17 juli 2020

Schoolplein Op Weg

Het schoolplein van basisschool Opweg.

Dag inwoners van Ooij. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om ons groene schoolplein en onze nieuwe educatieve leef- en beleeftuin achter school goed en mooi in te richten.Onze leerlingen en wij zijn enorm blij en trots op het resultaat. Helaas vinden we de laatste tijd ’s ochtends in onze tuin en speelplaats vaak spullen die hier niet thuis horen, zoals blikjes, flesjes,lege lachgascapsules en zelfs joints. Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we iedereen erop attent maken dat het terrein van de school ver-boden toegang is buiten schooluren. Er hangen inmiddels ook bordjes zodat dit voor iedereen duidelijk is. Helpt u ons mee hierop te letten, zodat na de vakantie onze leerlingen weer veilig buiten kunnen spelen? Bedankt! Team, MR en OV basisschool OpWeg, Ooij, Monique Vromen

10 juli 2020

Afscheid van juf Marja Diebels van basisschool Opweg in Ooij.

Afscheid juf Marja Diebels van basisschool Opweg

Donderdag 8 juni nam juf Marja Diebels als een van de laatste oudgedienden van basisschool Opweg, alsmede de kleuterschool de Drie Turven, na 43 jaar afscheid van basisschool Opweg in Ooij. Op de laatste schooldag liep zo door een erehaag, gevormd door de scholieren van nu, over het schoolplein, waarna ze buiten het hek werd opgewacht door de directrice van de school, Monique Vromen, met o.a. een  bos bloemen. Vooraf waren er in de school diverse optredens van de leerlingen geweest, waarvan ze, samen met haar partner Fred en de kinderen, erg genoten heeft. Helaas is fotograferen tegenwoordig op deze school een probleem en hoorde ik pas op het laatste ogenblik dat dit afscheid er was (er werd tevens afscheid genomen van de leerlingen van groep 8) en zat ik zelf in Langenboom. Gelukkig kon ik Herman Leensen bereiken die toch nog wat foto’s van het afscheidsgebeuren kon maken. zie de foto’s van Herman.

7 juli 2020

Eindmusical groep 8 Basisschool Opweg in Ooij

Eindmusical basisschool Opweg

Groep acht van Basisschool Op Weg in Ooij nam dinsdag 7 juli afscheid  van hun school met de opvoering van de eindmusical: “ De diamantroof”. Voor het eerst sinds jaren werd deze musical alleen voor de andere leerlingen van de school gespeeld in dorpshuis de Sprong. Dit alles had te maken met de Corona perikelen. Dit gebeurde met een morgen voorstelling en een middagvoorstelling. In normale jaren volgt dan ook nog een aantal voorstellingen voor de familieleden, maar dat ging dit jaar niet door. Van de musical werd een filmopname gemaakt, zodat de ouders van de leerlingen deze op een later tijdstip thuis kunnen bekijken. zie de foto’s deel 1;  deel 2 

Lees verder...
12 mei 2020

Basisschool Opweg start ook weer.

De leerlingen vermaken zich weer op het schoolplein.

Maandagmorgen is ook basisschool Opweg in Ooij weer gestart met de lessen. Ook hier zijn de groepen in tweeën gesplitst, waarbij de leerlingen om de dag op school komen en heeft men een continurooster. Wethouder Annelies Visser kwam maandagmorgen persoonlijk langs bij Opweg om een lekkernij aan te bieden Wethouder Annelies Visser overhandigde de lekkernij persoonlijk aan directeur Monique Vromen van basisschool Op Weg en clustermanager Verona Kuijpers van kinderopvang KION, welke in hetzelfde gebouw zit.

22 februari 2020

Carnaval op basisschool Opweg in Ooij

Carnaval op basisschool Opweg in Ooij.

Vrijdagmorgen bracht prinses Rita en haar gevolg van CV de Deurzakkers al vroeg, samen met jeugdprins Jules Hoogma en zijn gevolg een bezoek aan basisschool Opweg. Al om 08.45 uur kwamen zij  in de school om daar samen met de leerlingen het carnaval in te luiden. Dit was vroeger dan in voorgaande jaren, omdat de optocht van de school dit jaar, net als vorig jaar al in de morgen werd gehouden en de kinderen daarna gelijk carnavalsvakantie kregen. In tegenstelling tot eerdere jaren werden er dit jaar, ivm de AVG, ook geen klassenfoto’s meer gemaakt en werden ook de andere foto’s in de school tot een minimum beperkt. (geen gezichten) Prins Jules kreeg de “sleutel van de school” uitgereikt door de prinses van vorig jaar, Jet.  Nadat prins Rita de wagens/karren van de kinderen had gekeurd werden de prijzen uitgereikt. zie de foto’s deel 1;  deel 2 met foto’s jeugdkabinet.

13 december 2019

Afscheid meester Geert Meeuwissen op basisschool Opweg in Ooij.

Geert Meeuwissen wordt toegezongen door zijn collega leerkrachten

Donderdagmiddag nam meester Geert Meeuwissen afscheid als leerkracht van basisschool Opweg in Ooij en daarmee is de laatste “meester” van deze school vertrokken.  Geert heeft ruim 43 jaar in het onderwijs gezeten waarvan een heel groot deel op basisschool Opweg, voorheen de Veni Creatorschool in Ooij. Geert is nu met pensioen gegaan en gaat reizen en van zijn 9 kleinkinderen genieten. Voordat de afscheidsreceptie plaats vond, heeft Geert eerst afscheid genomen van de leerlingen, die met z’n allen voor veel verrassingen voor meneer Geert zorgden. Vervolgens kwam het officiële gedeelte, nu zonder kinderen maar wel met de leerkrachten, die met z’n allen Geert toezongen. Ook werd hij lovend toegesproken door de directeur van de school, Moniqe Vromen en Martijn, de directeur-bestuurder van SPO Condor.

12 december 2019

Bianca heeft Ruud opgevolgd.

De vertrokken en nieuwe conciërge van basisschool Opweg in Ooij.

Het is al weer een paar maand geleden dat Ruud Keller uit Beek afscheid genomen heeft als conciërge van de basisschool Opweg in Ooij. Eigenlijk een beetje stilletjes, nadat hij daar toch ruim 12 jaar heeft gewerkt. Intussen is hij opgevolgd door Bianca Slotboom-Janssen uit Ooij, daarvoor haar werk aan het Hoofdbureau van Politie in Nijmegen na 12 1/2 jaar heeft beëindigd en nu full time conciërge van de basisschool is geworden. Ruud, succes met je pensioen en Bianca veel succes met deze baan.

4 juli 2019

Afscheidsavond leerlingen groep 8 basisschool Opweg

De leraren zingen het afscheidslied

Nadat ze hun 3e en laatste eindmusical in dorpshuis de Sprong hadden opgevoerd, welke weer een doorslaand succes was, gingen de leerlingen van groep 8 van basisschool Opweg, samen met hun ouders naar de aula van de school om daar samen afscheid te nemen van hun leraren en de school. Het voltallige lerarenteam zond voor hen een afscheidslied, er werden herinneringen uitgedeeld en de leraren werd verladen met cadeautjes, terwijl de leerlingen zelf ook een cadeau en en fotoboek kregen. Voor de klassenouders waren er bloemen en voor de ouders die nu voor het laatst een kind op school hadden, waren er eveneens bloemen. zie de foto’s van de musical; zie de foto’s van het afscheid.