15 januari 2024

Koninklijke Onderscheiding voor Marja van Ophuizen

Op zondag 14 januari kreeg E.M.G.J. (Marja) van Ophuizen-Scholten uit Millingen aan de Rijn een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit bij de nieuwjaarsreceptie van schuttersgenootschap ‘Orde, Eendracht en Vreugde’ (O.E.V.). Marja is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Marja heeft deze onderscheiding gekregen voor haar jarenlange inzet bij schutterij O.E.V. (in de volksmond ‘De Dreuge’ genoemd) in Millingen aan de Rijn.
Marja is al sinds 1985 vrijwilliger bij Schuttersgenootschap O.E.V. Vanaf 2009 is zij ook bestuurslid. Zij verzorgt de ledenadministratie en coördineert en organiseert evenementen zoals de tweemaandelijkse bingo. Ze is de drijvende kracht achter de seniorenkermis. Ze onderhoudt de contacten met alle afdelingen binnen de schutterij, waardoor zij de bindende factor is tussen al deze afdelingen en het bestuur. Ze neemt in een stuwende rol deel in vele commissies. Daarnaast beheert zij de uniformen van alle afdelingen en is ze ook betrokken bij het beheer van het gebouw. Met bovenstaande verdiensten voor het schutterswezen heeft Marja haar Koninklijke Onderscheiding zeker verdiend!

2 juni 2023

Koninklijke Onderscheiding J.D. (Hans) Maertens

Koninklijke onderscheiding voor Hans Maertens (links)

Op vrijdag 2 juni kreeg de heer J.D. (Hans) Maertens uit Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Locoburgemeester Erik Weijers van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit bij de viering van het 30 jarig jubileum van natuurgebied ’t Zwanenbroekje. Meneer Hans Maertens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Hans Maertens is de initiatiefnemer van en de motor achter natuurgebied ’t Zwanenbroekje.
’t Zwanenbroekje is een particulier initiatief, omstreeks 1992 gestart, waarbij
landbouwgronden worden omgevormd naar natuur. Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap. Zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich er thuis voelen. Het natuurgebied ligt tussen de rijksweg N325 en het afwateringskanaal ’t Meertje. Het gebied wordt gezien als een belangrijke zogenaamde ‘stapsteen’, een ecologische verbindingszone door de Ooijpolder tussen de stuwwal bij Nijmegen en de uiterwaarden langs de rivier de Waal. Het is een geliefd terrein voor onderzoekers van natuurkennis-organisaties, biologen en ecologen.  De heer Maertens kocht zelf een klein stukje grond. Het doel was de grond om te zetten in
natuur. Hij wilde graag iets betekenen voor het behoud van natuur en landschap. De insteek
was en is om zoveel mogelijk voorwaarden te scheppen waardoor er veel verschillende
soorten planten en dieren komen. In de loop van dertig jaar breidde meneer Maertens het
gebied (met subsidie van de provincie Gelderland) uit tot bijna dertig hectare. Hij veranderde
het van een overbelast grasland naar een natuurparel. Een plek met planten, insecten,
vogels en vissen. Een plek met biodiversiteit waar mensen kunnen genieten van de natuur
en tot zichzelf kunnen komen. Meneer Maertens is niet alleen de oprichter van het Zwanenbroekje. Hij was de afgelopen 30 jaar ook vrijwillig beheerder bij het onderhoud van het natuurgebied. Hij stuurt de groep vrijwilligers aan en werkt ook dagelijks met de vrijwilligers mee. Hij geeft excursies aan
basisschoolkinderen en leerlingen van het voortgezet onderwijs en ontvangt gasten. Hij
onderhoudt en repareert het gereedschap, maait en houdt de sloten schoon. Hij repareert de
rasters en verplaatst het vee. Door hem raakten veel mensen betrokken bij het natuurbeheer
en de educatieve activiteiten op en rond ’t Zwanenbroekje. ’t Zwanenbroekje werkt samen met de Stichting Landschap-Ooijpolder-Groesbeek (die het beheer in 2017 heeft overgenomen) en de afdeling Rijk van Nijmegen van het IVN, de vereniging voor natuur en milieu-educatie. Bij het IVN is meneer Maertens ook al heel lang vrijwillig natuurgids en ondersteuner van de natuurgidsenopleiding.
Meneer Maertens heeft met zijn initiatief, enthousiasme, doorzettingsvermogen,
gedrevenheid, deskundigheid, vasthoudendheid en grote liefde voor de natuur een prachtig
natuurgebied ontwikkeld.

21 mei 2023

Koninklijke onderscheiding voor Miel Fransen in Groesbeek.

Miel Fransen en burgemeester Mark Slinkman. (eigen foto)

Zondagmiddag 21 mei kreeg Miel Fransen uit de gemeente Berg en Dal een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit. Dit deed hij na het jubileumconcert van fanfare Wilhelmina ter ere van hun 125-jarig bestaan. Miel Fransen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Miel Fransen is bijna 20 jaar voorzitter van fanfare Wilhelmina in Groesbeek. Hij heeft aangegeven dat hij daarmee na de viering van het jubileum stopt. Miel Fransen krijgt de onderscheiding niet alleen voor zijn jarenlange inzet voor de fanfare. Miel was ook jaren actief voor Zanggroep de Kèls. En hij zet zich nog steeds in voor Mantelzorg Berg en Dal, omroep Berg en Dal, het MS Fonds en de weggeefwinkel in Groesbeek. Miel, van harte proficiat!

1 juli 2022

Koninklijke onderscheiding voor Sjef Wieland uit Ooij.

Sjef Wieland, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 1 juli kreeg de heer J.H.M. (Sjef) Wieland uit Ooij een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte de onderscheiding uit tijdens een besloten bijeenkomst in Oortjeshekken. De heer Wieland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Wieland is in Ooij altijd actief geweest op vele gebieden. De Koninklijke Onderscheiding kreeg hij voor al zijn verdiensten. KBO. De heer Wieland heeft zich lange tijd ingezet voor de ouderen. Sinds 2011 was hij voorzitter van KBO Ooij. Daarvoor was hij de penningmeester. Hij verzorgde onder andere de
themamiddagen van de KBO en bezocht de vergaderingen van de Unie KBO/PCOB. Ook
was hij lid van de seniorenraad van de gemeente Ubbergen. SVO’68. Ook bij voetbalvereniging SVO’68 heeft de heer Wieland zijn sporen verdiend. Hij was daar onder andere 15 jaar voorzitter, verzorgde de administratie van het clubhuis en leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het nieuwe sportcomplex. Overige verdiensten. De heer Wieland was interim-voorzitter en vele jaren burgerlid van de commissie Algemene zaken en Financiën van het CDA Ubbergen. Hij was lid van de commissie 100 jaar kerk van de Parochie St. Hubertus. Hij heeft ook meegewerkt aan het rapport van de commissie
Vraaggericht Werken. En van 2006 tot 2020 leidde hij bezoekers in de Ooijpolder rond, als gastheer in de zonnetrein van Stichting Van Steen en Natuur. Hij was penningmeester van de seniorenraad, bestuurslid van de klussendienst en lid van het Oranje comité Ooij. In het verleden was hij ook nog penningmeester van het schoolbestuur van basisschool ‘Op Weg’. Eerdere onderscheidingen. De heer Wieland is in het verleden al vaker onderscheiden. Hij kreeg op 7 mei 2022 de zilveren goudomrande speld van de KBO-afdeling Gelderland. Hij was erelid van SVO voetbal en kreeg in 2012 de Gouden KNVB speld voor zijn vele verdiensten voor SVO’68. Carnavalsvereniging De Deurzakkers reikte hem in 2020 de Ballenmakerspenning uit voor zijn inspanningen voor de ouderen in de Ooijse gemeenschap.
Na al deze onderscheidingen volgde nu dus een welverdiende Koninklijke Onderscheiding
voor de heer Wieland. 

20 mei 2022

Koninklijke onderscheiding voor Jos Peters uit Beek

Jos Peters

Jos Peters uit Beek is donderdagavond benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uit handen van burgemeester Mark Slinkman in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek bij zijn afscheid als raadslid van de gemeente Berg en Dal. Jos Peters was al langer dan 12 jaar raadslid. Van 2002 tot en met 2010 bij het CDA in Ubbergen. In 2014 werd hij fractievoorzitter van de lokale partij Ubbergen Anders. Na de herindeling in 2015 veranderde niet alleen de naam van de gemeente, maar ook die van de lokale partij. Die werd “Voor Berg en Dal”. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar gaf de hij aan een punt achter zijn politieke carrière te zetten. Jos heeft zich jarenlang ingezet voor diverse verenigingen en het dorpsbelang van Beek. Jos van harte gefeliciteerd!

9 oktober 2021

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Y.A. te Riele-Wijers in Groesbeek.

Op zaterdag 9 oktober kreeg mevrouw Y.A. (Yvonne) te Riele-Wijers uit Groesbeek een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit. Dit deed hij na afloop van de thema-middag van de Luisterlijn Nijmegen. Mevrouw Te Riele is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg deze onderscheiding voornamelijk voor haar werkzaamheden voor de Luisterlijn. Mevrouw Te Riele is sinds 1990 vrijwilliger bij THD (SOS Telefonische Hulpdienst). THD heet nu de Luisterlijn. Wekelijks bellen mensen haar daar voor een vertrouwelijk gesprek. De bellers zoeken iemand om hun zorgen en verdriet of blijdschap mee te delen. Mevrouw Te Riele heeft zich tussen 1995 en 2015 ook ingezet voor de selectiecommissie. Hiervoor voerde ze vele kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers.
Lees verder...
5 oktober 2020

Koninklijke Onderscheiding Peter van de Ven uit Groesbeek.

Op maandag 5 oktober 2020 kreeg de heer P.J.A.G. (Peter) van de Ven uit Groesbeek een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit tijdens een verrassingsoptreden van Jukebox in ’t Mozaïek in Wijchen. Peter’s vrouw speldde het lintje bij hem op. De heer Van de Ven is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer van de Ven is persoonlijk begeleider op Driestroom, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met en zonder handicap. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij zich al ruim 25 jaar met hart en ziel inzet voor Driestroomband Jukebox. Deze band heeft hij 25 jaar geleden opgericht en bestaat uit cliënten van de Driestroom. Jukebox groeide dankzij de inzet van Peter uit tot een volwassen band met een vaste samenstelling, een breed repertoire en een pure sound.  Foto’s Studio 38c

Lees verder...
12 september 2020

Koninklijke Onderscheiding voor John Cremers in Beek

John Cremers Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op zaterdag 12 september 2020 kreeg de heer J.A.S. (John) Cremers uit Beek een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal reikte deze onderscheiding uit tijdens de huldiging van de jubilarissen van Schutterij B.U.B buiten achter het Kulturhus in Beek.  De heer Cremers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding omdat hij sinds 1999 voorzitter is van Schutterij B.U.B.  Naast alle activiteiten die hij als voorzitter binnen de schutterij uitvoerde, heeft hij namens de schutterij ook in ‘’het koepeltje’’ gezeten. Dit was een overkoepeling van diverse verenigingen: B.U.B., K.N.A. en de Cavalieren. Dit koepeltje heeft er mede voor gezorgd dat het Kulturhus in Beek is gebouwd. Daarnaast is de heer Cremers al sinds 2000 senator bij Carnavalsvereniging De Cavalieren en sinds 2006 penningmeester bij Stichting Rustenburgh. Verder is hij sinds 1999 actief voor de Schutterskring Rijk van Nijmegen de Betuwe. Hier neemt hij het voortouw bij activiteiten en evenementen en is hij een van de kascontroleurs. zie de foto’s deel 1;  deel 2

24 april 2020

Koninklijke onderscheiding voor Ineke Huilmand-Jansen uit Beek

Ineke Huilmand

Ineke Huilmand uit Beek,er  een soort “duizendpoot” uit Beek zat vrijdagmorgen in de auto toen ze gebeld werd door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal. Haar eerste gedachte was dat hij haar wilde spreken over de Grote Bartholomaeuskerk  in Beek omdat ze al eerder had gezien dat café de Witte, naast de kerk, weer te koop stond. Ton de burgemeester haar vertelde, dat het de Koning behaagt had om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, viel ze bijna van haar stoel, zo vertelde ze nu. Thuis gekomen vroeg ze zich no steeds af waarom zij dit verdiend had. De mensen om haar heen wisten he wel. Di hadden zelfs al een spandoek laten maken. Jammer alleen dat er eerst een verkeerd exemplaar bezorgd werd. En hoe toepasselijk, juist deze week had ze een oranje jurk bij de kledingzaak naast haar gekocht. En die droeg ze, terwijl twee  van de aanvragers van het lintje in de tuin zaten om haar, op afstand te feliciteren. Janny en Thea.

Lees verder...
18 november 2019

Koninklijke onderscheiding voor Ton van Lieshout

Ton van Lieshout. Foto van Twitter.

Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal heeft Ton van Lieshout voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Ton zet zich al jaren vrijwillig in bij Stichting Zevenheuvelenloop. Burgemeester Bruls van Nijmegen reikte zondag 17 november de Koninklijke Onderscheiding uit aan Ton van Lieshout. Dit was tijdens de afterparty voor medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Zevenheuvelenloop in concertgebouw De Vereeniging. Ton is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.Vanaf de oprichting van de stichting Zevenheuvelenloop in 1984 is Ton van Lieshout betrokken bij de stichting van de NN Zevenheuvelenloop. Eerst als penningmeester en vanaf 2009 als voorzitter. Maar hij vervulde/vervult nog veel meer taken: in de beginjaren coördinator van het parcours, betrokken bij de veiligheid van lopers, organisatoren en vrijwilligers op en rond het parcours. Inmiddels zijn er jaarlijks rond de 60.000 deelnemers uit binnen- en buitenland aan deze grootste 15 km-wedstrijd ter wereld mét het wereldrecord bij de mannen. In september 2019 is deze loop uitgeroepen tot Europese hardloopwedstrijd van het Jaar.

Lees verder...