29 oktober 2021

De vernieler slaat weer toe langs de dijk in Ooij.

De afgelopen dagen heeft de ziekelijke vernieler weer toegeslagen langs de Ooysedijk-Ooijse Bandijk in Ooij. Met zijn graffiti leuzen heeft hij weer vernielingen aangericht op het monument, de Cirkul van de Ooij en het publicatiebord van Staatsbosbeheer bij de Oude Waal. Waarschijnlijk heeft dit figuur geen idee wat het allemaal weer kost om dit te verwijderen. Het monument moet het vaak ontgelden en even zo vaak wordt het weer schoongemaakt. Misschien dat er ooit iemand komt die hem op heterdaad kan betrappen.

19 februari 2021

Gevel van Geveling verandert in “Roest”.

Sinds enige tijd is de gevel van de theaterwerkplaats Roest aan de Ooysedijk 4 in Nijmegen veranderd. Tot voor kort hing daar nog de naam Geveling aan de muur, van de voormalige machinefabriek Geveling, maar nadat de laatste bewoonster, mevrouw Geveling op 2 januari 2013 overleden was, is het pand in 2015 verkocht en is het, buiten het woonhuis, omgebouwd tot theaterwerkplaats. Nu is ook de naam Geveling van de muur gehaald en is de naam van het theater aangebracht. ROEST.

14 juni 2018

Voorrang op kruising bij Hollandsch Duitschgemaal wรฉรฉr aangepast.

Opnieuw is de voorrangssituatie bij de Ooysedijk en de Ubbergseweg in Nijmegen (bij het Hollandsch-Duitschgemaal) veranderd.  In 2012 had men er een voorrangskruising van gemaakt, nadat het daarvoor ook al een paar keer veranderd was. Onlangs is de Ubbergseweg opnieuw ingericht en heeft men de voorrang weer aangepast. Het is nu weer een gelijkwaardige kruising geworden en dat houdt in dat verkeer van rechts weer voorrang heeft. Voor de zekerheid heeft men er een bordje bij geplaatst. 

Lees verder...
29 april 2017

Woningen in voormalige spoorwegloods Ooysedijk opgeleverd.

De karakteristieke  oude witte spoorwegloods aan de Ooysedijk aan de rand van Nijmegen  en de Ooijpolder in het Ooyse Schependom is verbouwd en kreeg een nieuwe bestemming. In het pand zouden 7 woningen en een horecazaak komen.  Maar dat plan werd sterk verstoord omdat omwonenden protest aantekenden tegen een horecabestemming en dus moesten de plannen gewijzigd worden. Nu zijn in het horecagedeelte twee woningen gerealiseerd en dat leverde ook een vertraging in de aflevering op. In eerste instantie zouden de woningen in de tweede helft van 2015 opgeleverd worden maar intussen is het 2017 en onlangs zijn de 7 eerst geplande woningen opgeleverd en bewoond door de nieuwe bewoners. Achter het pand stonden nog een aantal gebouwen en hier zullen  5 atelierwoningen gebouwd worden. De afbraak van de bestaande bebouwing is deze week gestart.  zie de foto’s.  zie artikel in de Gelderlander 200517