13 mei 2023

Presentatie boek “GETEKENDE LEVENS”, oorlog en vrede in Kekerdom

Johan Bekhuis biedt de eerste exemplaren aan aan Door Joosten en haar kleinzoon Youri.

Zaterdagmiddag 13 mei presenteerde Johan Bekhuis van de werkgroep “Kekerdom In Bange Dagen” het derde boek over de Kekerdomse oorlogsgeschiedenis. De presentatie vond plaats in het Kekerdomse Kulturhus. Het prachtig geïllustreerde en vormgegeven boek van 260 bladzijden vertelt in 37 hoofdstukken hoe de kleine dorpsgemeenschap zich door de Tweede Wereldoorlog worstelde. De oorlog raakte het dorp pas goed na de geallieerde luchtlandingen bij Groesbeek en de verovering van de Nijmeegse Waalbrug in september 1944. Een maand lang hadden bewoners en huizen te kampen met een granatenregen. Daarna werden de Kekerdommers hun dorp uitgejaagd en volgde een evacuatie van een halfjaar naar Achterhoek en Groningen. Wat in dat halve jaar allemaal in hun dorp gebeurde was nog nooit uitgezocht. Die leemte wordt nu opgevuld met dit boek. Op 8/9 februari 1945 verdreef de geallieerde legermacht de nazitroepen uit Kekerdom.  Die bevrijding blijkt onlosmakelijk verbonden met een legereenheid uit de Canadese provincie New Brunswick. Negen van hun manschappen lieten bij die bevrijdingsaanval het leven. Het is de samenstellers van het boek gelukt om deze gevallenen alsnog een gezicht te geven. Allemaal worden ze met een foto en korte levensbeschrijving geëerd. Behalve aan de oorlogsgebeurtenissen besteed het boek ook aandacht aan de naoorlogs wederopbouw. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan Door Joosten, vertegenwoordiger van de Kekerdomse oorlogsgeneratie, als eerbetoon aan hun moeilijke kindertijd in de oorlog en de jaren erna. Maar ook voor alle raad en daad waarmee zij de werkgroep bij de totstandkoming van het boek terzijde heeft gestaan. Ook haar kleinzoon Youri mocht een boek in ontvangst nemen met de aanbeveling om aandachtig te lezen wat de generatie van oma en opa allemaal heeft meegemaakt in hun jeugdtijd. Het boek “Getekende Levens” kost slechts 25 euro en ligt te koop bij de Primera in Millingen en Beek en bij de SPAR in Leuth en Ooij. zie de foto’s 

13 mei 2023

Jachtje “uit de bocht”

Een jacht op de Waal is op dinsdag 9 mei “uit de bocht” gegaan tussen Erlecom en Kekerdom en op een krib terecht gekomen. De oorzaak was niet bekend maar een bergingsbedrijf is ongeveer 5 uur bezig geweest om het schip weer van de krib te krijgen. 

8 mei 2023

Kekerdomse Koopjesroute 2023.

Op 2e Pinksterdag (maandag 29 mei 2023) tussen 11:00 en 15:30 uur wordt de snuffelroute in Kekerdom weer georganiseerd. Op diverse plaatsen in het dorp worden vanaf de eigen oprit of bij het huis tweedehandse en zelfgemaakte spulletjes verkocht. Een plattegrond met de adressen van de deelnemers aan de Kekerdomse Koopjesroute is t.z.t. verkrijgbaar bij de deelnemers of in te zien op de website www.kulturhuskekerdom.nl. Wanneer je op zoek bent naar dat ene hebbedingetje of naar een uniek  cadeautje, combineer dan je fiets- of wandeltocht op 2e Pinksterdag met een gezellig uitstapje naar Kekerdom.

8 mei 2023

Afscheid Joop Rutten als organist en dirigent.

Joop Rutten krijgt zijn fotoboek uitgereikt door Harry Sanders, voorzitter van het kerkbestuur.

Op zondag 7 mei was tijdens een H. Mis het afscheid van Joop Rutten uit Leuth als organist en dirigent in de Sint Laurentiuskerk in Kekerdom. Maar liefst 76 jaar heeft hij het orgel bespeeld en/of het koor gedirigeerd in Kekerdom bij het St. Laurentiuskoor en in Leuth bij het St. Remigiuskoor. Maar ook deed hij dat in de twee andere kerken in de polder, In Millingen aan de Rijn en in Ooij. Harrie Sanders sprak Joop toe met heel veel lovende woorden en bood hem een fotoboek aan. De mis werd voorgegaan door pastoor Rudo Franken. zie de foto’s.    zie film van BD1 

Lees verder...
5 april 2023

Informatiebrief ontwikkelingen Biesterveld Millingen

Geachte heer, mevrouw,

De Beijer Groep BV is eigenaar van het gebied Biesterveld in Millingen. Dit gebied is in het verleden gebruikt voor de winning van zand, waardoor op kunstmatige wijze een waterplas is ontstaan. De bedrijfsmatige activiteiten in het gebied zijn al meer dan 20 jaar geleden gestaakt. Vanaf dat moment is het gebied in onbruik geraakt en heeft de natuur vrij spel gekregen. Er zijn plannen om het gebied een nieuwe invulling te geven, waarbij gedacht wordt aan een combinatie van natuur met verblijfsrecreatie. De Beijer Groep heeft Rho Adviseurs gevraagd om het proces te begeleiden en, in nauwe samenwerking, tot een gedragen plan te komen. Daarbij is de participatie van bewoners én natuurpartijen uit de omgeving erg belangrijk. Het participatieproces verloopt volgens het participatieplan dat op 10 februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad van Berg en Dal. De ontwikkeling wordt in nauwe samenwerking met de gemeente uitgevoerd. In de bijlage bij deze brief treft u een schematisch overzicht van het (ontwerp)proces voor het gebied. lees hieronder verder

Lees verder...
2 april 2023

Voorjaarsmarkt in Kekerdom

Kaarsen maken in Kekerdom.

Vandaag, zondag 2 april,  werd er een voorjaarsmarkt gehouden in het Kulturhus te Kekerdom. De markt was klein, maar gezellig. Voor de kinderen was er een mogelijkheid om zelf kaarsen en fakkels te maken onder leiding van Mariken Sünnen, die daar stond met haar kraam voor de Toek Toek in Berg en Dal.

22 maart 2023

Daltonschool in Kekerdom

Schooldirecteur Tom Erinkveld (links) ontvangt van NDV-bestuurslid Hans Wolthuis de Dalton-licentie en bijbehorend muurbordje

Met een certificaat en muurbordje werd het op woensdag 15 maart officieel: basisschool Sint Laurentius in Kekerdom is een Daltonschool. Het is daarmee de eerste en enige school in de polder met dit type onderwijs. ‘Kenmerkend voor Daltononderwijs is de grote aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie’, legt schooldirecteur Tom Erinkveld uit. ‘De kinderen krijgen natuurlijk in de basis goede instructies en hulp van de leerkrachten, maar ze plannen bijvoorbeeld zelf hun eigen werk in, kiezen daarvoor telkens de beste werkplek en ze leren samenwerken met kinderen van alle groepen en dus leeftijden. Ze stellen hun eigen doelen, kijken samen met ons hoe dat gaat en komen zelf tot verbetering. Het klassieke ‘stilzit’-onderwijs past hier bijvoorbeeld niet bij.’ Feest met circus. Een officiële Daltonschool word je niet zomaar. Daar is de licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) voor nodig. Na twee jaar plannen maken, voorbereiden en veranderen, ontving de Kekerdomse school die officieel op woensdag 15 maart, op de landelijke Daltondag. Om het te vieren had de school een circusdag georganiseerd, met spectaculaire optredens van de kinderen. Hans Wolthuis van de landelijke NDV: ‘Het was een mooie circusdag. En voor mij was het een eer om de licentie en het bordje te mogen uitreiken. De school heeft een fantastisch vernieuwend team dat in heel korte tijd een modern onderwijsconcept heeft neergezet. Ik ben daar diep van onder de indruk. Basisschool Sint Laurentius is een inspirerend voorbeeld voor andere scholen en ik ben er trots op dat de school zich nu ‘Dalton’ mag noemen.’