27 februari 2021

Voorstel optimalisatie van afvalinzameling naar gemeenteraad Berg en Dal

Op 1 april 2021 bespreekt de gemeenteraad van Berg en Dal de optimalisatie van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal. Het voorstel is om het afvalbeleid op twee punten te veranderen. Namelijk het restafval in plaats van tweewekelijks, vierwekelijks ophalen door Dar vanaf 2022. En het apart inzamelen en verwerken van luiers en incontinentiemateriaal vanaf halverwege 2021.  Het voorstel is een uitkomst uit de verschillende gesprekken die met inwoners zijn gevoerd.  Het college legde in september 2020 een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad ter bespreking. De raad sprak haar voorkeur voor deze keuzes uit. Maar het college en de raad vonden het belangrijk dat ook inwoners betrokken werden bij deze keuzes. De inwoners zijn door middel van een digitale enquête en door een viertal digitale groepsgesprekken betrokken. In totaal vulden 340 inwoners de enquête in. Aan de online groepsgesprekken deden 24 inwoners mee. Inwoners geven in algemene lijn het volgende aan:

  • Ze waarderen het huidige hoge serviceniveau en dit serviceniveau mag geld kosten.
  • Ze vinden het belangrijk dat afval makkelijk kan worden gescheiden.
  • Ze vinden het prima dat de gebruiker/vervuiler betaalt, maar als gemeente moet je wel opletten dat je dit niet té ver doorvoert.

Daarnaast bleek dat voor omgekeerd inzamelen onvoldoende draagvlak is onder de inwoners. Verder is er een wisselende voorkeur voor het stoppen van de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer.   

Lees verder...
27 februari 2021

In de Martinusschool te Millingen aan de Rijn werd op corona getest.

De coronateststraat in de Martinusschool te Millingen aan de Rijn.

Zaterdag was het “mobiele testteam van de GGD”  aanwezig in Millingen aan de Rijn om in de Martinusschool de leerlingen van deze school op corona te testen. Daartoe was de gymzaal van de school ingericht als testlocatie. Er waren diverse gym attributen opgesteld om daarmee de privacy van de leerlingen te waarborgen. Het was zodanig ingericht dat er twee teststraten waren waar de leerlingen, die steeds vergezeld waren van hun ouders, zich konden laten testen. De “corona-testbus” van de GGD Gelderland Zuid bestaat nog maar twee weken en werd deze zaterdag voor het eerst onder de Waal ingezet. De school in Millingen  was genoodzaakt deze testen te laten uitvoeren omdat een leerkracht van groep 8 en een leerling uit groep 7 besmet bleken te zijn. Daarvoor moest een deel van de school in quarantaine. Om te voorkomen dat er nóg een lesweek verloren gaat, regelde de school dat er een testteam naar Millingen kwam. Eerst alleen voor groep 8, maar groep 7 mocht na de extra besmetting naadloos aansluiten.  Samen ongeveer vijftig leerlingen. De paar leerlingen die zich niet lieten testen blijven de komende week thuis en de rest, als ze negatief getest worden, kunnen dan weer gewoon naar school. zie artikel in de Gelderlander

26 februari 2021

Kraanvogels trekken over de Ooijpolder.

Deze week vlogen een groot aantal kraanvogels in noordelijke richting over de Ooijpolder. Dat werd opgemerkt door Paul Spierings, die woont in het voormalige NH kerkje in Ooij. Het lukte hem om er een aantal foto’s van te maken. Dit waren, zo vertelde hij,  de eerste van de 2 groepen kraanvogels. Deze groep draaide mooi 2 rondjes en pikte een thermiekbel op ter hoogte van de Koekoekskolk en de Kruisstraat in Ooij.  Daarbij maakten ze een prachtig trompettergeluid. Het zijn heel veel vogels tegelijk. Het gaat om honderden, soms wel duizenden vogels! Ze vliegen over Nederland naar het verre noorden. Dit is een fenomeen dat ons landje maar soms aandoet. Veel decennia hadden wij geen broedende kraanvogels hier. Nu wel! Als je de kraanvogel ziet, dat is een prachtige vogel. Daarom alleen al vormen al die dieren bij elkaar iets feeërieks. En de kraanvogel is – als je het over vogels hebt – een van de mooiste die je kunt zien vliegen!”, aldus een boswachter uit Brabant.

