13 juli 2020

Brandweer Millingen naar Leuth .

De vrijwillige brandweer van Millingen aan de Rijn moest maandagmiddag uitrukken omdat er een buitenbrand was gemeld aan de Haafakker in Leuth. Ter plaatse bleek dat een buurtbewoner met een onkruidbrander aan het werk was geweest, waarbij een heg had vlamgevat.  Een buurtbewoner had via 112 de brandweer gebeld maar de bewoner zelf had het vuurtje al geblust. En zo kon de brandweer weer snel terug naar de kazerne in Millingen aan de Rijn.

 

2 juli 2020

Onthulling bloemenplan Millingen aan de Rijn

Wethouder vd Scheur kijkt toe terwijl Stef van der Graaf en Roland Gesthuizen de laatste basket ophangen.

Het centrum van Millingen aan de Rijn is opgefleurd met bloemen en heeft er 85 hanging baskets, 11 bloembakken en 7 bloempiramides bij. Donderdag 2 juli hingen wethouder Irma van de Scheur, bedrijfscontactfunctionaris Stef van der Graaf en Roland Gesthuizen, voorzitter van BIZ Millingen Centrum, de laatste hanging basket op voor het Kulturhus in Millingen aan de Rijn.  Het bloemenplan is de eerste activiteit van BIZ Millingen Centrum. BIZ Millingen Centrum is op 1 januari 2020 opgericht. Het is een samenwerking van centrumondernemers, de Millingse Ondernemers Vereniging, de Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal en de gemeente Berg en Dal om het centrum van Millingen aan de Rijn aantrekkelijker maken. Ook heeft BIZ Millingen Centrum hanging baskets gehangen langs de wegen naar de dijk. Dit om fietsers en wandelaars te verleiden naar het centrum te komen. Verder is het bloemenplan uitgerold rondom Gasthuis Sint Jan de Deo dat tegen het centrum aanligt. Gasthuis Sint Jan de Deo ondersteunt het initiatief om het centrum aantrekkelijk te maken van harte en heeft deze bloemen ook zelf mogelijk gemaakt. zie de foto’s

11 juni 2020

Ringen van de jonge ooievaars in Kekerdom en Millingen.

Op woensdag 10 juni zijn de jonge ooievaars in Kekerdom en Millingen aan de Rijn geringd door Holmer Vonk. Vogels worden voorzien van een ring voor onderzoek. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de overlevingskansen van vogels, hoe oud vogels kunnen worden en waar ze naartoe trekken. Wanneer een vogel een ring krijgt omgelegd, worden er verschillende gegevens verzameld. Er wordt gekeken hoe oud de vogel is, hoe groot de vogel is en in welke conditie de vogel verkeert. Wordt een geringde vogel later teruggevonden, dan worden de gegevens geanalyseerd en kunnen er conclusies worden getrokken. Het ringonderzoek wordt over het algemeen geregeld door het Vogeltrekstation en Sovon. Voor het ringen moeten de jongen uit het nest worden gehaald. Dit schaadt overigens het nest niet. De oude vogels houden tijdens het ringen toezicht vanuit de lucht of dak en keren na het ringen snel terug op hun nest. In de Ooijpolder staan inmiddels op veel plaatsen nesten waarin ooievaars jongen groot brengen. Holmer Vonk, gecertificeerd vogelringer uit Doesburg, neemt elk jaar de gelegenheid om de jongen uit het nest in Kekerdom en Millingen te ringen. Hiervoor was hij woensdagavond in de polder. Beide nesten zijn voor hem makkelijk toegankelijk met een ladder. Met hulp van enkele vrijwilligers werden in het Kekerdomse nest 3  en in Millingen 2 jongen geringd. Oorspronkelijk zijn in Kekerdom 4 jongen en in Millingen 3 jongen geboren. Het is normaal dat bij de strijd om voedsel en de hoogste overlevingskansen er jongen uit het nest worden verwijderd door de oude vogels. Gevolg van deze strijd is dat er in beide nesten 1 jong is verwijderd en een jong in het Millingse nest nog erg klein maar wel gezond is. Herman Leensen maakte de foto’s. Zie de foto’s van Kekerdom. zie de foto’s van Millingen.

 

5 juni 2020

Beweegtuin Millingen: eerste stappen

Vanaf donderdagochtend 4 juni konden de deelnemers van de Beweegtuin in Millingen aan de Rijn, weer op afstand met elkaar aan de slag. Nog niet in de beweegtuin en op de sportvelden zelf, maar wel in wandelgroepjes van maximaal 10 personen per coach. De bedoeling is in de zes weken tot de vakantie wandelingen te maken van ongeveer drie kwartier, waarbij onderweg allerlei oefeningen worden gedaan. Er wordt verzameld om 10.00 uur op de parkeerplaats bij het sportcentrum De Hove. Ieder op 1,5 m afstand. Zodra er 10 deelnemers zijn, gaan deze met een coach op pad. Dan de volgende 10 en zo verder, afhankelijk van het aantal deelnemers. De meeste deelnemers vallen onder de risicogroep, dus is voorzichtigheid geboden. Durf je het nog niet aan, wacht dan tot na de vakantie. Men hoopt dan volgens protocol in het sportpark zelf weer, op aangepaste wijze, buiten te kunnen sporten op donderdagochtend en woensdagmiddag. Men kan voorlopig geen gebruik maken van de faciliteiten van het sportcentrum. Neem zelf water mee voor onderweg. Let op: als het regent gaan de wandelingen niet door. Iedereen is welkom mee te lopen, ook als je nog nooit hebt meegedaan in de Beweegtuin zelf. Foto’s: Tonnie Hol (BD1 Media).

3 juni 2020

Kerk Millingen weer open voor parochianen

H. Mis met pastoor Rudo Franken. Foto Erik Hell.

Tweede Pinksterdag werd voor het eerst weer een eucharistieviering gehouden in de St. Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn, waarbij parochianen de dienst weer bij mochten wonen. Men moest zich tevoren aanmelden bij de kosteres. Bij binnenkomst werden de handen ontsmet met een door het bisdom beschikbaar gestelde vloeistof. Vervolgens werd een plaats in de kerk toegewezen. In totaal 25 kerkgangers namen deel aan de eucharistieviering. Het ter communie gaan is binnenkort ook weer mogelijk. Voor Pastoor Rudo Franken was dit de dag waarnaar hij al een tijd had uitgezien. Hij was dan ook blij weer parochianen te mogen begroeten in de kerk. Daarnaast was 1 juni een bijzondere dag voor de pastoor, want hij werd op 1 juni 1985 tot priester gewijd. Foto: Erik Hell (BD1 Media).

24 mei 2020

Tiny Border Galery in Millingen onthuld.

Eva en Yaniv links op de foto met de ouders van Eva, Henk&Jeannet van der Zand, na de onthulling

Covid 19 heerst en alle musea zijn dicht. Het is onverteerbaar. Dat vonden Yaniv Schwartz en Eva van der Zand ook. Zij besloten een plek te creëren waar menselijke interactie is en maakten een “micro” galerie, omdat de makers geloven in kleine menselijke footprints en in een grote macro wildernis. En zij noemen het object “The Border Gallery” . Het is gemaakt tijdens de intelligente lockdown vanwege de corona pandemie. Het is een interactieve micro “grens galerie”, bij Millingen aan de Rijn, op de grens tussen Nederland en Duitsland.  De locatie functioneert als een grenspaal, waar passanten even stil staan bij de natuurlijke omgeving. Die ervaring wordt nog waardevoller doordat de passanten een klein object (kunnen) ontvangen/meenemen, een cadeautje, een souvenir. De bezoekers van de galerie zullen voornamelijk Pieterpad lopers en/of wandelaars zijn.  Eva en Yaniv kozen voor deze locatie omdat ze buiten coronatijd als kunstenaar en architect in Amsterdam werken. Nu brachten ze vele dagen door bij familie op de Homüschemühl, een woongemeenschap precies op de grens. Hier keken ze elke dag uit over de lege velden en geïnspireerd door de wandelaars bedachten ze “The Border Gallery”.  De Border Galerie staat naast het Pieterpad, een pad wat langs de Homüschemühl loopt. Het Pieterpad is een nationaal bekend wandelpad van Pieterburen (noorden) naar de Pietersberg (zuiden) v.v. in Nederland . Op zaterdag 23 mei 2020 werd “The Border Gallery” geopend.  de kruising van de Hoefseweg en de Molenstraat in Millingen aan de Rijn). Elke maand wordt een nieuwe curator uitgenodigd om werk te presenteren. Sommige curatoren sturen hun werk ook per post op. Internationale en lokale curatoren wisselen elkaar af. De Border Galerie kan dus de ene maand gevuld zijn met unieke kunststukken en de andere keer met oude objecten die mensen willen weggeven. Grenzen zorgen voor inclusiviteit en exclusiviteit. Door mensen “on the spot” een object te laten kiezen maken ze onderdeel uit van een ketting van nieuwe verhalen over menselijke uitwisselingen en interactie.  Voor meer informatie:0031 6 1232 6402, eva.vd.zand@gmail.com. zie de foto’s

19 mei 2020

Machtig Mooi Millingen.

de bloembakken in Millingen aan de Rijn.

 Ooit was het de door voormalig burgemeester Marianne Schuurmans bedachte slogan voor Millingen aan de Rijn: Machtig Mooi Millingen. Het Rijndorp kreeg maandag 18 mei een flinke opfrisser. De Vereniging BIZ (Bedrijven Investerings Zone) heeft samen met de gemeente Berg en Dal een eerste stap gezet om het Millingse winkelgebied toekomstbestendig te maken voor ondernemers en inwoners en toeristen. Het centrum werd opgefleurd met vele bloembakken en hanging baskets. Foto’s: Tonnie Hol (BD1 Media).

17 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn blijft voorlopig 6 dagen per week open.

Wachtenden voor de milieustraat op zaterdagmorgen in Millingen aan de Rijn.

De milieustraat in Millingen blijft voorlopig nog even zes dagen per week open. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdag tijdens een digitale raadsvergadering een streep gezet door een voorstel om de milieustraat vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag te sluiten. De fractie GJS had een motie ingediend om van die sluiting af te zien. Deze werd met 15 tegen 1 aangenomen. De reden voor de eventuele sluiting op beide dagen was dat de kosten van de Millingse milieustraat stijgen. In 2015 werd er bij de opening van uitgegaan dat er 10.000 keer per jaar iemand afval zou komen brengen. Dat zijn er inmiddels 30.000. Vandaar dat de ondernemer die de milieustraat runt bij de gemeente aanklopt om meer geld. Om de kosten in de hand te houden wil wethouder Nelson Verheul (GroenLinks) daarom de milieustraat twee dagen per week sluiten. De fractie van GJS, bij monde van Alex ten Westeneind,  wil dat later graag in een breder verband (tijdens behandeling van het afvalstoffenbeleid) bespreken. De kwestie komt nu opnieuw aan de orde tijdens de evaluatie. Dan kan de raad besluiten welke maatregelen wenselijk zijn. Dat zou ook het optrekken van de tarieven kunnen zijn.   

 
7 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn (Rowill) vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag gesloten

De milieustraat in Millingen

Afval brengen naar milieustraat Millingen aan de Rijn
Inwoners van de gemeente Berg en Dal kunnen sinds 2015 afval brengen naar de milieustraat Millingen aan de Rijn. Deze milieustraat wordt goed bezocht. Er komen veel bezoekers, die ook veel afval brengen. Dit betekent ook meer afval dat gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Bezoekers maken meermaals per jaar gebruik van deze milieustraat. De milieustraat Millingen aan de Rijn is dan ook een succes en de gemeente Berg en Dal en Dar zijn hier tevreden over. Door al deze bezoeken worden er echter ook meer kosten gemaakt. Dit zorgt voor een stijging van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Om deze afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, is er een aanpassing nodig van de openingstijden. Daarom heeft het college van gemeente Berg en Dal in overleg met Dar en Rowill besloten de milieustraat in Millingen de dinsdagen en donderdagen te sluiten. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag blijft de milieustraat in Millingen aan de Rijn geopend. Vanaf maandag 1 juni . Door de huidige maatregelen rond het coronavirus, gelden de nieuwe openingstijden vanaf maandag 1 juni 2020. De gemeente Berg en Dal en Dar verwachten dat de grootste druk op de milieustraten dan voorbij is. Openingstijden milieustraat Millingen aan de Rijn
Vanaf maandag 1 juni is de milieustraat Millingen aan de Rijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur. Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie zoals locaties en openingstijden van de milieustraten, kijken inwoners op www.dar.nl/bergendal. Deze en meer informatie vinden zij ook op de digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer en de Dar app. Voor vragen nemen inwoners contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via 024-376000 of info@dar.nl.

5 mei 2020

Kranslegging door burgemeester Slinkman in Millingen aan de Rijn.

Burgemeester Mark Slinkman bij het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn.

Als laatste in de gemeente Berg en Dal heeft burgemeester Mark Slinkman, namens de gemeente Berg en Dal een krans gelegd bij het oorlogsmonument in Millingen aan de Rijn. Eerder die morgen had ook pastoor Rudo Franken al een krans gelegd bij het monument. zie de foto’s