19 april 2024

Koninklijke onderscheiding voor Wiel Lenders.

Tijdens zijn afscheidsceremonie in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek is directeur Wiel Lenders vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde vaan Oranje Nassau. Wiel Lenders nam na ruim 26 jaar directeur en verbinder van het museum te zijn geweest afscheid. De onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen, in aanwezigheid van burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal. Wiel Lenders is zelf woonachtig in Nijmegen. zie de foto’s

15 april 2024

Koninklijke Onderscheiding voor pastoor Bomers.

Zondagochtend werd tijdens de mis in Lent, waarin zijn 60 jarig priesterschap werd gevierd kreeg pastoor Frans Bomers uit handen van de burgemeester van de gemeente Lingewaard, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt bij gelegenheid van zijn 60 jarig priesterschap. 10 jaar geleden, tijdens zijn 50 jarig priesterschap, werd dit gevierd in de kerk van Berg en Dal. Dat was op zondag 22 juni. Toen vierde hij hij elke maand een keer de eucharistie samen met de Berg en Dalse parochianen. Dat werd toen erg gewaardeerd omdat hij weet te inspireren door zijn enthousiasme, de mooie preken, zijn fraaie gezang en zijn oog voor iedereen. Hij was ook regelmatig te zien in H. Missen in Beek, Ooij en Leuth. Pater Bomers is Lazarist en is na zijn wijding in 1964 uitgezonden als missionaris naar Taiwan. Na 16 jaar kwam hij terug en is daarna pastoor in diverse parochies geweest. Hij voelde zich thuis tussen de parochianen: tussen mensen staan, huisbezoeken, de eucharistie vieren. De jubileum mis toen werd afgesloten met een aangepaste tekst op het lied “het dorp” van Wim Sonneveld met als laatste zin “wij zijn heel dankbaar dat u voorgaat, met u als herder in onze kerk”. Marijke van Beurden maakte de foto in de kerk van Lent.

 

13 april 2024

Koninklijke onderscheiding voor Bas Bloem en Marten Munneke

Links op de foto Marten Munneke, in het midden Bas Bloem, en rechts minister Pia Dijkstra.

Bas Bloem uit Heilig Landstichting en Marten Munneke uit de gemeente Bronckhorst kregen zaterdag 13 april 2024 een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor patiënten met Parkinson of Parkinsonisme. Beide mannen werden verrast in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Daar overhandigde minister Medische Zorg Pia Dijkstra beiden een Koninklijke Onderscheiding. Munneke werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, en Bloem tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bloem en Munneke hebben samen ParkinsonNet ontwikkeld, een zorgnetwerk dat patiënten en zorgverleners helpt gespecialiseerde zorg zo veel mogelijk op maat aan te bieden. Inmiddels heeft het netwerk landelijk bijna 4.000 gebruikers en is het ook in Luxemburg, Noorwegen en Californië als standaard overgenomen. Samen zetten fysiotherapeut en wetenschapper Marten Munneke en neuroloog en hoogleraar Bas Bloem zich al jaren in om de kennis over Parkinson en Parkinsonisme te vergroten, te delen, een behandeling te vinden en fondsen te werven voor meer onderzoek. Met de ontwikkeling van ParkinsonNet hebben zij vorm gegeven aan hun geloof dat Parkinson en Parkinsonisme het beste behandeld kan worden als álle zorgverleners, van neuroloog en fysiotherapeut tot diëtist en verpleegkundige, zo veel mogelijk over de aandoening weten. Ze zorgen dan ook voor bijscholing van zorgprofessionals in de eerste- en tweedelijnszorg. Minister Dijkstra omschreef de wetenschappers als ‘hoogvliegers van de zorg’. “Met een hersenaandoening verlies je al genoeg. Het behoud van zelfstandigheid is fundamenteel voor het behoud van eigenwaarde, en daarbij is ParkinsonNet cruciaal”. De minister sprak haar waardering uit voor ParkinsonNet, een ‘systeem dat ontzettend goed in elkaar zit’. “Maar het is de drijvende kracht van jullie beiden die maakt dat vandaag ongelooflijk veel patiënten veel beter af zijn.”

