2 april 2024

EHBO Ooij/Persingen organiseert informatieavond over medicijnen.

Geachte bewoners van Ooij-Persingen, Wij als E.H.B.O. vereniging Ooij-Persingen, organiseren op donderdagavond 18 april aanstaande, een informatieavond over medicijnen. Er komt een apotheker als gastspreker en deze komt uitleg geven over medicatie, het gebruik ervan enzovoort. Ook de eventuele bijwerkingen en effecten. Wil je hier meer over weten, heb je vragen en zou je daar een antwoord op willen, kom dan naar deze open avond in de Sprong. Iedereen is van harte welkom. Woon je buiten de Ooij en heb je ook  interesse dan ben je van harte welkom om ook deze avond te bezoeken. Alles vind plaats in dorpshuis de Sprong in de Ooij. Aanvang is 20.00 uur en afsluiting rond 22.00 uur.

25 januari 2024

Informatieavond over drank en drugs

stop drug addiction no drugs abuse addict rehabilitation or rehab cocaine heroin crack christal meth
Maandagavond 29 januari om 19.30 uur organiseert de EHBO – vereniging Millingen aan de Rijn/Kekerdom een gratis Informatieavond over drank en drugs in de kantine van het clubhuis van SC Millingen/Odio in Millingen aan de Rijn aan de Hoefseweg 21. Drank en drugsgebruik en verslaving, ook alcohol, komt in alle lagen van de bevolking en in allerlei beroepsgroepen voor. Het komt regelmatig voor, dat mensen last krijgen na gebruik van drank of drugs. Ze weten niet wat er met hun lichaam en geest gebeurt en neigen de controle te verliezen. Of het begint onschuldig, klein, de behoefte groeit en komt van kwaad tot erger, totdat de verslaving je dagelijkse leven domineert en compleet beheerst. Op deze thema-avond van 19.30 uur tot 21.30 uur over drank en drugs hoort u en ziet u, hoe u er het beste mee om kan gaan. Als u er toch mee te maken krijgt, wat is de Eerste Hulp, die geboden kan worden om verdere angst, onrust of erger te voorkomen. Deze Informatieavond over drank en drugs is gratis en voor iedereen toegankelijk. Voor (meer) informatie over Eerste Hulp, hulpverlening of aanmelden voor de nieuwe EHBO basisopleiding kunt u kijken op www.ehbomillingenkekerdom.nl. U mag ook telefonisch contact opnemen met Alex Janssen 06-10434247, instructeur EHBO of secretaris Jolanda Vergeer 06-54252398.
22 mei 2019

Informatieavond wateroverlast Breedeweg

Persbericht van de gemeente Berg en Dal. Wat is er al gebeurd om wateroverlast in Breedeweg te verminderen? En welke stappen gaan de gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland de komende periode zetten? Wat vinden inwoners van deze plannen? En wat kunnen ze zelf doen om wateroverlast aan te pakken? Deze vragen komen aan bod tijdens de informatieavond voor inwoners van Breedeweg op maandag 27 mei 2019 in Zalencentrum De Sleutel, Bredeweg 71, Breedeweg, van 19:30 tot 21:00 uur voor inwoners van Breedeweg. De avond zal er als volgt uitzien.
Wethouder Sylvia Fleuren opent de avond. Daarna volgt een inhoudelijke toelichting door de senior rioolbeheerder van de gemeente Berg en Dal, Maaike Klomp. Vervolgens vinden er tafelgesprekken plaats met de aanwezigen. Aan tafels wordt met inwoners gesproken over mogelijke maatregelen en wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast aan te pakken. Wat zijn hun ideeën en wat hebben ze nodig om deze uit te voeren?
Aanpak wateroverlast gemeente Berg en Dal. Extreme regenval zorgt voor wateroverlast op verschillende locaties binnen de gemeente Berg en Dal. Wateroverlast helemaal voorkomen kan niet, verminderen kan wel. De gemeente en Waterschap Rivierenland gaan de komende periode samen met inwoners wateroverlast aanpakken. We beginnen in Breedeweg. Andere overlastlocaties volgen daarna.
___________________________________________________________________

