11 maart 2023

Burgemeester en wethouders Berg en Dal in actie voor NL Doet

Burgemeester Mark Slinkman in actie op de moestuinen Ooijse Velt.

Op zaterdag 11 maart waren burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal in actie voor NL Doet. Wethouder Alex ten Westeneind ging helpen bij de klusjesdag van de tennisvereniging Berg en Dal en wethouder Irma van de Scheur ging klussen bij Kemnade (Plurijn) in Groesbeek. Burgemeester Mark Slinkman ging helpen in Ooij waar de moestuinen “Ooijse Velt”klaar gemaakt werden voor het nieuwe seizoen terwijl wethouder Erik Weijers mee hielp met het onderhoud van buurtpark ’t Groeske in Groesbeek. Ook in de rest van de gemeente waren veel vrijwilligers actief. zie de foto’s van de actie op moestuinen Ooijse Velt. 

9 maart 2023

Geen bewijs vermeende integriteitsschendingen, geen vervolgonderzoek gemeente Berg en Dal

Burgemeester Slinkman en wethouder ten Westeneind luisteren naar de medewerkers van Bureau Hoffmann

maart 2023 .Er is geen bewijs gevonden voor vermeende integriteitsschendingen door de  LOKAAL! wethouder Ten Westeneind. Een vervolgonderzoek naar zijn handelen is niet nodig. Ook is er onvoldoende aanleiding voor nader onderzoek naar de integriteit van  de burgemeester (of andere personen). Dit zijn de conclusies van het vooronderzoek dat het onderzoeksinstituut Hoffmann op verzoek van de gemeenteraad van Berg en Dal heeft uitgevoerd. Lees hieronder verder.

Lees verder...
8 maart 2023

Gemeente Berg en Dal gaat nieuwe laadpalen aankondigen met borden

Laadpaalbord

De gemeente Berg en Dal gaat de komst van nieuwe openbare laadpalen voor elektrische auto’s voortaan aankondigen met borden. De borden komen op de plek  voor de toekomstige laadpaal te staan. Op die manier kunnen inwoners zien dat er een openbare laadpaal in hun straat komt én waar die precies komt. Een openbare laadpaal staat op openbaar terrein, bijvoorbeeld bij een parkeerplaats. Openbare laadpaal zijn te gebruiken door iedereen met een elektrische auto. Voor de plaatsing van een laadpaal moet een verkeersbesluit worden genomen. De gemeente plaatst de aankondigingsborden in de bezwaarperiode van een verkeersbesluit. Dit betekent dat inwoners nog bezwaar kunnen maken tegen de komst van de laadpaal. Laadpaal aanvragen. Heeft of krijgt een inwoner een elektrische auto en is opladen op eigen oprit niet mogelijk? Dan kan de inwoner een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente via
www.bergendal.nl/oplaadpalen. Er komen steeds meer elektrische auto’s. Daarom zijn er meer (openbare) laadpalen nodig.

23 februari 2023

Sleuteloverdracht en haringhappen in gemeentehuis Berg en Dal te Groesbeek.

Prinselijk haringhappen in het gemeentehuis.

Nog een beetje brak maar zeer voldaan waren alle prinsen en prinsessen carnaval op woensdag 22 februari ’s ochtends al weer in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek om de sleutel terug te geven en bij die gelegenheid ook de traditionele haring te happen. Ze werden welkom geheten door de wethouders  Ria Barber en Alex ten Westeneind die beiden de burgemeester vervingen. Ze spraken hun waardering uit voor het feit dat de hoogheden er na de drukke dagen toch maar weer waren. Alex sprak de prinsen en prinsessen toe en Ria nam de sleutels in ontvangst, die loco burgemeester Erik Weijers afgelopen vrijdag  had uitgereikt aan de Deurdouwers uit Millingen, De Polderschuupers uit Kekerdom, De Sokkenummers uit Leuth, De Deurzakkers uit Ooij, De Cavalieren uit Beek, De Berggeiten uit Berg en Dal,  De Feestneus en Net Aecht uit Groesbeek.  De aanwezige prinsessen en prinsen lieten weten dat zij het allen zeer naar de zin hadden gehad en een ervaring rijker waren. Dat daarbij veel nachtrust ingeleverd moest worden en het voor een aantal stemproblemen gaf, kon niemand deren. Zie de foto’s

8 februari 2023

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Berg en Dal en Delta Netwerk getekend.

Wethouder Ria Barber en Piet Grootenboer, directeur DELTA Netwerk
De gemeente Berg en Dal en DELTA Netwerk hebben op woensdag 8 februari een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in de raadszaal van het gemeentehuis. DELTA Netwerk wil glasvezel aanleggen in Beek, Kekerdom, Leuth en Ooij. In de overeenkomst staan de afspraken over de aanleg van glasvezel. Maar het is nog niet zeker dat de glasvezel er ook echt komt. De aanleg kan alleen doorgaan als voor 15 februari 20% van de huishoudens uit de dorpen voor glasvezel kiest. Wethouder Ria Barber en Piet Grootenboer, directeur DELTA Netwerk, vierden deze woensdag de ondertekening van de overeenkomst. Ze deden dit symbolisch door glasvezelkabels met elkaar te verbinden. Op 9, 13 en 14 februari zijn er nog informatie- en inschrijfavonden voor de inwoners.
Lees verder...
14 december 2022

Naturalisatiebijeenkomst gemeente Berg en Dal.

Samen op de foto bij de Naturalisatiebijeenkomst gemeente Berg en Dal.

Dinsdag 13 december ontving locoburgemeester Erik Weijers  van de gemeente Berg en Dal 15 inwoners in het gemeentehuis te Groesbeek. Deze inwoners zijn eerder dit jaar Nederlander geworden. De locoburgemeester reikte tijdens de bijeenkomst aan 2 andere inwoners het Nederlanderschap uit. De gemeente Berg en Dal kon dit jaar weer een echte Naturalisatiebijeenkomst organiseren. De afgelopen 2 coronajaren was dit helaas niet mogelijk. In 2022 hebben in totaal 47 personen uit de gemeente Berg en Dal gekozen voor het Nederlanderschap. Zij waren allemaal uitgenodigd voor de Naturalisatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Bij de Naturalisatiebijeenkomst waren 17 Nieuwe Nederlanders met hun introducees aanwezig. Het betreft 6 mannen en 11 vrouwen, variërend in leeftijd van 29 tot 60 jaar. Zij hebben o.a. de Iraanse, Syrische, Russische, Eritrese, Congolese en Jamaicaanse nationaliteit en wonen in de diverse kerkdorpen binnen de gemeente..

3 december 2022

Statushouders Berg en Dal tekenen participatieverklaring.

foto gemeente Berg en Dal.

Deze week hebben enkele statushouders in de gemeente Berg en Dal hun participatieverklaring getekend. Dit is onderdeel van hun inburgering. Ze komen uit Iran, Afghanistan, Syrië en Turkije. In deze verklaring staat dat ze de Nederlandse waarden en ‘spelregels’ kennen en respecteren. Ze hebben daar verschillende bijeenkomsten over gehad. En ze volgen Nederlandse les. Sommigen zijn al een stapje verder en hebben betaald werk, doen vrijwilligerswerk of volgen een studie.  Na afloop van hun ondertekening gingen ze met locoburgemeester Erik Weijers op de foto.

