27 maart 2021

Vannacht gaat de Zomertijd in.

De zomertijd gaat deze aankomende nacht van zaterdag op zondag weer in. De klok gaat dan om 02.00 uur een uur vooruit. Die blijft dan weer tot de nacht van 31 oktober, als de wintertijd weer in gaat en de klok weer een uur terug gaat. 

26 maart 2021

De toekomst van de sport- en verenigingsaccommodaties en dorpshuizen

dorpshuis de Sprong in Ooij.

Hoe kunnen we in Berg en Dal slimmer omgaan met alle sport- en verenigingsaccommodaties en dorpshuizen zodat alle inwoners hun activiteiten kunnen blijven beoefenen? De gemeente wil na overleg met de gemeenteraad en samen met de verenigingen naar een kwalitatief beter, efficiënter en betaalbaar accommodatiebeleid. Voor onze huidige inwoners en voor de generaties daarna. Waar gaat het over? In 2016 heeft de gemeente het accommodatiebeleid vastgesteld voor wat betreft gebouwen van verenigingen waar de gemeente accommodatie subsidie voor geeft. De gemeente heeft de ervaringen van het beleid vastgelegd en naar de toekomst gekeken. Bij de toekomst van de accommodaties zijn er namelijk veel factoren die een rol spelen, zoals demografische ontwikkelingen, ledenontwikkelingen, financiële mogelijkheden, inhoudelijke trends en ontwikkelingen. Waarom doet de gemeente dit? Nu en in de toekomst moet sport en ontspanning voor iedereen toegankelijk én betaalbaar blijven. Investeringskosten in accommodaties gaan de komende jaren naar verwachting toenemen. De gemeente verwacht dit omdat de eisen qua toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid steeds hoger worden. Ook de samenstelling van de bevolking verandert, wat gevolgen heeft voor de verenigingen en daarmee voor de accommodaties. Dit betekent dat er gezamenlijk keuzes gemaakt moeten worden om voldoende kwalitatief aanbod met voldoende diversiteit te behouden. (lees hieronder verder)

Lees verder...
26 maart 2021

Inloop en Ontmoeting in de gemeente Berg en Dal

De inloop en ontmoeting in de Polderkamer in Ooij (2016).

Wil je het huis eens uit? Zin in gezelschap en een praatje? Of wil je samen met anderen iets leuks doen? Kom dan eens naar een van de inloop- en ontmoetingsruimten in de gemeente Berg en Dal. De Inloop en Ontmoeting is voor alle inwoners van de gemeente Berg en Dal, jong en wat ouder. Zoals de naam al zegt, kunt u elkaar bij deze gelegenheid ontmoeten. Je kunt zo binnenlopen voor een praatje, een kopje koffie drinken, samen eten of deelnemen aan activiteiten. Zo ontstaan nieuwe contacten en mogelijkheden om samen bezig te zijn. Als deelnemer stimuleren we je om mee te helpen en nodigen we je uit om zelf ideeën voor activiteiten naar voren te brengen. De inloop wordt begeleid door professionals en vrijwilligers. De begeleiders bieden zoveel mogelijk maatwerk en spelen in op bijzondere behoeften bij de begeleiding van bezoekers. De meeste mensen komen zelfstandig naar de inloop en ontmoeting. Maar voor sommigen is mobiliteit en vervoer een probleem. Waar mogelijk lossen we dat op met vrijwilligers die mensen halen en weer thuis brengen. Voor de inloop & ontmoeting in Ooij zoeken we naar vrijwilligers die mensen kunnen halen en brengen. De vraag is om dit met eigen vervoer en tegen een kleine vergoeding  te doen. De inloop & ontmoeting vindt plaats in de Polderkamer in de Sprong op woensdag en vrijdag. Voor vragen of aanmelden stuur een email naar E.Greve@kalorama.nl  Voor een inwoner van Beek zijn we op zoek naar een maatje. Iemand die het net als meneer leuk vindt om een terrasje te bezoeken; een mooie route te rijden; te luisteren naar en praten over jaren 70 en 80 muziek; te praten over reizen en samen te eten. Meneer beschikt over vervoer en zou het fijn vinden om op regelmatige basis erop uit te gaan. Lijkt u dit wat? Neem dan contact op met Petra Kregting via petra.kregting@fortewelzijn.nl

 

25 maart 2021

Meer Reichswald, Ketelwald en Mookerhei

Meer Reichswald, Ketelwald en Mookerhei door deze gebieden op elkaar aan te sluiten. Dat is wat de gemeente Berg en Dal met Duitse en Nederlandse organisaties gaat doen. Dit leggen de betrokken partijen vast in een gezamenlijke intentieverklaring. Wethouder Annelies Visser: ”Een letterlijk en figuurlijk mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. Met als uiteindelijk resultaat een netwerk van natuurgebieden met een diversiteit aan flora en fauna voor onze inwoners en bezoekers.” Wat houdt dit project in? Het verbinden en ontwikkelen van de verschillende aangrenzende natuurgebieden over de landsgrenzen heen. Dit voor de natuur, klimaatadaptatie, duurzame recreatie en inwoners. In de natuurgebieden is het door corona erg druk. Een belangrijk doel van dit project is om de recreatie en natuur beter op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar versterken in plaats van elkaar ‘bijten’. Zodra alle betrokken partijen de intentieverklaring getekend hebben gaat de stad Kleef bekijken welke mogelijkheden er zijn voor grensoverschrijdende samenwerking. Daarna komt Kleef met de eerste concrete voorstellen. Welke partijen zijn hierbij betrokken? De gemeenten Berg en Dal, Gennep, Kranenburg, Stadt Kleve, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, NABU-Naturschutzstation Niederrhein, Wald und Holz NRW.

25 maart 2021

Paashaas drive-in schutterij EMM kekerdom.

Op zaterdag 3 april organiseert schutterij EMM Kekerdom een paashaasdrive-in voor alle kinderen uit Kekerdom en voor de kinderen van onze leden en sponsoren buiten Kekerdom. De leeftijdsgrens is tot en met groep 8 van de lagere school. De drive-in is opgesteld in de Schoolstraat thv het Kulturhus en duurt van 14.00u tot 15.30u. Men kan met de auto, fiets of lopend door de drive-in.  Er staat een paashaas van 3,5 mtr. hoog en daar kunnen de kinderen mee op de foto. Uiteraard heeft de paashaas voor elk kind een leuke verrassing bij zich. U dient zich wel van te voren op te geven: emmpaashaas@gmail.com  De paashaas zou het leuk vinden om jullie te ontmoeten!

24 maart 2021

Dorpsagenda Leuth blij met plannen voor veilige fietsroutes

Splitsing Korenbloemstraat met N840, op achtergrond parallelweg

De gemeente Berg en Dal heeft een studie laten uitvoeren naar mogelijke fietsroutes door en om Leuth heen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in 4 varianten, waarvan er nu twee aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring. De eerste variant betreft het doortrekken van het huidige tweerichtings-fietspad dat vanaf de dijk langs de Steenheuvelsestraat ligt. Het plan is dit door te trekken en uit te laten komen op de parallelweg langs de Steenheuvelsestraat. Daarvoor is het nodig de wetering enkele meters op te schuiven en de weg ter hoogte van de voormalige zuivelfabriek een bocht in zuidelijke richting te laten maken, zodat het fietspad voorlangs kan worden doorgetrokken. De parallelweg wordt veranderd in een fietsstraat. Op het einde van deze fietsstraat kunnen fietsers linksaf slaan en via de Margrietstraat hun weg vervolgen of rechtsaf buigen naar de Steenheuvelsestraat waar dan een nieuwe oversteekplaats voor fietsers komt. Wij, werkgroepsleden van de Dorpsagenda, zijn erg blij met dit voorstel omdat het hiermee voor de fietsers weer een stuk veiliger wordt. Wel benadrukken wij dat aan het einde van de parallelweg, de plaats waar fietsers de Steenheuvelsestraat op rijden, veilig moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door een oversteekplaats in twee etappes. Ook zijn er nog vragen over de doorgaande weg vanaf de dijk tot dit punt: mogen fietsers hier straks nog fietsen en komen hier dan ook verbrede fietsstroken of moet iedereen gebruikmaken van het nieuwe fietspad? En hoe wordt dit nieuwe pad dan bereikbaar voor bewoners die over dezelfde afstand aan de zuidelijke kant van deze straat wonen? Verder vinden wij het belangrijk dat de weg vanaf het punt waar de fietsers er weer op komen tot de Botsestraat/Kerkplein, waar de meeste fietsers rechtsaf slaan, een 30 km zone wordt. Deze korte afstand heeft immers nauwelijks nog invloed op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Fietspad door buitengebied. De andere variant houdt in dat er mogelijk in de toekomst een vrij liggend fietspad komt vanaf de eerste bocht in de Plezenburgsestraat, achter de Pastoor van Tielstraat en de sportvelden langs, onderlangs de zuidelijke kant van de dijk richting Thornsche Molen. Daar zullen fietsers moeten oversteken om hun weg richting Nijmegen te vervolgen; deze plek wordt door de provincie nog onderhanden genomen. Dit fietspad buiten het dorp om schept mogelijkheden om op een veilige en aantrekkelijke manier vanuit Leuth, Kekerdom en Millingen vanuit de Plezenburgsestraat verder naar Beek of Nijmegen te fietsen. Ook richting Zyfflich kan dit pad worden gebruikt door fietsers en wandelaars, waardoor de gevaarlijke oversteek op de Kapitteldijk ter hoogte van De Snap kan worden vermeden. Voor mensen uit Leuth zullen er wel doorsteken gemaakt moeten worden om makkelijker gebruik te kunnen maken van dit fietspad. Ook voor de recreatieve fietser die van de streek komt genieten, zou het een grote aanwinst betekenen. Zeker wanneer voor fietsers aansluitend de Plezenburgsestraat/Zeelandsestraat autoluw wordt gemaakt door snelheidsbeperkingen of alleen per auto bereikbaar wordt voor aanwonenden, zo is de werkgroep van mening. Deze weg wordt nu vaak als sluiproute gebruikt door veel te hardrijdende automobilisten uit Millingen en Duitsland. De plannen voor dit fietspad door het buitengebied zijn gemaakt voor de lange termijn, maar niet bekend is wat dit in de praktijk betekent. Beide voorstellen komen aan de orde in de carrouselvergadering van 25 maart en staan op de agenda voor de gemeenteraad van 1 april. Lees hieronder verder.

 

 

Lees verder...
24 maart 2021

Bert van Haren overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op maandag 22 maart, Bert van Haren uit Ewijk op 82 jarige leeftijd plotseling is overleden.  Bert was getrouwd met Leida Verriet uit Ooij en ze woonden lange tijd in de Karperstraat in Ooij. I.v.m. zijn werk als plantkundig onderzoeker bij de Universiteit van Wageningen verhuisden ze naar Renkum. Na zijn pensionering gingen ze wonen in zijn ouderlijk huis in Ewijk. En de band met Ooij en de familie bleef bestaan. Wij wensen zijn vrouw Leida, zoon en dochter John en Marja en hun partners en de kleinkinderen, alsmede de rest van de familie en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Bert is thuis in Ewijk. Wilt u afscheid komen nemen dan graag even een telefoontje: 0487-523452. De afscheidsdienst zal op zaterdag 27 maart in besloten kring plaatsvinden.  Het is mogelijk om de dienst via een livestream te volgen, hiervoor kunt u zich melden tot uiterlijk vrijdag via het volgende mailadres: info@uitvaart-beuningen.nl.

22 maart 2021

Koeien weer naar buiten in Kekerdom.

Deze koeien wilden weten wier de sterkste was.

14 dagen eerder dan vorig jaar, toen was het 5 april, gingen de koeien zondagmiddag  21 maart voor het eerst weer naar buiten bij het biologisch melkveebedrijf van fam. Zuurhout aan de Botsestraat in Kekerdom, nadat ze in de wintermaanden “op stal” hadden gestaan. Vol enthousiasme kwamen de koeien naar buiten, soms al struikelend, maar veelal springend, hetgeen een vrolijk tafereel opleverde. zie filmpje van Ton Rutten.

22 maart 2021

Ooievaar kraakt (tijdelijk) nest van eksters in Ooij

Een ooievaar heeft maandagochtend tijdelijk een nest van een ekster echtpaar gekraakt in een boom aan de Prinses Christinastraat in Ooij. Terwijl de eksters verwoede pogingen deden om de ooievaar te verjagen, ging deze op het nest onverstoorbaar, soms even wat bewegend met de vleugels, door om zijn of haar verenpak in orde te brengen. Vermoedelijk had hij zich ook te goed gedaan aan de eieren, maar dat is een aanname. Intussen haalden de eksters allerlei capriolen uit om de ooievaar te verjagen. Na geruime tijd vond de ooievaar het genoeg en verdween weer.

20 maart 2021

SVO voetbal hield potgrondactie in Ooij

Leden van SVO voetbal hielden zaterdag een potgrondactie in Ooij. Inwoners van het dorp konden via de e-mail potgrond of schoonmaakazijn bestellen en bij de supermarkt de Spar in Ooij stond een kraam, waar ook gekocht kon worden. De leden van de selectie gingen met hun waar de bestelde goederen rondbrengen, terwijl er ook nog huis aan huis gevraagd werd of men iets nodig had. Het werd een succes. Een persoon kocht zelfs 40 zakken potgrond. En daar was men natuurlijk erg blij mee.