3 december 2022

Statushouders Berg en Dal tekenen participatieverklaring.

foto gemeente Berg en Dal.

Deze week hebben enkele statushouders in de gemeente Berg en Dal hun participatieverklaring getekend. Dit is onderdeel van hun inburgering. Ze komen uit Iran, Afghanistan, Syrië en Turkije. In deze verklaring staat dat ze de Nederlandse waarden en ‘spelregels’ kennen en respecteren. Ze hebben daar verschillende bijeenkomsten over gehad. En ze volgen Nederlandse les. Sommigen zijn al een stapje verder en hebben betaald werk, doen vrijwilligerswerk of volgen een studie.  Na afloop van hun ondertekening gingen ze met locoburgemeester Erik Weijers op de foto.

23 oktober 2022

Pieter Corté de tweede gemeente schutterskoning van Berg en Dal

vlnr Lotte Buil, Sharona Lohnstein en Pieter Corté.
Tijdens een goed georganiseerd tweede schutterstreffen van alle schutterijen van de gemeente Berg en Dal bij het Kulturhus in Beek is Pieter Corté van schutterij Eendracht uit Ooij de tweede Gemeenteschutterskoning van de gemeente Berg en Dal geworden. De huidige koningen en koninginnen, alsmede de 4 laatsten mochten mee doen aan dit schuttersgebeuren. Aan dit schuttersgebeuren deden de beide schutterijen van Millingen aan de Rijn, OEV en OEV1, de schutterij van Kekerdom, EMM, de schutterij van Leuth, de Vriendenkring, de schutterij van Ooij, Eendracht, de schutterij van Beek, B.U.B en de schutterij uit de Horst-Groesbeek, St. Hubertus mee. Alle verenigingen maakten, na de ontvangst in het Kulturhus met toespraken door o.a. burgemeester Mark Slinkman en pastoor Rudo Franken, een rondgang door het dorp, voorafgegaan door muziek van KNA. Daarna werd er geschoten voor de titel jeugdkoning, gemeentekoningin of prins-gemaal en gemeentekoning. Lotte Buil van OEV uit Millingen aan de Rijn werd jeugdkoningin en Sharona Lohnstein  ook van OEV uit Millingen aan de Rijn werd de gemeente-koningin. Het gemeente-koningschieten wordt  één keer in de twee jaar gehouden en werd voor de eerste keer in 2018 in Leuth gehouden. I.v.m. de corona werd het in 2020 niet gehouden en nu was het dus 4 jaar leden dat het gehouden werd. De volgende zal dan in 2024 gehouden worden. De scheidende jeugdkoning Sander Hendriks en koningin Mariette ten Westenend-van den Berg (beiden uit Millingen aan de Rijn) en koning Ivo Hendriks uit Ooij, kregen elk een herinneringsspeld. Het koningschieten werd afgesloten met een vendelhulde door de jeugd van B.U.B. Voor de uitslagen/prijzen zie hieronder. Zie de foto’s deel 1; deel 2;  deel 3deel 4;  deel 5deel6 ; deel 7
Lees verder...
19 oktober 2022

Gemeente Berg en Dal vraagt inwoners mee te denken over toekomstplan accommodaties

De gemeente Berg en Dal heeft veel verschillende accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting. Het huidige accommodatiebeleid is gemaakt in 2016. De gemeente wil het beleid aanpassen aan deze tijd en klaarmaken voor de toekomst. Daarvoor heeft de gemeente gesproken met stichtingen en verenigingen. Op basis van die gesprekken is het zogeheten Koersdocument opgesteld. Nu wil de gemeente ook nog de mening van inwoners horen. Zij kunnen tot 1 december via www.samenbergendal.nl reageren. De samenstelling en de wensen van de bevolking veranderen. Accommodaties worden anders gebruikt dan vroeger. En het onderhoud van de accommodaties kost steeds meer geld. Daarom moet de gemeente nieuwe keuzes maken. Om ervoor te zorgen dat er genoeg goede en verschillende accommodaties blijven in de dorpen. Wethouder Erik Weijers: “Het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid voor verenigingen en stichtingen hangen nauw met elkaar samen. Veranderingen in dat beleid hebben direct invloed op inwoners, op de plekken waar ze sporten, ontmoeten en cultuur beleven. Daarom willen we heel graag de mening en ervaringen van inwoners horen.” De gemeente heeft haar eigen ervaringen met het huidige accommodatie- en subsidiebeleid bekeken en gesproken met verengingen en stichtingen van accommodaties. Hierbij zijn ook de toekomstverwachtingen met elkaar besproken. De uitkomsten hiervan zijn verwoord in het zogeheten Koersdocument. Daarin staat wat moet worden behouden en wat anders moet. Inwoners en verenigingen en stichtingen kunnen via www.samenbergendal.nl reageren op het Koersdocument. De gemeente verzamelt alle reacties. Die worden verwerkt in een definitief koersdocument. Daarover neemt uiteindelijk de gemeenteraad een besluit.

29 september 2022

Koninklijke Onderscheiding voor oud-raadslid Dave van Loon

Dave van Loon lid in de Orde van Oranje Naussau.

Dave van Loon (49) uit Groesbeek heeft in de raadsvergadering van de gemeente Berg en Dal van donderdag 29 september 2022 een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor zijn raadslidmaatschap. De heer Van Loon is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Loon nam in de raadsvergadering afscheid van de raad. Voor vertrekkende raadsleden die 12 jaar of langer lid zijn geweest van de gemeenteraad mag een lintje aangevraagd worden. De heer Van Loon was van 2006 tot 2015 en van 2017 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar raadslid van het CDA. Op dit moment is hij politiek actief als carrousellid. Carrouselleden bereiden de besluitvorming van de raad voor.  De onderscheiding werd, samen met een gedenkpenning, tijdens de raadsvergadering uitgereikt door burgemeester Mark Slinkman.

30 augustus 2022

Ondertekening Lokaal Preventieakkoord gemeente Berg en Dal

De ondertekenaars van het Lokaal Preventieakkoord.

“Voorkomen is gezonder dan genezen”. Dinsdag 30 augustus hebben de gemeente en lokale organisaties het Lokaal Preventieakkoord ondertekend. Ze beloven zich actief in te zetten om de gezondheid van inwoners uit Berg en Dal te verbeteren. Prioriteiten zijn een rookvrije omgeving, meer bewegen, gezond eten en bewustwording van risico’s van alcohol- en drugsgebruik. Wethouder Irma van de Scheur: “De gezondheid van onze inwoners vinden we erg belangrijk. Met een heel divers en laagdrempelig aanbod van activiteiten, trainingen en begeleiding stimuleren we onze inwoners gezonde keuzes te maken”. Ondersteuning van initiatieven. Vanuit het Lokaal Preventieakkoord ondersteunt de gemeente initiatieven die de gezondheid verbeteren. Ondertekenaars kunnen budget aanvragen voor nieuwe en lopende initiatieven. Voor 2023 is er een uitvoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar. Welke organisaties doen mee? De volgende organisaties hebben het Lokaal Preventieakkoord ondertekend: Anytime Fitness, Domino Kindercentrum, Forte Welzijn, Fysio Groesbeek, Fysiotherapie Millingen, Gemeente Berg en Dal, GGD Gelderland-Zuid, Iriszorg, Kion, Kraamzorg Zuid-Gelderland, Kwiek, Montessori College, Sportbedrijf Berg en Dal, Sportstimulering Berg en Dal. Meedoen met het Lokaal Preventieakkoord? Organisaties die samen willen werken aan de gezondheid van inwoners kunnen zich via de website aanmelden. Het Lokaal Preventieakkoord is ook te vinden op de website. Zie: www.bergendal.nl/preventieakkoord. 

16 juli 2022

T-shirt voor Berg en Dalse Vierdaagselopers.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis van Berg en Dal, waarvoor alle Vierdaagselopers uit de gemeente waren uitgenodigd, hield burgemeester Mark Slinkman  zijn toespraak, waarbij hij memoreerde, dat er vorige keer ruim 600 deelnemers uit deze gemeente mee gelopen hebben tijdens de Vierdaagse  maar dat er nu minder zijn, 415. Omdat bij de vorige presentatie van het Vierdaagse T-shirt hij de enige was, die de “onthulling” deed van het T-shirt, was het nu veranderd en deed het hele college dit. Ze presenteerden een purper (paars) T-shirt met de tekst: Weg van Berg en Dal. Nadat hij alle alle deelnemers een goede Vierdaagse toewenste, kregen alle aanwezige lopers een purper T-shirt uitgereikt.  De burgemeester hoopte, dat alle lopers deze in ieder geval op de donderdag zullen aantrekken, als het Vierdaagse legioen door de gemeente Berg en Dal trekt. Maar dit paarse T-shirt mag natuurlijk ook op andere dagen gedragen worden. Helaas werd er deze keer geen groepsfoto gemaakt. zie de foto’s
9 juli 2022

Feest der Kampioenen gemeente Berg en Dal

Wethouder Erik Weijers met de korfbalsters van de Horst.
 

Vrijdagavond was het “Feest der kampioenen” in de gemeente Berg en Dal. Het feest werd gehouden op het Dorpsplein bij het gemeentehuis in Groesbeek. Daar werden door wethouder van Sport, Erik Weijers aan vele jeugdige kampioenen, groepen of individuelen, van het seizoen 2021-2022 ( en daarvoor, die niet gehuldigd konden worden ivm coronaregels) uit de gemeente Berg en Dal medailles uitgereikt. Dit jaar waren er beduidend minder dan vorige keer in 2019, terwijl er toch heel veel voetbalelftallen en ander groepen dit afgelopen seizoen kampioen geworden zijn. Vanuit de polder (voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen)  was er alleen een voetbalteam uit Millingen aan de Rijn aanwezig. De andere teams kwamen uit de rest van de gemeente. Door corona konden de kampioenen 2 jaar niet gehuldigd worden.  . Er was een pauzeoptreden van de jonge hiphop- en streetdancers van Factorysports uit Beek. Tijdens het feest der Kampioenen waren de tafels rijkelijk gevuld met fruit voor iedereen. En er waren ijsjes voor de 106 kampioenen.Ook werd een voetbalshirt van Jasper Cillissen verloot. Dit werd door de 12 jarige Evi Kersten gewonnen.   Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

24 juni 2022

Petitie “Bescherm de Stuwwal” aangeboden aan de burgemeester van Berg en Dal.

Trudy Hoenselaar en Roos Awater (rechts) bieden de petitie aan.

Donderdag 23 juni boden Trudy Hoenselaar, Ruus Dijksterhuis en Roos Awater de petitie ‘Bescherm de stuwwal’ aan de burgemeester van de gemeente Berg en Dal. Dit gebeurde voorafgaand aan de raadsvergadering in Groesbeek. Ze hebben 2154 handtekeningen opgehaald, wat aangeeft dat mensen het beschermen van onze natuurgebieden en in het bijzonder de stuwwal belangrijk vinden. Aanleiding voor deze petitie is dat inwoners van de gemeente Berg en Dal de afgelopen jaren meerdere keren onaangenaam zijn verrast, doordat beschermde stukjes natuur met hoge ecologische waarde worden ingeruild voor gigantische villa’s of andere niet passende bouwwerken. De inwoners kunnen er blijkbaar niet op vertrouwen dat er een duidelijk en waterdicht beleid is om onze stuwwal en andere unieke natuurgebieden in de Gemeente Berg en Dal te beschermen. Het is nogal eens voorgekomen dat zaken achteraf moeten worden bevochten met veel frustratie en dure advocaten. En dat terwijl het behoud van Natuurwaarden belangrijker is dan ooit. Ook uit de enquête “Leefomgeving Berg en Dal” bleek dat 80% van de deelnemers de natuurgebieden van hun leefomgeving het meest waarderen. De initiatiefnemers zijn blij dat het beschermen van de stuwwal ook leeft bij de raad en het nieuwe college. Dit blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord waarin zij belangrijke uitgangspunten van het initiatief terugzien. zie de foto’s

 

Lees verder...
19 juni 2022

Wethouder Ria Barber ontvangt eerste exemplaren van Dorpsommetjes Ubbergen.

Wethouder Ria Barber ontvangt de brochures uit handen van Arno van der Kruis

Onlangs zijn er in de gemeente Berg en Dal weer twee nieuwe “Dorpsommetjes” bij gekomen. In diverse dorpen zijn er al “Dorpsommetjes” maar voor Ubbergen was er nog niets. Daarom zijn er nu twee bijgekomen voor Ubbergen, Dorpsommetje Ubbergen-hoog en Dorpsommetje Ubbergen-Laag. Arno van der Kruis overhandigde deze nieuwe brochures zondagmiddag aan wethouder Ria Barber van de gemeente Berg en Dal in de aula van de Havo Notre Dame in Ubbergen. Vooraf was er een presentatie van “de Kasteeltuin van Ubbergen, een monumentale geschiedenis. Na afloop konden de bezoekers in twee groepen, hoog en laag, de routes lopen en heeft wethouder Ria Barber, samen met  de samen met de initiatiefnemers Jet van Heijster, Peter Rutten en Arno van der Kruis, de dorpsommetjes officieel geopend. zie de foto’s

17 april 2022

Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van de gemeente Berg en Dal met een laag inkomen krijgen van de gemeente een eenmalige energietoeslag van € 800,-. De toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten in 2022 te betalen en wordt betaald door het Rijk. Wethouder Irma van de Scheur: “De prijzen van gas en elektriciteit zijn natuurlijk hard gestegen. Dat is vooral zwaar voor inwoners die al een laag inkomen hebben. Wij willen
financiële problemen zoveel mogelijk voorkomen. En zijn daarom blij dat we hiermee deze
inwoners de helpende hand kunnen bieden.” Wie komen in aanmerking voor de toeslag?
Inwoners met een uitkering van de gemeente die aan de voorwaarden voldoen ontvangen de
energietoeslag automatisch eind april/begin mei. Het gaat dan om inwoners met een
uitkering vanuit de Participatiewet, een IOAW-uitkering, IOAZ-uitkering of uitkering vanuit de
BBZ 2004. Daarnaast komen ook inwoners zonder uitkering van de gemeente, maar met een laag
inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) in aanmerking voor de toeslag. Op de website van
de gemeente kunnen inwoners zien of zij in aanmerking komen hiervoor. Vanaf 16 mei
kunnen zij de toeslag aanvragen via een formulier op de website van de gemeente of met
een papieren formulier. Hulp bij de aanvraag. Inwoners die hulp nodig hebben met het invullen van het formulier kunnen een afspraak maken met de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade werkt op afspraak en is online te bereiken via https://www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur/.
Inwoners kunnen de energietoeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen.