7 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie gemeente Berg en Dal in Leuth.

Burgemeester Mark Slinkman brengt een toast uit op het nieuwe jaar.

 De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Berg en Dal vond maandagavond 6 januari plaats in de vorig jaar geheel gerenoveerde zaal De Vriendenkring in Leuth. De zaal zat bomvol en was gevuld met vele afgevaardigden van de diverse verenigingen uit de gemeente Berg en Dal en andere belangstellenden. Ook waren, net als voorgaande jaren,  de gedecoreerden van het afgelopen jaar uitgenodigd.  Het dweilkapel van de Beekse harmonie KNA (KNAgalm)  zorgde voor de muzikale omlijsting. De gemeente Berg en Dal wisselt elk jaar van zaal in de diverse kerkdorpen van de gemeente. Tijdens de druk bezochte receptie richtte burgemeester Slinkman via een filmpje het woord tot de aanwezigen. Hij blikte daarin terug op 2019. Het jaar waarin er in Berg en Dal negen hennepkwekerijen werden opgerold en er steeds meer sprake was van wateroverlast in de gemeente. Daarom was er in Breedeweg al een retentiebekken aangelegd en het is de bedoeling dat dat meer gaat gebeuren en hij roep de mensen op om hun tuin “weer groen te maken”. Andere onderwerpen waren de leegstand en de verkoop van de kerken en de situatie rond de vrijwillige brandweerkorpsen, waarvan de toekomst ongewis is door Europese regelgeving.  Een ander onderwerp waren de problemen rond de Eikenprocessierups, die o.a. een probleem vormde voor de groene wandelgemeente, die Berg en Dal voor ogen heeft.  Na zijn toespraak per film bracht de burgemeester een toast uit op het nieuwe jaar. Wil je dit filmpje ook zien? Dan kan hier: http://bit.ly/35wDzYQ     zie de foto’s

16 december 2019

Thijs Kersten wil jeugdburgemeester worden.

Thijs Kersten bij de gemeenteraad.

Wie weet nu beter wat er speelt bij de jeugd, dan de jeugd zelf? De jeugd heeft de toekomst, dus ouderen hoeven toch niet alles te beslissen. Dat vond ook Thijs Kersten. Hij is 9 jaar oud en komt uit Groesbeek. Hij wil graag kinderburgemeester van Berg en Dal worden. Helaas kennen wij dit (nog) niet in de gemeente Berg en Dal. Toch stellen we Thijs graag voor. Hij was op donderdag 12 december zelf in de raadsvergadering aanwezig en mocht even naast de burgemeester zitten.  Hij kreeg zelfs de ambtsketen van de burgemeester om. Hij heeft een kerstboodschap opgenomen en vertelt graag aan jullie welke ideeën hij heeft. zie de kerstboodschap    zie de foto’s.

16 december 2019

Naturalisatiebijeenkomst Nieuwe Nederlanders Gemeente Berg en Dal.

De nieuwe Nederlanders in de gemeente Berg en Dal

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal ontving maandagmorgen 16 december 16 inwoners van zijn gemeente in het gemeentehuis te Groesbeek, die eerder dit jaar Nederlander zijn geworden, maar allemaal al diverse jaren in Nederland wonen. Aan twee van hen werd zelfs tijdens de bijeenkomst het Nederlanderschap uitgereikt. Een was i.v.m. ziekte niet aanwezig terwijl een compleet gezin, vader, moeder en twee zonen niet aanwezig konden zijn omdat ze inmiddels een full time baan hebben.   De aanwezige mensen kwamen uit diverse landen zoals Syrië, India, Eritrea en Iran. Ze werden toegesproken door de burgemeester en ze konden zich daarna zelf voorstellen in een kennismakingsrondje. Namens de gemeente reikte de burgemeester aan alle betrokkenen een tas met inhoud, waarin o.a. streekproducten en leuke snuisterijen zaten. Daarna gingen ze gezamenlijk, samen met burgemeester Slinkman en wethouder Annelies Visser op de foto.

