20 februari 2024

Jan Kroes jubilaris bij EHBO vereniging Ooij-Persingen.

Jan Kroes 50 jaar lid van de EHBO

Tijdens de jaarvergadering van EHBO Ooij-Persingen worden leden gehuldigd voor hun lidmaatschap van de vereniging. Dit jaar was dhr. Jan Kroes uit Ooij 50 jaar lid. Door prive omstandigheden kon hij bij de jaarvergadering niet aanwezig zijn op deze avond. Het bestuur van de vereniging heeft deze jubilaris op een later tijdstip een bezoekje gebracht en hem gehuldigd met bloemen en de bijbehorende “handjes met een vermelding van 50 jaar lidmaatschap” er op.  Jan, namens het bestuur en de leden nogmaals van harte gefeliciteerd met dit 50 jaar lidmaatschap.

 

20 februari 2024

EHBO Ooij-Persingen organiseert voorlichtingsavond over medicijnen.

Bericht van EHBO vereniging  Ooij/Persingen. Geachte bewoners van Ooij-Persingen en omgeving. Wij als E.H.B.O. vereniging Ooij-Persingen, organiseren op donderdagavond 18 april a.s., een informatie avond over medicijnen. Er komt een apotheker als gast spreker en deze komt uitleg geven over medicatie,  het gebruik ervan enzovoort. Ook de eventuele bijwerkingen en effecten. Wil je hier meer over weten , heb je vragen en zou je daar een antwoord op willen,  kom dan naar deze open avond in de Sprong. Iedereen is van harte welkom. Woon je buiten de Ooij en heb je ook  interesse dan ben je van harte welkom om ook deze avond te bezoeken. Alles vindt plaats in de Sprong in de Ooij. Aanvang is 18 april, 20.00 uur en afsluiting rond 22.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van de vereniging sec.

Peggy Brugman

 

5 oktober 2021

Waarom doet die persoon zo raar?

EHBO vereniging Ooij-Persingen organiseert samen met Pro Persona op maandag 11 oktober in Dorpshuis “de Sprong” een avond over mensen met onverklaarbaar gedrag. Ook in onze gemeente wonen en leven mensen met een psychiatrische achtergrond zo zelfstandig mogelijk. De komende jaren zullen naast personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking dan ook steeds meer “verwarde personen” thuis ondersteuning krijgen in plaats van het beschermd wonen elders.  Als EHBO-ers wordt je als vrijwilliger ingezet bij evenementen maar kun je ook dagelijks geconfronteerd worden met een ongeval situatie waar je hulp kunt verlenen. De leerstof in de Oranje Kruis boekje gaat vooral in op lichamelijk letsel en de oorzaak van onverklaarbaar gedrag wordt dus snel gezocht in een ontregelde suiker of iets dergelijks.  Wat als er geen lichamelijke oorzaak te vinden is? EHBO-ers hebben niet altijd een uitgebreide zorgopleiding en vinden het moeilijk om met bepaalde situaties om te gaan. Op deze manier kunnen we toch wat extra kennis op doen. De avond wordt georganiseerd door EHBO vereniging Ooij-Persingen maar wij nodigen niet alleen onze leden van harte uit om deze avond bij te wonen maar iedereen die interesse heeft in deze doelgroep of problematiek. Het wordt gehouden op  maandag 11 oktober in Dorpshuis de Sprong te Ooij, Pr. Bernhardstraat 3, 6576 BB OOIJ. De toegang is gratis. Graag aanmelden: Stuur een email naar ehbo-ooij@outlook.com met het aantal personen dat je wilt komen.

 

 

31 augustus 2021

Jubilarissen EHBO Millingen / Kekerdom

Bestuur EHBO Millingen/Kekerdom

Zaterdagavond 28 augustus 2021 zijn, na de Algemene Ledenvergadering van EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom in café-zaal ’t Fuske in Millingen aan de Rijn, 3 (van de 4) jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlang lidmaatschap.  De jubilarissen 2021 werden door de voorzitter van de EHBO-vereniging gehuldigd met bijbehorend jaarspeldje, oorkonde en een mooi boeket bloemen. 40 jaar  Ruth Awater uit Kekerdom; 20 jaar  Harrie Ermers, Jeroen Haan;  5 jaar  Hanneke van Swelm (niet aanwezig). Het aantal leden zal, naar alle waarschijnlijkheid, eind dit jaar over de 100 gaan en de vereniging wordt steeds meer ingezet bij lokale en regionale evenementen. De opleiding tot LOTUS is gevolgd door Theo Burgers en Richel Bach en beide zijn geslaagd. Voor de vereniging is dit heel fijn om 2 Lotussen te hebben, die direct aan de vereniging verbonden zijn. Op de basisschool is de vereniging actief in het geven van EHBO lessen voor kinderen. Het goed blijven functioneren van alle AED’s en de geografische spreiding van deze levensreddende apparaten is een voorname zorg en taak van de vereniging.   zie de foto’s (H.Driessen)

Lees verder...
16 mei 2019

Inloopavond EHBO op 3 juni bij Vriendenkring Leuth

Weet u wat u moet doen bij hartfalen? Als iemand met hartfalen binnen 6 minuten wordt gereanimeerd, dan heeft zo iemand 60% meer kans om het te overleven. De EHBO in Leuth geeft u de kans om het te leren. Op deze avond maakt u kennis met “levensreddende Eerste Hulp”. Deze avond is bedoeld voor beginners die nooit geoefend hebben, maar ook voor mensen die hun kennis willen opfrissen. Een veilig gevoel zo net voor de vakantie. U leert deze avond reanimeren en met de AED om te gaan. Verder leert u hoe een bewusteloos slachtoffer moet benaderen, hoe u de ademhaling kunt controleren en hoe u iemand in de stabiele zijligging kunt leggen om te voorkomen dat het slachtoffer stikt in de eigen tong. Tenslotte leert u belangrijke verbanden aan te leggen bij grote wonden zoals snijwonden, schaafwonden en brandwonden. Mensen van de “Lotus” zorgen dat alles levensecht gegrimeerd en geacteerd wordt. Ook dat is een belevenis om te zien. U bent van harte welkom op maandag 3 juni a.s. in de Vriendenkring te Leuth. De avond begint om 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Martien Seegers, tel. 024-6631502.

22 januari 2019

2 jubilarissen bij EHBO vereniging Ooij Persingen

Jubilarissen EHBO Ooij/Persingen

Tijdens de jaarvergadering van de EHBO vereniging Ooij-Persingen maandagavond  21 januari in dorpshuis de Sprong te Ooij zijn 2 jubilarissen gehuldigd. Marloes Mulders-Kerkhoff was 40 jaar lid en Jan Kroes was 45 jaar lid. De EHBO-vereniging telt op dit ogenblik nog 32 leden die voor een groot deel ook gediplomeerd AED’er zijn. Deze mensen worden opgeroepen als er iemand in hun omgeving een hartstilstand heeft gehad en de inzet van een AED dringend noodzakelijk is. Bij voldoende belangstelling voor een EHBO cursus zal er dit jaar een nieuwe cursus worden gegeven. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de kaderinstructrice Monic Meurs, E-mail: monic.meurs@chello.nl of bij de secretaris van de vereniging, Peggy Brugman, E-mail: peggy.brugman@kpnmail.nl

25 juni 2018

Leerlingen Opweg behalen EHBO diploma

Alle 24 leerlingen van groep 8 van basisschool Opweg in Ooij hebben afgelopen maandag hun EHBO examen gedaan. Ze hebben het afgelopen half jaar elke week les gehad van kaderinstructrice Monic Meurs, die dat geheel belangeloos en in haar vrije tijd gedaan heeft. Maandag werd het examen op school afgenomen door Peggy Brugman, bestuurslid van de EHBO vereniging Ooij/Persingen. Allemaal proficiat!

16 juni 2018

AED Inloopdag bij AH – van den Hatert

Zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 uur tot 15.00 uur organiseerde EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom een Informatiedag bij Supermarkt AH – van den Hatert .
Een jaarlijkse Inloopdag van de lokale EHBO-afdeling over AED, Reanimatie en EHBO. Die dag werden demonstraties getoond, uitleg gegeven over AED, Reanimatie en EHBO aan nieuwe geïnteresseerde mensen, die graag wilden weten hoe en wat bij een reanimatie en informeerden naar de nieuwe cursus EHBO. De nieuwe EHBO-basiscursus is een complete cursus met de onderdelen Reanimatie, AED, EHBO aan kinderen en veel Eerste Hulp in het pakket. De start is in het najaar, in september 2018, u mag zich nu al opgeven.
Kijk hiervoor op onze site www.ehbomillingenkekerdom.nl Ook enkele geoefenden, mensen met een geldig AED-certificaat, kwamen en maakten gebruik van de gelegenheid om even te oefenen. Al met al een zeer geslaagde en leuke AED Inloopdag, mede door het bezoek van Robért Kuster van de Rabobank, die in het kader van de Clubkas Campagne aan de voorzitter van de EHBO-afdeling een waardevolle cheque uitreikte, waarvoor hartelijk dank.   EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom

1 mei 2018

Secretaris gevraagd bij EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom

De EHBO vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom bestaat sinds 1946. De vereniging heeft ruim 50 leden, 7 ereleden, enkele donateurs en het ledenaantal is flink groeiende . Regelmatig worden er voor de leden en andere geïnteresseerden herhalingslessen EHBO en AED/Reanimatie-avonden gehouden in het clubhuis van SC Millingen/ODIO, waarbij de instructeur samen met de Lotussen de lessen verzorgen. Ook zijn leden van de EHBO-vereniging op veel regionale evenementen aanwezig om, indien nodig, Eerste Hulp of Reanimatie te verzorgen. Naast het Bestuur wordt de EHBO-vereniging door meerdere personen op allerlei terrein ondersteund. In het Dagelijks Bestuur is een vacature van Secretaris ontstaan. De huidige secretaris heeft aangegeven te willen stoppen met het bestuurswerk. Voelt u zich geroepen om het Bestuur van de EHBO-vereniging op secretarieel terrein te assisteren en wilt u wat voor de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn-Kekerdom betekenen, dan is dit uw kans en reageer! Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u vrijblijvend contact opnemen met de voorzitter van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn-Kekerdom:   Alex Janssen 06 – 10434247 of per mail alexdoortje@kpnmail.nl.  Bestuur EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom

22 februari 2018

EHBO bij (kinder)ongelukken

EHBO Groesbeek organiseert op woensdag 14 maart van 19:30 tot 21:30 uur een gratis avond over EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken) bij baby’s en kinderen. De meeste ongelukken met jonge kinderen gebeuren in en om het huis. Ze raken bekneld tussen de deur, vallen van de trap of verslikken zich in een klein voorwerp. Vooral de eerste minuten na een ongeval zijn belangrijk.De cursus wordt gegeven in het Voorzieningenhart Op de Heuvel aan de Ericastraat 39 in Groesbeek. Tijdens de avond komen verschillende ongelukken aan bod. Er wordt uitgelegd wat u kunt doen en hoe u erger leed kunt voorkomen.