30 september 2019

Andere dienstverlening burgerzaken kleine kernen Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal wil de dienstverlening van burgerzaken voor inwoners in kleine kernen verbeteren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om reisdocumenten, rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten gratis aan huis te bezorgen. Ook komt er een dagdeel per maand een steunpunt burgerzaken in Beek, Leuth, Millingen aan de Rijn en Ooij voor eenvoudige producten als paspoorten en rijbewijzen. Reisdocumenten en rijbewijzen zijn tegenwoordig 10 jaar geldig. Door deze documenten (gratis) aan huis te laten bezorgen hoeven mensen gemiddeld nog maar 2x per 10 jaar naar het gemeentehuis te komen of gebruik te maken van het mobiele steunpunt. Namelijk alleen voor de aanvraag van het product. Dat geeft inwoners gemak en is vooral fijn voor mensen die slecht ter been zijn, werken, geen eigen vervoer hebben, kleine kinderen hebben, enz. Thuisbezorging is gratis en niet verplicht. Steunpunten in de polder: dienstverlening dicht bij huis. Wij bieden veel producten online aan via onze website. Dit sluit aan bij de veranderende behoefte van veel mensen. Zij willen snelle digitale dienstverlening. Maar er zijn ook mensen die het moeilijk vinden om een online aanvraag te doen. In onze gemeente gaat dat naar schatting om ongeveer 2.500 mensen. Zij konden de afgelopen jaren terecht bij de balie in
het steunpunt in Millingen aan de Rijn en in het gemeentehuis. Deze dienstverlening passen we nu aan en breiden we uit naar andere kernen in de polder. Met meerdere steunpunten zijn we alle inwoners van de polder van dienst. Zij kunnen voor de aanvraag van eenvoudige producten als een paspoort en een rijbewijs nu dichter bij huis terecht. De steunpunten zullen voorlopig een dagdeel (4 uur) per maand per locatie geopend zijn. De openingstijden in Millingen worden hierop aangepast.

29 september 2019

Gemeentelijke onderscheiding voor Lin Giebels uit Groesbeek

erepenning gemeente Berg en Dal voor Lin Giebels

Locoburgemeester Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal reikte op zaterdag 28 september een gemeentelijke onderscheiding uit aan de heer L.M.M. (Lin) Giebels uit Groesbeek. De heer Giebels werd onderscheiden met de erepenning van de gemeente Berg en Dal. Dat gebeurde tijdens de Burendag in buurtpark ’t Groeske in Groesbeek. Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk in en rond park ’t Groeske in Groesbeek. Sinds 1986 zet hij zich in voor de speelvoorzieningen in dit park, zoals onderhoud van de toestellen, contactpersoon tussen de gemeente en de kinderen voor nieuwe speeltoestellen en dacht hij mee en heeft hij meegewerkt aan de laatste herinrichting van het park. Bovendien heeft hij meegewerkt aan herstel van het Mariagrotje in Groesbeek en houdt hij toezicht op het Mariagrotje en park ’t Groeske. 

23 september 2019

Gemeente Berg en Dal zoekt lokale producenten voor sap, bier en wijn

De gemeente Berg en Dal wil vanaf 1 december 2019 bij gemeentelijke bijeenkomsten en evenementen alleen nog lokale sap, bier en wijn schenken. De gemeente roept lokale producenten die de drank aan de gemeente willen leveren op om zich voor 7 oktober in te schrijven in het Bedrijvenregister via de website www.bergendal.nl. Producenten kunnen op 1 of meerdere categorieën inschrijven. De gemeente vraagt producenten die zich voor 7 oktober hebben ingeschreven om een offerte uit te brengen. Die offerte wordt op verschillende punten beoordeeld, waaronder prijs en smaak. De gemeente Berg en Dal is trots op haar streekproducten. Het inkopen van lokaal geproduceerde drank sluit goed aan bij haar doelstellingen: het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het versterken van de korte voedselketen (weinig tussenstappen
producent en de klant). Een korte voedselketen draagt weer bij aan duurzaamheid omdat er dan ook minder vervoer en koeling nodig is.

15 september 2019

Verlate “Veteranendag” voor gemeente Berg en Dal.