13 april 2024

Koninklijke Onderscheiding prof. dr. H. van Goor

Op vrijdag 12 april kreeg de heer H. (Harry) van Goor uit Heilig Landstichting een hoge Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit bij de afscheidsrede bij het pensioen van professor doctor Van Goor. Meneer Van Goor is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn exceptionele verdiensten op het terrein van zorginnovatie, chirurgieonderwijs en gastro-intestinale chirurgie. Prof. dr. Van Goor was chirurg aan de afdeling Heelkunde en hoogleraar Chirurgie onderwijs aan het Radboudumc in Nijmegen. Naast de taak patiëntenzorg als chirurg heeft hij zich jaren intensief bezig gehouden met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gastro intestinale chirurgie, chirurgieonderwijs, geneeskundeopleiding en innovatie, zowel in het onderwijs als in de zorg. Zijn bijdrage en de manier waarop hij dat heeft gedaan is zeer indrukwekkend qua omvang en diversiteit. Dit is uiteraard van belang voor het Radboudumc, maar ook ver daarbuiten. Hij heeft hier veel nationale en internationale prijzen voor gekregen. Voor zijn onderzoek gericht op de vijf grote problemen binnen de gastro intestinale chirurgie verwierf hij ruim 10 miljoen euro aan diverse regionale, nationale en Europese subsidies. Hij begeleidde vele promovendi. Ook schreef hij 335 wetenschappelijke artikelen, publiceerde hij ruim 40 boekhoofdstukken en redigeerde hij 5 medische boeken. Als hoogleraar Chirurgieonderwijs verzorgde en verbeterde prof. dr. Van Goor het onderwijs voor de Chirurgie/Heelkunde en de studie Geneeskunde. Hij had een visionaire kijk op chirurgisch onderwijs en onderzoek. Hiermee droeg hij bij aan vernieuwing. Zijn ideeën waren vooruitstrevend, toekomstbestendig en hebben oog voor de dokter van de toekomst.
Prof. dr. Van Goor was ook betrokken bij verschillende patiëntenverenigingen en bij onderzoeksgroepen om de chirurgische zorg te verbeteren. Hij gaf les en voordrachten in Nederland en in het buitenland. Hierbij had hij aandacht voor de belangrijke bijdrage die het leren nadenken en discussiëren in een veilig klimaat heeft in de beroepsvorming en ontwikkeling. Hiermee heeft hij ook internationaal een belangrijke bijdrage geleverd richting uniformiteit van zorg en verbetering van het chirurgieonderwijs. Innovatietrajecten. Prof. dr. Van Goor heeft veel innovatieprojecten tot stand gebracht. Zo was hij een van de initiators van het ‘continue monitoring’ van vitale parameters. Hierbij worden op de afdelingen Interne Geneeskunde en Heelkunde continu de vitale functies (o.a. de hartfrequentie, ademfrequentie en zuurstofsaturatie) van patiënten gemeten met behulp van draagbare sensoren. Hierdoor kunnen verpleegkundigen achteruitgang sneller signaleren. Het continue monitoren is tijdens de coronaperiode van grote meerwaarde gebleken. Persbericht. Verder heeft hij de virtual reality (VR) geïntroduceerd in de zorg. Door het gebruik van VR-brillen ervaren patiënten minder angst of pijn/ongemak na bijvoorbeeld een operatie. Gesteld wordt dat prof. dr. Van Goor VR tot een onmisbare tool in de zorg heeft gemaakt. Diverse ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland maken gebruik van de door hem opgezette concepten en programma’s. Ook is hij initiatiefnemer van ‘R4heal’, het eerste wereldwijde initiatief dat de patiënt in het ziekenhuis een slimme, helende omgeving biedt. Beelden, geluiden, geuren en games zijn afgestemd op persoonlijke eigenschappen en wensen; een interactieve patiënten–omgeving op maat. De patiënt ervaart minder pijn en stress, slaapt en beweegt beter, en gaat vitaler en eerder naar huis. Inzichten uit dit project zijn geïmplementeerd in de nieuwbouw van het Radboudumc. Ook had hij een leidende rol in het ‘GATT project’, dat zich initieel richtte op het ontwikkelen van een plakband om darmnaden te plakken. De samenwerking in het preklinische onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een innovatieve bloedstelpende pleister. Prof. dr. Van Goor heeft bijgedragen aan tal van vernieuwingen in het (medisch en chirurgisch) onderwijs. Hij was actief in het introduceren van innovatieve onderwijs technieken en slaat bruggen tussen wetenschappelijk onderzoek en opleiden. Zo stond hij aan de wieg van het gewijzigde bachelor curriculum Geneeskunde van het Radboudumc. In het nieuwe curriculum hebben studenten vanaf het eerste jaar contact met patiënten. Na de implementatie in 2015 heeft hij de ‘leerlijn patiëntcontacten’ meerdere jaren gecoördineerd. Ook heeft hij ten behoeve van de vervolgopleidingen en het postgraduate onderwijs een nationaal online cursorisch onderwijsprogramma opgezet met discipline-overstijgende onderwerpen. Patiënten uit het hele land werden naar hem verwezen. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van diverse nationale en internationale richtlijnen op meerdere terreinen en hij is in staat verschillende disciplines van zowel binnen als buiten de gezondheidszorg met elkaar te verbinden. Hij wordt omschreven als een enthousiaste visionair, een verbinder, een aanjager van verandering, een uitmuntend internationaal gewaardeerde klinisch onderzoeker, en een leidende figuur bij innovaties in onderwijs en zorg. Hiermee heeft meneer Van Goor de Koninklijke Onderscheiding zeer verdiend!