16 maart 2018

Millingenaren tegen doortrekken weg De Lange Paol

MILLINGEN AAN DE RIJN – De weg “De Lange Paol” in Millingen aan de Rijn wordt niet doorgetrokken vanuit de wijk Nielingen naar de 100 meter verderop gelegen Crumpsestraat. Dat is duidelijk geworden tijdens een informatieavond in Hotel Millings Centrum, waar ruim 80 inwoners aanwezig waren. Er waren amper voorstanders van het idee. De bijeenkomst was georganiseerd om te kijken hoe men in Millingen aan de Rijn denkt over het doortrekken van De Lange Paol naar de Crumpsestraat. De gemeente Berg en Dal wilde weten wat inwoners vinden van een rechtstreekse verbinding tussen de Zeelandsestraat en de Crumpsestraat, via De Lange Paol. Het was een wens uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. In opdracht van de gemeente heeft Royal Haskoning DHV een verkeersstudie uitgevoerd. Uit de studie blijkt onder andere dat bij het doortrekken van de weg er aanvullende maatregelen nodig zijn op de Crumpsestraat, omdat daar de verkeersveiligheid slechter wordt door de toename van verkeer in combinatie met het smalle wegprofiel. Ook zou de doorsteek alleen effect hebben op de directe omgeving en niet heel Millingen aan de Rijn. Wel is er een positief effect op de Zeelandsestraat, die deel uitmaakt van de fietsroute tussen Millingen aan de Rijn en Leuth. Aanwezige inwoners zagen het plan in ruime meerderheid niet zitten.

Lees verder...
12 augustus 2017

Informatie-avond nieuwe cursus EHBO Millingen/Kekerdom

De EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom start woensdag 13 september 2017 met een nieuwe basisopleiding EHBO en Reanimatie / AED. Deze cursus wordt gehouden in de kantine van het clubhuis van SC Millingen / ODIO aan de Hoefseweg 21 en duurt 10 avonden. wekelijks op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur. Voor meer informatie en als voorbereiding op deze nieuwe basiscursus EHBO en Reanimatie / AED bent u van harte welkom op de INFORMATIE – AVOND EHBO woensdag 30 augustus 2017, aanvang 19.30 uur in de kantine van het clubhuis van SC Millingen / ODIO aan de Hoefseweg 21 in Millingen aan de Rijn. U mag zo binnenlopen en krijgt dan alle uitleg en informatie over de nieuwe basisopleiding EHBO, de onderwerpen, Reanimatie / AED, de EHBO-vereniging Millingen / Kekerdom, haar activiteiten en de regelmatige oefenavonden. Op Internet kunt u ons vinden op www.ehbomillingenkekerdom.nl en op Facebook: EHBO Millingen / Kekerdom. Bestuur EHBO – vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom Foto: Hans Driessen

14 april 2017

Informatieavond over melkfabriek in Groesbeek

Donderdagavond werd in zaal “De Linde” te Groesbeek een informatie avond gehouden over een eventueel te vestigen melkfabriek aan de Dennenkamp in Groesbeek. De avond werd druk bezocht . Ondernemer en miljonair Kees Koolen was donderdagavond zelf aanwezig bij deze informatie-avond over zijn plan om in de megakippenfarm van Groesbeek een melkfabriek te gaan vestigen. Koolen kocht de kippenstal anderhalf jaar geleden op een veiling. Koolen wilde er in eerste instantie 252.000 kippen in herbergen. De megastal zou dan eerst omgebouwd moeten worden in een zogenaamde volière-stal: vriendelijker voor de kip en geschikt voor de langere termijn. Want 300 000 kippen op elkaar staat de wet niet meer toe. Maar zover kwam het nog niet omdat de provincie Gelderland aangaf, dat er eerst naar alternatieven gekeken moest worden. En dat alternatief werd het plan om er een melkfabriek in te vestigen. Slechts weinig bezoekers dachten positief over dit plan.  Koolen zelf blijft positief over het plan.