11 oktober 2017

Berg en Dal pakt wateroverlast aan

GROESBEEK/BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal blijft maatregelen nemen om de wateroverlast tegen te gaan. Lokale en regionale media hebben van wethouder Alex ten Westeneind een uitnodiging ontvangen voor een korte excursie bij De Dries in Groesbeek.  Die excursie was op 10 oktober. Er werd informatie gegeven over de werkzaamheden aan De Dries en over de aanpak van wateroverlast in de gemeente. En bij een excursie over wateroverlast hoort natuurlijk een beetje regen. Tegen het einde viel er dan ook een bui.  Door de klimaatverandering vallen er de laatste jaren lokaal steeds vaker zwaardere buien. Voorkomen van overlast kan helaas niet, wel verminderen. Daarom heeft de gemeente Berg en Dal de afgelopen jaren al diverse aanpassingen gedaan. Een van de projecten die nu loopt is De Dries, waar de riolering, het asfalt en het trottoir worden vernieuwd. Tekst en foto’s Remco Wildeman.

Deze weg loopt af en zorgt er voor dat het regenwater richting Groesbeek-centrum gaat. De gemengde riolering wordt nu vervangen door een gescheiden systeem. Het regenwater wordt daardoor apart ingezameld en via poreuze buizen (buizen met gaatjes) gelijk in de bodem geïnfiltreerd. Tijdens de excursie werd zo`n buis aangelegd. In totaal komt er zo`n 800 meter aan buizen.

In het verleden heeft de gemeente al op verschillende plaatsen maatregelen genomen, zoals in Groesbeek, Berg en Dal en Heilig Landstichting. Daar is de situatie op de meeste plaatsen verbeterd. Er volgen nog projecten in Beek, Ubbergen en Breedeweg.

Om de gebieden waar overlast is nog nauwkeuriger in kaart te brengen stelt de gemeente meldingen van wateroverlast erg op prijs. Foto’s en/of filmpjes van de wateroverlast worden in een speciaal computersysteem ingevoerd en dragen bij aan de aanpak van de wateroverlast. Inwoners kunnen meldingen doen bij Nick Coppens, telefonisch via 14024 of via de email: N.Coppens@bergendal.nl.

Verantwoordelijk wethouder Ten Westeneind: ”Samen met de betrokkenheid en hulp van onze inwoners beperken we de wateroverlast tot een minimum. Voorkomen is niet reëel gezien de klimaatverandering; de overlast zoveel mogelijk beperken wél.”