25 april 2021

Groep particulieren neemt melkveebedrijf Remy in Millingen over

Het melkveebedrijf van Anton Remy, “Nieuw Zeeland” aan de Zeelandsestraat in Millingen aan de Rijn, met 75 hectare strak grasland, wordt de komende jaren omgebouwd tot een gemengd bedrijf. Met minder koeien, meerdere diersoorten, diverse soorten akkerbouw, heggen, struiken en (fruit)bomen. Het resultaat over vijf jaar: een gevarieerder landschap, meer biodiversiteit, een gezondere bodem. En een duurzame boer die fatsoenlijk kan leven van de opbrengst van zijn land, zonder financieel in het nauw gedreven te worden. Dat is te danken aan Land van Ons, een grote groep particulieren die de boerderij overneemt. Kunstmest, chemische gewasbeschermings- en verdelgingsmiddelen, drijfmest, monocultuur en intensief maaibeleid zijn uit den boze. zie artikel de Gelderlander.

22 april 2021

DRUGSPAND IN MILLINGEN AAN DE RIJN GESLOTEN

 
Burgemeester Mark Slinkman heeft een woning in Millingen aan de Rijn gesloten voor de duur van bijna drie maanden. De politie trof onlangs een handelshoeveelheid harddrugs aan in dat pand. In de woning werden drie potten met GHB aangetroffen. In totaal 285 milliliter, waar meer dan 5 milliliter als een handelshoeveelheid wordt gezien. Daarnaast zijn in de auto van één van de bewoners ook harddrugs aangetroffen, die bestemd waren voor de handel. De politie heeft alle aangetroffen drugs in beslag genomen. Tot 11 juli mogen het pand en alle daarbij horende ruimten en het erf niet gebruikt worden. Ze moeten bovendien zichtbaar afgesloten zijn. De deuren zijn daarom verzegeld. Het toch betreden van het pand is verboden en strafbaar. Dit is voor iedereen duidelijk door de op het pand aangebrachte affiches. De burgemeester sluit dit pand tijdelijk vanwege een overtreding van de Opiumwet. De aanwezigheid van harddrugs en de handel daarin kan bovendien leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast. En het kan een aanzuigende werking op criminele activiteiten. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Burgemeester Mark Slinkman licht zijn besluit toe: “In onze gemeente treden we hard op tegen de productie van en handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in wijken en dorpen staan daarbij bij mij voorop. Ik roep onze inwoners op om drugsactiviteiten te blijven melden, zodat we samen onze gemeenschap veilig houden”.
15 april 2021

‘Verenigingen Millingen vinden elkaar in een locatie’ 

Gezamenlijk hebben de fanfarekorpsen Ons Genoegen en Sint Cecilia besloten dat ze hun gronden en gebouwen willen verlaten om te komen tot één nieuwe locatie: Het Kasteel. Een belangrijke reden is dat ze hiermee het signaal af willen geven open te staan voor de nieuwe plannen van de gemeente. In het nieuw vast te stellen accommodatiebeleid van de gemeente Berg en Dal zullen alle accommodaties, verenigingen, subsidies en posities tegen het licht worden gehouden. Bovendien werd zo’n twee jaar geleden op initiatief van de fanfares al contact gezocht met verschillende verenigingen in Millingen aan de Rijn én daarbuiten om te komen tot samenwerking, maar zette corona een streep door de voortgang van de plannen. Afgelopen vrijdagavond kwamen de plannen van de fanfares in een stroomversnelling toen tijdens een online vergadering het voornemen zeer enthousiast werd ontvangen. ,,Millingen heeft het met zoveel kunst en cultuur écht nodig om nu door te pakken als het om het verenigingsleven gaat. De tijd dat we drie dagen op- en drie dagen af moeten bouwen om een klein beetje theater te creëren staat al veel te lang ter discussie, dat geldt voor alle verenigingen’’ was een veelgehoord geluid tijdens de vergadering.  Sinds lange tijd troffen de besturen van verenigingen waaronder zangverenigingen Vivace, Tot Zangs, koor Apart, carnavalsvereniging de Deurdouwers en toneelvereniging “Zeg maar Pang” elkaar. De vergadering was een initiatief van CDA raadslid Wim Bakker die al veel langer een multicultureel centrum ziet als redmiddel voor het verenigingsleven én het dorp. Daarnaast stond de vraag centraal hoe het de verenigingen was gegaan in coronatijd, waar ze financieel stonden en of ze van de gemeente voldoende steun hadden ervaren. Bovendien was Bakker geïnteresseerd of de plannen van CAM (Commissie Accommodatie Millingen) onder de andere verenigingen konden rekenen op voldoende draagvlak. De drukbezochte avond gaf aan dat de bereidwilligheid onder de verenigingen om te willen meedenken met de gemeente in één multicultureel centrum op erg veel draagvlak kon rekenen. ’’Millingen staat op een kruispunt waar het nú in beweging moet komen en een stip op de horizon moet zetten wat en waar het over pakweg 30 jaar wil staan. Maar dat geldt niet alleen voor Millingen. Doen verenigingen dat niet zal het dit dorp over een aantal jaren te weinig aan de jeugd kunnen bieden om ze in onze mooie gemeente te houden. Juist nu moet er gebouwd worden voor de scholen en verenigingen van straks. Dat geldt voor woningbouw maar ook voor dit multicultureel centrum waar alles en iedereen elkaar kan ontmoeten’’ aldus Bakker. Het Kasteel – als wens en plan gepositioneerd tussen de twee muziekverenigingen tegen de dijk – is de uitkomst van jarenlange inventarisatie bij verschillende verenigingen. Omdat zowel Ons genoegen als Sint Cecilia een 24/7 bezetting van hun huidige gebouwen hebben is er in spiegelbeeld ruimte voor beide muziekverenigingen, een theater voor uitvoeringen van alle verenigingen, oefenruimtes en een kantine die uitziet over de Rijn. Inmiddels heeft zich al een projectontwikkelaar gemeld die door het bouwen van woningen als ‘Plan Steenstraat’ actief wil meedenken met de CAM. Binnenkort gaan de verenigingen in overleg met het college.   

