7 oktober 2018

8ste  lustrumviering van bridgeclub Hoog-Laag : Grande Spectacle !

Geheel in Franse sfeer werd op  zaterdag 6 oktober 2018 het 8ste lustrum gevierd van de bridgeclub Hoog Laag . Het werd een daverend succes! De Sprong in Ooij was omgetoverd in een Franse taverne compleet met “bic et brac” en een wijnproeverij. De Franse sfeer werd bij binnenkomst behalve door de inrichting van de zaal al gevoeld door de Franse kleding van de leden, het opspelden van de Franse rozetten en de Franse chansons uitgevoerd door Maria Barth en Harrie Lindeman.  In de openingsrede van de voorzitter werden de leden van het eerste uur, Elly en Servaas Notermans, Hanneke Daniels, Yvonne van Grol, An Lamers, Carry Hoge, Jacques Denie en Allied Gruythuisen speciaal geëerd voor hun 40 jarige trouw aan de club. Allied Gruythuizen kreeg daarbij de titel Grande Dame van Hoog en Laag, gezien haar kracht om telkens na tegenslagen weer terug te komen op de clubavonden. Wil Tissen was in de ALV van september benoemd tot Lid van Verdienste. Helaas was zij verhinderd om de hierbij horende oorkonde op dit lustrumfeest in ontvangst te nemen. Deze uitreiking zal later plaatsvinden.  zie de foto’s deel 1deel 2;  deel 3

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Lees verder...
17 september 2018

Ziekenzondag in Ooij.

De nationale ziekenzondag valt in de parochie van Ooij altijd op de zondag van de Ooijse kermis (De tweede zondag in september). Omdat dan de zieken en de ouderen niet de aandacht krijgen, die ze verdienen wordt deze dan in Ooij op een later tijdstip gehouden. Daarom werd deze nu, op zondag 16 september, in Ooij gehouden. De nationale ziekendag was een samenwerking tussen de Parochie, de KBO en de Zonnebloem. Niet in de kerk, maar in dorpshuis de Sprong, welke voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. Deze plechtige H. Eucharistieviering werd geleid door pastoor Henk Janssen met assistentie van Mientje Huisman en met medewerking van het gemengd koor en Joop Rutten op orgel. Na afloop was er voor iedereen koffie, terwijl de Zonnebloem aan elke bezoeker een gele zonnebloem mee gaf. zie de foto’s (komen nog)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
8 september 2018

Seniorenkermis in dorpshuis de Sprong te Ooij.

Meer dan 130 senioren afkomstig uit Ooij, Beek, Leuth, Groesbeek en omgeving waren vrijdagmiddag aanwezig bij de eerste seniorenkermis in het dorpshuis De Sprong te Ooij. De stichting Dorpshuis de Sprong had samen met KBO ( K. Seniorenvereniging 50+) Ooij deze kermismiddag opgezet.Enkele jaren geleden werd er op de dinsdag van de kermis  een speciale middag gehouden  voor de senioren, maar daarvoor werd de belangstelling steeds minder en toen vervolgens de hele kermisdinsdag werd geschrapt was er geen speciale middag meer voor de senioren. Daarom werd de seniorenkermis nieuw leven ingeblazen in dorpshuis de Sprong met muziek van  Theo van Blitz,  die er een ouderwetse kermismiddag van wist te maken  met gevarieerde muziek. Ook was er in de zaal een kraampje waar men kon “ballengooien ” en een afdeling waar men, met behulp van leden van de schutterij Eendracht, kon kennis maken met de schietsport. Verder was er een snoepkraam met een mini popcorn machine. De kermisgasten werden getrakteerd op oliebollen die vrijdagmorgen in De Sprong gebakken werden. Ook koningin Margaret van schutterij Eendracht was met haar gevolg aanwezig.  De middag werd een groot succes, vol met gezelligheid en zal het volgend jaar zeker herhaald worden. zie de foto’s

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
11 juli 2018

Kom naar de vakantielunch voor mantelzorgers  in de Sprong in Ooij.

