26 januari 2021

De eerste galloways worden weggebracht

In de Ooijpolder zijn de tientallen galloway-runderen en 2 konikpaarden vanuit de Erlecomse waard op dinsdag 26 januari naar de hoger gelegen Millingerwaard gebracht. Daar is Free Nature de kuddebeheerder. ,,Volgens de weersverwachtingen kan er begin volgende week een hoogwatergolf komen”, zegt kuddebeheerder Wilbert Verriet van Free Nature. ,,Momenteel sneeuwt het stroomopwaarts en op donderdag gaat dat over in regen. Dat betekent dat er een dubbele hoeveelheid water deze kant uit komt. We hebben dus nog wel wat tijd, maar het is goed om al wat werk te hebben gedaan.” De Erlecomse Waard loopt bij een waterpeil van 12.80 meter bij Lobith al onder. Het duurt dan nog wel tot 14.00 meter voordat de complete uiterwaard blank staat, maar voor de dieren is er al eerder geen vluchtroute meer. Daarom zijn de galloways en koniks maandag al bijeengedreven in een vangwei. Dinsdag zijn ze in groepjes van zeven naar de C.R. Waiboerweg gebracht, het hoogste punt in de Millingerwaard. De twee Konikpaarden zijn voorlopig naar de Jonkmanshof gebracht en een aantal koeien zijn in quarantaine gegaan omdat ze later naar Denemarken worden gebracht. In de kraal inde Erlecomsewaard heeft een dierenarts diverse galloways onderzocht. zie de foto’s

26 januari 2021

Doe mee met de poëziewedstrijd Berg en Dal 

De afgelopen tijd zijn er 16 bankjes geplaatst in het dorp Berg en Dal. Samen vormen ze de bankjesroute. Werkgroep Poëziepad Berg en Dal wil bij 9 bankjes poëzieborden plaatsen. Het verbinden van alle bankjes met poëzie zorgt voor een creatieve en plezierige ontmoeting tussen dorpsbewoners. Maar hopelijk is de poëziewedstrijd ook een mooie uitdaging in deze coronatijd. De werkgroep roept op om mee te doen met de poëziewedstrijd. Meer informatie op www.bergendal.nl/poeziepad. Hoe doen inwoners mee? Inwoners schrijven een gedicht in het Nederlands geïnspireerd op het thema: ‘gezien vanaf de bank’. Het gedicht mag maximaal 25 regels bevatten. Het gedicht kunnen zij uiterlijk 8 maart mailen naar poeziepad@gmail.com. Het is belangrijk dat inwoners in de mail duidelijk aangeven bij welk bankje het gedicht hoort en wat hun naam en woonplaats is. Om welke bankjes gaat het?

  • Bank 1: Aan het eind van het Klappeijenpad tegenover de ingang Waldboeren
  • Bank 2: Bovenaan de Holleweg bij uitzicht Persingen
  • Bank 3: Prins Bernardlaan bij speeltuintje
  • Bank 4: Bij de eerste flat op de Vijverhof bij de Kwakkenberglaan
  • Bank 5: Oranjelaan hoek Julianalaan
  • Bank 6: Heilig Hartkerk bij het H.H. beeld
  • Bank 7: Kerstendal bij de jeu-de-boulesbaan
  • Bank 8: Watertorenweg bij het plantsoen
  • Bank 9: Clarenbeekseweg bij oorlogsmonument

 

 

Lees verder...
26 januari 2021

Kater vermist in Berg en Dal

Sinds 22 januari wordt vanuit de Watertorenweg in Berg en Dal een rood/witte kater vermist, luisterend naar de naam Weasly. Heeft u informatie bel dan met Fabio, 06-45569881

25 januari 2021

Stoel gedumpt

Onbekenden hebben, waarschijnlijk op weg naar de milieustraat in Millingen aan de Rijn langs de Kapitteldijk in Persingen een stoel verloren. Mocht je hem missen, hij ligt in de buurt van de Thornsche Molen.

