13 maart 2022

SPEELGOED- EN KLEDINGBEURS OOIJ

 
afbeelding tekening flyer Jos van Gessel

 

De werkgroep van basisschool “Op Weg“ organiseert een speelgoed- en
kledingbeurs op zaterdag 2 april 2020  van 10.00 tot 12.00 uur. Deze wordt weer gehouden in de basisschool “Op Weg”, Pr. Beatrixstraat 55 te Ooij. De entree is € 0,50 (kinderen onder begeleiding zijn gratis). Vriendelijk verzoeken wij u, om geen eigen grote tassen mee te brengen. Bij de entree ontvangt u van ons een shopper (te leen) en kunt u uw eigen tas in bewaring geven. Vanwege voorschriften van de brandweer mogen kinderwagens en/of  buggy’s niet meegenomen worden in de school. U kunt ook zelf kleding en speelgoed inbrengen. Bij verkoop ontvangt u 75 % van het bedrag. Van de resterende 25 % worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de school. Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over onze werkwijze en een emailadres om u op te geven.

14 juli 2021

Afscheidsmusical basisschool Opweg in dorpshuis de Sprong in Ooij.

Bij de start van de afscheidsmusical van basisschool Opweg in Ooij.

Zoals zoveel scholen hield groep 8 van basisschool Opweg in Ooij woensdagavond ook een afscheidsmusical, onder de naam “Sabotage op het Spoor”. Net als in Beek, waar twee voorstellingen waren omdat daar twee groepen op de Biezenkamp zijn, hadden ze gekozen voor dezelfde musical. En alle drie werden verschillend uitgevoerd. Ook deze uitvoering was een genot om naar te kijken. Vol enthousiasme speelden de leerlingen alsof ze allround acteurs waren. Bij de voorstelling mochten alleen de ouders van de kinderen aanwezig zijn, die allemaal coronaproof  in de zaal zaten. Na de lovende woorden van zowel juf Floor Janssen, die de regie had en de directrice van de school, Monique Vromen, en nog een extra applaus van de ouders, vertrok het hele gezelschap weer naar de school waar op bijzondere manier afscheid van de leerlingen genomen werd.  (maar daar was ik niet bij.)  zie de foto’s deel 1;  deel 2 

Lees verder...
23 april 2021

Koningsspelen bij basisschool Opweg in Ooij.

leerlingen van basisschool Opweg tijdens de Koningsspelen.

Op vrijdag 23 april werden voor de negende keer de Koningsspelen in Nederland georganiseerd. Nadat ze vorig jaar niet door waren gegaan deed basisschool Opweg in Ooij dit jaar weer mee op de sportvelden van SVO. De spelen zelf werden vrijdagochtend in Amersfoort geopend door Koning Willem Alexander en koningin Maxima. zie de foto’s (komen nog)

1 december 2020

Gemeente past de borden Prinses Beatrixstraat in Ooij weer aan.

Daar waar het even mogelijk was om ongestraft de Prinses Beatrixstraat t.h.v. de basisschool Opweg van twee kanten in te rijden, is dat vanaf nu weer verleden tijd. De gemeente heeft de borden weer aangepast en voor de zekerheid vanaf de Prinses Irenestraat, de zijde van waar af het verboden is, dubbele borden geplaatst. Het is dus weer een eenrichtingsweg. Naar verluidt zou er vanuit de school op aangedrongen zijn om de oude situatie, i.v.m. de veiligheid, weer terug te brengen.  Natuurlijk staat veiligheid voorop, maar de mogelijkheden om nu het dorp binnen te rijden vanaf de zijde van de Sint Hubertusweg worden daardoor weer beperkt, zeker nu men gestart is of gaat starten met werkzaamheden aan de Kerkdijk t.h.v. Jonkmanshof. Een goede voorlichting richting inwoners van Ooij zou overigens niet slecht zijn. Daar wordt een voetpad aangelegd. Overigens zijn de palen bij de school, van de schoolzone, welke door een bus uit de grond waren gereden, ook weer hersteld.

17 juli 2020

Schoolplein Op Weg

Het schoolplein van basisschool Opweg.

Dag inwoners van Ooij. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om ons groene schoolplein en onze nieuwe educatieve leef- en beleeftuin achter school goed en mooi in te richten.Onze leerlingen en wij zijn enorm blij en trots op het resultaat. Helaas vinden we de laatste tijd ’s ochtends in onze tuin en speelplaats vaak spullen die hier niet thuis horen, zoals blikjes, flesjes,lege lachgascapsules en zelfs joints. Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we iedereen erop attent maken dat het terrein van de school ver-boden toegang is buiten schooluren. Er hangen inmiddels ook bordjes zodat dit voor iedereen duidelijk is. Helpt u ons mee hierop te letten, zodat na de vakantie onze leerlingen weer veilig buiten kunnen spelen? Bedankt! Team, MR en OV basisschool OpWeg, Ooij, Monique Vromen

10 juli 2020

Afscheid van juf Marja Diebels van basisschool Opweg in Ooij.

Afscheid juf Marja Diebels van basisschool Opweg

Donderdag 8 juni nam juf Marja Diebels als een van de laatste oudgedienden van basisschool Opweg, alsmede de kleuterschool de Drie Turven, na 43 jaar afscheid van basisschool Opweg in Ooij. Op de laatste schooldag liep zo door een erehaag, gevormd door de scholieren van nu, over het schoolplein, waarna ze buiten het hek werd opgewacht door de directrice van de school, Monique Vromen, met o.a. een  bos bloemen. Vooraf waren er in de school diverse optredens van de leerlingen geweest, waarvan ze, samen met haar partner Fred en de kinderen, erg genoten heeft. Helaas is fotograferen tegenwoordig op deze school een probleem en hoorde ik pas op het laatste ogenblik dat dit afscheid er was (er werd tevens afscheid genomen van de leerlingen van groep 8) en zat ik zelf in Langenboom. Gelukkig kon ik Herman Leensen bereiken die toch nog wat foto’s van het afscheidsgebeuren kon maken. zie de foto’s van Herman.

7 juli 2020

Eindmusical groep 8 Basisschool Opweg in Ooij

Eindmusical basisschool Opweg

Groep acht van Basisschool Op Weg in Ooij nam dinsdag 7 juli afscheid  van hun school met de opvoering van de eindmusical: “ De diamantroof”. Voor het eerst sinds jaren werd deze musical alleen voor de andere leerlingen van de school gespeeld in dorpshuis de Sprong. Dit alles had te maken met de Corona perikelen. Dit gebeurde met een morgen voorstelling en een middagvoorstelling. In normale jaren volgt dan ook nog een aantal voorstellingen voor de familieleden, maar dat ging dit jaar niet door. Van de musical werd een filmopname gemaakt, zodat de ouders van de leerlingen deze op een later tijdstip thuis kunnen bekijken. zie de foto’s deel 1;  deel 2 

Lees verder...
12 mei 2020

Basisschool Opweg start ook weer.

De leerlingen vermaken zich weer op het schoolplein.

Maandagmorgen is ook basisschool Opweg in Ooij weer gestart met de lessen. Ook hier zijn de groepen in tweeën gesplitst, waarbij de leerlingen om de dag op school komen en heeft men een continurooster. Wethouder Annelies Visser kwam maandagmorgen persoonlijk langs bij Opweg om een lekkernij aan te bieden Wethouder Annelies Visser overhandigde de lekkernij persoonlijk aan directeur Monique Vromen van basisschool Op Weg en clustermanager Verona Kuijpers van kinderopvang KION, welke in hetzelfde gebouw zit.

22 februari 2020

Carnaval op basisschool Opweg in Ooij

Carnaval op basisschool Opweg in Ooij.

Vrijdagmorgen bracht prinses Rita en haar gevolg van CV de Deurzakkers al vroeg, samen met jeugdprins Jules Hoogma en zijn gevolg een bezoek aan basisschool Opweg. Al om 08.45 uur kwamen zij  in de school om daar samen met de leerlingen het carnaval in te luiden. Dit was vroeger dan in voorgaande jaren, omdat de optocht van de school dit jaar, net als vorig jaar al in de morgen werd gehouden en de kinderen daarna gelijk carnavalsvakantie kregen. In tegenstelling tot eerdere jaren werden er dit jaar, ivm de AVG, ook geen klassenfoto’s meer gemaakt en werden ook de andere foto’s in de school tot een minimum beperkt. (geen gezichten) Prins Jules kreeg de “sleutel van de school” uitgereikt door de prinses van vorig jaar, Jet.  Nadat prins Rita de wagens/karren van de kinderen had gekeurd werden de prijzen uitgereikt. zie de foto’s deel 1;  deel 2 met foto’s jeugdkabinet.