26 februari 2021

Berg en Dal bezuinigt door wegenonderhoud terug te brengen naar laag niveau

De gemeente Berg en Dal moet van 2021 tot 2025 jaarlijks € 255.000 bezuinigen op onderhoud van rijbanen, fiets- en voetpaden en parkeerplekken. Dit heeft de gemeenteraad in november 2020 bepaald. De gemeente kan deze bezuiniging alleen realiseren door het onderhoud van álle wegen terug te brengen naar een laag niveau. Bij een laag niveau voldoet de gemeente nog steeds aan de wettelijke eisen voor wegenonderhoud. Wethouder Sylvia Fleuren: “De kosten in de gemeente Berg en Dal zijn gestegen. Dit geldt met name voor de Wmo en Jeugdzorg. Hierdoor moeten we keuzes maken en maatregelen treffen. Door op wegenonderhoud te bezuinigen kunnen we verdere bezuinigingen op de zorg voorkomen. Hierdoor houden we de voorzieningen op peil en kunnen we bijvoorbeeld de verenigingen ontzien.” Versobering wegenonderhoud. De versobering van het onderhoud heeft vooral gevolgen voor de centrumgebieden. De afgelopen jaren was voor deze gebieden het onderhoudsniveau nog ‘hoog’. Dit betekent dat gaten, scheuren en kuilen in de weg snel worden hersteld. Bij een laag niveau worden oneffenheden in een weg meer geaccepteerd. De begroting voor wegenonderhoud gaat door de bezuiniging van € 1.278.000 (2020) naar  € 1.023.000 per jaar. Hierbij is geen rekeningen gehouden met eventuele extra kosten door extreem weer. Extreme hitte en gladheidsbestrijding kunnen het wegdek aantasten. De gemeenteraad neemt op 1 april een beslissing over het versoberen van het wegenonderhoud naar een laag niveau. Over twee jaar evalueert de gemeente de versobering. 

23 februari 2021

Natuurorganisaties vragen Waterschap hoog water langer vast te houden.

De Oude Waal tijdens de afgelopen hoogwater periode.

De Buiten Ooij, de bekade uiterwaard in de Ooijpolder, is de afgelopen jaren ingericht als natte overstromingsvlakte. Dit betekent dat hoogwater van de Waal kan worden vastgehouden ten behoeve van waterbuffering en natuurontwikkeling. Maar de sluis staat nog tot 1 maart open en het hoogwater in De Buiten Ooij zakt in hoog tempo terug de rivier in. Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties betrokken bij de Gelderse Poort (Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, IVN Nijmegen, VWG Rijk van Nijmegen e.o., RAVON, ARK Natuurontwikkeling en Burgerinitiatief Naar een Duurzame Ooijpolder) kijkt hier met lede ogen naar. Zij hebben het Waterschap, Staatsbosbeheer en de Provincie daarom opgeroepen om verder leeglopen van de natte overstromingsvlakte te stoppen en het water voor een lange periode vast te houden. Daarnaast willen zij dat het waterschap komt met structurele en duurzame afspraken over het vasthouden van hoogwater. Er is de afgelopen jaren veel publiek geld geïnvesteerd in grondverwerving, inrichting, ophoging van resterende agrarische grond en maatregelen bij de winterdijk om De Buiten Ooij in te richten als natte overstromingsvlakte. Ook Rijkswaterstaat heeft mee betaald, omdat het een Kaderrichtlijn Water project is naast een gebied met doelen voor Natura 2000. Toch ziet het waterschap geen reden om het water nu al vast te houden, tot verbazing van de natuurorganisaties. In 2019 en 2020 hebben we namelijk gezien dat het gebied volledig uitdroogde. Die serieuze droogteproblematiek kan het waterschap toch niet zijn ontgaan. Dus zet die sluis dicht en houd dat water vast !

De sluis waar het hier om gaat is de sluis in de de vlietberg (weg naar de vlietberg) tussen stadswaard en oude waal.

22 februari 2021

Herdenking bombardement 22 februari 1944 Nijmegen .

Burgemeester Hubert Bruls heeft zojuist “een krans gelegd”.