De veteranen op het bordes van het gemeentehuis

Ongeveer 100 veteranen zijn zaterdag in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek bijeen geweest voor een verlate “Veteranendag”. De gemeente Berg en Dal gaf dit jaar een heel andere invulling aan de Nationale Veteranendag. ,,Normaliter worden de veteranen ontvangen in het Bevrijdingsmuseum nu Vrijheidsmuseum , maar vanwege de nieuwbouw was het museum helaas niet beschikbaar’’, aldus burgemeester Slinkman in zijn toespraak tot de veteranen, die daar al of niet met partner of begeleider aanwezig waren. ,,Daarom hebben wij besloten het te doen tijdens de herdenking van 75 jaar Market Garden. Wij,  als gemeentebestuur zijn jullie erg dankbaar wat jullie gedaan hebben, vaak ver van huis . Nogmaals: dank je wel ,’’ aldus Slinkman.  De veteranen , waarvan de oudste , dhr. Küsters, zeer binnenkort 100 jaar wordt, werden in het gemeentehuis getrakteerd op koffie of thee en diverse drankjes, terwijl ze rond etenstijd konden genieten van een “blauwe hap” zoals dat in het leger genoemd werd. Na de maaltijd ging het gehele gezelschap, na het maken van een foto op het bordes, naar het marktterrein, waar ze de gehele avonds konden genieten van de door de gemeente georganiseerde taptoe t.g.v. de 75e herdenking van de bevrijding. Ieder kreeg een plaid voor de kou, zodat de ze het niet koud zouden krijgen. zie de foto’s

13 september 2019

Gemeente Berg en Dal doet onderzoek naar gebruik welzijns- en sportaccomodaties.

Morgenfit in Ooij

Onderzoek naar (toekomstig) gebruik accommodaties. De gemeente gaat de komende periode bij iedere welzijns- en sportaccommodatie kijken naar de bezetting, indeling, financiële gezondheid en het beheer. Het doel is om per accommodatie inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden en de financiële situatie. Samen met de gebruikers en beheerders bekijkt de gemeente de (on)mogelijkheden voor een optimaal gebruik.  
De gemeente wil in iedere kern goede voorzieningen behouden. De accommodaties kunnen efficiënt(er) gebruikt worden door slim samen te werken en door ruimtes te delen en door het gebruik exact op elkaar af te stemmen. Bij het komende onderzoek bekijkt de gemeente daarom ook het gebruik en de mogelijkheden voor activiteiten bij scholen en bijvoorbeeld kerken. Verschillende verenigingen werken al samen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen alle betrokkenen de samenwerking verder uitbreiden. Wethouder Annelies Visser:” We vinden het belangrijk dat onze inwoners verschillende activiteiten kunnen doen en daarbij elkaar ontmoeten. Als we dit zo efficiënt mogelijk doen, blijft het ook betaalbaar en daarmee toegankelijk voor iedereen.”

26 augustus 2019

Opening speeltuin in Groesbeek

Wethouder Irma vd Scheur knipt samen met de kinderen het lint door.

Zondagmorgen vond in Groesbeek onder grote belangstelling de opening plaats van de nieuwe speeltuin, welke is gelegen tussen de N.H. kerk en het gemeentehuis. De opening werd verricht door wethouder Irma van de Scheur. Zij complimenteerde de initiatiefnemers voor het vele werk dat zij verricht hebben. Piet Spanjers maakte de foto’s.  zie de foto’s

24 augustus 2019

Nieuwe bankjes in de gemeente Berg en Dal

Het nieuwe bankje.

De gemeente Berg en Dal is volop bezig om nieuwe bankjes te plaatsen in de gemeente. Het is de bedoeling dat er 220 nieuwe bankjes geplaatst worden. In de Ooijpolder is men al volop aan het plaatsen zoals langs de Kouwedijk en langs Jonkmanshof aan de Hubertusweg. De daar geplaatste bank staat een paar meter verwijderd van het bankje op de hoek van de St. Hubertusweg en de Kerkdijk, dat altijd een mooie plek was met een prachtig uitzicht. Helaas is dat bankje nu verwijderd. Overigens kun je op die plek in deze tijd, door de begroeiing weinig zien. zie de foto’s.

14 juli 2019

T-shirt voor Berg en Dalse Vierdaagselopers.

