7 juli 2020

Eindmusical groep 8 Basisschool Opweg in Ooij

Eindmusical basisschool Opweg

Groep acht van Basisschool Op Weg in Ooij nam dinsdag 7 juli afscheid  van hun school met de opvoering van de eindmusical: “ De diamantroof”. Voor het eerst sinds jaren werd deze musical alleen voor de andere leerlingen van de school gespeeld in dorpshuis de Sprong. Dit alles had te maken met de Corona perikelen. Dit gebeurde met een morgen voorstelling en een middagvoorstelling. In normale jaren volgt dan ook nog een aantal voorstellingen voor de familieleden, maar dat ging dit jaar niet door. Van de musical werd een filmopname gemaakt, zodat de ouders van de leerlingen deze op een later tijdstip thuis kunnen bekijken. zie de foto’s deel 1;  deel 2 (komt nog)

Lees verder...
7 juli 2020

Presentatie boek over Sint Laurentiuskerk in Kekerdom

Harry Sanders overhandigt het eerst exemplaar van zijn boek aan burgemeester Slinkman terwijl Rob de Bruin toekijkt.

Maandagavond 6 juni heeft Harry Sanders, de auteur van het boekje over  het kerkje in Kekerdom de 2 eerste exemplaren van zijn boek (Sint Laurentiuskerk in Kekerdom. Een uniek monument) over het kerkje overhandigd aan burgemeester Mark Slinkman en Rob de Bruin. De laatste als dank voor het vele werk dat hij doet voor het onderhoud van het kerkje.

7 juli 2020

Integrale controle in Nijmegen

Op dinsdag 7 juli 2020 heeft onder regie van de gemeente Nijmegen een integrale controle plaatsgevonden bij een aantal bedrijven aan de Roggeweg. Medewerkers van onder andere gemeente, politie, Liander, brandweer, Intergemeentelijk Projectbureau en de douane werkten mee. Tijdens de controle zijn 40 panden gecontroleerd. Er is gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid en controle op (afwijkend) stroomverbruik. Ook is gecontroleerd op het naleven van de wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties. Resultaten. Tijdens de controle bleek dat het merendeel van de ondernemers de zaken waarop gecontroleerd werd goed geregeld had. In 1 pand zijn verdovende middelen aangetroffen. De politie zal nader onderzoek uitvoeren en de gemeente zal mogelijk bestuurlijke maatregelen nemen. Burgemeester Bruls licht de controle toe: “Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in Nijmegen. Daarom houden wij van tijd tot tijd dergelijke integrale controles. Omdat we met veel partners onder regie van de gemeente samenwerken, kan er indien nodig direct en effectief opgetreden worden. Dit is de tweede grote controle dit jaar. We zullen zeker vaker dergelijke acties rganiseren”. Informerende functie. De controles hebben ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven die we bezoeken, ook een mogelijkheid om vragen te stellen die zij hebben over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie. Hiermee wordt de meldingsbereidheid verhoogd. Het merendeel van de gecontroleerde ondernemers was positief gestemd over de controle. 

7 juli 2020

Otter en moerasvogels terug in de Ooijse Graaf?

Ooijsche Graaf. Tekening Jeroen Helmer.

De Ooijse Graaf was vroeger rijk aan bijzondere dieren die afhankelijk zijn van natte moerasgebieden. 25 hectare rietmoeras is nog over. Omdat De Ooijse Graaf Europees gezien zo’n bijzonder en waardevol natuurgebied is, is het aangewezen als Natura 2000 gebied. Maar helaas is het rietmoeras in de loop der jaren verdroogd. Bomen en struiken konden wortel schieten en overwoekerden het moeras. Maar de otter en moerasvogels zoals roerdomp, bruine kiekendief, zwarte stern en woudaapje, hebben voldoende water, riet en een open gebied nodig. Daarom zijn ze nagenoeg verdwenen. ARK Natuurontwikkeling kon vorig jaar dit rietmoeras kopen. We hebben een herstelplan geschreven en hiervoor van de provincie Gelderland goedkeuring gekregen en een subsidie. Na het broedseizoen wil ARK beginnen met de uitvoering van de herstelmaatregelen, zodat het rietmoeras weer helemaal open en nat wordt. We hopen en verwachten dat veel voormalige moerasbewoners door de maatregelen op den duur weer zullen terugkeren. Ook Staatsbosbeheer bezit en beheert natuur in de Ooijse Graaf. Daarom hebben we ons plan afgestemd met Staatsbosbeheer. Graag wil ARK u uitnodigen voor een excursie door het gebied. We willen het gebied laten zien en uitleg geven over de geplande herstelmaatregelen. Vanwege de Corona-maatregelen zal dat in een kleine groep gebeuren en zal tijdens de excursie 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden. Aanmelden. Data: donderdag 16 juli om 16.30 uur of zaterdag 18 juli om 10.30 uur. Aanmelding via email: anke.dielissen@ark.eu Graag uw naam en aantal personen vermelden. Na inschrijving ontvangt u per email een bevestiging en info over de startplek. Voor vragen kunt u bellen of mailen met programmaleider Anke Dielissen: anke.dielissen@ark.eu tel. 06 – 10 65 62 69

 

6 juli 2020

Afscheidsmusical de Diamantroof groep 8A de Biezenkamp

groep 8A van de Biezenkamp

Groep 8A van basisschool de Biezenkamp in Beek hield maandagavond haar afscheidsmusical “de diamantroof”  in de sportzaal van het Kulturhus in Beek. Men was ivm de coronaperikelen uitgeweken naar deze plek, waar voldoende afstand gehouden kon worden. Deze opvoering was voor de ouders van de leerlingen. Al eerder hadden ze musical opgevoerd voor de andere leerlingen van de school. Groep 8B zal dezelfde musical opvoeren op dinsdag. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3 ; laatste deel 4 

 

 

 

 

 

Lees verder...
6 juli 2020

Leerlingenconcert Vioolles Nijmegen in Ubbergen.

