27 december 2020

Workshop Figuurzagen kerststal in de kerk.

Pastoor Rudo Franken toont een model van de kerststal in de H. Hubertuskerk in Ooij.

Pastoor Rudo Franken heeft op 1e Kerstdag in Millingen aan de Rijn en op 2e Kerstdag in Ooij een workshop figuurzagen Kerststal gegeven in de kerken. De bezoekers konden de kerststallen in de beide kerken bezoeken en tegelijk meedoen aan een workshop. Er lagen bouwtekeningen in de kerk welke men ook mee naar huis kon nemen en er stond een, door pastoor Franken zelf gemaakte kerststal als voorbeeld. De deelnemers konden de kant en klare bodemplaat zo al gebruiken.

25 december 2020

Herdertjesmis in Millingen aan de Rijn

Herdertjesmis in Millingen aan de Rijn

In de St. Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn vond op kerstavond donderdag 24 december de Herdertjesmis plaats. Celebrant was Pastoor Rudo Franken. Hij werd bijgestaan door een aantal misdienaren. Deze mis werd muzikaal begeleid door een delegatie van het Familiekoor onder leiding van Lianne van der Burgt. Het kerstspel werd uitgebeeld door een aantal kinderen. Zij werden begeleid door Daisy Janssen. Helaas mochten er geen kerkgangers bij deze mis aanwezig zijn, vanwege de corona-maatregelen. De mis werd opgenomen en uitgezonden door BD1 Foto: Erik Hell (BD1 Media).

25 december 2020

“Stille Nacht Heilige Nacht” in de gemeente Berg en Dal.

Zang in de Prins Mauritsstraat in Ooij.

Op sociale media en in de Rozet was een oproep gedaan om op Kerstavond om 19.30 uur gezamenlijk in de straten van de gemeente Berg en Dal “Stille Nacht, Heilige Nacht ” te zingen. Niet duidelijk op hoeveel plekken dat gebeurd is maar een aantal bewoners van de Prins Mauritsstraat in Ooij deden er in ieder geval wel aan mee, terwijl een buurjongetje zelfgemaakte koekjes uitdeelde. Een mooi gebaar.

25 december 2020

Zesde lichtjesavond op Canadese erebegraafplaats sober en met weinig bezoekers.

De lichtjes op de Canadese begraafplaats in Groesbeek

Waar normaal honderden mensen op kerstavond, de lichtjesavond op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek bijwonen, was het deze  keer erg rustig. Er was i.v.m. de corona ook geen ruchtbaarheid aan gegeven. Desondanks kwamen er toch nog diverse bezoekers naar de begraafplaats om dit eerbetoon te aanschouwen. Daar waar normaal het publiek zou meehelpen de kaarsjes op de graven van 2619 gesneuvelde soldaten, die hier hun laatste rustplaats vonden, te plaatsen, was dat nu al overdag door vrijwilligers gedaan. De kaarsjes branden, als het goed is, in ieder geval 24 uur en een deel daarvan is op Eerste en Tweede Kerstdag  ook nog te zien.

22 december 2020

Kerkdijk in Ooij 30 km

De Kerkdijk in Ooij in de richting van de Rietvoornstraat.

Het leek er al even aan te komen. 30 km als maximum snelheid op de Kerkdijk in Ooij tussen de Rietvoornstraat en de St. Hubertusweg.  De 30 km zone borden (A0130zdf) welke eerst bij de ingang van de Rietvoornstraat stonden zijn nu verplaatst naar de Kerkdijk, vanuit de richting van het kasteel. Ook het bord voorrang verlenen (B05)  op de Rietvoornstraat en de haaientanden zijn verdwenen. Het is niet gebruikelijk dat in een 30 km zone een voorrangsweg ligt, dus tot zover oké. Maar in dit geval heeft de gemeente verzuimd (tot dusver) om het bord voorrangsweg (B01) op de Kerkdijk weg te halen, waardoor er nu een gevaarlijke situatie is ontstaan. Ook bij de Prins Bernhardstraat staat het bord voorrang verlenen (B05) nog en is op de Kerkdijk het bord voorrangsweg (B01) nog aanwezig. Al met al een gevaarlijke situatie. Ben benieuwd wie de schade gaat betalen als er een aanrijding plaats vindt.

20 december 2020

Coronadrukte met muziek in centrum van Beek

Van een echte Lock down was zaterdagmiddag weinig te merken in het centrum van Beek. Auto’s reden af en aan en het was moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Voor de klanten van de Plussupermarkt aan de Waterstraat  was het echter extra feestelijk want bij de ingang stonden drie jeugdige muzikanten hen met hun muziek op te vrolijken.