23 oktober 2022

Pieter Corté de tweede gemeente schutterskoning van Berg en Dal

vlnr Lotte Buil, Sharona Lohnstein en Pieter Corté.
Tijdens een goed georganiseerd tweede schutterstreffen van alle schutterijen van de gemeente Berg en Dal bij het Kulturhus in Beek is Pieter Corté van schutterij Eendracht uit Ooij de tweede Gemeenteschutterskoning van de gemeente Berg en Dal geworden. De huidige koningen en koninginnen, alsmede de 4 laatsten mochten mee doen aan dit schuttersgebeuren. Aan dit schuttersgebeuren deden de beide schutterijen van Millingen aan de Rijn, OEV en OEV1, de schutterij van Kekerdom, EMM, de schutterij van Leuth, de Vriendenkring, de schutterij van Ooij, Eendracht, de schutterij van Beek, B.U.B en de schutterij uit de Horst-Groesbeek, St. Hubertus mee. Alle verenigingen maakten, na de ontvangst in het Kulturhus met toespraken door o.a. burgemeester Mark Slinkman en pastoor Rudo Franken, een rondgang door het dorp, voorafgegaan door muziek van KNA. Daarna werd er geschoten voor de titel jeugdkoning, gemeentekoningin of prins-gemaal en gemeentekoning. Lotte Buil van OEV uit Millingen aan de Rijn werd jeugdkoningin en Sharona Lohnstein  ook van OEV uit Millingen aan de Rijn werd de gemeente-koningin. Het gemeente-koningschieten wordt  één keer in de twee jaar gehouden en werd voor de eerste keer in 2018 in Leuth gehouden. I.v.m. de corona werd het in 2020 niet gehouden en nu was het dus 4 jaar leden dat het gehouden werd. De volgende zal dan in 2024 gehouden worden. De scheidende jeugdkoning Sander Hendriks en koningin Mariette ten Westenend-van den Berg (beiden uit Millingen aan de Rijn) en koning Ivo Hendriks uit Ooij, kregen elk een herinneringsspeld. Het koningschieten werd afgesloten met een vendelhulde door de jeugd van B.U.B. Voor de uitslagen/prijzen zie hieronder. Zie de foto’s deel 1; deel 2;  deel 3deel 4;  deel 5deel6 ; deel 7
Lees verder...
19 oktober 2022

Gemeente Berg en Dal vraagt inwoners mee te denken over toekomstplan accommodaties

De gemeente Berg en Dal heeft veel verschillende accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting. Het huidige accommodatiebeleid is gemaakt in 2016. De gemeente wil het beleid aanpassen aan deze tijd en klaarmaken voor de toekomst. Daarvoor heeft de gemeente gesproken met stichtingen en verenigingen. Op basis van die gesprekken is het zogeheten Koersdocument opgesteld. Nu wil de gemeente ook nog de mening van inwoners horen. Zij kunnen tot 1 december via www.samenbergendal.nl reageren. De samenstelling en de wensen van de bevolking veranderen. Accommodaties worden anders gebruikt dan vroeger. En het onderhoud van de accommodaties kost steeds meer geld. Daarom moet de gemeente nieuwe keuzes maken. Om ervoor te zorgen dat er genoeg goede en verschillende accommodaties blijven in de dorpen. Wethouder Erik Weijers: “Het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid voor verenigingen en stichtingen hangen nauw met elkaar samen. Veranderingen in dat beleid hebben direct invloed op inwoners, op de plekken waar ze sporten, ontmoeten en cultuur beleven. Daarom willen we heel graag de mening en ervaringen van inwoners horen.” De gemeente heeft haar eigen ervaringen met het huidige accommodatie- en subsidiebeleid bekeken en gesproken met verengingen en stichtingen van accommodaties. Hierbij zijn ook de toekomstverwachtingen met elkaar besproken. De uitkomsten hiervan zijn verwoord in het zogeheten Koersdocument. Daarin staat wat moet worden behouden en wat anders moet. Inwoners en verenigingen en stichtingen kunnen via www.samenbergendal.nl reageren op het Koersdocument. De gemeente verzamelt alle reacties. Die worden verwerkt in een definitief koersdocument. Daarover neemt uiteindelijk de gemeenteraad een besluit.