13 september 2021

Hoe kan de gemeente Berg en Dal u als vrijwilliger ondersteunen?

De gemeente Berg en Dal en het vrijwilligerssteunpunt van Forte Welzijn willen de nota vrijwilligerswerk updaten. De vraag aan alle vrijwilligers en verenigingen/stichtingen: Hoe kan de gemeente het beste €10.000 besteden aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk? Doe mee en noem concrete acties: Ga snel naar www.samenbergendal.nl!
Wethouder Irma van de Scheur: “De gemeente is trots op haar vrijwilligers. En het zijn er gelukkig heel veel: bij verenigingen, ouders die helpen op school of bijvoorbeeld inwoners die bijspringen bij zorginstellingen. Al deze mensen willen we graag ondersteunen. Daar is geld voor. We horen graag van u hoe we dit het beste kunnen besteden. Wat heeft u als vrijwilliger van ons nodig om uw vrijwilligerswerk te blijven doen? Wij kunnen en willen dat niet vanachter ons bureau bedenken. Dus laat van u horen en kom met goede ideeën.”

Lees verder...
26 augustus 2021

Openingstijden gemeente Berg en Dal veranderen

Gemeentehuis Berg en Dal in Groesbeek

Op vrijdag 3 september veranderen de openingstijden van de gemeente Berg en Dal. Vanaf die datum is de gemeente op vrijdagmiddag telefonisch niet meer bereikbaar. Ook de balies in het gemeentehuis zijn vanaf die datum op vrijdagmiddag dicht. De avondopenstelling op maandag komt vanaf 6 september weer terug. De servicepunten Burgerzaken in de polder gaan vanaf dinsdag 5 oktober weer open. De gemeente is vanaf 3 september op vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur. Vanaf 6 september kunnen inwoners weer op maandag van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis terecht. De nieuwe openingstijden voor de vrijdag gelden ook voor het Sociaal Team Berg en Dal. De servicepunten in de polder gaan vanaf dinsdag 5 oktober weer open. Elke week van 9.00 tot 12.00 uur in een ander dorp. Afwisselend in Millingen aan de Rijn, Leuth, Ooij en Beek. Op 5 oktober is als eerste het servicepunt in Den Ienloop in Millingen aan de Rijn geopend. De dinsdag daarop het servicepunt in Leuth. Het complete schema met openingstijden staat op www.bergendal.nl. Inwoners kunnen alleen op afspraak bij de servicepunten terecht. De maandagavondopenstelling was vervallen door corona. Dat gold ook voor de servicepunten Burgerzaken in de polder. De gemeente moet bezuinigen op haar dienstverlening. De sluiting op vrijdagmiddag is een van de maatregelen die de gemeente neemt. De gemeente onderzoekt hoe ze de komende jaren nog verder kan bezuinigen.

9 augustus 2021

Voorlichtingsavond over dementievriendelijke kernen en verenigingen Berg en Dal

Op 15 september organiseert Forte Welzijn samen met de stichting Dementievriendelijk Berg en Dal een voorlichtingsavond van 19.30 uur tot 21.30 uur voor inwoners, ondernemers en verenigingen in dorpshuis Kerstendal. Tijdens deze avond delen we informatie over het herkennen van de ziekte dementie en het omgaan met mensen met de ziekte dementie. Ook geven wij informatie over scholingsmogelijkheden over het omgaan met dementie (als) in een vereniging. Waarom een dementievriendelijke gemeente? De gemeente Berg en Dal wil een dementievriendelijke gemeenschap gemeente zijn. De doelstelling van de dementievriendelijke gemeenschap gemeente is (zodanige) mogelijkheden( te) creëren, zodat mensen met de ziekte dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hun plek in de samenleving behouden. Dat ook zij bijvoorbeeld prettig kunnen vertoeven bij de horeca, in winkels en bij verenigingen. Samen maken we de gemeente Dementievriendelijk. Het herkennen en aanvaarden zonder vooroordelen en taboes vereist een gezamenlijke inspanning. Zodat ook mantelzorgers, partners, familie en vrienden van de mensen met dementie erkenning vinden voor hun positie en ondersteuning krijgen bij hun taak.  Lees hieronder verder

Lees verder...
24 juli 2021

Bericht gemeente Berg en Dal over werkzaamheden Nassaustraat en Prins Willem Alexanderstraat.

