22 maart 2021

Koeien weer naar buiten in Kekerdom.

Deze koeien wilden weten wier de sterkste was.

14 dagen eerder dan vorig jaar, toen was het 5 april, gingen de koeien zondagmiddag  21 maart voor het eerst weer naar buiten bij het biologisch melkveebedrijf van fam. Zuurhout aan de Botsestraat in Kekerdom, nadat ze in de wintermaanden “op stal” hadden gestaan. Vol enthousiasme kwamen de koeien naar buiten, soms al struikelend, maar veelal springend, hetgeen een vrolijk tafereel opleverde. zie filmpje van Ton Rutten.

22 maart 2021

Ooievaar kraakt (tijdelijk) nest van eksters in Ooij

Een ooievaar heeft maandagochtend tijdelijk een nest van een ekster echtpaar gekraakt in een boom aan de Prinses Christinastraat in Ooij. Terwijl de eksters verwoede pogingen deden om de ooievaar te verjagen, ging deze op het nest onverstoorbaar, soms even wat bewegend met de vleugels, door om zijn of haar verenpak in orde te brengen. Vermoedelijk had hij zich ook te goed gedaan aan de eieren, maar dat is een aanname. Intussen haalden de eksters allerlei capriolen uit om de ooievaar te verjagen. Na geruime tijd vond de ooievaar het genoeg en verdween weer.

20 maart 2021

SVO voetbal hield potgrondactie in Ooij

Leden van SVO voetbal hielden zaterdag een potgrondactie in Ooij. Inwoners van het dorp konden via de e-mail potgrond of schoonmaakazijn bestellen en bij de supermarkt de Spar in Ooij stond een kraam, waar ook gekocht kon worden. De leden van de selectie gingen met hun waar de bestelde goederen rondbrengen, terwijl er ook nog huis aan huis gevraagd werd of men iets nodig had. Het werd een succes. Een persoon kocht zelfs 40 zakken potgrond. En daar was men natuurlijk erg blij mee.

20 maart 2021

Nassaustraat in Ooij weer (tijdelijk) open voor het verkeer

De Nassaustraat in Ooij

Na een maandenlange afsluiting is nu de Nassaustraat in Ooij weer (tijdelijk) open voor alle verkeer. De verbodsborden zijn weggehaald en de obstakels (op een container na) zijn verwijderd. Waarschijnlijk zal de rijbaan op een later tijdstip alsnog open gebroken en hersteld worden, want er zitten nu nog veel kuilen en gaten in het wegdek.  Het lijkt er op, dat de werkzaamheden onder de grond voltooid zijn. Ook de parkeerplaats bij dorpshuis de Sprong, waar containers stonden, is (op een na) geruimd en schoongemaakt. De bussen van Breng blijven in ieder geval tot augustus via de Sint Hubertusweg rijden.

19 maart 2021

Herdenkingsbijeenkomst Ad Brandwijk in Ooij

Jessica Bakker

Op 15 maart is Ad Brandwijk uit Ooij overleden. De crematieplechtigheid vond vrijdagmorgen, 19 maart in besloten kring plaats. Desondanks leefde er bij een aantal personen het idee om Ad toch te gedenken en zo werd een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd bij het “bankje van Ad” aan de Erlecomsedam in Ooij, recht tegenover zijn woning. Kort na het middaguur verzamelden zich daar enkele tientallen mensen om Ad gezamenlijk te herdenken. “Duitse Nel (Nel Winkelman) zoals Ad haar altijd noemde was een van de organisatoren van deze herdenking en las een gedicht voor, als hommage aan Ad. Ook Jessica Bakker, net als Nel een regelmatige bezoeker van deze plek, had een gedicht gemaakt over Ad, waarin ze een ontmoeting met Ad omschreef. Ook enkele familieleden spraken nog over Ad, terwijl een aantal automobilisten op de dijk geduldig wachtten om daarna, zodra er een gaatje was, hun weg te vervolgen. Een aantal belangstellenden legden tevens bloemen bij het bankje. Het werd een mooie herdenking, zoals Ad verdiend had. De vaste bezoekers van die plek, maar ook de vele passanten, zullen hem, met zijn spontane reacties, zeker gaan missen. De gedichten van Nel en Jessica zijn hieronder opgenomen. Zie filmpje van Ooijpoldernieuws. zie de foto’s

 

Lees verder...
18 maart 2021

Hoe beleven groep 8 leerlingen de coronaperiode?

Mark Slinkman en Lotte Schouten – de Beijer bij de opening van het schoolplein van de Laurentiusschool afgelopen 24 augustus

