24 mei 2020

Tiny Border Galery in Millingen onthuld.

Eva en Yaniv links op de foto met de ouders van Eva, Henk&Jeannet van der Zand, na de onthulling

Covid 19 heerst en alle musea zijn dicht. Het is onverteerbaar. Dat vonden Yaniv Schwartz en Eva van der Zand ook. Zij besloten een plek te creëren waar menselijke interactie is en maakten een “micro” galerie, omdat de makers geloven in kleine menselijke footprints en in een grote macro wildernis. En zij noemen het object “The Border Gallery” . Het is gemaakt tijdens de intelligente lockdown vanwege de corona pandemie. Het is een interactieve micro “grens galerie”, bij Millingen aan de Rijn, op de grens tussen Nederland en Duitsland.  De locatie functioneert als een grenspaal, waar passanten even stil staan bij de natuurlijke omgeving. Die ervaring wordt nog waardevoller doordat de passanten een klein object (kunnen) ontvangen/meenemen, een cadeautje, een souvenir. De bezoekers van de galerie zullen voornamelijk Pieterpad lopers en/of wandelaars zijn.  Eva en Yaniv kozen voor deze locatie omdat ze buiten coronatijd als kunstenaar en architect in Amsterdam werken. Nu brachten ze vele dagen door bij familie op de Homüschemühl, een woongemeenschap precies op de grens. Hier keken ze elke dag uit over de lege velden en geïnspireerd door de wandelaars bedachten ze “The Border Gallery”.  De Border Galerie staat naast het Pieterpad, een pad wat langs de Homüschemühl loopt. Het Pieterpad is een nationaal bekend wandelpad van Pieterburen (noorden) naar de Pietersberg (zuiden) v.v. in Nederland . Op zaterdag 23 mei 2020 werd “The Border Gallery” geopend.  de kruising van de Hoefseweg en de Molenstraat in Millingen aan de Rijn). Elke maand wordt een nieuwe curator uitgenodigd om werk te presenteren. Sommige curatoren sturen hun werk ook per post op. Internationale en lokale curatoren wisselen elkaar af. De Border Galerie kan dus de ene maand gevuld zijn met unieke kunststukken en de andere keer met oude objecten die mensen willen weggeven. Grenzen zorgen voor inclusiviteit en exclusiviteit. Door mensen “on the spot” een object te laten kiezen maken ze onderdeel uit van een ketting van nieuwe verhalen over menselijke uitwisselingen en interactie.  Voor meer informatie:0031 6 1232 6402, eva.vd.zand@gmail.com. zie de foto’s

19 mei 2020

Machtig Mooi Millingen.

de bloembakken in Millingen aan de Rijn.

 Ooit was het de door voormalig burgemeester Marianne Schuurmans bedachte slogan voor Millingen aan de Rijn: Machtig Mooi Millingen. Het Rijndorp kreeg maandag 18 mei een flinke opfrisser. De Vereniging BIZ (Bedrijven Investerings Zone) heeft samen met de gemeente Berg en Dal een eerste stap gezet om het Millingse winkelgebied toekomstbestendig te maken voor ondernemers en inwoners en toeristen. Het centrum werd opgefleurd met vele bloembakken en hanging baskets. Foto’s: Tonnie Hol (BD1 Media).

17 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn blijft voorlopig 6 dagen per week open.

Wachtenden voor de milieustraat op zaterdagmorgen in Millingen aan de Rijn.

De milieustraat in Millingen blijft voorlopig nog even zes dagen per week open. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdag tijdens een digitale raadsvergadering een streep gezet door een voorstel om de milieustraat vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag te sluiten. De fractie GJS had een motie ingediend om van die sluiting af te zien. Deze werd met 15 tegen 1 aangenomen. De reden voor de eventuele sluiting op beide dagen was dat de kosten van de Millingse milieustraat stijgen. In 2015 werd er bij de opening van uitgegaan dat er 10.000 keer per jaar iemand afval zou komen brengen. Dat zijn er inmiddels 30.000. Vandaar dat de ondernemer die de milieustraat runt bij de gemeente aanklopt om meer geld. Om de kosten in de hand te houden wil wethouder Nelson Verheul (GroenLinks) daarom de milieustraat twee dagen per week sluiten. De fractie van GJS, bij monde van Alex ten Westeneind,  wil dat later graag in een breder verband (tijdens behandeling van het afvalstoffenbeleid) bespreken. De kwestie komt nu opnieuw aan de orde tijdens de evaluatie. Dan kan de raad besluiten welke maatregelen wenselijk zijn. Dat zou ook het optrekken van de tarieven kunnen zijn.   

 
7 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn (Rowill) vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag gesloten

De milieustraat in Millingen

Afval brengen naar milieustraat Millingen aan de Rijn
Inwoners van de gemeente Berg en Dal kunnen sinds 2015 afval brengen naar de milieustraat Millingen aan de Rijn. Deze milieustraat wordt goed bezocht. Er komen veel bezoekers, die ook veel afval brengen. Dit betekent ook meer afval dat gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Bezoekers maken meermaals per jaar gebruik van deze milieustraat. De milieustraat Millingen aan de Rijn is dan ook een succes en de gemeente Berg en Dal en Dar zijn hier tevreden over. Door al deze bezoeken worden er echter ook meer kosten gemaakt. Dit zorgt voor een stijging van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Om deze afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, is er een aanpassing nodig van de openingstijden. Daarom heeft het college van gemeente Berg en Dal in overleg met Dar en Rowill besloten de milieustraat in Millingen de dinsdagen en donderdagen te sluiten. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag blijft de milieustraat in Millingen aan de Rijn geopend. Vanaf maandag 1 juni . Door de huidige maatregelen rond het coronavirus, gelden de nieuwe openingstijden vanaf maandag 1 juni 2020. De gemeente Berg en Dal en Dar verwachten dat de grootste druk op de milieustraten dan voorbij is. Openingstijden milieustraat Millingen aan de Rijn
Vanaf maandag 1 juni is de milieustraat Millingen aan de Rijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur. Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie zoals locaties en openingstijden van de milieustraten, kijken inwoners op www.dar.nl/bergendal. Deze en meer informatie vinden zij ook op de digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer en de Dar app. Voor vragen nemen inwoners contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via 024-376000 of info@dar.nl.

5 mei 2020

Kranslegging door burgemeester Slinkman in Millingen aan de Rijn.

Burgemeester Mark Slinkman bij het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn.

Als laatste in de gemeente Berg en Dal heeft burgemeester Mark Slinkman, namens de gemeente Berg en Dal een krans gelegd bij het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn. Eerder die morgen had ook pastoor Rudo Franken al een krans gelegd bij het monument. zie de foto’s

15 april 2020

Annie Rikken-van Cleef uit Millingen aan de Rijn overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat vandaag, 15-4-2020, mevrouw Annie Rikken-van Cleef, weduwe van Antoon Rikken, op de leeftijd van 91 jaar, in Millingen aan de Rijn is overleden.  Zij woonde al 12,5 jaar in Gasthuis St. Jan de Deo Millingen a/d Rijn. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen , alsmede naar de overige familieleden en vrienden. De uitvaart zal in besloten kring plaats vinden. Op een later tijdstip en in een betere tijd houden we voor Mama een herdenkingsbijeenkomst, aldus de familie.

1 april 2020

Afscheidshuis in Millingen aan de Rijn

Ed ten Hove en John Meijer van Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers zijn bezig om van de aula op de begraafplaats de Vossengraaf in Millingen weer een afscheidshuis te maken. Na maanden van bespreken is het eindelijk zover, dat er  een overeenstemming is bereikt met de gemeente Berg en Dal, die hun medewerking hebben verleend om dit snel mogelijk te maken. Het gebouwtje krijgt een flinke opknapbeurt en wordt zoveel mogelijk klimaat neutraal gemaakt. Ed en John wonen in Millingen aan de Rijn en hebben al 6 jaar een afscheidshuis in Lent. Onze uitvaartonderneming bestaat nu ruim 10 jaar in Nijmegen en ruime omgeving en wij horen dat er in Millingen veel behoefte is aan een ruimte waar men op een huiselijke manier afscheid te nemen, wij hopen ook in verband met de Corona Crisis eind mei met alles klaar te zijn.

 

25 maart 2020

Carnavalsvereniging gaat met prinsenwagen langs Gasthuis in Millingen

Een hartverwarmend gebaar van Carnavalsvereniging De Deurdouwers uit Millingen aan de Rijn. Met hun verlichte prinsenwagen en het nummer You’ll Never Walk Alone staken zij woensdagavond 25 maart een hart onder de riem van de bewoners en medewerkers van Gasthuis St. Jan de Deo in Millingen aan de Rijn. Ze leefden met hen mee in deze moeilijke tijd. Foto’s: Gijs Kroes.

25 maart 2020

Pastoor Rudo Franken neemt zelfgebouwde Mariakapel in gebruik.

Pastoor Franken heeft de nieuwe Fatima kapel ingezegend.

Pastoor Rudo Franken van de parochie Maria ten Hemelopneming (van Beek tot Millingen aan de Rijn) heeft in zijn voortuin (pastorie in de Schoolstraat te Millingen aan de Rijn) een “Fatima kapel” gebouwd. Deze heeft hij woensdag 25 maart ingezegend en in gebruik genomen, nadat hij eerst een beeld van Fatima in de kapel had geplaatst, met een openlucht gebedsdienst, waarbij ook de “overburen” in het Gasthuis Sint Jan de Deo mee konden luisteren en kijken. Passanten hebben de mogelijkheid in het kapelletje een kaarsje opsteken. zie film BD1.zie de foto’s.

11 maart 2020

Wethouder Annelies Visser ontsteekt nieuwe Led verlichting bij PIT in Millingen ad Rijn.

Maandagavond heeft wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal op feestelijke wijze de nieuwe LED verlichting op de tennisbanen van tennisvereniging PIT in Millingen aan de Rijn. Ze deed dit door de schakelkast in de wand van de kantine te bedienen waardoor de verlichting aanging. Met de deze LEDverlichting kan de vereniging heel veel stroomkosten besparen. De aanleg werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Berg en Dal. zie de foto’s.