16 juli 2016

Koninklijke onderscheiding voor Johan Willemstein

De heer J.G. (Johan) Willemstein (63) ontving op 16 juli 2016 de versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor de wandelsport in het algemeen en de Vierdaagse in het bijzonder. De heer Willemstein is sinds 1981 betrokken bij de Nijmeegse Vierdaagse. Hij is begonnen als controleur, opgeklommen in 1993 tot plaatsvervangend marsleider, en sinds 2001 bestuurslid en vanaf 2008 marsleider en voorzitter van Stichting De 4Daagse. De stichting organiseert jaarlijks, onder auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland en in samenwerking met het ministerie van Defensie en de gemeente Nijmegen, de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. De deelnemers zijn zowel burgers als militairen, afkomstig uit circa zeventig landen. De Vierdaagse en de gelijktijdig plaatsvindenJohan Willemsteinde feesten zijn al enige jaren het grootste publieksevenement in Nederland. De heer Willemstein ontving de Koninklijke onderscheiding op 16 juli 2016 om 16.00 uur in concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen uit handen van burgemeester Bruls bij de start van het concert vanwege de 100ste Vierdaagse door Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Lees verder...
10 mei 2016

Verlate Koninklijke Onderscheiding voor F.M. Peters.

Frans Peters 7 (2)Op zaterdag 7 mei 2016 heeft burgemeester Mark Slinkman een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer F.M. (Frans) Peters uit Groesbeek. De heer Peters was tijdens de lintjesregen van 26 april afwezig, vandaar dat de uitreiking op een later tijdstip plaatsvond. De heer Peters is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Peters is werkzaam bij de zorginstelling Pluryn. Hij krijgt zijn Koninklijke Onderscheiding onder andere omdat al meer dan 20 jaar bestuurslid en de laatste jaren voorzitter is van sportclub Werkenrode. Hij organiseert diverse activiteiten en stimuleert jongeren om te gaan sporten. Zo haalt hij Japanse voetballers met een beperking naar Groesbeek zodat ze kunnen voetballen met de jongeren van Werkenrode. Ook is hij betrokken bij de fietstocht Equipe Mont Ventoux, waarbij jongeren met een beperking de beroemde berg in Zuid Frankrijk met een racefiets beklimmen. Daarnaast zet de heer Peters zich al meer dan 40 jaar in voor voetbalclub D.V.S.G. en is hij als initiatiefnemer of vrijwilliger betrokken bij vele activiteiten van hardloopclub Werkenrode. Van omstreeks 1980 tot 2012 organiseerde hij bijvoorbeeld de jaarlijkse sponsorloop voor en met gehandicapten. Bovenstaande voorbeelden en nog vele andere verdiensten hebben ertoe geleid dat Zijne Majesteit onze Koning de heer Peters heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De foto is gemaakt door Joop Verstraaten.

9 maart 2016

Koninklijke onderscheiding voor Toon Verhoef  

De heer A. (Toon) Verhoef (76) heeft op 9 maart 2016 uit handen van burgemeester Bruls van Nijmegen de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Hij kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten voor het voetbal in Nijmegen en omgeving. De heer Verhoef is tijdens zijn voetballoopbaan bij BVC’12 (Beek-Ubbergen) geruime tijd jeugdsecretaris/penningmeester en jeugdleider geweest en heeft hij een aantal jaren het damesteam getraind. In 1965 heeft hij zich aangemeld voor de scheidsrechter cursus en is tot voor kort scheidsrechter geweest. In die functie heeft hij zitting gehad in de scheidsrechterscommissie regio D van district Oost, was lid van de werkcommissie Scheidsrechterszaken en heeft hij acht seizoenen lang als rapporteur langs de lijn gestaan. Ook was hij vele jaren lang verenigingsscheidsrechter. Voor al deze feiten is hij al diverse malen gehuldigd door de KNVB en is hij in 2010 benoemd tot Lid van Verdienste. Naast deze hobby’s denkt de heer Verhoef ook aan zijn medemens: nog steeds gaat hij enkele dagen per week in zijn wijk (Malvert) met een vuilniszak op stap om de rommel die overal ligt te verzamelen en op te ruimen om op deze wijze de verpaupering tegen te gaan. Toon ontving de K.O woensdagavond  tijdens de ledenvergadering  van de scheidsrechtersvereniging Nijmegen en omstreken.DSC_1462 Toon Verhoef naam

12 januari 2016

Koninklijke onderscheiding voor (oud-)brandweervrijwilliger Henk Cremers.

Eerste lintje gemeente Berg en Dal naar brandweer . Op 12 januari heeft burgemeester Mark Slinkman een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Henk Cremers uit Ooij.  De plechtigheid vond plaats in de brandweerkazerne te Beek. Henk Cremers ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn langjarige gedreven inzet als brandweervrijwilliger. Henk Cremers werd in 1975 benoemd tot aspirant brandwacht bij de vrijwillige brandweer Ubbergen. Tijdens zijn lidmaatschap volgde hij tal van opleidingen waardoor hij uiteindelijk bevoegd was voor de functie van bevelvoerder. In zijn 40-jarige loopbaan heeft hij zich op diverse terreinen onderscheiden en ingezet. Naast zijn kennis en ervaring, konden collega’s altijd op hem vertrouwen. Bij iedere oproep stond Henk Cremers paraat. Henk nam in december formeel afscheid als lid van de vrijwillige brandweer in verband met gezondheidsklachten, maar is nog wekelijks op de kazerne te vinden. 12 januari was dat weer het geval. Hij was zelfs, in gezelschap van de burgemeester die ook graag een oefening mee wilde maken, naar een oefening bij het Kulturhus in Beek gegaan en daar werden ze opgeroepen voor een buitenbrandje bij de kazerne. Daar werd hij aangenaam verrast met de aanwezigheid van collega’s, familie en vrienden. Burgemeester Slinkman hield een toespraak, waarna hij de onderscheiding opspeldde. Gelet op de duur en intensiteit van zijn inzet is Henk Cremers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. zie de foto’s DSC_1341 Henk Cremers naam DSC_1382 KO Henk Cremers naam