Berg en Dalse Vierdaagselopers

Zaterdagmiddag was er een feestelijke bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis van Berg en Dal in Groesbeek, waarvoor alle Vierdaagselopers uit die gemeente waren uitgenodigd om een T-shirt van de gemeente uitgereikt te krijgen. Burgemeester Mark Slinkman sprak de lopers toe en hij verklaarde blij te zijn met weer zo’n grote opkomst. Hij gaf aan dat er 554 deelnemers uit de gemeente waren,  255 vrouwen tegenover 299 mannen, die, met uitzondering van het dorp Erlecom uit alle kerkdorpen van de gemeente Berg en Dal kwamen. Ook was er,  op verzoek, voor de dames een T-shirt met V hals. De burgemeester onthulde zelf het thema van dit T-shirt in 4 daagse kleuren “Wandelend op weg naar de 75 jaar vrijheid”,  (dit naar aanleiding van de 75e herdenking van operatie Market Garden in september) door zelf het shirt onder zijn blouse te tonen. Voor en na de uitreiking was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de hal van het gemeentehuis. Er was vervolgens gelegenheid om een groepsfoto op de trap in de hal te maken, maar dat werkte niet helemaal. Niet alle lopers deden daar aan mee en de ruimte was te krap. De burgemeester hoopte dat alle lopers het Berg en Dalse T-shirt in ieder geval op de donderdag zullen aantrekken, als het Vierdaagse legioen door de gemeente Berg en Dal trekt. zie de foto’s.

12 juli 2019

Gemeente Berg en Dal verbetert dekking communicatienetwerk


De gemeente Berg en Dal plaatst een extra antennemast in de toren van het gemeentehuis. Hiermee verbetert de dekking van het communicatienetwerk van de Nationale Politie waardoor hulpdiensten sneller en beter bereikbaar zijn. Bovendien vergroot deze mast de dekking voor het gebruik van mobiele telefonie in zijn algemeenheid. De Nationale Politie maakt sinds 2 jaar gebruik van T-Mobile voor haar datacommunicatie diensten. Op verzoek van de Nationale Politie moet T-Mobile op diverse locaties in Nederland de mobiele dekking verbeteren. Dit betekent dat ook in het centrum van Groesbeek een extra antennemast nodig is. De meest geschikte locatie is de klokkentoren van het gemeentehuis. In de toren hangen al de antennemasten van KPN en Vodafone. In totaal hangen er straks 9 antennes; 3 antennes per provider/antennemast. De straling van de huidige 6 antennes blijft ruimschoots onder de wettelijke limiet. Dit geldt ook voor de verwachtte straling van 9 antennes. Burgemeester Mark Slinkman: “Deze extra mast vergroot onze veiligheid en bereikbaarheid. Een goed mobiel netwerk is belangrijk voor de hulpdiensten en ons allemaal.”

29 juni 2019

Feest der Kampioenen gemeente Berg en Dal

Een aantal van de kampioenen uit de gemeente Berg en Dal

Vrijdagavond was het “Feest der kampioenen” in de gemeente Berg en Dal. Het feest werd gehouden op het Dorpsplein bij het gemeentehuis in Groesbeek. Daar werden door wethouder Annelies Visser aan 25 jeugdige kampioenen, groepen of individuelen, van het seizoen 2018-2019 uit de gemeente Berg en Dal medailles uitgereikt. Dit jaar waren er beduidend minder dan vorig jaar terwijl er toch heel veel voetbalelftallen en ander groepen dit afgelopen seizoen kampioen geworden zijn.  Het pauze-optreden werd verzorgd door De fietsclub Juliana uit Millingen aan de Rijn. Na afloop was er nog een loterij, waar de kampioenen VVV-bonnen of bonnen voor een ijsje konden winnen, terwijl alle winnaars een kwartetspel van de gemeente Berg en Dal kregen. Als hoofdprijs waren er een paar voetbalschoenen en handschoenen van keer Jasper Cillissen. Na afsloop werd er nog een groepsfoto gemaakt, maar helaas waren toen al veel “kampioenen” vertrokken. Tijdens het feest der Kampioenen waren de tafels rijkelijk gevuld met fruit voor iedereen. Na afloop kreeg iedereen ijsje. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3.