Wij als Mantelzorg Berg en Dal weten als geen ander dat tijdens deze vakantiemaanden alles op een laag  pitje staat. Behalve de zorg. Die gaat gewoon door. Om de mantelzorgers in Berg en Dal ook tijdens de vakantieperiode iets aan te kunnen bieden, organiseren we op zaterdag 18 augustus een speciale vakantielunch in Dorpshuis De Sprong in Ooij. Je bent natuurlijk zelf als mantelzorger van harte uitgenodigd om van deze lunch te komen genieten! Maar ook degene die jouw zorg nodig heeft, is van harte welkom. Vorig jaar was de lunch een groot succes. Daarom organiseren we het ook dit jaar weer! Maak je gebruik van dit aanbod, meld je dan eenvoudig bij ons aan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Reageer wel voor 15 augustus en kom genieten van een smakelijk en mooi moment samen! Aanmelden kan via info@mantelzorgbergendal.nl of bel even naar 085—040 60 66 (op werkdagen tussen 9.00uur en 13.00uur). We hopen je te zien op zaterdag 18 augustus! De geheel verzorgde lunch vindt plaats in Dorpshuis De Sprong, Prins Bernhardstraat 3 in Ooij. De deur is open om 11.45 uur. De lunch start om 12.00uur en we stoppen rond de klok van 14.00uur. Mocht vervoer een probleem zijn, geef dit dan bij ons aan.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
7 juli 2018

DORPSHUIS DE SPRONG in Ooij zoekt vrijwilligers en bestuursleden..

Bericht van Dorpshuis de Sprong in Ooij. DORPSHUIS DE SPRONG. Midden in Ooij staat ons mooie dorpshuis de Sprong. Het is een accommodatie waar vele Ooijse verenigingen onderdak vinden voor het houden van hun activiteiten. Om er zorg voor te dragen dat de Sprong ook in de toekomst deze taak kan blijven vervullen hebben wij uw hulp hard nodig. Op dit moment bestaat het bestuur van de Sprong uit vijf mensen. Dit is veel te weinig om een belangrijk gebouw als de Sprong goed te kunnen besturen. Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden die ons team willen komen versterken. Maar alleen met een groter bestuur zijn we er nog niet. Wij willen de gehele Ooijse bevolking vragen om mee te denken over de toekomst van de Sprong. Het zou mooi zijn als er nieuwe activiteiten kunnen worden ontplooit waardoor de bezetting van het gebouw omhoog gaat waardoor een betere exploitatie mogelijk is. Heeft u zelf of samen met uw familie of vrienden een goed idee voor een nieuwe en leuke activiteit die u zelf wilt organiseren neem dan gerust contact met ons op. Natuurlijk kunt daarbij op hulp van het bestuur rekenen. Ook zoeken wij vrijwilligers die het leuk vinden om eens een avondje of middag mee te helpen. Dit kan zijn achter de bar maar er zijn ook vele andere werkzaamheden waarbij vrijwilligers van harte welkom zijn. Heeft u ideeën, suggesties, wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor de Sprong, heeft u een leuke activiteit of wilt meer weten over bestuurstaken binnen de Sprong, neem dan gerust contact met ons op. Contact opnemen kan via email of rechtstreeks met een van onze bestuursleden. Neem ook eens een kijkje op onze website. Hier vind u ook de telefoonnummers van onze bestuursleden Website: www.dorpshuisdesprong.nlEmail: info@dorpshuisdesprong.nl Samen moeten we ervoor zorgen dat straks ook de volgende generaties nog gebruik kunnen maken van dit mooie dorpshuis.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
7 juli 2018

Financiële injectie voor De Sprong in Ooij

OOIJ – Dorpshuis De Sprong in Ooij krijgt van de gemeente Berg en Dal een bijdrage van maximaal € 60.000,- om financieel gezond te worden. € 20.000,- wordt deze maand al overgemaakt om acute problemen op te lossen. Dat heeft de gemeenteraad van Berg en Dal donderdagavond 5 juli besloten. De Sprong is een belangrijke ontmoetingsplek in Ooij en draait al vele jaren zonder gemeentelijke subsidie. Het dorpshuis heeft in november 2017 al een brandbrief gestuurd.  “Door de sterk teruggelopen omzet en zaalhuur in 2017 is het voor ons bijna onmogelijk om aan al onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen”, schreef voorzitter Theo Verriet van het dorpshuis. 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail Lees verder...
19 juni 2018

Miniconcert leerlingen Stichting Muziekopleiding Ooij.

