8 februari 2019

Dorpsagenda Ooij: 3e bijeenkomst is geslaagd

3e bijeenkomst Dorpsagenda Ooij in de Sprong

Donderdag 7 februari jl. is in dorpshuis De Sprong te Ooij de derde bijeenkomst gehouden over de Dorpsagenda Ooij. Wethouder Annelies Visser was uitgenodigd om de bijeenkomst te openen. Zij heeft coördinatie thema Leefbaarheid in haar portefeuille. Na het voorwoord gingen de 25 aanwezigen aan slag met één van drie hoofdthema’s: Welzijn jongeren, Aankleding dorp of Aankleding Dorpsplein. Doel van deze avond was om in actie te komen en themagroepen te vormen. Om de ingebracht ideeën in de dorpsagenda uit te werken. Dat lukte heel aardig, want aan het einde van de avond om 21.30 uur waren er door de aanwezigen zeven (!) ideeën opgepakt.

Welzijn Jongeren: Buitenplek jeugd van 7-8 tot 14-15 jaar
Een jeugdhonk vanaf 12-15 jaar
Aankleding dorp: Combineren van dierenweide, struintuin en gedenktuin
Wilhelminaplas
Aankleding dorpsplein: Reiner van Ooiplein opnieuw inrichten
Groenvoorziening: Zandpaden behouden/ontwikkelen
Welzijn Ouderen: Traplift kerk

De initiatiefnemers – Renata de Vos, Joep Arnts en Emile Verstege – hebben afgesproken om donderdag 18 april a.s. een vierde bijeenkomst te organiseren over de voortgang van de dorpsagenda. In de tussentijd proberen ze voeling te houden met de themagroepen. De zeven gevormde themagroepen kunnen bij het uitwerken van het idee ondersteuning krijgen van Forte Welzijn. Emile Verstege, Commissielid dorpsagenda Ooij

Facebooktwitterlinkedinmail
7 februari 2019

Marie Neienhuysen-Engelen overleden.

Ons bereikte het droevige bericht op op 6 februari, in verzorgingshuis ’t Höfke te Beek, Marie (tje) Neienhuysen-Engelen (weduwe van Wim Neienhuysen) op 83 jarige leeftijd is overleden. Daar is ze rustig ingeslapen. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De herinneringsdienst zal gehouden worden op zaterdag 9 februari om 13.00 uur in de Boszaal van crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51 te Nijmegen. Op vrijdag 8 februari is er tussen 19.00 en 20.00 uur in het verzorgingstehuis ’t Höfke, Verbindingsweg 6 te Beek gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Facebooktwitterlinkedinmail
6 februari 2019

Burgemeester Slinkman bij “Buurtsoepie” Berg en Dal

Burgemeester Mark Slinkman bij Buurtsoepie Berg en Dal

Op 4 februari bracht burgemeester Mark Slinkman een bezoek aan het “Buurtsoepie Kerstendal”, dat gehouden werd in dorpshuis Kerstendal te Berg en Dal. Iedere eerste maandag van de maand (12.00 uur) is er een Buurtsoepie voor iedereen die onder het genot van een kop soep en een kopje koffie/thee eens kennis willen maken met andere mensen. Het Buurtsoepie is het initiatief van drie vrijwilligers (Onno Swart, Judith Smeets en Klasien Maalsen). Nadat iedereen aanwezig was werd de soep (kippensoep) opgeschept en uitgeserveerd door burgemeester Slinkman. Na het eten werden de burgemeester Slinkman en twee vrijwilligers nog geïnterviewd (Peter en Anet) voor een filmpje over het Buurtsoepie  i.v.m. het goede initiatief en de vrijwilligers die er mee bezig zijn om iedere maand weer een soep te kunnen serveren. Hierna hielp de burgemeester Slinkman ook nog even met de afwas. Er werden nog twee liedjes gezongen waarna de burgemeester Slinkman weer vertrok richting Gemeentehuis te Groesbeek. Onno Swart maakte de foto’s. zie de foto’s

Facebooktwitterlinkedinmail
5 februari 2019

Vrijwilligers infocentrum De Bastei Nijmegen gevraagd.

