20 mei 2022

Koninklijke onderscheiding voor Jos Peters uit Beek

Jos Peters

Jos Peters uit Beek is donderdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uit handen van burgemeester Mark Slinkman in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Berg en Dal. Jos Peters was al langer dan 12 jaar raadslid. Van 2002 tot en met 2010 bij het CDA in Ubbergen. In 2014 werd hij fractievoorzitter van de lokale partij Ubbergen Anders. Na de herindeling in 2015 veranderde niet alleen de naam van de gemeente, maar ook die van de lokale partij. Die werd “Voor Berg en Dal”. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar gaf de hij aan een punt achter zijn politieke carrière te zetten. Jos heeft zich jarenlang ingezet voor diverse verenigingen en het dorpsbelang van Beek. Jos van harte gefeliciteerd!

23 april 2022

Koninklijke Onderscheiding voor Hein Vrijdag

Hein Vrijdag, Ridder in De Orde van Oranje Nassau

Op zaterdag 23 april kreeg de heer H.J.M. (Hein) Vrijdag uit Kleve een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit. Dit deed hij na afloop van een concert van het muziektheaterkoor Carmina Ludens in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. De heer Vrijdag is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. In 1991 richtte de heer Vrijdag het Carmina Ludens koor op. Hij is de artistiek leider en dirigent, de inspirator, drijvende kracht, dramaturg en decorontwerper -en bouwer. Daarnaast was hij decennialang in diverse rollen betrokken bij het kerkelijke en maatschappelijke leven. Parochie Heilige Antonius van Padua. De heer Vrijdag heeft zich jarenlang ingezet voor de Rooms-Katholieke kerk, zoals de parochie Heilige Antonius van Padua in Millingen aan de Rijn. Hij was cantor (voorzanger), lector en pastoraal medewerker en vrijwilliger in vele andere functies. Hij is ook al 25 jaar dirigent van het door hem opgerichte Millings koor ‘De Cantorij’. Focolare beweging. De heer Vrijdag heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Focolare beweging. Dit is een maatschappelijke organisatie. Het doel van deze organisatie is het verbinden en samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden, vanuit verschillende culturen en met diverse geloofsovertuigingen. De heer Vrijdag is al 50 jaar met muziek, theater en inhoudelijke en liturgische bijdragen betrokken bij de Focolare beweging. Kerkelijke instelling St. Gregorius. Meneer Vrijdag organiseert en leidt cursussen, werkgroepen en bijscholingsdagen voor musici. Hij schrijft ook boeken om zo zijn liefde voor muziek te delen. Deze boeken zijn vast lesmateriaal voor de cursussen van het Katholiek Instituut Sint Gregorius in ’s-Hertogenbosch. Nederlandse Koninklijke Onderscheiding voor inwoner Duitsland. De heer Vrijdag woont niet in Nederland, maar heeft wel veel betekend voor de gemeente Berg en Dal. Ook voor mensen die niet in Nederland wonen kunnen Koninklijke Onderscheidingen worden aangevraagd. De aanvraag loopt dan niet via de gemeente, maar via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat de heer Vrijdag veel heeft gedaan in de gemeente Berg en Dal, is burgemeester Slinkman gevraagd de uitreiking te doen. zie de foto’s

5 februari 2022

Koninklijke onderscheiding voor dr. L.J.A (Luc) Strobbe

De heer L.J.A (Luc) Strobbe ontving op 4 februari in het Auditorum van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis van burgemeester Bruls de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als oncologisch chirurg bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.  Dr. Strobbe is als oncologisch chirurg al 25 jaar verbonden aan het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Mede dankzij zijn inzet is de oncologische zorg de afgelopen jaren enorm verbeterd en is het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uitgegroeid tot een plek waar zorg op hoog niveau wordt gegeven aan mensen met kanker. De heer Strobbe is een pionier op het gebied van kwaliteit, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hij stond in december 2001 aan de wieg van één van de eerste mammapoliklinieken in Nederland, waar vrouwen en mannen met een verdenking op borstkanker binnen 1 dag de diagnose krijgen. De ontwikkeling van Dé Mammachirurg – een erkende specialisatie binnen de oncologische chirurgie – is nu één van zijn levensdoelen. De heer Strobbe is naast chirurg ook wetenschapper. Hij loopt voorop in wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor de patiënt met borstkanker te blijven verbeteren. Er zijn maar weinig chirurgen, die zoveel publicaties op hun naam hebben staan. Dankzij zijn uitgebreide chirurgische expertise, netwerk en betrokkenheid heeft hij bij (inter)nationale studies een belangrijke stem. Ook in zijn vrije tijd is hij met werk bezig, bijvoorbeeld door nieuwe technieken te bestuderen in andere ziekenhuizen die de zorg voor patiënten kunnen verbeteren. Als collega is hij een inspirator die anderen stimuleert om zich te blijven ontwikkelen. In alles wat de heer Strobbe doet, staat de mens centraal. Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen) maakte de foto’s.

5 november 2021

High-tea voor gedecoreerden van 2021 gemeente Berg en Dal

In 2021 hebben acht mensen in de gemeente Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding gekregen. De heren Coenen, Verweij, Toonen, Brugman, Bekhuis en Van Ophuizen tijdens de lintjesregen op 26 april. Mevrouw Minis is op 21 juni onderscheiden in de Sprong in Ooij. Op 9 oktober kreeg mevrouw te Riele een lintje. Door de coronamaatregelen waren de uitreikmomenten heel bescheiden. Burgemeester Mark Slinkman en de wethouders wilden daarom graag nog eens hun waardering voor de gedecoreerden uitspreken. Dit hebben zij op vrijdag 5 november gedaan tijdens een high-tea in de Kookdoom in Millingen aan de Rijn. Foto’s: Tonnie Hol (BD1 Media). zie filmpje op BD1

9 oktober 2021

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Y.A. te Riele-Wijers in Groesbeek.

Op zaterdag 9 oktober kreeg mevrouw Y.A. (Yvonne) te Riele-Wijers uit Groesbeek een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit. Dit deed hij na afloop van de thema-middag van de Luisterlijn Nijmegen. Mevrouw Te Riele is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg deze onderscheiding voornamelijk voor haar werkzaamheden voor de Luisterlijn. Mevrouw Te Riele is sinds 1990 vrijwilliger bij THD (SOS Telefonische Hulpdienst). THD heet nu de Luisterlijn. Wekelijks bellen mensen haar daar voor een vertrouwelijk gesprek. De bellers zoeken iemand om hun zorgen en verdriet of blijdschap mee te delen. Mevrouw Te Riele heeft zich tussen 1995 en 2015 ook ingezet voor de selectiecommissie. Hiervoor voerde ze vele kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers.
Lees verder...
31 augustus 2021

Vrouwen in de meerderheid bij Berg en Dalse lintjesregen 2022

In 2020 werden twee vrouwen in de gemeente Berg en Dal gedecoreerd.

Verenigingen geven gehoor aan oproep burgemeester. Bij de afgelopen lintjesregen ontvingen zes inwoners van Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Mooi en welverdiend. Alleen … dit waren allemaal mannen. Reden voor burgemeester Slinkman om op te roepen tot het voordragen van meer vrouwen. Dat heeft effect gehad: een meerderheid van de ingediende aanvragen voor 2022 betreft dames die zich lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Mark Slinkman: “Vrouwen doen zeker niet onder voor mannen als het gaat om vrijwilligerswerk. Toch gaat landelijk tweederde van alle lintjes nog steeds naar een man. Hoog tijd om dat te veranderen en al die stille krachten alsnog in een oranjezonnetje te zetten!” De ingediende aanvragen zijn dus geen reden om nu op de lauweren te gaan rusten, vindt de burgemeester. Eén zwaluw maakt immers nog geen zomer. Slinkman hoopt dat verenigingen doorgaan met het voordragen van vrouwelijke vrijwilligers. Er zit nog heel veel verdienste in het sportieve, culturele en maatschappelijke leven van Berg en Dal. Burgemeester Slinkman: “En kijk ook verder dan degenen die lang bestuursfuncties vervullen. Voor hen natuurlijk alle waardering, maar vergeet ook al die vrouwen –en mannen!- niet die tientallen jaren de handjes letterlijk uit de mouwen steken. Op de velden, in de kantine en de schoonmaak.”

29 juni 2021

Koninklijke Onderscheiding mevr. M.A.H. Minis (Marie-Antoinette ) uit Ooij

Op dinsdag 29 juni 2021 kreeg mevrouw M.A.H. (Marie-Antoinette) Minis uit Ooij een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit bij het afscheid van mevrouw Minis  (weduwe van Harry van Kuyk) bij haar werkgever Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Mevrouw Minis is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg deze onderscheiding voor de bijzondere werkzaamheden die ze heeft verricht in of uit hoofde van haar dienstbetrekking in combinatie met persoonlijke verdiensten.zie de foto’s

Lees verder...
21 mei 2021

Meer vrouwen een Koninklijke onderscheiding?

Persbericht van de gemeente Berg en Dal. Afgelopen Lintjesregen ontvingen zes inwoners van Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding (K.O.). Dat waren allemaal mannen. De gemeente Berg en Dal roept inwoners op om ook vrouwen voor te dragen voor een K.O.. Inwoners die een vrouw kennen die een Koninklijke Onderscheiding verdient kunnen haar voor 1 juni 2021 voordragen bij de gemeente. Een man voordragen kan vanzelfsprekend ook tot 1 juni.
Wie komen in aanmerking?
Iemand kan een Koninklijke Onderscheiding (ook wel lintje genoemd) ontvangen als hij of zij zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die zich al 15 jaar of langer inzet als activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis of als coach van een sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, het manusje-van-alles of iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.
Hoe kan iemand voorgedragen worden?
Inwoners die iemand willen voordragen kunnen contact opnemen met de gemeente om na te gaan of de aanvraag kansrijk is. Ook voor vragen over Koninklijke Onderscheidingen kunnen ze daar terecht. Dat kan van maandag tot en met donderdag via Merel van Hees (06 – 38 04 08 82 of m.v.hees@bergendal.nl).

26 april 2021

Vandaag 6 lintjes in de gemeente Berg en Dal.

Vandaag heeft burgemeester Mark Slinkman 6 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners uit onze gemeente Berg en Dal.
➡ Geert Verweij uit Ooij. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Ger Toonen uit Ooij. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Erik Brugman uit Leuth. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Johan Bekhuis uit Kekerdom. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Jan van Ophuizen uit Millingen. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
➡ Henk Coenen uit Groesbeek. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Van harte gefeliciteerd, wij zijn ontzettend trots op deze vrijwilligers! zo werd op de Facebookpagina van de gemeente Berg en Dal gemeld.
 
Lees verder...
19 oktober 2020

Koninklijke Onderscheiding J.J.A. Schmitz

Wethouder en locoburgemeester Irma vd Scheur met dhr. Jan-Jaap Schmitz

Op maandag 19 oktober 2020 kreeg de heer J.J.A. (Jan-Jaap) Schmitz uit Groesbeek een Koninklijke Onderscheiding. Locoburgemeester Irma van de Scheur van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit bij het afscheid van de heer Schmitz bij zijn werkgever Radboudumc. De heer Schmitz is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Schmitz is sinds 2008 werkzaam als hospitality officer van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Hij heeft bijgedragen aan het gastheerschap en de klantgerichtheid van het Radboudumc waarbij de medewerker, de student en patiënt centraal staan. In zijn rol heeft hij gezorgd voor de versteviging van de reputatie van het Radboud UMC. Hij draagt bij om de werkbezoeken en ontvangsten van de Raad van Bestuur, zowel intern als extern, lokaal, regionaal, landelijk als ook internationaal in goede banen te leiden. Hij organiseert mede de open dagen, Wereld Kankerdag en het Weekend van de Wetenschap. De heer Schmitz zet zich ook in voor de fondsenwerving voor onderzoek. Daarnaast is hij hét gezicht tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Als onderdeel van het project Klantgericht en Gastvrij, hoe doe je dat? streeft hij naar een ‘vijf sterren ervaring’ in het Radboudumc. Daarnaast doet de heer Schmitz veel vrijwilligerswerk: (zie hieronder)

Lees verder...