8 mei 2023

Afscheid Joop Rutten als organist en dirigent.

Joop Rutten krijgt zijn fotoboek uitgereikt door Harry Sanders, voorzitter van het kerkbestuur.

Op zondag 7 mei was tijdens een H. Mis het afscheid van Joop Rutten uit Leuth als organist en dirigent in de Sint Laurentiuskerk in Kekerdom. Maar liefst 76 jaar heeft hij het orgel bespeeld en/of het koor gedirigeerd in Kekerdom bij het St. Laurentiuskoor en in Leuth bij het St. Remigiuskoor. Maar ook deed hij dat in de twee andere kerken in de polder, In Millingen aan de Rijn en in Ooij. Harrie Sanders sprak Joop toe met heel veel lovende woorden en bood hem een fotoboek aan. De mis werd voorgegaan door pastoor Rudo Franken. zie de foto’s.    zie film van BD1 

Tekst Harry Sanders:

Afscheid van Joop Rutten als dirigent en organist

St. Laurentiuskerk Kekerdom 7 mei 2023

Beste mensen, beste Joop.

Wij zijn hier vandaag bijeengekomen om afscheid te nemen van Joop Rutten als organist en dirigent van onze parochie.

Zelden of nooit zal er in de muziekwereld een organist/dirigent zijn geweest met zo’n lange carrière als die van Joop Rutten. En dat in een land waarvan bekend is dat het per vierkante kilometer meer orgels kent dan waar ook ter wereld. Hier in dit kerkje van Kekerdom begon 76 jaar geleden die carrière van een toen 16-jarige enthousiaste knaap, toen hij in 1947 organist werd van het toenmalige kerkkoor met een orgel waarvan ruim 25 jaar later ontdekt zou worden dat het een origineel Smitsorgel was.                     Vandaag sluit zich de cirkel. Joop, je sluit in datzelfde kerkje je lange loopbaan als organist en ook dirigent af zonder ooit iets verloren te hebben van die jeugdige enthousiaste inzet waarmee je zoveel mensen en ook jezelf zolang een genoegen hebt bereid. Zijn muzikale opleiding heeft Joop genoten aan de Nijmeegse Muziekschool met een vervolgcursus aan de Muziekschool van het Amsterdamsche Conservatorium. Joop werd organist bij een wispelturige pastoor van Elk die er niet voor terugdeinsde om de stroomtoevoer naar het orgel te onderbreken als hem een lied niet beviel of als een vervanger niet tevoren aan hem was gemeld.

Ontelbare erediensten heeft Joop al die jaren met orgelspel en gezang opgeluisterd met een betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren dat al in 1940 begon, toen hij bij zeer geliefde pastoor Pulles,  misdienaar en koster werd.

Zijn liefde voor  gezang bleek ook al heel vroeg toen hij in 1945 als jonge knaap met meisjes uit zijn klas een koor oprichtte dat zong in de H. Mis op de eerste vrijdag van de maand en bij de eerste H. Communiediensten

Talloze koren heeft Joop in zijn lange loopbaan opgericht en/of gedirigeerd in Kekerdom, Leuth, Ooij en Millingen onder evenzovele namen als kerkkoor, gemengd koor, kinderkoor, jeugdkoor, meisjeskoor of dameskoor. Al die koren begeleidend met een nooit aflatend enthousiasme. Joop, straalde dat uit.        Ieder zag dat je er zelf minstens zoveel plezier aan beleefde als de zangers en zangeressen.