De gemeente Berg en Dal liet in een brief aan omwonenden de voortgang weten over het project. Nog net voor de bouwvakvakantie nieuws over het project Nassaustraat en Pr. Willem Alexanderstraat in Ooij. Vakantie aannemer en vervolg: In de periode van 2 augustus tot en met 22 augustus wordt er niet gewerkt in de Nassaustraat. Na de vakantie gaat de aannemer weer verder met de aanleg van het riool. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat gaan ze nog doen? De aannemer is nu bezig op het gedeelte Pr. Irenestraat/Pr. Bernardstraat. Hier leggen ze een regenwaterriool aan met een diameter van 500 mm en een vuilwaterriool met een diameter van 800 mm. Twee forse buizen die, of het regenwater straks afvoeren naar de sloot naast Nassaustraat nr. 6of naar het gemaal in de Pr. Irenestraat. Vanuit daar wordt het regenwater via het nieuwe persriool naar de zuivering gepompt. Na de werkzaamheden in de Pr. Bernhardstraat, gaat… de aannemer verder op het gedeelte tussen de Pr. Irenestraat en Marialaan. Hier wordt voor het vuilwater een kleinere buis gelegd. Dit doen ze omdat er op dit gedeelte niet meer zoveel vuilwater komt. Ook het gedeelte van de oude waterleiding gaat eruit. Deze lag onder de weg, waardoor dit eerder nog niet mogelijk was. Een van de eerste acties is dan ook het weghalen van de bestrating tussen de Pr. Irenestraat en de Marialaan. Direct aanwonenden ontvangen een week voorafgaand hieraan nog een brief van de aannemer. Lees hieronder verder. Foto’s gemeente Berg en Dal

Lees verder...
13 juli 2021

Milan Geutjes uit Beek krijgt eerste kinderlintje van de gemeente Berg en Dal

Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal reikte op dinsdag 13 juli 2021 een kinderlintje uit aan de 6-jarige Milan Geutjes uit Beek. Dit deed hij in de Carolusschool. Daardoor konden de klasgenootjes van Milan er ook bij zijn. Milan kreeg de onderscheiding omdat hij zich inzet voor Stichting Kanjerwens Nederland. Met het door Milan ingezamelde geld kunnen veel wensen worden vervuld van ernstig zieke kinderen of kinderen met een chronische aandoening.

Lees verder...
18 juni 2021

Toeristische folder voor blinden en slechtzienden in de gemeente Berg en Dal


v.l.n.r. Wiel Lenders, Jurgen Wanders, Stijntje van Enk en Ad Scheepers.