Staatsbosbeheer is op zoek naar vrijwilligers die de boswachter willen ondersteunen bij het ontvangen van bezoekers in informatiecentrum De Bastei in Nijmegen. Ben je gastvrij en servicegericht? Vind je het leuk om ervoor te zorgen dan bezoekers zich welkom voelen en wil je hen stimuleren de natuurgebieden van Staatsbosbeheer te bezoeken? Meld je dan aan als vrijwilliger. zie voor meer informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/vacatures/vrijwilligers/vrijwilligers-infocentrum-de-bastei

Facebooktwitterlinkedinmail
5 februari 2019

Watercafé op dinsdagavond 26 februari in het Kulturhus in Beek

Medicijnresten in ons water? Maakt dat ons beter of juist ziek? De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en gebruikt daardoor steeds meer medicijnen. De resten daarvan, momenteel zo’n 140 ton per jaar, komen via het riool en de waterzuivering in onze sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor het leven in en rond het water. Ook in het Rijk van Nijmegen speelt dit probleem. “Uit metingen van de waterbeheerders blijkt dat voor een aantal medicijnresten hogere concentraties worden aangetroffen dan de concentratiegrens die veilig is voor waterorganismen. Via het oppervlaktewater en het grondwater komen medicijnresten vervolgens in het drinkwater terecht. “Gelukkig is de drinkwaterkwaliteit nu nog niet in het geding, maar deze komt wel steeds meer onder druk te staan”, vandaar dat het hoogste tijd wordt om maatregelen te treffen” aldus Gert Siemons, medeorganisator van het Watercafé op dinsdagavond 26 februari in het Kulturhus in Beek. “We willen die avond dit onderwerp verder uitdiepen en met belanghebbenden discussiëren over mogelijke concrete maatregelen, om dit probleem zo hoger op de politieke agenda te krijgen.

Programma Water Natuurlijk Watercafé, 26 februari in het Kulturhus in Beek

  • 19:30 uur –       Inloop met koffie en thee
  • 20:00 uur –      Opening door Cathy van Beek, korte uitleg door Hennie Roorda, Heemraad/lijsttrekker WaterNatuurlijk Rivierenland, over de aanpak in Rivierenland.
  • 20:20 uur –      Marc de Rooy, ministerie van I&W, over de landelijke ketenaanpak medicijnen in water.
  • 20:40 uur –      Kees kramers, hoogleraar klinische farmacologie, over medicijnen in     ons milieu en wat we er nu al aan kunnen doen
  • 20:50 uur –      Cathelijn Aukes, huisarts, over hoe dit werkt in de praktijk
  • 21:00 uur –      Debat met lokale politici/artsen/apothekers en bewoners
  • 21:30 uur –      Borrel

 Achtergrond informatie

Facebooktwitterlinkedinmail Lees verder...
5 februari 2019

GEA-lezing: Sardinië in de Bastei

Op dinsdag 12 februari geeft Paul van Olm in De Bastei een lezing over de geologie van het eiland Sardinië. Deze activiteit wordt georganiseerd door de Kring Arnhem-Nijmegen van de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA). De lezing begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 3,50.

In de lezing over het schitterende eiland Sardinië komt niet alleen de geologie aan bod, maar ook de prehistorie en de jongere geschiedenis. Geologisch heeft Sardinië heel veel te bieden: zeer oude gesteenten met fossielen zoals stromatolieten en trilobieten, maar ook mineralen zoals zilver, koper, zink, tin en lood.

Al in de Romeinse tijd werd er mijnbouw ontwikkeld, die tot na de Tweede Wereldoorlog heeft bestaan. De talloze mijnen zijn nu een toeristische attractie geworden. In de jongere gesteenten komen beroemde grotten voor. Daarnaast zie je de bewegingen van de aardkorst terug in lava-afzettingen.