20 december 2020

Nieuwe kerstboom op het Hamersveld in Berg en Dal

De grote “Kerstboom” op het Hamersveld in Berg en Dal werd afgelopen zomer geveld omdat de boom slecht geworden was. Omroep Gelderland maakte er op die plek een programma over, zonder de boom, maar toch helemaal in kerstsfeer. Maar intussen staat er weer een boom, zij het wat kleiner en er is intussen, i.v.m. de coronatijd zonder de jaarlijkse festiviteiten daaromheen, toch weer een echte kerstboom met verlichting van gemaakt.

19 december 2020

Kerstattentie voor alle leden van schutterij EMM Kekerdom

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december hebben alle leden van schutterij EMM kekerdom een kerstattentie ontvangen. Niet alleen de actieve maar ook de “stille” leden hebben deze ontvangen. In september had het bestuur reeds besloten om iets te gaan doen voor hun leden in deze coronatijd. In eerste instantie hebben de actieve leden een korting gekregen op de contributie gezien het wegvallen van alle activiteiten. Nu ontvangt iedereen een kerstattentie in de vorm van een pakket voor de komende feestdagen. Ook aan de kleine kinderen van de leden is gedacht die krijgen allemaal een chocolade kerstman. Verder hebben alle sponsoren van EMM ook een attentie ontvangen. Hoewel dit jaar geen beroep op hun is gedaan heeft het bestuur toch ook voor hun een kerstattentie. Deze attenties zijn door het bestuur bij de leden en sponsoren persoonlijk afgegeven. De leden die ver buitenaf wonen ontvangen deze post. Uiteraard hopen wij dat in 2021 weer meer mogelijk is. Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en schuttersrijk 2021. Foto: Erik Hell (BD1 Media).

19 december 2020

Dorpsagenda Leuth hoopt in het nieuwe jaar op doorstart activiteiten

In het afgelopen jaar heeft ook de organisatie van de Dorpsagenda Leuth hinder gehad van alle maatregelen die door de overheid genomen moesten worden met het oog op het coronavirus. Verschillende activiteiten moesten worden afgeblazen, maar een aantal andere kon gelukkig wel doorgaan. Zo is er hard gewerkt door de werkgroep Groen samen met de gemeente en een aantal hoveniersbedrijven aan het vergroenen van Leuth.             De eerste resultaten daarvan zijn nu al zichtbaar in de perken aan beide zijden van de Steenheuvelsestraat, de Margriet- en Meester Pontenstraat. Verenigingen voor elkaar: Dit jaar zijn ook tweemaal vertegenwoordigers van velerlei verenigingen en organisaties bij elkaar geweest om te bespreken waarin zij elkaar kunnen helpen en versterken. Zo is er nu een app gemaakt waardoor zij snel met elkaar kunnen communiceren en er komt een activiteitenoverzicht voor 2021 met behulp waarvan acties op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder wordt er nagedacht over een meer effectieve manier om vrijwilligers te werven. Steenheuvelsestraat veiliger: De werkgroep Verkeer en Veiligheid is druk geweest met overleggen met vertegenwoordigers van de provincie en gemeente om te komen tot maatregelen die de Steenheuvelsestraat veiliger kunnen maken. Tot nu toe heeft dit alleen geleid tot het ophangen van een smiley die de snelheid aangeeft, maar helaas werd deze al weer snel verwijderd. Wij hebben de provincie gevraagd deze weer op te hangen en dan voor langere tijd, liefst definitief. De provincie heeft toegezegd een onderzoek doen naar een veiliger oversteekplaats voor fietsers aan het begin van de Steenheuvelsestraat. En op de dijk waar fietsers en wandelaars oversteken richting Zyfflich wordt een ruimere opstelplaats gemaakt; een tunnel daar wordt niet haalbaar geacht. Omdat de provincie verder geen maatregelen wil nemen die het autoverkeer door het dorp kunnen afremmen, gaat de werkgroep in gesprek met de gemeente. Binnenkort worden het college en de gemeenteraad van Berg en Dal benaderd met de uitdrukkelijke wens mee te werken aan een veiliger centrum voor fietsers en voetgangers in Leuth. Hulpacties: Toen de coronacrisis in maart losbrak, heeft de Dorpsagenda direct een actie op touw gezet voor mensen met een hulpvraag. Deze actie is ook nu tijdens de lockdown nog steeds van kracht. Als u een hulpvraag heeft, kunt u op onze website alles lezen hoe u die gewenste hulp kunt krijgen : zie onze website www.laatleuthleven.nl .Ook voor andere informatie over het werk van de Dorpsagenda en activiteiten in Leuth kunt u alles lezen op deze website. Een goed nieuwjaar: Natuurlijk hoopt de organisatie van de Dorpsagenda dat er in 2021 snel een einde komt aan de coronapandemie en dat het leven voor iedereen weer zijn normale gang kan nemen. Zo gauw dat mogelijk is, zal er ook weer een grotere bijeenkomst worden georganiseerd waar we elkaar kunnen ontmoeten om bij te praten, te infomeren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Tot slot wensen wij u mooie feestdagen en graag ‘tot ziens’ in het nieuwe jaar.