf. Hij is nog steeds actief als partner bij Start Up Nijmegen en participeert in Noviocap bv, een bedrijf actief in de ontwikkeling van medical devices. Daarnaast bekleedt Jos verschillende maatschappelijke functies. Met deze lijsttrekker met veel ervaring en een goed verhaal gaat D66 Berg en Dal goed scoren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Van 2015 tot heden is hij namens D66 actief als carrousellid en voorzitter.  In die rol heeft hij met name zijn expertise op financieel/economisch gebied ingezet voor de gemeente Berg en Dal. Verstegen:  “Ik ben zeer vereerd met mijn verkiezing tot lijsttrekker en ga straks met veel energie de verkiezingscampagne in en wil mijn kennis en ervaring in zetten om als D66 een zichtbare bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente Berg en Dal. Voor mij is het belangrijk om op basis van de sociaal liberale uitgangspunten van de partij de vraagstukken binnen onze gemeente aan te pakken en in alle kernen oog te hebben voor de leefbaarheid. Ook is het ons doel dat onze inwoners de ruimte krijgen om hun kwaliteiten te laten zien. Dat is niet alleen goed voor die inwoners maar ook voor de ontwikkeling van onze mooie gemeente. D66 Berg en Dal wil hen daarvoor alle kansen bieden”.

18 mei 2021

Startnotitie Omgevingsvisie Berg en Dal vastgesteld

Ooijpolder, gemeente Berg en Dal


Het college van Berg en Dal heeft de zogenoemde startnotitie omgevingsvisie vastgesteld. In de omgevingsvisie bepalen de gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen hoe ze willen dat Ubbergen, Millingen, Kekerdom, Groesbeek, de andere mooie dorpen en het buitengebied er in de toekomst uitzien. Aan de basis van deze omgevingsvisie staat de startnotitie. Daarin staat waar alle betrokkenen het in de Omgevingsvisie over willen gaan hebben en hoe. Deze startnotitie is gemaakt na gesprekken met inwoners, organisaties, bestuurders en medewerkers van de gemeente. Tijdens deze gesprekken zijn diverse onderwerpen naar voren gekomen die in de startnotitie staan en die dus gebruikt worden bij de Omgevingsvisie. Wat houdt die omgevingsvisie precies in?
Als (waarschijnlijk 17 juni) ook de gemeenteraad de startnotitie goedkeurt gaan gemeente, inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen in Berg en Dal de omgevingsvisie maken. Daar leggen ze gezamenlijk vast waar in de dorpen we willen wonen, waar we willen kunnen recreëren, hoe we gezond oud kunnen worden. Samen gaan we nadenken over hoe onze kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen. Maar ook hoe we ons voorbereiden op een leven zonder fossiele brandstoffen (zoals aardolie en aardgas), wat we met ons landschap willen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat onze dorpen en ons prachtige buitengebied ook in de toekomst een prettige plek om te wonen, werken en recreëren zijn. Mensen die de startnotitie willen bekijken of meer informatie willen kunnen kijken op https://omgevingsvisiebergendal.nl/Nieuws. Waarom doet de gemeente dit? Met de komst van de Omgevingswet in 2022 is iedere gemeente verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen voor haar hele grondgebied. Het geeft de gemeente de kans om al het beleid daarin te verwerken en te actualiseren. En om de grote opgaven zoals woningbouw, klimaatverandering en duurzame energie, in samenhang te benaderen samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Wethouder Nelson Verheul: “Zo moet het in mijn ogen zijn: gezamenlijk onze toekomst bepalen op gebieden als wonen, recreëren en duurzaamheid. Zo maken we gebruik van elkaar kennis, ideeën en wensen zodat onze prachtige uitgestrekte gemeente ook in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk blijft.”