9 april 2021

Schoorsteenbrand in Millingen aan de Rijn

Woensdagavond werd de vrijwillige brandweer van Millingen aan de Rijn gealarmeerd voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Rubenstraat in Millingen aan de Rijn. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg daar assistentie van de hoogwerker van de brandweer Nijmegen. Bleek dat er boven in de schoorsteen een brandje was ontstaan welke door de brandweer snel onder controle was gebracht. Ze hebben het schoorsteenkanaal “geveegd” en het probleem opgelost. Overigens was de schoorsteen onlangs nog geïnspecteerd en gereinigd door een schoorsteenveegbedrijf. De bewoners hadden verder in de woning geen schade.

2 april 2021

Hans Vink uit Millingen aan de Rijn overleden

Hans Vink

Ons bereikte het droevige bericht, dat Hans Vink uit Millingen aan de Rijn, op dinsdag 30 maart op 64 jarige leeftijd is overleden. Hans werd geboren in Ooij als zoon van Theo Vink, die daar samen met Henk Verriet de Vivo runde. We wensen zijn vrouw Tinie, alsmede de beide zoons en partner en de overige familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. I.v.m. de coronamaatregelen zal Hans in besloten kring gecremeerd worden.

27 februari 2021

In de Martinusschool te Millingen aan de Rijn werd op corona getest.

De coronateststraat in de Martinusschool te Millingen aan de Rijn.

Zaterdag was het “mobiele testteam van de GGD”  aanwezig in Millingen aan de Rijn om in de Martinusschool de leerlingen van deze school op corona te testen. Daartoe was de gymzaal van de school ingericht als testlocatie. Er waren diverse gym attributen opgesteld om daarmee de privacy van de leerlingen te waarborgen. Het was zodanig ingericht dat er twee teststraten waren waar de leerlingen, die steeds vergezeld waren van hun ouders, zich konden laten testen. De “corona-testbus” van de GGD Gelderland Zuid bestaat nog maar twee weken en werd deze zaterdag voor het eerst onder de Waal ingezet. De school in Millingen  was genoodzaakt deze testen te laten uitvoeren omdat een leerkracht van groep 8 en een leerling uit groep 7 besmet bleken te zijn. Daarvoor moest een deel van de school in quarantaine. Om te voorkomen dat er nóg een lesweek verloren gaat, regelde de school dat er een testteam naar Millingen kwam. Eerst alleen voor groep 8, maar groep 7 mocht na de extra besmetting naadloos aansluiten.  Samen ongeveer vijftig leerlingen. De paar leerlingen die zich niet lieten testen blijven de komende week thuis en de rest, als ze negatief getest worden, kunnen dan weer gewoon naar school. zie artikel in de Gelderlander.   Update: Na het testen bleken er toch weer twee leerlingen uit groep 7 besmet te zijn.

7 februari 2021

Brandweer rukt uit voor een “woningbrand”.

De vrijwillige brandweer van Millingen in Leuth

De vrijwillige brandweer van Millingen aan de Rijn(gemeente Berg en Dal) moest zondagmorgen rond 11.30 uur uitrukken voor een melding woningbrand aan de Hoeting in Leuth. Voor de zekerheid reden er ook een ambulance en de hoogwerker mee. Ter plaatse bleek echter dat er geen sprake was van een woningbrand, maar dat de afzuigkap vlam gevat had en dat dit door de bewoners zelf al was geblust. De brandweer voerde de nacontrole uit en de hoogwerker van de brandweer kreeg onderweg al de melding dat deze weer terug kon keren. De ambulance is nog wel ter plaatse geweest maar hoefde niets te doen. De bestuurder van de brandweerauto kwam er ter plaatse achter dat het manoeuvreren in de sneeuw niet direct gemakkelijk was. Maar het lukte om heelhuids weer onderweg te gaan naar de kazerne in Millingen aan de Rijn.

25 december 2020

Herdertjesmis in Millingen aan de Rijn

Herdertjesmis in Millingen aan de Rijn

In de St. Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn vond op kerstavond donderdag 24 december de Herdertjesmis plaats. Celebrant was Pastoor Rudo Franken. Hij werd bijgestaan door een aantal misdienaren. Deze mis werd muzikaal begeleid door een delegatie van het Familiekoor onder leiding van Lianne van der Burgt. Het kerstspel werd uitgebeeld door een aantal kinderen. Zij werden begeleid door Daisy Janssen. Helaas mochten er geen kerkgangers bij deze mis aanwezig zijn, vanwege de corona-maatregelen. De mis werd opgenomen en uitgezonden door BD1 Foto: Erik Hell (BD1 Media).