Tenslotte wordt ingegaan op de geschiedenis van de speciale eilandfauna (o.a. de fluithaas) en van de trotse Nuraghen, de oorspronkelijke bewoners die jarenlang de Romeinen buiten de deur wisten te houden.

De ingang deze avond is aan de Waalkade 83, dus niet via het entreegebouw aan de Lange Baan. Graag contant betalen bij binnenkomst.

Facebooktwitterlinkedinmail
5 februari 2019

SV0 – VVLK 5 -1

Polderderby SVO-VVLK

Tekst Bart Willems (voorzitter SVO) Zondag 3 februari was het alweer tijd voor de 2e editie van de polderderby in dit seizoen. Deze broederstrijd tussen SVO en VVLK staat doorgaans symbool voor veel spanning en trekt vanuit beide dorpen altijd veel belangstelling. De afgelopen dagen was het onduidelijk of de wedstrijd wel door zou kunnen gaan.  Vrijdag lag er nog sneeuw op de velden en leek het schier onmogelijk om te kunnen voetballen op zondag. De sneeuw trok echter snel weg, maar ook op zaterdag leek het maar niet droog te worden. Toen bij de veldkeuring op zondag bleek dat het veld zich wonderwel prima gehouden had, was er sprake van een klein wondertje. Alhoewel, Aard en Willy zijn bijna dagelijks bezig met de velden en hun goede werk betaald zich op dit soort momenten dubbel en dwars uit. En zou kon trainer Bas Hendriks zich op gaan maken voor de laatste polderderby. In zijn 14e wedstrijd tegen VVLK kon hij beschikken over een nagenoeg fitte groep. Alleen Cas Ubbink moest deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan vanwege enkelklachten. Omdat zeker het spel vlak voor de winterstop van een prima niveau was, lag het voor de hand dat Bas met dezelfde mensen aantrad als in de laatste wedstrijden van 2018. Dick Braam maakte de foto’s. Zie de foto’s

Facebooktwitterlinkedinmail Lees verder...
5 februari 2019

Duurzame Dorpen Tour 13 februari in Kulturhus Kekerdom

Over je woning verduurzamen: hoe en waar te beginnen? DuurzaamheidsCafé Berg en Dal organiseert op 13 februari om 20.00 uur ( inloop vanaf 19:30 uur) in het Kulturhus in Kekerdom een informatieavond over het verduurzamen van je woning . Wij willen allemaal graag weten welke stappen we nu het best eerst kunnen zetten voor we de CV-ketel de deur uit doen. Want zo ver zijn we nog niet en de vraag is ook: Hoe kunnen we dan toch duurzaam en comfortabel wonen? Het DuurzaamheidsCafé Berg en Dal is een podium voor duurzame initiatieven voor alle inwoners en bedrijven van de gemeente Berg en Dal. U kunt er dus informatie halen maar ook uw initiatief brengen en delen met anderen. Voor deze avond staan de volgende onderwerpen op het programma:
• Wil Meertens, werkgroepslid en duurzaam energie-adviseur geeft praktische informatie en tips voor verduurzamen woningen, kleine bedrijven en verenigingen;
• Loket Duurzaam Wonen Plus; Jos van der Lint met o.a. tips en informatie over subsidies;
• Een tuin vol leven, hoe dan? Kekerdoms natuurontwikkelproject door Robert v Alphen;
• ‘Deel-auto-project’ en ‘gaan we weer carpoolen in Kekerdom?’ door Niki Jansen;
• Lokale woning-verduurzamer Natan Gil deelt zijn praktijkervaringen met ons;
• Muzikale ondersteuning door Arjan Knijff (gitaar) en Thamar Elissen (zang).
Tijdens de Duurzame Dorpen Tour van het DuurzaamheidsCafé Berg en Dal worden op toerbeurt verschillende dorpskernen in de gemeente bezocht om elkaar te ontmoeten en samen te werken aan duurzaamheid.
U bent van harte welkom om uw eigen duurzaamheidsproject met inwoners te delen tijdens een volgend DuurzaamheidsCafé Berg en Dal: op 22 mei in Berg en Dal, 18 september in Groesbeek of in Millingen a/d Rijn op 13 november. Meld u zich voor het presenteren van nieuwe inwonersinitiatieven nu al aan via samenduurzaambergendal@gmail.com