Hoe beleven groep 8 leerlingen de coronaperiode? Dit vroeg burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal zich af. Met hulp van directeur Lotte Schouten – De Beijer van de Sint Laurentiusschool in Kekerdom heeft Slinkman alle groep 8 leerlingen in Berg en Dal gevraagd een opstel te schrijven over hun leven in coronatijd. Burgemeester Mark Slinkman: “Er wordt veel gepraat over hoe zwaar deze periode voor onze jeugd is. Ik wil ze nu graag zelf aan het woord laten. Wat zijn hun ervaringen, hoe kijken zij naar lockdown, thuisonderwijs en bezoekverbod? Hoe hebben ze hun nieuwe middelbare school gekozen? Ik ben benieuwd naar alle verhalen!” De burgemeester werd geïnspireerd door een dit jaar verschenen boek over de evacuatie van Millingen. Hierin zijn ook opstellen van kinderen van destijds opgenomen. Hun eigen manier van kijken geeft een waardevolle extra dimensie aan het meer bekende evacuatieverhaal van hun ouders en grootouders. Directeur Lotte Schouten – de Beijer heeft meegedacht met dit initiatief:” Voor de leerlingen is het mooi om hun ervaring, belevenissen en indrukken op te schrijven. Iets dat straks in hun geheugen vast komt te liggen en ook voor anderen en andere generaties op papier terug te lezen is.” Waarom dit initiatief? Hoe is het bijvoorbeeld om zo lang online les te krijgen? En om weer naar school te mogen? Hebben de leerlingen hun nieuwe middelbare school al kunnen bezoeken? Zijn er mensen om hun heen getroffen door het virus? De antwoorden op dit soort vragen komen misschien terug in de opstellen. De gemeente publiceert de mooiste verhalen. Sowieso bewaart de gemeente alle opstellen om zo deze bijzondere periode vast te leggen voor de generaties na ons. Samen geven al die verhalen een beeld van de kinderen in Berg en Dal in een heel bijzonder jaar in hun leven. Een mooie aanvulling op alle nieuwsartikelen, beelden en verhalen die later de geschiedenisboeken gaan vullen.

18 maart 2021

Brandweer Ubbergen bedankt Zeger Stappershoef

vlnr Zeger Stappershoef, Gerard Philipsen en Jeroen Janssen

Op 5 maart werd de Brandweer Ubbergen gealarmeerd voor stormschade in Leuth. Op 8 meter hoogte hing een grote tak. De Brandweer Nijmegen was al ter plaatse met de hoogwerker. De tak was niet bereikbaar met hun hoogwerker. Door de lokale kennis bij de brandweermannen van Brandweer Ubbergen werd Zeger Stappershoef met de Verreiker gebeld. Een Verreiker is een uitschuifbare mini kraan met een hoogtebereik van 12 meter. Stappershoef kwam meteen ter plaatse om Ubbergen vrijwillig te assisteren. Als dank voor deze snelle hulp en goede samenwerking hebben wij hem deze week een symbolisch cadeau overhandigd. Hiermee laat de Brandweer zien dat ze midden in de samenleving staan.  Wij kunnen jou hulp ook goed gebruiken. Interesse om onze Brandweer te versterken?  Wordt brandweer vrijwilliger! (klik hier)

 

18 maart 2021

Kijk- en inschrijfdag Kekerdomse basisschool

Zoekt u een basisschool voor uw kind? Op woensdag 14 april is een er kijk- en inschrijfdag op basisschool Sint Laurentius in Kekerdom. Ouders en kinderen zijn van harte welkom. Vanwege de coronamaatregelen is het wel noodzakelijk een tijdstip te reserveren. De kijk- en inschrijf dag is bedoeld voor alle ouders en kinderen die nieuwsgierig zijn naar deze fijne, kleinschalige basisschool waar ieder kind écht wordt gezien. U krijgt informatie over de school, het onderwijs en natuurlijk proeft u tijdens de rondleiding de sfeer. Speciaal voor alle ouders met kinderen van (bijna) 3 jaar is er de gelegenheid om ter plekke hun kind in te schrijven voor het komende schooljaar. Daltonschool. Basisschool Sint Laurentius is een Daltonschool. Kenmerkend voor Daltononderwijs is de manier waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan. Er is veel aandacht voor zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. Er wordt goed gekeken naar de kinderen, de eigen kwaliteiten en doelen, en de kinderen worden aangemoedigd om op basis vertrouwen uitdagingen aan te gaan. De leerlingen hebben bijvoorbeeld hun eigen weekplanning met onder andere eigen leer- en talentdoelen, jong leert van oud en andersom, er zijn meerdere werkplekken waaruit ze zelf kiezen en er is minder ‘stilzit- en luisteronderwijs’. Plan uw bezoek in. U bent welkom op 14 april! De school houdt zich aan de coronamaatregelen, waardoor het noodzakelijk is een tijdstip te reserveren. Plan uw bezoek in op de website: www.laurentiusschool.com.

18 maart 2021

Elektriciteitshuisje in Ooij weer schoongemaakt

Het PGEM huisje langs de Hezelstraat in Ooij.

Het elektriciteitshuisje, een monument van van Steen en Natuur, dat onlangs voorzien was van een groot NEC logo (Graffiti) is weer in oude luister hersteld. De sporen zijn verwijderd en het huisje is weer prachtig om te zien.

18 maart 2021

Herdenking Ad Brandwijk op vrijdag 19 maart

Omdat er geen gelegenheid is om afscheid te nemen van Ad Brandwijk uit Ooij hebben een paar mensen het initiatief genomen om op vrijdag 19 maart een kleine herdenking te houden bij het bankje van Ad voor zijn huisje aan de Erlecomsedam in Ooij.  Er zal rekening gehouden worden met de Coronaregels, Het tijdstip van deze herdenking is 12.30 uur.