12 februari 2021

Geen ijsbaan bij VVLK Leuth

Elk jaar als het gaat vriezen staan in Leuth een aantal vrijwilligers paraat om bij VVLK een ijsbaan aan te leggen. Normaal gebeurde dat op de parkeerplaats voor de voetbalvelden maar vanwege de Corona mocht dat dit jaar niet en werd de ijsbaan aangelegd op een van de velden. Dit was toegestaan als de coronaregels werden gehandhaafd. Op zondag werd begonnen met het verwijderen van de sneeuw, waarna de vrijwilligers begonnen met het sproeien. Richard Verheijen, sinds jaar en dag de voortrekker van deze ijsbaan heeft op vrijdag en op maandag contact gehad met de gemeente en geprobeerd of de vrijwilligers ontheffing konden krijgen om na 21.00 uur de ijsbaan te besproeien. Alle vrijwilligers wonen dichtbij de voetbalvelden. Helaas is dit niet gelukt, terwijl het wel noodzakelijk was om in de nacht te blijven sproeien om een goede ijslaag te verkrijgen. Dit is dan ook de mede oorzaak dat het niet gelukt is. Er kon geen goede ijslaag verkregen worden,  reden waarom donderdagavond is besloten om het project ijsbaan af te blazen. Richard Verheijen gaf deze avond ook aan, dat dit voor hem de laatste keer is geweest om dit project te trekken. “Het zijn leuke jaren geweest” aldus Richard maar in het vervolg zal iemand anders deze kar moeten gaan trekken. Zie artikel in de Gelderlander.

 

7 februari 2021

Brandweer rukt uit voor een “woningbrand”.

De vrijwillige brandweer van Millingen in Leuth

De vrijwillige brandweer van Millingen aan de Rijn(gemeente Berg en Dal) moest zondagmorgen rond 11.30 uur uitrukken voor een melding woningbrand aan de Hoeting in Leuth. Voor de zekerheid reden er ook een ambulance en de hoogwerker mee. Ter plaatse bleek echter dat er geen sprake was van een woningbrand, maar dat de afzuigkap vlam gevat had en dat dit door de bewoners zelf al was geblust. De brandweer voerde de nacontrole uit en de hoogwerker van de brandweer kreeg onderweg al de melding dat deze weer terug kon keren. De ambulance is nog wel ter plaatse geweest maar hoefde niets te doen. De bestuurder van de brandweerauto kwam er ter plaatse achter dat het manoeuvreren in de sneeuw niet direct gemakkelijk was. Maar het lukte om heelhuids weer onderweg te gaan naar de kazerne in Millingen aan de Rijn.

13 januari 2021

Basisschool ’t Bijenveld organiseert Tour de Leuth

Jeroen van Eck

Omdat de leerlingen in deze tijd niet naar school kunnen en de leerkrachten wilden voorkomen dat zij alleen maar bezig zouden zijn met het schoolwerk aan tafel of achter hun bureau, hebben zij een Tour de Leuth bedacht. De bedoeling is dat de leerlingen op fiets, step, skateboard, skeelers, wandelend of joggend alle ‘etappes’ langsgaan. De gekozen ‘etappes’ zijn bekende plekken in Leuth. Eén van de plekken is het huis van Jeroen van Eck. Hij is een bekende mountainbiker en verleende zijn medewerking aan de Tour de Leuth. Deelname kan over meerdere dagen verspreid worden waardoor ieder kind zelf met zijn/haar ouders kan bepalen wanneer hij/zij op zoek gaat naar de ‘etappes’ van de tour. De opdracht is bij elke plek een selfie te maken. Met de leerlingen en hun ouders is gecommuniceerd dat zij vanzelfsprekend niet aanbellen. Wanneer alle etappes vastgelegd zijn, sturen de leerlingen de foto’s naar hun leerkracht. Doel van deze activiteit is vooral dat onze leerlingen, eventueel samen met hun ouders, naar buiten gaan, even bewegen en vooral plezier hebben bij de activiteit. De tour de Leuth is gestart op dinsdag 12 januari.

