14 november 2021

Sinterklaas in Berg en Dal

Sinterklaas op de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal met helemaal rechts de jeugdburgemeester.

Elk jaar organiseert Berg en Dals Bloei de intocht van Sinterklaas in Berg en Dal. Ook dit jaar op zondag 14 november. De Sint arriveert om 10.15 uur op de Waldeck Pyrmontlaan alwaar hij werd opgewacht door muziekgezelschap Edelweisz en alle kinderen met hun ouders en begeleiders, alsmede de jeugdburgemeester. Vandaar vertrok de stoet onder begeleiding van muziekgezelschap Edelweisz naar dorpshuis Kerstendal waar Sint en zijn pieten resideren. Daar konden de kinderen, vergezeld van hun begeleiders, langs Sinterklaas lopen, samen op de foto gaan, tekeningen aanbieden  en van de jeugdburgemeester een chocoladeletter in ontvangst nemen. Terwijl buiten een lange wachtrij stond, werd er eerst muziek gemaakt door Edelweisz, gevolgd door diverse dansjes van de Pieten. Berg en Dals Bloei meldde nog: Omdat ook Sint en zijn pieten te maken hebben met inreisbeperkingen vanwege corona, zal Sint dit jaar ook gebruik maken van een paar “PIO’s” oftewel “Pieten in Opleiding”. Mocht zo’n PIO verdwalen dan kan de goede vinder hem of haar terugbrengen bij Berg en Dals Bloei. Wij zetten hem of haar wel weer op de boot terug naar Spanje. Geen zorg dus. zie de foto’s deel 1;  deel 2

11 oktober 2021

Een ‘spirituele douche’ van klanken in Dorpshuis Kerstendal.

Tonny Bol en Leo de Kruis

In deze tijden zijn we allemaal op zoek naar rust, vreugde en harmonie. Een heel goede manier om dit te bereiken is het zingen van mantra’s, woorden waaraan helende krachten worden toegekend. Daarom verzorgen de kirtaneers Tonny Bol en Leo de Kruis zondag 17 oktober weer een kirtanmiddag in Dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Kirtan is een eeuwenoude Indiase yoga-traditie. De mantra’s worden voorgezongen door de kirtaneers en de deelnemers “antwoorden” hierop. Hierbij kun je je laten meevoeren door het geleidelijk variërende tempo, van heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling. Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra’s worden doorgaans begeleid door onder meer harmonium, kartals (cimbalen) en mrdanga (Indiase trommel). Door het herhalen van de mantra kom je steeds dieper in je meditatie, dit kun je het best bewerkstelligen door één mantra lange tijd te herhalen. De meest geschikte en heel krachtige mantra hiervoor is de Maha Mantra. Tonny en Leo verzorgen regelmatig kirtans in Nederland en België. Nu organiseren zij weer een middag met kirtans in Kerstendal . Zo zijn ook mensen in Berg en Dal en omgeving in de gelegenheid zo’n ‘spirituele douche’ mee te maken. De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur, met een pauze na ca. 45 minuten. Inloop vanaf 13:30 uur. Wie zondag 17 oktober deel wil nemen aan dit bijzondere evenement, moet zich wel vooraf aanmelden bij Tonny Bol: email namahatta.kirtan@gmail.com of bel/sms/app  naar 06-30883292. Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. De kirtans zullen voortaan op elke derde zondag van elke maand worden georganiseerd.

22 augustus 2021

Een ‘spirituele douche’ van klanken in Dorpshuis Kerstendal.

De kirtaneers Tonny Bol en Leo de Kruis

De kirtaneers Tonny Bol en Leo de Kruis verzorgen zondag 29 augustus na lange tijd weer een kirtan in Dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Kirtan is een eeuwenoude Indiase yoga-traditie. Woorden waaraan helende krachten worden toegekend (mantra’s), worden gezongen door afwisselend zangers en muzikanten (kirtaneers) en de bezoekers in de vorm van “Call and Response”. Tonny en Leo verzorgen regelmatig kirtans in Nederland en België. Nu organiseren zij een middag met kirtans in Kerstendal . Zo zijn ook mensen in Berg en Dal en omgeving in de gelegenheid zo’n ‘spirituele douche’ mee te maken. Tijdens een kirtan ontstaat een bijzondere energie. De mantra’s worden doorgaans begeleid door onder meer harmonium, kartals (cimbalen) en mrdanga (Indiase trommel). Door het herhalen van de mantra kom je steeds dieper in je meditatie, terwijl je je laat meevoeren door het geleidelijk variërende tempo. Van heel langzaam naar soms heel uitbundig om weer te eindigen in verstilling. De kirtan duurt van 14:00 tot 16:00 uur, met een pauze na ca. 45 minuten. Wie zondag 29 augustus deel wil nemen aan dit bijzondere evenement, moet zich wel vooraf aanmelden bij Tonny Bol: email namahatta.kirtan@gmail.com of tel. 06-30883292. Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

 
11 september 2020

Wandel2Daagse Berg en Dal

Deelnemers aan de wandel2Daagse Berg en Dal

De op 10 en 11 september door “Berg en Dals Bloei” georganiseerde Wandel2Daagse was op de eerste dag gelijk een succes. Ongeveer 100 deelnemers konden genieten van een prachtige tocht door de bossen van Beek en Berg en Dal. De 5 kilometer lopers bleven daar in de bossen en de 10 kilometerlopers gingen door richting ’t Meertje, waar ze met het pontje in de Ooijpolder terecht kwamen om zo via Persingen weer terug naar de heuvelrug te lopen waar ze de N70 route konden lopen. Er waren twee rustplekken , waar de deelnemers voorzien werden van drankjes, fruit en chips. De eerste was in Beek en de tweede bij het Kerkje van Persingen. De route op de tweede dag gaat voornamelijk door de bossen van Berg en Dal.  zie de foto’s

14 februari 2020

Wensboom in Berg en Dal hartverwarmend!

Een wens wordt opgehangen.

De Wensboom van de Rotaryclub Rijk van Nijmegen op Valentijnsdag was een groot succes. Nogal wat mensen kwamen naar dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal om een hartenwens voor een ander mens in de boom te hangen. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de moeite hebben genomen om een wens te komen doen. De leden van de Rotaryclub werden geraakt door de mooie en soms ontroerende wensen. De komende weken wordt bekeken welke wensen uitgevoerd kunnen worden. Gestreefd wordt om zo veel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. zie de foto’s (komen nog)

20 januari 2020

Wintermaaltijd voor de Berg en Dalse KBO

Voorzitter Theo van Steen spreekt de aanwezigen toe. Foto Geert Timmer.

Op 15 januari 2020, was het weer tijd voor de jaarlijkse wintermaaltijd tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de KBO Berg en Dal in dorpshuis Kerstendal. De opkomst was redelijk en erg gezellig. De muziek werd deze middag weer verzorgd door de “Hemptons”.  De leden konden genieten van diverse soorten stamppot en er werd goed gegeten. De favorieten waren boerenkool en wortelstamppot. Geert Timmer maakte de foto’s.

Lees verder...
8 april 2019

Opening Jeu de Boulesbaan en presentatie dorpsommetjes in Berg en Dal.

Wethouder Visser in actie.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst buiten bij dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal deed wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal de openingshandeling bij de opening van de vernieuwde Jeu de Boulesbaan. Deze baan, die een aantal jaren geleden op aanvraag en door inzet van de KBO in Berg en Dal gerealiseerd was, is afgelopen jaar herontdekt door leden van de KBO en de hele zomer lang werd er elke woensdag gezellig gespeeld. Maar zo dicht mogelijk bij “le Cochonet” (het kleine balletje) komen was inmiddels iets lastiger geworden. Hoewel vrijwilligers hun best hadden gedaan om de baan te onderhouden, was er sprake van mosvorming op de bovenlaag. Volgens het gedachtegoed van de “drie musketiers” hebben de Dorpsraad, dorpshuis Kerstendal, KBO, kookclub, Villa Hamer en Forte welzijn, de handen ineen geslagen en de baan opgeknapt en verbreed. Naast de opening van de jeu de boulesbaan werden deze middag ook twee “dorpsommetjes” gepresenteerd in aanwezigheid van de wethouder. zie de foto’s (komen nog) 

Lees verder...
19 januari 2019

Prinsenreceptie Prins Marco van de Berggeiten.

Prins Marco van de Berggeiten en Prins Jur van de Deurzakkers

Vrijdagavond hield de carnavalsvereniging De Berggeiten uit Berg en Dal haar prinsenreceptie in dorpshuis Kerstendal voor prins Marco, de nieuwe prins voor het jubileumjaar 2019-2020 ( 55 jarig bestaan). Bijna alle carnavalsverenigingen uit het “Hoog en het Laag” , alsmede uit Heumen waren aanwezig  om de nieuwe prins te feliciteren. Maar ook veel andere verenigingen en carnavalisten.   Prins Marco zelf mocht de foto van de afgetreden Prins Stijn de Eerste ophangen in de galerij van oud-prinsen. Oud prins Stijn had deze avond de taak van de Hofnar ( prins Marco was al jaren de Hofnar/Joker van de vereniging) overgenomen. Namens de gemeente was wethouder Sylvia Fleuren aanwezig. zie de foto’s deel 1; deel 2; deel 3

7 januari 2019

Nieuwjaarsparty Kerstendal Berg en Dal

De jeugd vermaakt zich op het springkussen

Zondag 6 januari was in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal de inmiddels traditionele nieuwjaarsparty, georganiseerd door Kerstendal, de Dorpsraad, Berg en Dals Bloei en de Berggeiten. Namens dit samenwerkingsverband sprak Imke de Haas een kort woordje. Hierbij stelde zij vast dat de kern Berg en Dal een levendige gemeenschap vormt maar wel  vergrijsd en dat de ontwikkelingen rond de Vijverhof en de Watermeerwijk hier kansen bieden om de leefbaarheid in het dorp te versterken. Daarnaast zijn er veel actieve verenigingen en clubjes in ons dorp die nog best vrijwilligers kunnen gebruiken om samen de klus te klaren. Het was een druk bezochte middag waar ook voor de kleinere kinderen een springkussen was opgesteld in de gymzaal en buiten stond de frietkar voor de inwendige mens.

20 december 2018

Kerstviering KBO Berg en Dal 2018

Woensdag 19 december was er veel belangstelling bij de kerstviering van de  KBO Berg en Dal in dorpshuis Kerstendal. Het was een gezellige drukte waarbij uit volle borst werd gezongen, samen met het Parochieel gemengd koor Berg en Dal. De bezoekers kregen vooraf een boekje met daarin de kerstliederen, zodat de tekst voor iedereen duidelijk en vaak ook al herkenbaar was. En er werd natuurlijk ook rekening gehouden met de inwendige mens, want er was voor lekkere hapjes en drankjes gezorgd. De KBO kan terugzien op een gezellige middag en het bestuur dankt iedereen voor zijn of haar medewerking. Frans Bootsma maakte de foto’s. zie de foto’s.