30 september 2019

Andere dienstverlening burgerzaken kleine kernen Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal wil de dienstverlening van burgerzaken voor inwoners in kleine kernen verbeteren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om reisdocumenten, rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten gratis aan huis te bezorgen. Ook komt er een dagdeel per maand een steunpunt burgerzaken in Beek, Leuth, Millingen aan de Rijn en Ooij voor eenvoudige producten als paspoorten en rijbewijzen. Reisdocumenten en rijbewijzen zijn tegenwoordig 10 jaar geldig. Door deze documenten (gratis) aan huis te laten bezorgen hoeven mensen gemiddeld nog maar 2x per 10 jaar naar het gemeentehuis te komen of gebruik te maken van het mobiele steunpunt. Namelijk alleen voor de aanvraag van het product. Dat geeft inwoners gemak en is vooral fijn voor mensen die slecht ter been zijn, werken, geen eigen vervoer hebben, kleine kinderen hebben, enz. Thuisbezorging is gratis en niet verplicht. Steunpunten in de polder: dienstverlening dicht bij huis. Wij bieden veel producten online aan via onze website. Dit sluit aan bij de veranderende behoefte van veel mensen. Zij willen snelle digitale dienstverlening. Maar er zijn ook mensen die het moeilijk vinden om een online aanvraag te doen. In onze gemeente gaat dat naar schatting om ongeveer 2.500 mensen. Zij konden de afgelopen jaren terecht bij de balie in
het steunpunt in Millingen aan de Rijn en in het gemeentehuis. Deze dienstverlening passen we nu aan en breiden we uit naar andere kernen in de polder. Met meerdere steunpunten zijn we alle inwoners van de polder van dienst. Zij kunnen voor de aanvraag van eenvoudige producten als een paspoort en een rijbewijs nu dichter bij huis terecht. De steunpunten zullen voorlopig een dagdeel (4 uur) per maand per locatie geopend zijn. De openingstijden in Millingen worden hierop aangepast.

29 september 2019

Gemeentelijke onderscheiding voor Lin Giebels uit Groesbeek

erepenning gemeente Berg en Dal voor Lin Giebels

Locoburgemeester Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal reikte op zaterdag 28 september een gemeentelijke onderscheiding uit aan de heer L.M.M. (Lin) Giebels uit Groesbeek. De heer Giebels werd onderscheiden met de erepenning van de gemeente Berg en Dal. Dat gebeurde tijdens de Burendag in buurtpark ’t Groeske in Groesbeek. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk in en rond park ’t Groeske in Groesbeek. Sinds 1986 zet hij zich in voor de speelvoorzieningen in dit park, zoals onderhoud van de toestellen, contactpersoon tussen de gemeente en de kinderen voor nieuwe speeltoestellen en dacht hij mee en heeft hij meegewerkt aan de laatste herinrichting van het park. Bovendien heeft hij meegewerkt aan herstel van het Mariagrotje in Groesbeek en houdt hij toezicht op het Mariagrotje en park ’t Groeske. 

23 september 2019

Gemeente Berg en Dal zoekt lokale producenten voor sap, bier en wijn

De gemeente Berg en Dal wil vanaf 1 december 2019 bij gemeentelijke bijeenkomsten en evenementen alleen nog lokale sap, bier en wijn schenken. De gemeente roept lokale producenten die de drank aan de gemeente willen leveren op om zich voor 7 oktober in te schrijven in het Bedrijvenregister via de website www.bergendal.nl. Producenten kunnen op 1 of meerdere categorieën inschrijven. De gemeente vraagt producenten die zich voor 7 oktober hebben ingeschreven om een offerte uit te brengen. Die offerte wordt op verschillende punten beoordeeld, waaronder prijs en smaak. De gemeente Berg en Dal is trots op haar streekproducten. Het inkopen van lokaal geproduceerde drank sluit goed aan bij haar doelstellingen: het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het versterken van de korte voedselketen (weinig tussenstappen
producent en de klant). Een korte voedselketen draagt weer bij aan duurzaamheid omdat er dan ook minder vervoer en koeling nodig is.

15 september 2019

Verlate “Veteranendag” voor gemeente Berg en Dal.