29 april 2021

Nieuwe website gemeente Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal heeft sinds vanmiddag een nieuwe website. De nieuwe website was nodig omdat het systeem achter de oude website niet meer werd ondersteund. De nieuwe website is overzichtelijker dan de oude, gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor inwoners met een (visuele) beperking. Het adres van de website is nog hetzelfde: www.bergendal.nlOverzichtelijk. De website is ingericht op basis van het zoekgedrag van bezoekers. Onderwerpen waar bezoekers het vaakst naar zoeken staan vooraan op de website. Er is ook gekeken hoe bezoekers zoeken en waar bezoekers een onderwerp verwachten. Dat is gedaan met een test waar ruim 100 mensen aan mee hebben gedaan. Ook is de zoekfunctie zelf verbeterd waardoor inwoners onderwerpen sneller vinden.
Toegankelijk. Websites van overheden moeten voldoen aan strenge toegankelijkheidseisen. Ze moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners, met en zonder beperking. Jaarlijks wordt de toegankelijkheid onderzocht door een onafhankelijke organisatie. De toegankelijkheidseisen gaan bijvoorbeeld over het contrast op de website, maar ook over de opmaak van de tekst, het kleurgebruik, het zoeksysteem, enzovoort. De toegankelijkheid van de website is vooruitlopend daarop ook al getest door een inwoner met een visuele beperking. Quote burgemeester: “Ik ben blij met onze nieuwe website. Het is ontzettend belangrijk dat zowel inwoners, ondernemers, als toeristen snel de informatie vinden die ze zoeken. Dat geldt zeker ook voor inwoners met een visuele beperking of oudere inwoners die het soms lastig vinden om digitaal informatie te vinden. Naast de belangrijke praktische wijzigingen, vind ik de nieuwe website ook mooier en beter passen bij onze groene en gastvrije gemeente.”

26 april 2021

Wandel het Poëziepad in Berg en Dal

Op zaterdag 24 april opende wethouder Annelies Visser het Poëziepad in het dorp Berg en Dal. Een route langs 9 bankjes met naast elk bankje een gedicht van een inwoner. De wethouder liep een deel van de route en ging in gesprek met schrijvers van enkele gedichten. Inwoner Dick van den Heuvel kwam met het idee om gedichten van mensen uit Berg en Dal te koppelen aan de bestaande bankjesroute. Inwoners konden persoonlijke gedichten voor de banken insturen. Een jury koos de mooiste 9 gedichten. Die zijn nu naast de bankjes geplaatst. Bij de bankjes zijn ook bloemen ingezaaid en struiken gepland. Deze plekken worden door buurtbewoners zelf beheerd. Op www.bergendal.nl/poeziepad staat de route. Binnenkort komt de route ook op www.wandeleninbergendal.nl. Ook kunnen wandelaars een flyer ophalen bij de VVV in Groesbeek (adres: Dorpsplein 1a, Groesbeek). Er is ook een speurtocht. Deze staat ook op www.bergendal.nl/poeziepad. Er staan 9 verschillende ingezoomde foto’s. Wandelaars schrijven bij de foto’s bij welke bank de foto genomen is. De uitslag kunnen zij voor 1 juni mailen naar poeziepad@gmail.com. Drie juiste inzendingen ontvangen een leuk cadeautje. Deze activiteit is leuk om met kinderen te doen. Foto’s: Poeziepad (1): Gedichtschrijfster Joke Schoot-Uiterkamp en inwoner Dick van den Heuvel.
Poeziepad (2): Pien Boonstra en Mara Altena van basisschool Titus Brandsma met hun gedicht.
26 april 2021

Vandaag 6 lintjes in de gemeente Berg en Dal.

Vandaag heeft burgemeester Mark Slinkman 6 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners uit onze gemeente Berg en Dal.
➡ Geert Verweij uit Ooij. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Ger Toonen uit Ooij. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Erik Brugman uit Leuth. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Johan Bekhuis uit Kekerdom. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Jan van Ophuizen uit Millingen. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Henk Coenen uit Groesbeek. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Van harte gefeliciteerd, wij zijn ontzettend trots op deze vrijwilligers! zo werd op de Facebookpagina van de gemeente Berg en Dal gemeld.
 
Lees verder...
23 april 2021

Tennisvereniging Berg en Dal tweede bij “Sportpark van het jaar” verkiezing

wethouder Annelies Visser feliciteert voorzitter Arjan Zoet

Tennisvereniging Berg en Dal heeft donderdagmiddag de 2e prijs gewonnen bij de landelijke verkiezing ‘Sportaccommodatie van het jaar’. Wethouder Annelies Visser feliciteerde de vereniging door donderdagavond een bloemetje te overhandigen aan voorzitter Arjan Zoet. Dit zei de jury over de tennisvereniging: “Heel knap hoe zij een bestaande accommodatie volledig hebben verduurzaamd, met veel oog voor circulariteit. Ook hebben zij al hun leden heel goed betrokken en hier echt een gezamenlijk initiatief van gemaakt.” Er deden 31 verenigingen mee aan de verkiezing. zie promotiefilm op YouTube