1 april 2024

Dodenherdenking Leuth

Zaterdag 4 mei herdenkt Leuth oorlogsslachtoffers en staan we stil bij vrede en vrijheid. Het dorp Leuth verloor meerdere dorpsgenoten tijdens de oorlog. Gedenkstenen aan het Kerkplein houden de namen van de burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in herinnering. Deels werden zij in Nederland slachtoffer, maar ook het oorlogsgeweld in Indonesië eiste zijn tol. 19.00  uur welkom in het Kulturhus waar met muziek en teksten wordt stilgestaan bij de verschrikkingen van oorlog en geweld. Om 19.50 u gevolgd door een stille tocht naar de monumenten aan het Kerkplein. Er wordt gelegenheid geboden om bloemen bij de monumenten te leggen. Aansluitend vindt om 20.00 uur, na de twee minuten stilte, de kranslegging plaats bij de monumenten. Medewerking wordt verleend door vele betrokkenen, jong en oud uit onze dorpsgemeenschap van Leuth. Herdenken is van en voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. U bent allen van harte uitgenodigd.  Stichting 4 mei herdenking Leuth, Marian Jansen, Willem Schenk, Job van der Meer, Marie Booltink en Annelies Zegers. Informatie: 0642278460