15 januari 2024

Koninklijke Onderscheiding voor Marja van Ophuizen

Op zondag 14 januari kreeg E.M.G.J. (Marja) van Ophuizen-Scholten uit Millingen aan de Rijn een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit bij de nieuwjaarsreceptie van schuttersgenootschap ‘Orde, Eendracht en Vreugde’ (O.E.V.). Marja is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marja heeft deze onderscheiding gekregen voor haar jarenlange inzet bij schutterij O.E.V. (in de volksmond ‘De Dreuge’ genoemd) in Millingen aan de Rijn.
Marja is al sinds 1985 vrijwilliger bij Schuttersgenootschap O.E.V. Vanaf 2009 is zij ook bestuurslid. Zij verzorgt de ledenadministratie en coördineert en organiseert evenementen zoals de tweemaandelijkse bingo. Ze is de drijvende kracht achter de seniorenkermis. Ze onderhoudt de contacten met alle afdelingen binnen de schutterij, waardoor zij de bindende factor is tussen al deze afdelingen en het bestuur. Ze neemt in een stuwende rol deel in vele commissies. Daarnaast beheert zij de uniformen van alle afdelingen en is ze ook betrokken bij het beheer van het gebouw. Met bovenstaande verdiensten voor het schutterswezen heeft Marja haar Koninklijke Onderscheiding zeker verdiend!

16 december 2023

Koninklijke Onderscheiding A.L. (Wiel)Fleurkens uit Beek.

v.l.n.r burgemeester Mark Slinkman, Wiel Fleurkens en Gerda Fleurkens.

Op zaterdag 16 december kreeg de heer A.L. (Wiel) Fleurkens uit Beek een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. Dit deed hij bij het afscheid van Wiel Fleurkens van het bestuur van de Stichting Behoud Dierenweide. Meneer Fleurkens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wiel Fleurkens is een van de drijvende krachten achter de Dierenweide in Beek. Stichting Behoud Dierenweide ’t Dierenweitje aan de Gruttostraat in Beek is al jaren een bekend begrip. Jong en oud genieten er van het groen en de beestjes. Deze dierenweide is al meer dan 50 jaar een echte verbindingsplek voor het dorp Beek. ’t Dierenweitje wordt geheel door vrijwilligers gerund en onderhouden. Hierbij is er ook aandacht voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Waarom krijgt Wiel Fleurkens een Koninklijke Onderscheiding? Wiel Fleurkens kreeg de Koninklijke Onderscheiding voor zijn verdiensten op het gebied van dierenwelzijn, volksvertegenwoordiging en ouderenwelzijn. Wiel Fleurkens heeft zich als voorzitter van de Stichting Behoud Dierenweide ruim 15 jaar vrijwel dagelijks ingezet voor het behoud van de weide. Hij stuurt de
vrijwilligers aan, hij vraagt subsidies aan, hij onderhoudt contacten met sponsoren, hij stelt projectplannen op en hij verricht onderhoudswerkzaamheden. Hij is intern en extern het aanspreekpunt en hij onderhoudt de juiste bestuurlijke contacten. Iedereen kan altijd een beroep doen op zijn kennis en passie.
Wiel Fleurkens heeft zich breder ingezet dan alleen voor de Dierenweide. Hij was de penningmeester bij de Stichting Warme Maaltijdvoorzieningen Ubbergen (later Tafeltje-Dek-Je). Hierbij was hij een drijvende kracht achter de uitvoering van de maaltijdvoorziening voor ouderen. Zowel in zijn rol als bestuurder, maar ook in de contacten met de vrijwillige bezorgers. Hij was ook 22 jaar politiek actief. Hij was gemeenteraadslid en betrokken bij vele raadscommissies, met de nadruk op ruimtelijke ontwikkeling. Zoals het behoud van de Groene strook in Beek en de ontwikkeling van het Kulturhus daar. Tot slot is Wiel Fleurkens lid van zanggroep de Hofbrouwers. Deze zanggroep treedt belangeloos op bij verzorgings- en bejaardenhuizen. Hiermee wordt niet alleen een leuke activiteit verzorgd, maar ook bijgedragen aan het ophalen van (jeugd)herinneringen bij de oudere doelgroep. Meneer Fleurkens heeft met zijn jarenlange, tomeloze, deskundige, gedreven en persoonlijke inzet een onuitwisbare indruk gemaakt binnen de gemeente Berg en Dal. Hieronder volgt het het afscheidswoord van Ellen van Broekhoven.

Lees verder...
2 juni 2023

Koninklijke Onderscheiding J.D. (Hans) Maertens

Koninklijke onderscheiding voor Hans Maertens (links)

Op vrijdag 2 juni kreeg de heer J.D. (Hans) Maertens uit Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Locoburgemeester Erik Weijers van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit bij de viering van het 30 jarig jubileum van natuurgebied ’t Zwanenbroekje. Meneer Hans Maertens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Hans Maertens is de initiatiefnemer van en de motor achter natuurgebied ’t Zwanenbroekje.
’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, omstreeks 1992 gestart, waarbij
landbouwgronden worden omgevormd naar natuur. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap. Zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich er thuis voelen. Het natuurgebied ligt tussen de rijksweg N325 en het afwateringskanaal ’t Meertje. Het gebied wordt gezien als een belangrijke zogenaamde ‘stapsteen’, een ecologische verbindingszone door de Ooijpolder tussen de stuwwal bij Nijmegen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal. Het is een geliefd terrein voor onderzoekers van natuurkennis-organisaties, biologen en ecologen.  De heer Maertens kocht zelf een klein stukje grond. Het doel was de grond om te zetten in
natuur. Hij wilde graag iets betekenen voor het behoud van natuur en landschap. De insteek
was en is om zoveel mogelijk voorwaarden te scheppen waardoor er veel verschillende
soorten planten en dieren komen. In de loop van dertig jaar breidde meneer Maertens het
gebied (met subsidie van de provincie Gelderland) uit tot bijna dertig hectare. Hij veranderde
het van een overbelast grasland naar een natuurparel. Een plek met planten, insecten,
vogels en vissen. Een plek met biodiversiteit waar mensen kunnen genieten van de natuur
en tot zichzelf kunnen komen. Meneer Maertens is niet alleen de oprichter van het Zwanenbroekje. Hij was de afgelopen 30 jaar ook vrijwillig beheerder bij het onderhoud van het natuurgebied. Hij stuurt de groep vrijwilligers aan en werkt ook dagelijks met de vrijwilligers mee. Hij geeft excursies aan
basisschoolkinderen en leerlingen van het voortgezet onderwijs en ontvangt gasten. Hij
onderhoudt en repareert het gereedschap, maait en houdt de sloten schoon. Hij repareert de
rasters en verplaatst het vee. Door hem raakten veel mensen betrokken bij het natuurbeheer
en de educatieve activiteiten op en rond ’t Zwanenbroekje. ’t Zwanenbroekje werkt samen met de Stichting Landschap-Ooijpolder-Groesbeek (die het beheer in 2017 heeft overgenomen) en de afdeling Rijk van Nijmegen van het IVN, de vereniging voor natuur en milieu-educatie. Bij het IVN is meneer Maertens ook al heel lang vrijwillig natuurgids en ondersteuner van de natuurgidsenopleiding.
Meneer Maertens heeft met zijn initiatief, enthousiasme, doorzettingsvermogen,
gedrevenheid, deskundigheid, vasthoudendheid en grote liefde voor de natuur een prachtig
natuurgebied ontwikkeld.

21 mei 2023

Koninklijke onderscheiding voor Miel Fransen in Groesbeek.

Miel Fransen en burgemeester Mark Slinkman. (eigen foto)

Zondagmiddag 21 mei kreeg Miel Fransen uit de gemeente Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. Dit deed hij na het jubileumconcert van fanfare Wilhelmina ter ere van hun 125-jarig bestaan. Miel Fransen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Miel Fransen is bijna 20 jaar voorzitter van fanfare Wilhelmina in Groesbeek. Hij heeft aangegeven dat hij daarmee na de viering van het jubileum stopt. Miel Fransen krijgt de onderscheiding niet alleen voor zijn jarenlange inzet voor de fanfare. Miel was ook jaren actief voor Zanggroep de Kèls. En hij zet zich nog steeds in voor Mantelzorg Berg en Dal, omroep Berg en Dal, het MS Fonds en de weggeefwinkel in Groesbeek. Miel, van harte proficiat!

29 september 2022

Koninklijke Onderscheiding voor oud-raadslid Dave van Loon

Dave van Loon lid in de Orde van Oranje Naussau.

Dave van Loon (49) uit Groesbeek heeft in de raadsvergadering van de gemeente Berg en Dal van donderdag 29 september 2022 een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor zijn raadslidmaatschap. De heer Van Loon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Loon nam in de raadsvergadering afscheid van de raad. Voor vertrekkende raadsleden die 12 jaar of langer lid zijn geweest van de gemeenteraad mag een lintje aangevraagd worden. De heer Van Loon was van 2006 tot 2015 en van 2017 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar raadslid van het CDA. Op dit moment is hij politiek actief als carrousellid. Carrouselleden bereiden de besluitvorming van de raad voor.  De onderscheiding werd, samen met een gedenkpenning, tijdens de raadsvergadering uitgereikt door burgemeester Mark Slinkman.

9 september 2022

Koninklijke Onderscheiding B.A. (Ben) Semmekrot uit Ooij.

Op vrijdag 9 september kreeg de heer B.A. (Ben) Semmekrot uit Ooij een Koninklijke
Onderscheiding. De heer Semmekrot is kinderarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Ter
gelegenheid van zijn pensioen was er een afscheidssymposium. Hierbij werd de heer Semmekrot verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Locoburgemeester Erik Weijers van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. De heer Semmekrot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Semmekrot kreeg deze onderscheiding omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de zorg voor kinderen en dan met name rondom het onderwerp wiegendood.  zie de foto’s

Lees verder...