De veteranen op het bordes van het gemeentehuis

Ongeveer 100 veteranen zijn zaterdag in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek bijeen geweest voor een verlate “Veteranendag”. De gemeente Berg en Dal gaf dit jaar een heel andere invulling aan de Nationale Veteranendag. ,,Normaliter worden de veteranen ontvangen in het Bevrijdingsmuseum nu Vrijheidsmuseum , maar vanwege de nieuwbouw was het museum helaas niet beschikbaar’’, aldus burgemeester Slinkman in zijn toespraak tot de veteranen, die daar al of niet met partner of begeleider aanwezig waren. ,,Daarom hebben wij besloten het te doen tijdens de herdenking van 75 jaar Market Garden. Wij,  als gemeentebestuur zijn jullie erg dankbaar wat jullie gedaan hebben, vaak ver van huis . Nogmaals: dank je wel ,’’ aldus Slinkman.  De veteranen , waarvan de oudste , dhr. Küsters, zeer binnenkort 100 jaar wordt, werden in het gemeentehuis getrakteerd op koffie of thee en diverse drankjes, terwijl ze rond etenstijd konden genieten van een “blauwe hap” zoals dat in het leger genoemd werd. Na de maaltijd ging het gehele gezelschap, na het maken van een foto op het bordes, naar het marktterrein, waar ze de gehele avonds konden genieten van de door de gemeente georganiseerde taptoe t.g.v. de 75e herdenking van de bevrijding. Ieder kreeg een plaid voor de kou, zodat de ze het niet koud zouden krijgen. zie de foto’s

13 september 2019

Gemeente Berg en Dal doet onderzoek naar gebruik welzijns- en sportaccomodaties.

Morgenfit in Ooij

Onderzoek naar (toekomstig) gebruik accommodaties. De gemeente gaat de komende periode bij iedere welzijns- en sportaccommodatie kijken naar de bezetting, indeling, financiële gezondheid en het beheer. Het doel is om per accommodatie inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden en de financiële situatie. Samen met de gebruikers en beheerders bekijkt de gemeente de (on)mogelijkheden voor een optimaal gebruik.  
De gemeente wil in iedere kern goede voorzieningen behouden. De accommodaties kunnen efficiënt(er) gebruikt worden door slim samen te werken en door ruimtes te delen en door het gebruik exact op elkaar af te stemmen. Bij het komende onderzoek bekijkt de gemeente daarom ook het gebruik en de mogelijkheden voor activiteiten bij scholen en bijvoorbeeld kerken. Verschillende verenigingen werken al samen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen alle betrokkenen de samenwerking verder uitbreiden. Wethouder Annelies Visser:” We vinden het belangrijk dat onze inwoners verschillende activiteiten kunnen doen en daarbij elkaar ontmoeten. Als we dit zo efficiënt mogelijk doen, blijft het ook betaalbaar en daarmee toegankelijk voor iedereen.”

26 augustus 2019

Opening speeltuin in Groesbeek

Wethouder Irma vd Scheur knipt samen met de kinderen het lint door.

Zondagmorgen vond in Groesbeek onder grote belangstelling de opening plaats van de nieuwe speeltuin, welke is gelegen tussen de N.H. kerk en het gemeentehuis. De opening werd verricht door wethouder Irma van de Scheur. Zij complimenteerde de initiatiefnemers voor het vele werk dat zij verricht hebben. Piet Spanjers maakte de foto’s.  zie de foto’s

24 augustus 2019

Nieuwe bankjes in de gemeente Berg en Dal

Het nieuwe bankje.

De gemeente Berg en Dal is volop bezig om nieuwe bankjes te plaatsen in de gemeente. Het is de bedoeling dat er 220 nieuwe bankjes geplaatst worden. In de Ooijpolder is men al volop aan het plaatsen zoals langs de Kouwedijk en langs Jonkmanshof aan de Hubertusweg. De daar geplaatste bank staat een paar meter verwijderd van het bankje op de hoek van de St. Hubertusweg en de Kerkdijk, dat altijd een mooie plek was met een prachtig uitzicht. Helaas is dat bankje nu verwijderd. Overigens kun je op die plek in deze tijd, door de begroeiing weinig zien. zie de foto’s.