31 maart 2021

Uitgangscontrole gemeentehuis Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal treft maatregelen om te voorkomen dat documenten uitlekken. De gemeente heeft geleerd van de affaire bij de formatie van de nieuwe coalitie en de daaruit vloeiende landelijke media- en politieke aandacht. Wat gaat de gemeente doen? Bij de uitgang van het gemeentehuis komt een controleur. Hij of zij controleert of de vertrekkende ambtenaar aantekeningen zichtbaar met zich meedraagt. Vanwege corona werken alleen ambtenaren in het gemeentehuis die niet thuis kunnen werken, zoals baliemedewerkers. Het overgrote deel van de ambtenaren werkt thuis. Bij hun woning is uitgangscontrole geen reële optie. Daarom ontvangen al deze medewerkers een zogenoemde Ollongren-map. De ambtenaren zijn verplicht om al hun documenten en aantekeningen in deze map te doen wanneer zij hun woning verlaten. Wat vindt de burgemeester. Mark Slinkman: “Ondanks dat we onze medewerkers getraind hebben in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) vinden we het verstandig om deze extra maatregelen te nemen. We hebben in Den Haag kunnen zien dat een foutje zo gemaakt is. Daar willen we de personen die genoemd worden in de gemeentelijke documenten tegen beschermen. Daarom beginnen we daar morgen al mee.” 🙂

30 maart 2021

De Avond4daagse Berg en Dal 2021 gaat dóór!

Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen met de Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50. Aanmelden kan vanaf 29 maart via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/bergendal.  Meer informatie kan je terugvinden op www.avond4daagse.nlHet bestuur van de a4d Berg en Dal wenst je veel wandelplezier.

26 maart 2021

Inloop en Ontmoeting in de gemeente Berg en Dal

De inloop en ontmoeting in de Polderkamer in Ooij (2016).

Wil je het huis eens uit? Zin in gezelschap en een praatje? Of wil je samen met anderen iets leuks doen? Kom dan eens naar een van de inloop- en ontmoetingsruimten in de gemeente Berg en Dal. De Inloop en Ontmoeting is voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal, jong en wat ouder. Zoals de naam al zegt, kunt u elkaar bij deze gelegenheid ontmoeten. Je kunt zo binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie drinken, samen eten of deelnemen aan activiteiten. Zo ontstaan nieuwe contacten en mogelijkheden om samen bezig te zijn. Als deelnemer stimuleren we je om mee te helpen en nodigen we je uit om zelf ideeën voor activiteiten naar voren te brengen. De inloop wordt begeleid door professionals en vrijwilligers. De begeleiders bieden zoveel mogelijk maatwerk en spelen in op bijzondere behoeften bij de begeleiding van bezoekers. De meeste mensen komen zelfstandig naar de inloop en ontmoeting. Maar voor sommigen is mobiliteit en vervoer een probleem. Waar mogelijk lossen we dat op met vrijwilligers die mensen halen en weer thuis brengen. Voor de inloop & ontmoeting in Ooij zoeken we naar vrijwilligers die mensen kunnen halen en brengen. De vraag is om dit met eigen vervoer en tegen een kleine vergoeding  te doen. De inloop & ontmoeting vindt plaats in de Polderkamer in de Sprong op woensdag en vrijdag. Voor vragen of aanmelden stuur een email naar E.Greve@kalorama.nl  Voor een inwoner van Beek zijn we op zoek naar een maatje. Iemand die het net als meneer leuk vindt om een terrasje te bezoeken; een mooie route te rijden; te luisteren naar en praten over jaren 70 en 80 muziek; te praten over reizen en samen te eten. Meneer beschikt over vervoer en zou het fijn vinden om op regelmatige basis erop uit te gaan. Lijkt u dit wat? Neem dan contact op met Petra Kregting via petra.kregting@fortewelzijn.nl

 

13 maart 2021

Stormschade in Berg en Dal

De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest zaterdagmiddag rond 16.00 uur uitrukken voor stormschade in de Molenbosweg te Berg en Dal. Daar was een grote tak uit een boom gewaaid en op twee geparkeerde auto’s terechtgekomen, die allebei zware schade opliepen. Een derde auto, die juist wilde vertrekken, liep lichte schade aan de voorruit op. De auto’s stonden daar geparkeerd terwijl de eigenaren waarschijnlijk het bos ingelopen waren. Terwijl de brandweer bezig was de boomtak te ruimen, zijn ze niet bij hun auto teruggekomen.  De geparkeerde Mercedes had schade aan ruiten en het dak van de auto terwijl de geparkeerde Tesla zware schade had aan zowel het glazen dak ( diverse gaten) en de achterzijde van de auto. Verderop in dezelfde Molenbosweg was eveneens een boom omgewaaid, maar omdat daar geen verkeer komt is deze niet door de brandweer geruimd. zie de foto’s 

8 maart 2021

De volgende stap is gezet: LOKAAL! wordt de naam van de nieuwe politieke partij.

———————————–Nagekomen PERSBERICHT—————————

Berg en Dal – In februari is het besluit genomen dat de nieuwe politieke partij die ontstaat door de fusie van GJS, Polderbreed en Voor Berg en Dal, de naam LOKAAL! krijgt. LOKAAL! in hoofdletters om te benadrukken dat we drie lokale partijen waren en dat we lokaal blijven. We blijven onze uitgangspunten afstemmen op wat voor de inwoners van Berg en Dal belangrijk is. We zijn niet gebonden aan uitgangspunten van een landelijke partij. Het uitroepteken is om dat nog extra te benadrukken. Inmiddels is er ook een overbruggingsbestuur dat zich de komende maanden bezighoudt met alle zaken die nodig zijn om volgend jaar met de nieuwe partij aan de verkiezingen mee te doen. De drie bestuursleden zijn afkomstig uit de drie gefuseerde partijen.  Dit overbruggingsbestuur bestaat uit: Paul Remy, Voor Berg en Dal (voorzitter), Maarten Ernst, Polderbreed (secretaris) en Karel Spann, GJS (penningmeester). De komende tijd gaat dit bestuur de officiële start van LOKAAL! voorbereiden.  Door de krachten te bundelen tot één verkiezingsprogramma komt het beste van de drie partijen naar voren bij de komende  gemeenteraadsverkiezingen.

27 februari 2021

Voorstel optimalisatie van afvalinzameling naar gemeenteraad Berg en Dal

Op 1 april 2021 bespreekt de gemeenteraad van Berg en Dal de optimalisatie van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal. Het voorstel is om het afvalbeleid op twee punten te veranderen. Namelijk het restafval in plaats van tweewekelijks, vierwekelijks ophalen door Dar vanaf 2022. En het apart inzamelen en verwerken van luiers en incontinentiemateriaal vanaf halverwege 2021.  Het voorstel is een uitkomst uit de verschillende gesprekken die met inwoners zijn gevoerd.  Het college legde in september 2020 een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad ter bespreking. De raad sprak haar voorkeur voor deze keuzes uit. Maar het college en de raad vonden het belangrijk dat ook inwoners betrokken werden bij deze keuzes. De inwoners zijn door middel van een digitale enquête en door een viertal digitale groepsgesprekken betrokken. In totaal vulden 340 inwoners de enquête in. Aan de online groepsgesprekken deden 24 inwoners mee. Inwoners geven in algemene lijn het volgende aan:

 • Ze waarderen het huidige hoge serviceniveau en dit serviceniveau mag geld kosten.
 • Ze vinden het belangrijk dat afval makkelijk kan worden gescheiden.
 • Ze vinden het prima dat de gebruiker/vervuiler betaalt, maar als gemeente moet je wel opletten dat je dit niet té ver doorvoert.

Daarnaast bleek dat voor omgekeerd inzamelen onvoldoende draagvlak is onder de inwoners. Verder is er een wisselende voorkeur voor het stoppen van de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer.   

Lees verder...
26 januari 2021

Doe mee met de poëziewedstrijd Berg en Dal 

De afgelopen tijd zijn er 16 bankjes geplaatst in het dorp Berg en Dal. Samen vormen ze de bankjesroute. Werkgroep Poëziepad Berg en Dal wil bij 9 bankjes poëzieborden plaatsen. Het verbinden van alle bankjes met poëzie zorgt voor een creatieve en plezierige ontmoeting tussen dorpsbewoners. Maar hopelijk is de poëziewedstrijd ook een mooie uitdaging in deze coronatijd. De werkgroep roept op om mee te doen met de poëziewedstrijd. Meer informatie op www.bergendal.nl/poeziepad. Hoe doen inwoners mee? Inwoners schrijven een gedicht in het Nederlands geïnspireerd op het thema: ‘gezien vanaf de bank’. Het gedicht mag maximaal 25 regels bevatten. Het gedicht kunnen zij uiterlijk 8 maart mailen naar poeziepad@gmail.com. Het is belangrijk dat inwoners in de mail duidelijk aangeven bij welk bankje het gedicht hoort en wat hun naam en woonplaats is. Om welke bankjes gaat het?

 • Bank 1: Aan het eind van het Klappeijenpad tegenover de ingang Waldboeren
 • Bank 2: Bovenaan de Holleweg bij uitzicht Persingen
 • Bank 3: Prins Bernardlaan bij speeltuintje
 • Bank 4: Bij de eerste flat op de Vijverhof bij de Kwakkenberglaan
 • Bank 5: Oranjelaan hoek Julianalaan
 • Bank 6: Heilig Hartkerk bij het H.H. beeld
 • Bank 7: Kerstendal bij de jeu-de-boulesbaan
 • Bank 8: Watertorenweg bij het plantsoen
 • Bank 9: Clarenbeekseweg bij oorlogsmonument

 

 

Lees verder...
22 januari 2021

Fusie lokale partijen in de polder een feit!

Samen staan we sterker! De lokale politieke partijen GJS (Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen), Polderbreed en Voor Berg en Dal fuseren. Dat hebben de leden van de drie partijen op de valreep van 2020 besloten. De partijen zullen in 2022 als één politieke partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Berg en Dal. De gemeenteraad van Berg en Dal bestaat voor het grootste deel uit lokale partijen; 6 op een totaal van 11 partijen. ‘Het grote aantal lokale partijen in de raad komt nog uit de tijd van vóór de fusie van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek’, zegt Alex ten Westeneind, fractievoorzitter van GJS in Millingen. Elke voormalige gemeente had zijn eigen lokale partijen die deel werden van de nieuwe gemeente Berg en Dal. Het gevolg is veel kleine lokale partijen. Dit kan efficiënter en beter, want iedere partij neemt beslissingen die alle burgers van de gemeente aangaan. ‘Na de vorige verkiezingen gaven veel kiezers bij ‘hun’ partij aan dat zij deze versplintering niet wenselijk vinden’, aldus Alex. (lees hieronder verder). zie artikel de Gelderlander

De nieuwe partij heeft nog geen naam. Bent u creatief en heeft u een goed idee? Wij zijn benieuwd. Laat het ons weten. Altijd al mee willen denken en praten over de toekomst van onze gemeente? Nieuw talent is altijd welkom. Kom erbij!  Vragen over de fusie, ideeën of mee willen doen? Meldt u zich bij: a.t.westeneind@bergendal.nl , r.barber@bergendal.nl   t.d.jong@bergendal.nl

    

Lees verder...