Facebooktwitterlinkedinmail
5 februari 2019

2e avond Alzheimer Café in Groesbeek

2e avond Alzheimer café

Op maandagavond 4 februari en opnieuw in Gasterij ’t Groeske in Groesbeek vond het tweede Alzheimer Café plaats. Net als bij de eerste bijeenkomst op 7 januari jl. werden ongeveer 85 gasten verwelkomd: mensen met dementie en hun mantelzorgers en ook weer veel andere belangstellenden. Er waren ook weer medewerkers van zorgorganisaties aanwezig; zij staan waar nodig klaar voor mensen die te maken krijgen met dementie. Het onderwerp was dit keer de rol van de huisarts bij dementie. Gastspreker was huisarts Willemijn de Graaf van huisartsenpraktijk Berg en Dal. Met veel inlevingsvermogen en deskundigheid zorgde zij voor een boeiende uiteenzetting over wanneer en hoe je huisarts je verder kan helpen bij dementie of het vermoeden dat dit aan de orde is. Zij ging geen onderwerp uit de weg en ze was ingenomen met de levendige discussie die met de aanwezigen op gang kwam.De organisatie van het Alzheimer Café is in handen van vrijwilligers van de plaatselijke afdeling. Met de wederom grote opkomst is het gevoel versterkt dat het Alzheimer Café in de gemeente Berg en Dal in een wezenlijke behoefte voorziet. Met vertrouwen wordt daarom uitgezien naar de Alzheimer Café’s die gaan volgen. In beginsel telkens op de eerste maandag van de maand. Vanwege Carnaval vervalt echter die van maandag 4 maart. Op maandag 1 april (echt waar!) is het onderwerp “leef je leven met dementie”. Als de diagnose dementie is gesteld dan denken we vaak direct aan wat er straks niet meer kan. Op deze avond zal een expert-coach proberen te zorgen voor een andere kijk op dementie. Ook het programma voor het Alzheimer Café van maandag 6 mei is al bekend: “dementie en de rol van de zorgtrajectbegeleider”. Plaats van handeling is steeds Gasterij ’t Groeske, Stationsweg 9t in Groesbeek. Inloop vanaf 19.00 uur, start van het programma om 19.30 uur. Afsluiting is rond 21.00 uur.

Facebooktwitterlinkedinmail
4 februari 2019

Bericht van Waterpeilen.nl

Bericht van zondag 3 februari. Tot nu toe verloopt het winterhalfjaar zonder noemenswaardige hoogwaters. Kunnen we nog hoogwater verwachten of gaat de winter op deze voet verder? Na 2 weken kouder weer ligt er in de Middelgebergten nu wel een aardig laagje sneeuw. Vaak is dat een bron voor hoogwater. In dit bericht probeer ik in de wekelijkste weer- en waterverwachting wat meer duidelijkheid te geven over de kans op hoogwater. Aan het einde van het bericht een korte terugblik op januari, dat dit jaar heel anders verliep dan vorig jaar. De komende week nemen we in West Europa (voorlopig) afscheid van het winterse weertype. Het wordt zachter en zo nu en dan valt er regen, maar geen grote hoeveelheden die invloed hebben op de rivieren. Het winterweer heeft de afgelopen week in de middelgebergten boven de 300 m gezorgd voor een aardig sneeuwdek dat op de toppen van de Ardennen en de Eifel zo’n 40 cm dik is. Ook in het Zwarte Woud en de Vogezen is sneeuw gevallen, maar wat minder veel. In de Alpen valt vooral dit weekend weer een flink pak verse sneeuw. Het sneeuwdek blijft daar maar groeien.

Facebooktwitterlinkedinmail Lees verder...