In 1956 verliet je het kerkkoor in Kekerdom om organist te worden in de St. Remigiuskerk in Leuth om na het vertrek van de organist/dirigenten Frans Coerwinkel en Hans Spierings uit Kekerdom weer bij het St. Laurentiuskoor terug te keren. Hoe mooi is dat terugkeren bij het koor waar je als jongeman begonnen bent en vandaag afscheid van neemt. Je wist voor je koren ook mooie namen te verzinnen. In Kekerdom heette het jeugdkoor de Nachtegaaltjes, in Leuth Do-Re-Mi-Gi-Us. Je optreden beperkte zich niet tot alleen kerkelijke diensten. In 1971 zette je in Leuth in de Vriendenkring een grote muziekshow op met maar liefst zo’n 200 deelnemers. De fanfare D.E.S., diverse koren, orkesten, diverse solisten traden er met een keur aan instrumenten op. Zelf dirigeerde je er een koor van 70 leden en verzorgde er met je familie ook nog een optreden. In zijn dankwoord huldigde Jan Van Eck je terecht als de grote animator en inspirator. Zeven jaar later deed je het nog eens over bij het 80-jarig bestaan van D.E.S.

Of het nu ging om een kerstconcert in de Vriendenkring, in de St. Remigiuskerk, of in zaal UNA, je draaide er je hand niet voor om. Zelfs over de grens dirigeerde je in Niel onder naam Johann Rutten.                      Bij je gouden jubileum als zanger, organist en dirigent nam je in 1990 het initiatief om kerkmuziek te promoten en nieuwe leden voor de koren te lokken. Met een koor van zo’n 130 zangers en zangeressen uit Leuth, Kekerdom, Millingen en Ooij verzorgde je  in het najaar een optreden tijdens de zaterdagavonddiensten in alle 4 dorpen in overvolle kerken. De Gelderlander schreef er over :  “Het idee om bij het gouden jubileum een massale zanghappening te organiseren sloeg in als een bom, om eraan toe te voegen “deze musicus loopt helemaal warm voor het uitzingen van Gods lof”.  Joop,je had deken Rabou van de H. Landstichting bij de optredens weten te strikken als voorganger en als predikant over kerkmuziek. Dat was een kolfje naar de hand van Rabou. Hij componeerde bij die gelegenheid ook het volgende gedicht voor jou waarvan ik drie strofen zal citeren: Waar is toch dat lied begonnen?,                  Dat nu nog in de kerken klink, dat lied waarmee wij God bedanken, dat elk koor in het Laag steeds zingt, Waar is dan toch dat lied begonnen? dat zoveel mensen inspireert. dat telkens weer met nieuwe woorden aan nieuwe mensen wordt geleerd, Van dat lied zei hij: Laat mijn lied maar klinken vol liefde, vol geloof en hoop, en mocht je mijn lied zijn vergeten, bel dan maar eventjes naar Joop.Jouw staat van dienst was het Vaticaan ook niet ontgaan. Op 22 juni van jouw jubileumjaar besloot Paus Johannes Paulus II je de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toe te kennen wegens je ”buitengewone staat van dienst en toeleg” zoals dat in de officiële oorkonde staat vermeld. Een pauselijke onderscheiding die in het leven is geroepen door de man die je afgebeeld ziet hier op het vaandel van het Kekerdomse Werkliedenverbond paus Leo de XIII. Je ontving onder de vele felicitaties er ook een van je onderwijzeres van de lagere school juffrouw Margot van Bolderik. Zij schreef heel treffend “onder jouw bezielende leiding gaan monden en harten open” Joop, je hebt besloten vandaag een punt te zetten achter al die repetities, al die zondagse en bijzondere vieringen, al die koren, al die optredens.    Maar niemand zal het verbazen dat je mij wel te kennen gaf: Als ze een beroep op mij doen als invalkracht, ben ik er zolang dat kan “.  Beste Joop, na deze dienst  biedt het kerkbestuur jou, je familie het Laurentiuskoor en u allen die hier aanwezig bent, in de Hazelaarshof hiertegenover koffie en gebak aan. Joop, de parochie Maria ten Hemelopneming en al haar voorgangers en alle mensen uit Kekerdom en Leuth, ja uit het hele  Laag zijn jou enorm veel dank verschuldigd. We willen dit onderstrepen met het aanbieden van een fotoboek dat van dit afscheid wordt gemaakt en waarvan je kunt genieten met behulp van een cadeau dat we in overleg met je kinderen voor je hebben gekocht.

Joop, Het ga je goed!