13 mei 2023

Presentatie boek “GETEKENDE LEVENS”, oorlog en vrede in Kekerdom

Johan Bekhuis biedt de eerste exemplaren aan aan Door Joosten en haar kleinzoon Youri.

Zaterdagmiddag 13 mei presenteerde Johan Bekhuis van de werkgroep “Kekerdom In Bange Dagen” het derde boek over de Kekerdomse oorlogsgeschiedenis. De presentatie vond plaats in het Kekerdomse Kulturhus. Het prachtig geïllustreerde en vormgegeven boek van 260 bladzijden vertelt in 37 hoofdstukken hoe de kleine dorpsgemeenschap zich door de Tweede Wereldoorlog worstelde. De oorlog raakte het dorp pas goed na de geallieerde luchtlandingen bij Groesbeek en de verovering van de Nijmeegse Waalbrug in september 1944. Een maand lang hadden bewoners en huizen te kampen met een granatenregen. Daarna werden de Kekerdommers hun dorp uitgejaagd en volgde een evacuatie van een halfjaar naar Achterhoek en Groningen. Wat in dat halve jaar allemaal in hun dorp gebeurde was nog nooit uitgezocht. Die leemte wordt nu opgevuld met dit boek. Op 8/9 februari 1945 verdreef de geallieerde legermacht de nazitroepen uit Kekerdom.  Die bevrijding blijkt onlosmakelijk verbonden met een legereenheid uit de Canadese provincie New Brunswick. Negen van hun manschappen lieten bij die bevrijdingsaanval het leven. Het is de samenstellers van het boek gelukt om deze gevallenen alsnog een gezicht te geven. Allemaal worden ze met een foto en korte levensbeschrijving geëerd. Behalve aan de oorlogsgebeurtenissen besteed het boek ook aandacht aan de naoorlogs wederopbouw. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan Door Joosten, vertegenwoordiger van de Kekerdomse oorlogsgeneratie, als eerbetoon aan hun moeilijke kindertijd in de oorlog en de jaren erna. Maar ook voor alle raad en daad waarmee zij de werkgroep bij de totstandkoming van het boek terzijde heeft gestaan. Ook haar kleinzoon Youri mocht een boek in ontvangst nemen met de aanbeveling om aandachtig te lezen wat de generatie van oma en opa allemaal heeft meegemaakt in hun jeugdtijd. Het boek “Getekende Levens” kost slechts 25 euro en ligt te koop bij de Primera in Millingen en Beek en bij de SPAR in Leuth en Ooij. zie de foto’s 

16 december 2017

Presentatie boek “De Steenmakers” in Oortjeshekken te Ooij

Vrijdagmiddag vond onder zeer grote belangstelling de presentatie plaats van het boek “De Steenmakers” van Wim Ebben en Hans Giesbertz, in café-restaurant Oortjeshekken in Ooij. Jo Philipsen, de nu oudste stoker van steenfabriek Robert Jansen, ontving het eerste exemplaar van het boek. Marcel Willemsen van de Stichting “Van steen en natuur” kreeg eveneens een “eerste exemplaar”. Hij heeft er men zijn stichting voor ingezet dat een aantal steenfabrieksmonumenten werden gerestaureerd of teruggeplaatst. Het boek is op diverse plaatsen in de Ooijpolder en in Beek verkrijgbaar, o.a. bij de Sparwinkels Herman Leensen maakte de foto’s. Zie de foto’s.