25 januari 2021

Graffiti langs de Hezelstraat in Ooij

De bovenzijde van het PGEM huisje

Een ” graffitikunstenaar” heeft zich weer uitgesloofd op het PGEM hoogwaterhuisje langs de Hezelstraat in Ooij. Dit monument dat een aantal jaren nog helemaal gerestaureerd is door de Stichting Van Steen en Natuur, is waarschijnlijk in de ogen van de dader een kunstwerk geworden, maar het ontsiert wel de omgeving. Qua uitvoering is het waarschijnlijk iemand anders dan degene die overal leuzen op kalkt in de Ooijpolder. 

25 januari 2021

Noodbevel voor de dorpen Groesbeek en de Horst

Als je denkt dat het haast niet gekker kan dan blijkt dat toch ineens wel te kunnen. Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal heeft een noodbevel uitgevaardigd voor de dorpen Groesbeek en De Horst in de gemeente Berg en Dal omdat er via sociale media meldingen waren binnengekomen dat men wilde gaan relschoppen. Een van de meldingen was het in brand steken van het Montessori College, plunderen bij de Jan Linders en het bestormen van het gemeentehuis. Die oproepen op verschillende sociale media hebben maandagavond geleid tot een extra inzet van de politie in en om het centrum van Groesbeek. De politie is in ieder geval aanwezig op de toegangswegen naar Groesbeek, terwijl ook in het centrum extra politie present is. Via Telegram wordt de oproep gedaan om naar het Montessori College aan de Spoorlaan te komen, om vandaar het centrum van Groesbeek in te gaan. De school ligt tegenover een Aldi en een Jan Linders en op luttele honderden meters van het gemeentehuis. Iedereen die niets in Groesbeek te zoeken heeft wordt door de politie tegengehouden. Ook burgemeester Bruls heeft een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad van Nijmegen. Mensen die niet in het centrum hoeven te zijn, zullen worden weggestuurd. Ook is er extra politie aanwezig voor handhaving. 

 

 

25 januari 2021

Hoogwater op komst in Maas en Waal/Rijn

De koeien en paarden staan, voorzien van extra hooi, inmiddels op een afgeschermd deel in de Erlecomse Polder.

In de uiterwaarden langs de Erlecomsedam in Erlecom (Erlecomse Polder)  was Wilbert Verriet van FREE Nature de afgelopen dagen al druk om de Konikpaarden en Gallowayrunderen bij elkaar te drijven en ze op een vaste plek samen te brengen, zodat ze dinsdag “geëvacueerd” kunnen worden naar hoger gelegen gebieden in de Ooijpolder. De verwachting is (zie bericht van Waterpeilen hieronder) dat de Waal medio volgende week hoogwater zal krijgen. Voor de Maas geldt dit al voor het eind van deze week. Het bericht bevat o.a. het volgende: In de Rijn is een klein golfje onderweg waarvan het hoogste punt op woensdag 27/1 bij Lobith passeert. In deze golf bevindt zich het regenwater en smeltwater van de neerslag die afgelopen donderdag en vrijdag is gevallen. In het begin van deze golf bevindt zich het water uit de Moezel en andere zijrivieren uit Midden Duitsland, later krijgt het aandeel van het water uit de Boven Rijn de overhand.  De waterstand zal tijdens dit eerste golfje oplopen tot tussen de 11,25 en 11,5 meter bij Lobith; de afvoer bedraagt dan ca 3700 m3/s. Bij deze afvoer blijft het water overal nog in het zomerbed en uiterwaarden overstromen dan nog vrijwel nergens. Na de passage van dit golfje kan de waterstand weer iets dalen. Sinds vrijdag is de nieuwe neerslag in het stroomgebied namelijk vooral als sneeuw gevallen en dit levert voorlopig geen bijdrage aan de Rijnafvoer. Ik verwacht echter niet dat de waterstand verder dan tot ca 11 m zal zakken. Vanaf 28/1 bereiken namelijk nieuwe regenzones het stroomgebied en het ziet er nu naar uit dat alle zijrivieren van de Rijn daar mee te maken krijgen en flink zullen gaan stijgen. 

Lees verder...
24 januari 2021

2e Drive-In diner restaurants zeer succesvol

Deze dames maakten het met hun meegebrachte spullen gezellig op de parkeerplaats bij Oortjeshekken.

Vijf restaurants uit Nijmegen en omgeving deden zondag 24 januari mee aan een drive-in diner. Dit was de tweede keer dat dit georganiseerd werd. De eerste keer was op zondag 13 december. Deze keer met het dubbele aantal gasten als bij de vorige. Een leuk ritje in de auto van restaurant naar restaurant waar je iedere keer een gerecht kreeg. In je eigen bubbel en coronaproof kwamen de gasten met vaak hun eigen versiering in of op de auto aan. Ze maakten er al een gezellige sfeer van in of bij hun eigen voertuig of . Het enthousiasme was groot. Men genoot van het leuke initiatief, het lekkere eten en de mooi aangeklede buitenkanten van de restaurants. De vijf deelnemende restaurant waren; De Meesterproef, Brass, Zijdewinde, Oortjeshekken en Ultimo. Deze restaurants liggen verdeeld over het centrum van Nijmegen, Nijmegen Noord, Lent en de Ooijpolder. Het werd een groot succes. Ieder beleefde het op zijn of haar eigen manier. Bij Oortjeshekken in Ooij stond buiten een vuurkorf en alleen dat was voor sommige gasten al een attractie. 

24 januari 2021

In Memoriam Jan van Doorn

Jan van Doorn voor zijn kerkje in Beek

Jan van Doorn op 18 januari overleden.   Jan was zeer betrokken bij het Kleine Bartholomeuskerkje en bij de protestantse kerkgemeenschap in Beek en Nijmegen. Jan hield van dit kerkje en van de parkachtige begraafplaats eromheen. Hij heeft zich er met hart en ziel voor ingezet. Vanwege de financiële positie van de Protestantse Kerk Nederland kon het kerkje alleen voor de toekomst bewaard blijven als het werd overgedragen in  particulier eigendom. Vandaar dat de stichting Kleine Bartholomeus werd opgericht. Door de privatisering heeft het kerkje ook een steeds bredere maatschappelijke functie gekregen. Jan was in die tijd voorzitter van de kerkenraad en werd vanaf de oprichting bestuurslid van de Stichting. Maar eerst werd het kerkje in 2002 onder zijn leiding grondig gerestaureerd. Zijbeuken, gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, ramen, bijna alles wordt vervangen of hersteld. In oktober van dat jaar gaat de vlag in top: het karwei is geklaard. In 2003 gaat het kerkje en het omliggende kerkhof over in eigendom van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk. De Stichting heeft zich verplicht het behoud van het kerkje tot in lengte van jaren zeker te stellen. Jan heeft daaraan in bestuurlijke en in uitvoerende zin een grote bijdrage geleverd. De stichting is Jan zeer erkentelijk voor zijn grote inzet. We wensen Corry en de kinderen veel sterkte met het grote verlies. Bestuur stichting Kleine Bartholomeuskerkje.

24 januari 2021

Weinig overtredingen avondklok in Nijmegen en omgeving.

Fotografie: Eric van Haalen.

De inwoners van Nijmegen en omgeving hebben zich in het algemeen goed gehouden aan de regels op de eerste avond van de avondklok. In Beuningen werden 3 mensen bekeurd, in Berg en Dal 2 en in West Maas en Waal  ook 2.  Ook burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal is blij dat het in zijn gemeente zo rustig is gebleven en dat ‘ingrijpen gelukkig niet nodig was’. ,,De inwoners van Berg en Dal zetten samen de schouders eronder”, laat Slinkman zondagochtend weten. ,,Dat is een teken van solidariteit. Het is ook een mooi signaal voor bijvoorbeeld de noodlijdende horeca. Samen ervoor zorgen dat het zo spoedig mogelijk voorbij is.” Hij meldde dit aan de Gelderlander.