2 juni 2023

Koninklijke Onderscheiding J.D. (Hans) Maertens

Koninklijke onderscheiding voor Hans Maertens (links)

Op vrijdag 2 juni kreeg de heer J.D. (Hans) Maertens uit Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Locoburgemeester Erik Weijers van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit bij de viering van het 30 jarig jubileum van natuurgebied โ€™t Zwanenbroekje. Meneer Hans Maertens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Hans Maertens is de initiatiefnemer van en de motor achter natuurgebied โ€™t Zwanenbroekje.
โ€™t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, omstreeks 1992 gestart, waarbij
landbouwgronden worden omgevormd naar natuur. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap. Zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich er thuis voelen. Het natuurgebied ligt tussen de rijksweg N325 en het afwateringskanaal โ€™t Meertje. Het gebied wordt gezien als een belangrijke zogenaamde โ€˜stapsteenโ€™, een ecologische verbindingszone door de Ooijpolder tussen de stuwwal bij Nijmegen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal. Het is een geliefd terrein voor onderzoekers van natuurkennis-organisaties, biologen en ecologen.  De heer Maertens kocht zelf een klein stukje grond. Het doel was de grond om te zetten in
natuur. Hij wilde graag iets betekenen voor het behoud van natuur en landschap. De insteek
was en is om zoveel mogelijk voorwaarden te scheppen waardoor er veel verschillende
soorten planten en dieren komen. In de loop van dertig jaar breidde meneer Maertens het
gebied (met subsidie van de provincie Gelderland) uit tot bijna dertig hectare. Hij veranderde
het van een overbelast grasland naar een natuurparel. Een plek met planten, insecten,
vogels en vissen. Een plek met biodiversiteit waar mensen kunnen genieten van de natuur
en tot zichzelf kunnen komen. Meneer Maertens is niet alleen de oprichter van het Zwanenbroekje. Hij was de afgelopen 30 jaar ook vrijwillig beheerder bij het onderhoud van het natuurgebied. Hij stuurt de groep vrijwilligers aan en werkt ook dagelijks met de vrijwilligers mee. Hij geeft excursies aan
basisschoolkinderen en leerlingen van het voortgezet onderwijs en ontvangt gasten. Hij
onderhoudt en repareert het gereedschap, maait en houdt de sloten schoon. Hij repareert de
rasters en verplaatst het vee. Door hem raakten veel mensen betrokken bij het natuurbeheer
en de educatieve activiteiten op en rond โ€™t Zwanenbroekje. โ€™t Zwanenbroekje werkt samen met de Stichting Landschap-Ooijpolder-Groesbeek (die het beheer in 2017 heeft overgenomen) en de afdeling Rijk van Nijmegen van het IVN, de vereniging voor natuur en milieu-educatie. Bij het IVN is meneer Maertens ook al heel lang vrijwillig natuurgids en ondersteuner van de natuurgidsenopleiding.
Meneer Maertens heeft met zijn initiatief, enthousiasme, doorzettingsvermogen,
gedrevenheid, deskundigheid, vasthoudendheid en grote liefde voor de natuur een prachtig
natuurgebied ontwikkeld.