Heel anders dan andere jaren vond op maandag 22 februari de  jaarlijkse herdenking van het bombardement, 77 jaar geleden, op Nijmegen plaats. Op TV (RN7) , Facebook en het YouTube kanaal van de gemeente Nijmegen werd de herdenking, die dit jaar i.v.m. de corona zonder publiek plaats vond, rechtstreeks vanaf 13.00 uur uitgezonden. Daarvoor waren al eerder opnames gemaakt. Bij het monument “De Schommel” aan het Raadhuishof in Nijmegen, waren vòòr de officiële plechtigheid al kransen van diverse gemeenten, waaronder die van de gemeente Berg en Dal en tekeningen van scholieren (montessorischool) opgehangen. Daar werd op het officiële tijdstip van het bombardement, 13,28 uur terwijl daarvoor de klokken van de kerken in Nijmegen luidden, twee minuten stilte gehouden gevolgd door de kranslegging  door burgemeester Hubert Bruls. Slechts enkele belangstellenden waren in de buurt aanwezig. zie de foto’s

Op 22 februari 1944 werd Nijmegen getroffen door een enorm bombardement. De historische binnenstad werd grotendeels verwoest en bijna 800 mensen verloren hun leven. In luttele 22 seconden trokken veertien bommenwerpers met 144 brisant- en 426 splinterbommen een spoor van vernieling dwars door de oude binnenstad. Hele winkelstraten, inclusief de oude V&D, werden weggevaagd. De Stevenskerk werd geraakt door een voltreffer, een deel van de toren stortte neer in de straat. Elk jaar staat Nijmegen stil bij deze tragedie. zie de Gelderlander met link naar de uitzending

21 februari 2021

Hele weekend Driving Diner bij Oortjeshekken

Hotel café restaurant Oortjeshekken in Ooij deed dit weekend weer mee aan “Driving Dinner” een concept waarbij automobilisten met hun auto langs een aantal restaurants rijden, waarbij ze bij elk restaurant een”gang” nuttigen in de auto. Deze zondag was het echter zo warm, dat diverse deelnemers hun eten niet in de auto nuttigden maar buiten in de vrije natuur een plekje zochten.

20 februari 2021

Galloways en Konikpaarden worden bijgevoerd.

Er zit maar 6 dagen tussen , de ene foto in de sneeuw en de andere 6 dagen laten in de Groenlanden langs de Hezelstraat in Ooij, waar de Galloway s en de Koniks worden bijgevoerd. De dieren lopen hier nadat ze voordat de hoogwaterperiode begon waren heengebracht omdat hun leefgebied, de uiterwaarden, onder water kwam te staan. Normaal lopen hier ook een aantal maar met deze uitbreiding, gevolgd door een sneeuwperiode, was het lastig voor de dieren om voldoende voedsel te vinden. Voor Wilbert Verriet, de kuddebeheerder van FREE Nature, een reden om deze grote grazers van extra voer te voorzien. En nu komt hun extra voorraad goed van pas. Ondanks het feit dat een deel van de voorraad in de afgelopen maanden door brandstichting was verwoest, is er nu weer genoeg hooi bijgekocht om deze grote grazers van voldoende voer te voorzien.
20 februari 2021

“Andere Handen” door Marieke van Ruitenbeek

Zondag 28 februari aanstaande zal op het YouTube-kanaal van de Beekse zangeres Marieke van Ruitenbeek een nieuwe videoclip verschijnen. De titel van deze videoclip is ‘Andere handen’ en het lied is een vertaling van het aangrijpende Duitse nummer ‘Andere Hände’ van zangeres Alin Coen. De live opnames werden gemaakt in de mooie entourage van het Kerkje van Persingen. Gitaristen Simon Leferink en Collin Hoeve, cellist Jurriaan Westerveld en cameraman Patchanka Oosterhuis verleenden hiervoor hun medewerking. Dit alles werd natuurlijk opgenomen met inachtneming van alle coronamaatregelen. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, de link naar het Youtube Kanaal van de zangeres is https://youtube.com/c/mariekevanruitenbeek .

19 februari 2021

Gevel van Geveling verandert in “Roest”.

Sinds enige tijd is de gevel van de theaterwerkplaats Roest aan de Ooysedijk 4 in Nijmegen veranderd. Tot voor kort hing daar nog de naam Geveling aan de muur, van de voormalige machinefabriek Geveling, maar nadat de laatste bewoonster, mevrouw Geveling op 2 januari 2013 overleden was, is het pand in 2015 verkocht en is het, buiten het woonhuis, omgebouwd tot theaterwerkplaats. Nu is ook de naam Geveling van de muur gehaald en is de naam van het theater aangebracht. ROEST.