 

10 januari 2021

Jubilarissen bij VVLK in Leuth

Jan Keukens 70 jaar lid.
Normaal gesproken houdt voetbalvereniging VVLK in januari haar Nieuwjaarsreceptie, waarbij ook de jubilarissen in het zonnetje worden gezet. I.v.m. de coronaregels kon dat deze keer niet doorgaan. Daar ging de voorzitter (ad interim) van de vereniging bij de jubilarissen langs om hen te feliciteren en een bos bloemen uit te reiken. Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Jan Keukens, 70 jaar lid; Theo Lamers, 60 jaar lid; Herman Dengerink, 50 jaar lid; Frank Keukens, 50 jaar lid; Evert-Jan van Megen, 40 jaar lid; Tom Engelen, 25 jaar lid; Ronald Labohm, 25 jaar lid; Rens Derksen, 25 jaar lid; Roy Verheijen, 25 jaar lid; Roy Rutten, 25 jaar lid. Een speciale felicitatie voor Roy Rutten als kersverse vader van een mooie dochter! Foto’s zijn van Hans Bartels. Geen foto’s van Fons Derksen, Roy Verheijen, Roy Rutten. . Zie de foto’s.
19 december 2020

Dorpsagenda Leuth hoopt in het nieuwe jaar op doorstart activiteiten

In het afgelopen jaar heeft ook de organisatie van de Dorpsagenda Leuth hinder gehad van alle maatregelen die door de overheid genomen moesten worden met het oog op het coronavirus. Verschillende activiteiten moesten worden afgeblazen, maar een aantal andere kon gelukkig wel doorgaan. Zo is er hard gewerkt door de werkgroep Groen samen met de gemeente en een aantal hoveniersbedrijven aan het vergroenen van Leuth.             De eerste resultaten daarvan zijn nu al zichtbaar in de perken aan beide zijden van de Steenheuvelsestraat, de Margriet- en Meester Pontenstraat. Verenigingen voor elkaar: Dit jaar zijn ook tweemaal vertegenwoordigers van velerlei verenigingen en organisaties bij elkaar geweest om te bespreken waarin zij elkaar kunnen helpen en versterken. Zo is er nu een app gemaakt waardoor zij snel met elkaar kunnen communiceren en er komt een activiteitenoverzicht voor 2021 met behulp waarvan acties op elkaar kunnen worden afgestemd. Verder wordt er nagedacht over een meer effectieve manier om vrijwilligers te werven. Steenheuvelsestraat veiliger: De werkgroep Verkeer en Veiligheid is druk geweest met overleggen met vertegenwoordigers van de provincie en gemeente om te komen tot maatregelen die de Steenheuvelsestraat veiliger kunnen maken. Tot nu toe heeft dit alleen geleid tot het ophangen van een smiley die de snelheid aangeeft, maar helaas werd deze al weer snel verwijderd. Wij hebben de provincie gevraagd deze weer op te hangen en dan voor langere tijd, liefst definitief. De provincie heeft toegezegd een onderzoek doen naar een veiliger oversteekplaats voor fietsers aan het begin van de Steenheuvelsestraat. En op de dijk waar fietsers en wandelaars oversteken richting Zyfflich wordt een ruimere opstelplaats gemaakt; een tunnel daar wordt niet haalbaar geacht. Omdat de provincie verder geen maatregelen wil nemen die het autoverkeer door het dorp kunnen afremmen, gaat de werkgroep in gesprek met de gemeente. Binnenkort worden het college en de gemeenteraad van Berg en Dal benaderd met de uitdrukkelijke wens mee te werken aan een veiliger centrum voor fietsers en voetgangers in Leuth. Hulpacties: Toen de coronacrisis in maart losbrak, heeft de Dorpsagenda direct een actie op touw gezet voor mensen met een hulpvraag. Deze actie is ook nu tijdens de lockdown nog steeds van kracht. Als u een hulpvraag heeft, kunt u op onze website alles lezen hoe u die gewenste hulp kunt krijgen : zie onze website www.laatleuthleven.nl .Ook voor andere informatie over het werk van de Dorpsagenda en activiteiten in Leuth kunt u alles lezen op deze website. Een goed nieuwjaar: Natuurlijk hoopt de organisatie van de Dorpsagenda dat er in 2021 snel een einde komt aan de coronapandemie en dat het leven voor iedereen weer zijn normale gang kan nemen. Zo gauw dat mogelijk is, zal er ook weer een grotere bijeenkomst worden georganiseerd waar we elkaar kunnen ontmoeten om bij te praten, te infomeren en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Tot slot wensen wij u mooie feestdagen en graag ‘tot ziens’ in het nieuwe jaar.

12 december 2020

Theo Rossen uit Leuth overleden

Ons bereikte het droevige bericht, dat vrijdagavond 11 december, Theo Rossen uit Leuth, thuis, na een ziekbed, op 85 jarige leeftijd is overleden. We wensen zijn vrouw Willemien, alsmede de kinderen en kleinkinderen en overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Theo is thuis. A.s. woensdag 16 december kan daar van 14.00 uur tot 16.00 uur afscheid van Theo genomen worden. De uitvaart vindt op donderdag 17 december in besloten kring plaats. 

6 december 2020

Sinterklaas op basisschool ’t Bijenveld in Leuth

Sinterklaas met twee van zijn Pieten

Op vrijdag 4 december bezocht Sinterklaas met zijn Pieten de basisschool ’t Bijenveld in Leuth. Zij  hadden een week van te voren een filmpje gemaakt, met erin dat Sinterklaas uit de douche kwam met een handdoek op zijn hoofd. Hij miste zijn stoel en deze hebben  hoofdpiet en  kluspiet in elkaar gezet. Daarbij hebben ze gevraagd voor tekeningen want het was heel erg kaal op school. En ze hebben het dansje van de hoofdpiet voor gedaan, zodat ze alvast konden oefenen. In de verschillende groepen is het filmpje vervolgens een week lang getoond. Vrijdag 4 december ging de Sint vervolgens via een leeg schoolplein naar de school, waar ze het podium op zijn gegaan. Per groep kwamen ze de gymzaal in. Daar volgden liedjes en kunstjes en ze kregen een zakje met pepernoten en een cadeau, waarna ze de zaal weer verlieten om plaats te maken voor de volgende groep, tot dat alle groepen geweest waren.

Lees verder...
3 december 2020

Groenplan Leuth in uitvoering

De succesvolle verkiezing voor het Leuthse Groenplan krijgt snel een vervolg. Nog dit jaar worden in de Margriet- en Meester Pontenstraat de door de bewoners van die straten gekozen bomen geplant. Daarna, vanaf begin januari, gaan we verder met o.a. de Steenheuvelsestraat, Botsestraat, de Hoge Kamp, Kerkplein (met aanwonenden en winkeliers wordt nog overlegd) en andere onderdelen van het plan. De dorpsgenoten die zich hebben gemeld om te helpen krijgen t.z.t. persoonlijk bericht. Op vrijdag 8 januari om 10.00 uur zal wethouder Sylvia Fleuren het “startschot” geven. We laten nog weten waar en hoe dit gaat gebeuren. Tot zover voor dit moment; wordt -zeker- vervolgd.

21 november 2020

Prijswinnaars kleurwedstrijd in Leuth.

Lieke, Eva, Lizz, Ada en Puck

Aan de Groenverkiezingen die in Leuth werden georganiseerd door de Dorpsagenda, samen met de gemeente, was ook een kleurwedstrijd verbonden. Lieke, Eva, Lizz, Ada en Puck hebben deze kleurwedstrijd van de Dorpsagenda Leuth gewonnen. De vijf jonge tekentalenten deden mee aan de wedstrijd en leverden een mooie tekening in. De Dorpsagenda Leuth heeft vervolgens besloten hen tot winnaar uit te roepen. Afgelopen week kregen ze hun prijs: een cadeaubon zodat ze zelf iets kunnen uitzoeken. Gefeliciteerd Lieke, Eva, Lizz, Ada en Puck! De uitslag van de Groenverkiezingen en nog meer foto’s van de prijsuitreiking staan op www.laatleuthleven.nl

19 november 2020

Verbouwing boerderij “De Plezenburg” in Leuth

Friso Brouwer & Ingrid Gomes zijn al diverse jaren bezig met de verbouwing van hun boerderij “De Plezenburg” aan de Plezenburgsestraat in Leuth. Het wordt een plan van vele jaren (ze zijn al 16 jaar bezig) maar nu is het aan de buitenkant goed zichtbaar. Het woonhuis is geschilderd en de rest van de boerderij is ontdaan van het dak en daar is rietdekkersbedrijf “VENEB” uit Ooij nu bezig om er weer iets moois van te maken. De boerderij is een rijksmonument. zie de Gelderlander.   zie de foto’s