De leerlingen hebben hun foto ontvangen van fotografe Anna Perger (midden)

Zondag 5 juli was er een besloten leerlingenconcertje van “Vioolles Nijmegen” in het Witte Kerkje van Ubbergen waarbij de leerlingen voor elkaar  hebben opgetreden. Ook kregen een aantal leerlingen hun foto, welke onlangs werd gemaakt door fotografe Anna Perger. Samen met deze fotografe Anna Perger heeft Guido Jansen van “Vioolles Nijmegen” uit Beek een projectje bedacht waarbij “Verbinding” het thema is. In de afgelopen periode was het vioolles geven een hele visuele aangelegenheid. Het geluid was vaak slecht en door naar zijn leerlingen te kijken leerde hij ze nieuwe vaardigheden. Hierdoor kwam hij op het idee om Anna de opdracht te geven om foto’s te maken met “verbinding” als thema. Ondanks het feit dat er slechts enkele ouders als toehoorders aanwezig waren, werd het toch een prachtig leerlingenconcert. zie de foto’s deel 1 deel 2

6 juli 2020

Ook schutterij Eendracht Ooij houdt nog een jaar het oude Koningspaar.

v.l.n.r. jeugdkoning Rens Daanen, koningin Renate en prins-gemaal Emile

In goed overleg met de gemeente Berg en Dal en horecabedrijf de Vink heeft het bestuur van schutterij Eendracht Ooij besloten om de kermis 2020 dit jaar niet door te laten gaan. Ook het Koningschieten zal hiermee komen te vervallen. Ondanks alle versoepelingen van de maatregelen omtrent het virus, blijft nog steeds 1,5 meter gehandhaafd. Dit zou grote gevolgen hebben voor beide activiteiten, zaken zoals vreemde sfeer, groot financieel risico, zorgen voor naleving regels, aansprakelijkheid bij mogelijke besmettingen enz. enz. . Het bestuur heeft de huidige koningin Renata de Vos en Prins-Gemaal  Emile Verstege en jeugdkoning Rens Daanen bereid gevonden om ook het komende jaar de honneurs waar te nemen.  Dit is tevens het jubileumjaar voor de schutterij. Ze bestaan dan 110 jaar. Als de Corona crises dan achter de rug is kan de schutterij weer aan de volgende activiteiten mee doen c.q. organiseren: Keizerschieten, Kringdag, Europees Koningschieten, eigen koningschieten en de kermis. Overigens denkt der schutterij nog wel na of er tijdens de normale kermisdagen van dit jaar iets alternatiefs georganiseerd kan worden.

5 juli 2020

Spirituele buitenbeurs in Berg en Dal.

De spirituele buitenbeurs in Berg en Dal

Op zondag 5 juli werd de eerste spirituele buitenbeurs na lange tijd weer georganiseerd door “Zielsgelukkig” op het prachtige buitenterrein van Fletcherhotel Erica. Het bood een gezellig aanblik de talloze tentjes met standhouders, een roofvogelshow, terras, live muziek, drumcircles en alles wat je zou verwachten op een spirituele beurs. Ondanks het slechte weer kwamen de bezoekers massaal op dit eerste evenement af. Op zondag 13 september zal er zowel binnen als buiten weer een spirituele beurs bij hotel Erica worden georganiseerd. De entree is gratis.

4 juli 2020

Vrijwilligerswerk Berg en Dal

Het Vrijwilligerssteunpunt verzamelt alle vacatures uit de gemeente en bemiddelt potentiele vrijwilligers aan organisaties. Er is een grote vraag naar vrijwilliger chauffeurs bij diverse organisaties. Bij SWOM die senioren naar bestemmingen in de regio brengt, 7 dagen per week. Contactpersoon is Thea de Wijse swom@hetnet.nl tel. 0481 431105. Zorgboerderij Oures zoekt chauffeurs die met eigen auto deelnemers wil halen en brengen. Contactpersoon is Marijke Teunissen info@oures.nl tel. O6 23751680. Of bij Pluryn om cliënten naar de dagbesteding te brengen en halen. Contactpersoon is Anke Huijbers, info.vrijwilligers@pluryn.nl tel. 06 83551509.   Of wil je graag een maatje voor iemand zijn? Bijvoorbeeld bij Humanitas, Pluryn, of Forte Welzijn. Kijk voor de vele mogelijkheden op www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/bergendal Contactpersoon is Anke Jacobs vspbergendal@fortewelzijn.nl tel; 085 0406066. Staat er geen geschikte vacature voor je bij dan gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden.