29 september 2022

Koninklijke Onderscheiding voor oud-raadslid Dave van Loon

Dave van Loon lid in de Orde van Oranje Naussau.

Dave van Loon (49) uit Groesbeek heeft in de raadsvergadering van de gemeente Berg en Dal van donderdag 29 september 2022 een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor zijn raadslidmaatschap. De heer Van Loon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Loon nam in de raadsvergadering afscheid van de raad. Voor vertrekkende raadsleden die 12 jaar of langer lid zijn geweest van de gemeenteraad mag een lintje aangevraagd worden. De heer Van Loon was van 2006 tot 2015 en van 2017 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar raadslid van het CDA. Op dit moment is hij politiek actief als carrousellid. Carrouselleden bereiden de besluitvorming van de raad voor.  De onderscheiding werd, samen met een gedenkpenning, tijdens de raadsvergadering uitgereikt door burgemeester Mark Slinkman.

9 september 2022

Koninklijke Onderscheiding B.A. (Ben) Semmekrot uit Ooij.

Op vrijdag 9 september kreeg de heer B.A. (Ben) Semmekrot uit Ooij een Koninklijke
Onderscheiding. De heer Semmekrot is kinderarts in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Ter
gelegenheid van zijn pensioen was er een afscheidssymposium. Hierbij werd de heer Semmekrot verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Locoburgemeester Erik Weijers van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. De heer Semmekrot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Semmekrot kreeg deze onderscheiding omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de zorg voor kinderen en dan met name rondom het onderwerp wiegendood.  zie de foto’s

Lees verder...
1 juli 2022

Koninklijke onderscheiding voor Sjef Wieland uit Ooij.

Sjef Wieland, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 1 juli kreeg de heer J.H.M. (Sjef) Wieland uit Ooij een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit tijdens een besloten bijeenkomst in Oortjeshekken. De heer Wieland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Wieland is in Ooij altijd actief geweest op vele gebieden. De Koninklijke Onderscheiding kreeg hij voor al zijn verdiensten. KBO. De heer Wieland heeft zich lange tijd ingezet voor de ouderen. Sinds 2011 was hij voorzitter van KBO Ooij. Daarvoor was hij de penningmeester. Hij verzorgde onder andere de
themamiddagen van de KBO en bezocht de vergaderingen van de Unie KBO/PCOB. Ook
was hij lid van de seniorenraad van de gemeente Ubbergen. SVO’68. Ook bij voetbalvereniging SVO’68 heeft de heer Wieland zijn sporen verdiend. Hij was daar onder andere 15 jaar voorzitter, verzorgde de administratie van het clubhuis en leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe sportcomplex. Overige verdiensten. De heer Wieland was interim-voorzitter en vele jaren burgerlid van de commissie Algemene zaken en Financiën van het CDA Ubbergen. Hij was lid van de commissie 100 jaar kerk van de Parochie St. Hubertus. Hij heeft ook meegewerkt aan het rapport van de commissie
Vraaggericht Werken. En van 2006 tot 2020 leidde hij bezoekers in de Ooijpolder rond, als gastheer in de zonnetrein van Stichting Van Steen en Natuur. Hij was penningmeester van de seniorenraad, bestuurslid van de klussendienst en lid van het Oranje comité Ooij. In het verleden was hij ook nog penningmeester van het schoolbestuur van basisschool ‘Op Weg’. Eerdere onderscheidingen. De heer Wieland is in het verleden al vaker onderscheiden. Hij kreeg op 7 mei 2022 de zilveren goudomrande speld van de KBO-afdeling Gelderland. Hij was erelid van SVO voetbal en kreeg in 2012 de Gouden KNVB speld voor zijn vele verdiensten voor SVO’68. Carnavalsvereniging De Deurzakkers reikte hem in 2020 de Ballenmakerspenning uit voor zijn inspanningen voor de ouderen in de Ooijse gemeenschap.
Na al deze onderscheidingen volgde nu dus een welverdiende Koninklijke Onderscheiding
voor de heer Wieland. 

20 mei 2022

Koninklijke onderscheiding voor Jos Peters uit Beek

Jos Peters

Jos Peters uit Beek is donderdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uit handen van burgemeester Mark Slinkman in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Berg en Dal. Jos Peters was al langer dan 12 jaar raadslid. Van 2002 tot en met 2010 bij het CDA in Ubbergen. In 2014 werd hij fractievoorzitter van de lokale partij Ubbergen Anders. Na de herindeling in 2015 veranderde niet alleen de naam van de gemeente, maar ook die van de lokale partij. Die werd “Voor Berg en Dal”. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar gaf de hij aan een punt achter zijn politieke carrière te zetten. Jos heeft zich jarenlang ingezet voor diverse verenigingen en het dorpsbelang van Beek. Jos van harte gefeliciteerd!

23 april 2022

Koninklijke Onderscheiding voor Hein Vrijdag

Hein Vrijdag, Ridder in De Orde van Oranje Nassau

Op zaterdag 23 april kreeg de heer H.J.M. (Hein) Vrijdag uit Kleve een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit. Dit deed hij na afloop van een concert van het muziektheaterkoor Carmina Ludens in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. De heer Vrijdag is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. In 1991 richtte de heer Vrijdag het Carmina Ludens koor op. Hij is de artistiek leider en dirigent, de inspirator, drijvende kracht, dramaturg en decorontwerper -en bouwer. Daarnaast was hij decennialang in diverse rollen betrokken bij het kerkelijke en maatschappelijke leven. Parochie Heilige Antonius van Padua. De heer Vrijdag heeft zich jarenlang ingezet voor de Rooms-Katholieke kerk, zoals de parochie Heilige Antonius van Padua in Millingen aan de Rijn. Hij was cantor (voorzanger), lector en pastoraal medewerker en vrijwilliger in vele andere functies. Hij is ook al 25 jaar dirigent van het door hem opgerichte Millings koor ‘De Cantorij’. Focolare beweging. De heer Vrijdag heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Focolare beweging. Dit is een maatschappelijke organisatie. Het doel van deze organisatie is het verbinden en samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, vanuit verschillende culturen en met diverse geloofsovertuigingen. De heer Vrijdag is al 50 jaar met muziek, theater en inhoudelijke en liturgische bijdragen betrokken bij de Focolare beweging. Kerkelijke instelling St. Gregorius. Meneer Vrijdag organiseert en leidt cursussen, werkgroepen en bijscholingsdagen voor musici. Hij schrijft ook boeken om zo zijn liefde voor muziek te delen. Deze boeken zijn vast lesmateriaal voor de cursussen van het Katholiek Instituut Sint Gregorius in ’s-Hertogenbosch. Nederlandse Koninklijke Onderscheiding voor inwoner Duitsland. De heer Vrijdag woont niet in Nederland, maar heeft wel veel betekend voor de gemeente Berg en Dal. Ook voor mensen die niet in Nederland wonen kunnen Koninklijke Onderscheidingen worden aangevraagd. De aanvraag loopt dan niet via de gemeente, maar via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat de heer Vrijdag veel heeft gedaan in de gemeente Berg en Dal, is burgemeester Slinkman gevraagd de uitreiking te doen. zie de foto’s

5 februari 2022

Koninklijke onderscheiding voor dr. L.J.A (Luc) Strobbe

De heer L.J.A (Luc) Strobbe ontving op 4 februari in het Auditorum van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis van burgemeester Bruls de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als oncologisch chirurg bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.  Dr. Strobbe is als oncologisch chirurg al 25 jaar verbonden aan het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Mede dankzij zijn inzet is de oncologische zorg de afgelopen jaren enorm verbeterd en is het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uitgegroeid tot een plek waar zorg op hoog niveau wordt gegeven aan mensen met kanker. De heer Strobbe is een pionier op het gebied van kwaliteit, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hij stond in december 2001 aan de wieg van één van de eerste mammapoliklinieken in Nederland, waar vrouwen en mannen met een verdenking op borstkanker binnen 1 dag de diagnose krijgen. De ontwikkeling van Dé Mammachirurg – een erkende specialisatie binnen de oncologische chirurgie – is nu één van zijn levensdoelen. De heer Strobbe is naast chirurg ook wetenschapper. Hij loopt voorop in wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor de patiënt met borstkanker te blijven verbeteren. Er zijn maar weinig chirurgen, die zoveel publicaties op hun naam hebben staan. Dankzij zijn uitgebreide chirurgische expertise, netwerk en betrokkenheid heeft hij bij (inter)nationale studies een belangrijke stem. Ook in zijn vrije tijd is hij met werk bezig, bijvoorbeeld door nieuwe technieken te bestuderen in andere ziekenhuizen die de zorg voor patiënten kunnen verbeteren. Als collega is hij een inspirator die anderen stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. In alles wat de heer Strobbe doet, staat de mens centraal. Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen) maakte de foto’s.

5 november 2021

High-tea voor gedecoreerden van 2021 gemeente Berg en Dal

In 2021 hebben acht mensen in de gemeente Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding gekregen. De heren Coenen, Verweij, Toonen, Brugman, Bekhuis en Van Ophuizen tijdens de lintjesregen op 26 april. Mevrouw Minis is op 21 juni onderscheiden in de Sprong in Ooij. Op 9 oktober kreeg mevrouw te Riele een lintje. Door de coronamaatregelen waren de uitreikmomenten heel bescheiden. Burgemeester Mark Slinkman en de wethouders wilden daarom graag nog eens hun waardering voor de gedecoreerden uitspreken. Dit hebben zij op vrijdag 5 november gedaan tijdens een high-tea in de Kookdoom in Millingen aan de Rijn. Foto’s: Tonnie Hol (BD1 Media). zie filmpje op BD1

9 oktober 2021

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Y.A. te Riele-Wijers in Groesbeek.

Op zaterdag 9 oktober kreeg mevrouw Y.A. (Yvonne) te Riele-Wijers uit Groesbeek een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit. Dit deed hij na afloop van de thema-middag van de Luisterlijn Nijmegen. Mevrouw Te Riele is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg deze onderscheiding voornamelijk voor haar werkzaamheden voor de Luisterlijn. Mevrouw Te Riele is sinds 1990 vrijwilliger bij THD (SOS Telefonische Hulpdienst). THD heet nu de Luisterlijn. Wekelijks bellen mensen haar daar voor een vertrouwelijk gesprek. De bellers zoeken iemand om hun zorgen en verdriet of blijdschap mee te delen. Mevrouw Te Riele heeft zich tussen 1995 en 2015 ook ingezet voor de selectiecommissie. Hiervoor voerde ze vele kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers.
Lees verder...
31 augustus 2021

Vrouwen in de meerderheid bij Berg en Dalse lintjesregen 2022

In 2020 werden twee vrouwen in de gemeente Berg en Dal gedecoreerd.

Verenigingen geven gehoor aan oproep burgemeester. Bij de afgelopen lintjesregen ontvingen zes inwoners van Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Mooi en welverdiend. Alleen … dit waren allemaal mannen. Reden voor burgemeester Slinkman om op te roepen tot het voordragen van meer vrouwen. Dat heeft effect gehad: een meerderheid van de ingediende aanvragen voor 2022 betreft dames die zich lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Mark Slinkman: “Vrouwen doen zeker niet onder voor mannen als het gaat om vrijwilligerswerk. Toch gaat landelijk tweederde van alle lintjes nog steeds naar een man. Hoog tijd om dat te veranderen en al die stille krachten alsnog in een oranjezonnetje te zetten!” De ingediende aanvragen zijn dus geen reden om nu op de lauweren te gaan rusten, vindt de burgemeester. Eén zwaluw maakt immers nog geen zomer. Slinkman hoopt dat verenigingen doorgaan met het voordragen van vrouwelijke vrijwilligers. Er zit nog heel veel verdienste in het sportieve, culturele en maatschappelijke leven van Berg en Dal. Burgemeester Slinkman: “En kijk ook verder dan degenen die lang bestuursfuncties vervullen. Voor hen natuurlijk alle waardering, maar vergeet ook al die vrouwen –en mannen!- niet die tientallen jaren de handjes letterlijk uit de mouwen steken. Op de velden, in de kantine en de schoonmaak.”

29 juni 2021

Koninklijke Onderscheiding mevr. M.A.H. Minis (Marie-Antoinette ) uit Ooij

Op dinsdag 29 juni 2021 kreeg mevrouw M.A.H. (Marie-Antoinette) Minis uit Ooij een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit bij het afscheid van mevrouw Minis  (weduwe van Harry van Kuyk) bij haar werkgever Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Mevrouw Minis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg deze onderscheiding voor de bijzondere werkzaamheden die ze heeft verricht in of uit hoofde van haar dienstbetrekking in combinatie met persoonlijke verdiensten.zie de foto’s

Lees verder...