Op maandag 18 juni was Dorpshuis De Sprong te Ooij gevuld met muziekliefhebbers. St. Muziekopleiding Ooij had een miniconcert georganiseerd om het lesjaar mee af te sluiten. Muziekvereniging Ooijse Toekomst en Drumfanfare Eendracht beten het spits af met een gezamenlijke mars. Daarna was het de beurt aan de 2e jaars blokfluiters. Na 1,5 jaar blokfluiten hadden ( Gwenn, Tess, Rebecca en Joep) de overige maanden kennis gemaakt met diverse instrumenten; klarinet, altsax, bugel, trompet, hoorn, bariton en trommels. Ze traden op met klarinetten en een altsax en dat deden ze voortreffelijk. Daarna was het de beurt aan de 1e  jaars blokfluiters, samen met het orkest speelden ze 4 nummertjes. Zij kregen een groot applaus van het aanwezige publiek en dat was dik verdiend. Hierna mochten de 2e jaars blokfluitjes ( Gwenn en Tess Vermeulen, Rebecca Brand en Joep Smeets) hun Blokfluitdiploma in ontvangst nemen. In januari hadden ze theorie- en praktijkexamen gedaan en waren alle hiervoor geslaagd. Blokfluitdocente Marjan Jacobs deelde de diploma’s uit. Nadat de muziekleraren waren bedankt voor hun inzet dit jaar werd er afscheid genomen van directeur Yvonne Dassen van basisschool OpWeg, zij gaat na dit lesjaar genieten van een verdiend pensioen. Wij zijn haar ontzettend dankbaar, vanaf het begin af aan heeft ze ons ondersteund bij het ontwikkelen van muziekonderwijs op school en daarbuiten. Ter afsluiting speelden de Ooijse Toekomst en Drumfanfare Eendracht nog een gezamenlijke mars. We kunnen terugkijken op een succesvol lesjaar, heb je ook interesse in het bespelen van een instrument neem dan contact op met de muziekopleiding; muziekopleiding.ooij@gmail.com.   zie de foto’s.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
8 juni 2018

Miniconcert Stichting Muziekopleiding Ooij

Op maandag 18 juni zal de Stichting Muziekopleiding Ooij in dorpshuis De Sprong in Ooij haar jaarlijkse miniconcert houden als afsluiting van het muzikale schooljaar. De SMO heeft sinds kort een basiscursus van 2 jaar, bestaande uit   1 ½ jaar blokfluitonderwijs en ½ jaar introductielessen koperinstrumenten, rietinstrumenten en slagwerkinstrumenten. Tijdens het miniconcert zullen leerlingen die net de basiscursus hebben afgerond laten horen wat ze al kunnen spelen op klarinet of saxofoon na 5 lessen op een van deze instrumenten te hebben geoefend . Maar eerst zullen, na een openingsmars van drumfanfare “Eendracht” en muziekvereniging “Ooijse Toekomst”, de leerlingen van de basisopleiding een aantal nummer spelen op de blokfluit, met begeleiding van de “Ooijse Toekomst” Ten slotte zal een gevorderde leerling laten horen wat hij al kan spelen op de bugel. Het miniconcert is voor iedereen toegankelijk, maar vooral kinderen die interesse hebben in de basiscursus, of individueel onderwijs in spelen op een koper- riet- of slagwerkinstrument zijn uitgenodigd. De bestuursleden  zijn aanwezig om na afloop uitleg te geven en vragen te beantwoorden.  Het miniconcert begint om 19 uur.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail