22 juni 2023

Duwboot in de problemen op de Waal t.o Ooij.

De Veerhave VII gaat de Veerhaven VIII aflossen op de Waal.

De Veerhaven VIII, een duwboot met 4 bakken,  voer woensdagmiddag stroomafwaarts richting Nijmegen toen deze ineens in de problemen kwam. Daar bleek dat twee van de drie motoren kapot waren gegaan. De bemanning van de politieboot O94 zagen vuur uit de uitlaten van de boot komen. De combinatie werd aan de Gendtse kan stilgezet en vervolgens werd gewacht op een vervangende duwboot. Die kwam later op de avond. Dat was de Veerhaven VII. Daarna vertrok de Veerhaven VIII op eigenkracht richting Millingen-Bimmen. Omdat de vier geladen bakken op een ongunstige plek lagen, duurde het even voordat de Veerhaven VII aan kon koppelen. De bakken ( geladen) van de Veerhaven VII liggen nu boven Millingen ( Bimmen) ten anker. En daar ligt de VH VIII nu bij met twee van de 3 motoren stuk die ze nu proberen te repareren. 

13 mei 2023

Jachtje “uit de bocht”

Een jacht op de Waal is op dinsdag 9 mei “uit de bocht” gegaan tussen Erlecom en Kekerdom en op een krib terecht gekomen. De oorzaak was niet bekend maar een bergingsbedrijf is ongeveer 5 uur bezig geweest om het schip weer van de krib te krijgen. 

3 april 2023

Bericht van Waterpeilen.nl

Het water in de Waal is weer aan het wassen.

Het gaat dit jaar op en af. Januari was erg nat, februari zeer droog, maart weer erg nat en april lijkt in ieder geval in de eerstkomende 2 weken vrijwel droog te gaan verlopen. Dankzij de natte maand maart zijn de grondwatervoorraden dit jaar in ieder geval beter gevuld dan vorig jaar aan het begin van het groeiseizoen. Ook in de stroomgebieden van Rijn en Maas viel de afgelopen weken veel regen en in beide rivieren is een kleine hoogwatergolf onderweg. In het waterbericht leest u de details. In de rubriek Water Inzicht een korte terugblik op de neerslaghoeveelheden in de afgelopen winter en wat dat voor de aanvulling van het grondwater betekent. Bekijk het hele bericht op waterpeilen.nl.

22 februari 2023

Aanvaring op de Waal bij Gendt t.o de Ooij.

Politie en Rijkswaterstaat bij de afhandeling van de aanvaring.

Op de Waal bij Gendt, tegenover de Ooij, heeft woensdagochtend een aanvaring plaatsgevonden tussen een boot en een tanker. De tanker raakte dusdanig beschadigd dat er diesel uit de romp de Waal in stroomde.  Een van de boten is beladen met schroot en was aan het zinken. Een vaartuig van Rijkswaterstaat kon samen met de politieboot de boot wel op zijn plek houden.

28 mei 2021

Nieuwe locatie voor roeivereniging de Waal stap dichterbij

Roeivereniging de Waal heeft een plan ingediend bij de gemeente Nijmegen voor een nieuwe locatie voor hun clubhuis en botenhuis aan de Spiegelwaal. Onderdeel van dit plan is een lening bij de BNG bank. De gemeente Nijmegen en Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staan garant voor deze lening. Roeivereniging de Waal huurt op dit moment een locatie aan de Spiegelwaal waar ze hun boten te water laten. Ze willen deze locatie graag kopen. Daarnaast willen ze er een botenloods met voorzieningen neerleggen, zodat ze hun boten kunnen opslaan en niet meer via de accommodatie over de dijk naar het water hoeven lopen. De Waal zou met vijf andere watersportverenigingen gebruiker worden van het watersportcentrum Bastion. Hier zag roeivereniging de Waal om diverse redenen vanaf in 2018. Daarna heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken of de gemeente Nijmegen de roeivereniging toch kan helpen met een andere locatie in de Spiegelwaal. Daarvoor heeft de roeivereniging een plan ingediend bij de gemeente. Onderdeel van dit plan is een lening bij de BNG Bank van 1 miljoen euro. Een vereiste hierbij is dat de gemeente Nijmegen en SWS garant staan. De gemeente Nijmegen en SWS verlenen hier medewerking aan. Dat doet de gemeente vanwege meerdere redenen. Ten eerste omdat roeivereniging de Waal een belangrijke rol speelt voor veel Nijmegenaren. Het ledental is de afgelopen jaren gegroeid en er is een wachtlijst. Ten tweede omdat de gemeente Nijmegen sportclubs graag helpt waar mogelijk. De meeste verenigingen draaien op vrijwilligers en hebben vaak beperkte financiële middelen. En ze krijgen niet altijd een geldlening bij een bank. De gemeente heeft de afgelopen jaren verschillende verenigingen gefaciliteerd door een garantstelling te verstrekken. Ten derde omdat het financiële risico voor de gemeente beperkt is en de aanvraag voldoet aan alle kaders en randvoorwaarden. Er kan nu een begin worden gemaakt met de bestemmingsplanprocedure om het clubhuis en botenhuis mogelijk te maken. Tot die tijd mag roeivereniging de Waal al een botenhuis in de Spiegelwaal neerleggen. Het college van B en W werkt namelijk mee aan een tijdelijke vergunning voor 2,5 jaar voor een drijvende botenloods. 

15 maart 2020

Verhoogde waterstand in Rijn en Waal

Verhoogd water bij Kekerdom

Sinds 27 februari is de waterstand van de Rijn stijgende, dit onder invloed van aanhoudende westelijke depressies die over het stroomgebied zijn getrokken. Op 10 maart om 04:00 uur is bij Lobith een voorlopig maximale stand van 13,31 m +NAP (5750 m3/s) bereikt. Daarna is de waterstand gaan dalen tot een laagste stand van 12,98 m +NAP in de nacht van woensdag op donderdag. Ten gevolge van de neerslag die midden van deze week is gevallen, is daarna een nieuwe stijging van de waterstand ingezet, waarbij gisteren (zaterdagochtend 14 maart om 04.00 uur) een maximale waterstand van 13,34 m +NAP (5750 m3/s) is bereikt. Vanaf gisteren is een daling van de waterstand ingezet en dat zal naar verwachting doorzetten zodat op woensdag 18 maart in de ochtend de waterstand is gedaald naar 12 meter +NAP.  Harry Hampsink maakte zaterdag foto’s vanuit de lucht bij Kekerdom. Zie de foto’s

3 maart 2020

Hoogwater bericht van Waterpeilen.nl

De Waal bij Erlecom

Een korte update van de situatie omdat de weersvooruitzichten voor de komende dagen zijn veranderd. De wat langere droge periode die afgelopen zondag nog in de voorspellingen zat voor de tweede helft van deze week wordt toch nog wat langer uitgesteld. Met name aanstaande donderdag kan er flink wat regen vallen in de stroomgebieden en dat zal er voor zorgen dat de waterstanden na een korte daling opnieuw zullen gaan stijgen. Rijn donderdag naar 12,75 m +NAP, in het weekend mogelijk nog iets hoger. De stijging van de Rijn verloopt tot nu toe ongeveer zoals eerder verwacht. Bij Keulen wordt in de loop van de middag de (voorlopig) hoogste stand bereikt en die piek zal donderdagochtend bij Lobith aankomen. Ik verwacht dan een stand van ca 12,75 m +NAP. Omdat er de komende 2 dagen niet zoveel regen valt, zal de stand in de dagen daarna ook weer wat gaan dalen. Het gaat om een beperkte daling en op zaterdag zal bij Lobith al het laagste punt worden bereikt bij een stand van ca 12,25 m +NAP. De regen die donderdag wordt verwacht zal in Duitsland voor een nieuwe stijging van de waterstanden gaan zorgen en het eerste water daarvan arriveert dan zaterdag bij Lobith. Waarschijnlijk op maandag zal dit tot een nieuwe piek leiden, die mogelijk nog iets hoger uitvalt dan de piek die donderdag passeert. Op grond van de verwachte neerslag is een stand van rond de 13 meter mogelijk.  Voorlopig lijkt alleen de donderdag nat te verlopen en wordt het vanaf vrijdag minder nat. Een veel hogere stand dan 13 meter is daarom niet waarschijnlijk. In de dagen na vrijdag wordt het niet helemaal droog, maar staan ook geen grote regengebieden op het programma. Als dat niet verandert, dan zal de waterstand bij Lobith vanaf midden volgende week wel verder gaan dalen.

18 mei 2018

Blusboot Gelderland helpt bij ambulancezorg op de Waal

De blusboot Gelderland van de brandweer in Nijmegen is vrijdagmiddag uitgevaren met medewerkers van de ambulancedienst om in Ooij op de Waal ter hoogte van de Groenlanden een persoon van een duwboot af te halen, die onwel was geworden. De man moest uit de stuurhut gehaald worden en met behulp van een kraan op de blusboot naar beneden gehaald worden. zie de foto’s (komen nog)