Gemeente Berg en Dal heeft een nieuwe toeristische folder speciaal voor blinden en slechtzienden. Op de folder staan de namen van 14 bezienswaardigheden uit de gemeente in grote letters en in braille. Naast de namen staan QR codes die doorlinken naar een audio-beschrijving van de bezienswaardigheid. Op 18 juni overhandigde wethouder Sylvia Fleuren een eerste exemplaar van de folder aan Wiel Lenders (directeur Vrijheidsmuseum), Jurgen Wanders (bestuurslid oogvereniging provincie Gelderland) en Stijntje van Enk, Ad Scheepers en Jos Leenders (WMO Adviesgroep Berg en Dal). Sylvia Fleuren; ‘De folder geeft slechtziende of blinde bezoekers op een overzichtelijke manier informatie over 14 bijzondere plekken in onze gemeente. Zo kunnen zij zich oriënteren waar ze naar toe willen. Met het project Zorgeloos op vakantie willen we iedereen de kans geven om van onze mooie gemeente te genieten. Met de folder bereiken we nu ook deze groep.’ Gratis rondleidingen in Vrijheidsmuseum.  Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is één van de bezienswaardigheden op de folder. Ter gelegenheid hiervan organiseert het museum twee gratis rondleidingen voor blinden en slechtzienden. De rondleidingen gaan plaatsvinden zodra de coronaregels het toestaan. Meer informatie hierover volgt via de websites van de gemeente en het Vrijheidsmuseum. Directeur Wiel Lenders ‘Het Vrijheidsmuseum wil dat iedereen zich welkom voelt en ons museum kan bezoeken. Daarom hebben wij ons aangesloten bij Ongehinderd. Via Ongehinderd kregen we advies voor verbeterpunten. We zijn erg blij dat wij als beloning voor onze inspanningen binnenkort het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid ontvangen.’  Waar is de folder verkrijgbaar? De folders zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV kantoren in Groesbeek en Nijmegen. Daarnaast liggen ze om in te kijken bij de 14 plekken zelf en bij Muzieum in Nijmegen. Naast het Vrijheidsmuseum staan onder andere Wijndorp Groesbeek, de Millingerwaard en amusementspark Tivoli op de folder. Hulphonden-welkom sticker. Honderd toeristische ondernemers in Berg en Dal die aangesloten zijn bij de STER ontvangen deze week een Hulphonden-welkom sticker. Ook krijgen ze tips hoe ze bezoekers met een visuele of andere handicap gastvrij kunnen ontvangen.

21 mei 2021

Meer vrouwen een Koninklijke onderscheiding?

Persbericht van de gemeente Berg en Dal. Afgelopen Lintjesregen ontvingen zes inwoners van Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding (K.O.). Dat waren allemaal mannen. De gemeente Berg en Dal roept inwoners op om ook vrouwen voor te dragen voor een K.O.. Inwoners die een vrouw kennen die een Koninklijke Onderscheiding verdient kunnen haar voor 1 juni 2021 voordragen bij de gemeente. Een man voordragen kan vanzelfsprekend ook tot 1 juni.
Wie komen in aanmerking?
Iemand kan een Koninklijke Onderscheiding (ook wel lintje genoemd) ontvangen als hij of zij zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die zich al 15 jaar of langer inzet als activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis of als coach van een sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, het manusje-van-alles of iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.
Hoe kan iemand voorgedragen worden?
Inwoners die iemand willen voordragen kunnen contact opnemen met de gemeente om na te gaan of de aanvraag kansrijk is. Ook voor vragen over Koninklijke Onderscheidingen kunnen ze daar terecht. Dat kan van maandag tot en met donderdag via Merel van Hees (06 – 38 04 08 82 of m.v.hees@bergendal.nl).

21 mei 2021

Berg en Dal wil graag verder met burgemeester Slinkman


De gemeenteraad van Berg en Dal heeft besloten om burgemeester Mark Slinkman aan te bevelen voor herbenoeming. De vicevoorzitter van de gemeenteraad, mw. Mechteld ten Doesschate, maakte dit donderdagavond 20 mei tijdens de raadsvergadering bekend. In goede handen.  Ten Doesschate: “De leiding is bij deze burgemeester in goede handen. Hij raakt de goede snaar aan bij inwoners; bij droevige momenten maar ook bij feestelijkheden. Wij kunnen hem met een gerust hart aanbevelen voor herbenoeming”. Herbenoemingsproces. Burgemeester Slinkman is op 16 september 2015 begonnen als burgemeester van de fusiegemeente Berg en Dal. Zijn eerste termijn eindigt op 16 september 2021. De burgemeester heeft in het najaar van 2020 aangegeven zijn ambtstermijn te willen
verlengen. De vertrouwenscommissie (hierin zitten alle fractievoorzitters) heeft zich vervolgens over de herbenoeming gebogen en een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Vergaderen in het gemeentehuis. De gemeenteraad kwam op woensdagavond 19 mei in het gemeentehuis bij elkaar om samen met de vertrouwenscommissie over de herbenoeming van de burgemeester te praten en te stemmen. Omdat vergaderingen over herbenoemingen geheim zijn worden deze altijd fysiek gehouden. Bij deze fysieke vergadering is rekening gehouden met alle coronamaatregelen en de RIVM-richtlijnen. Koninklijk Besluit. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt nu via de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Naar verwachting volgt in begin september een definitief besluit. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.

3 april 2021

Toezichthouders voor gemeente Berg en Dal

BOA’s in 2019 samen met wethouder Verheul bij de presentatie van de elektrische (surveillance-) auto’s.

De gemeente Berg en Dal heeft tijdelijk drie nieuwe toezichthouders. Deze toezichthouders ondersteunen de Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar). Ze helpen bij meldingen over bijvoorbeeld dumpafval of geluidsoverlast. Ook zorgen ze voor zichtbaarheid in de wijk. Ze gaan in gesprek met inwoners en ondernemers die vragen hebben over de coronamaatregelen. De gemeente heeft de toezichthouders aangenomen via de zogenaamde ‘coronabanen subsidie’. Met deze Rijksoverheid subsidie kunnen gemeenten tijdelijk extra personeel inzetten voor veiligheid, handhaving en toezicht. De toezichthouders zijn bij de gemeente in dienst tot en met juni 2021. Burgemeester Mark Slinkman:
‘’Door de coronacrisis hebben gemeenten er extra taken bijgekregen. We voeren veel coronamaatregelen uit en moeten erop toezien dat iedereen zich aan de regels houdt. De druk op de collega’s van handhaving, toezicht en veiligheid zal de komende maanden niet afnemen. Het einde van de lockdown is helaas nog niet in zicht en ook versoepelingen leveren in eerste instantie alleen maar meer nieuwe regels op. Dit vraagt om extra aandacht en capaciteit. De ondersteuning van drie nieuwe toezichthouders is daarom meer dan welkom.’’

de drie nieuwe toezichthouders van de gemeente Berg en Dal
1 april 2021

Verruiming locaties voor buitensport gemeente Berg en Dal

Buitensport in Millingen aan de Rijn

De gemeente gaat parkeerplaatsen en grasveldjes rondom sportaccommodaties aanwijzen als extra sportlocaties. Hierdoor krijgen binnensportverenigingen meer mogelijkheden om hun sportactiviteiten buiten te gaan organiseren. Door de coronaregels is binnen sporten verboden. Ook mogen sportscholen, onder bepaalde voorwaarden, het terrein rondom hun sportschool gebruiken voor sporten. Het gaat dan bijvoorbeeld om fitness clubs die hun zware apparaten niet naar de parkeerplaats van een andere vereniging kunnen verplaatsen. Voor het sporten op de extra buitenlocaties is vooraf toestemming van de gemeente nodig. Voorwaarden sporten buitenlocaties. Er gelden meerdere voorwaarden voor het sporten op de extra buitenlocaties. Zo moet de organisator van de sportactiviteit eerst navragen of het mogelijk is om óp een terrein van een sportaccommodatie te sporten. Als dit niet kan dan komen de extra locaties rondom een accommodatie, zoals parkeerplekken en grasvelden, pas in aanmerking. Ook moet de organisator vooraf met de buurt overleggen hoe overlast voorkomen kan worden. Verder gelden de algemene coronaregels voor sporten. De organisator is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. Meer informatie en alle voorwaarden staan op www.bergendal.nl/buitensporten.  Beschikbare parkeerplaatsen en grasvelden. De gemeente heeft 18 parkeerplaatsen en 2 grasvelden aangewezen als extra sportlocatie. De lijst met locaties staat op www.bergendal.nl/buitensporten. Wethouder Annelies Visser: ‘’Het is belangrijk dat er in onze gemeente voldoende mogelijkheden zijn om te sporten. Sporten draagt bij aan onze gezondheid, het geeft plezier en het houdt ons fit. Juist in deze corona tijd, waarin we veel thuiszitten, moeten we in beweging blijven. Door extra buitensportlocaties te regelen geven we onze verenigingen én hun leden meer kansen om te gaan sporten.’’