5 mei 2020

Stille dodenherdenking in Nijmegen.

Burgemeester Bruls bij de herdenking in Nijmegen

Burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen heeft tijdens de herdenkingsceremonie op 4 mei op het Keizer Trajanusplein, bij het van Hoofmonument, alle slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog heeft geëist herdacht. Vanwege de beperkingen van de coronaregels mocht daar geen publiek bij zijn. Daarom was de toespraak ook live te volgen via internet.  Toch waren er enkele tientallen personen naar het plein gekomen om vanaf veilige afstand deze herdenking mee te maken. Burgemeester Bruls legde een krans bij het monument. |Eerder die dag konden andere mensen al hun kransen, bloemstukken en bloemen inleveren op het Stadhuis en deze waren al vooraf bij het monument geplaatst. zie de Gelderlander. zie de foto’s (komen nog)

5 mei 2019

Dodenherdenking in Nijmegen

Veteranen bij de herdenking in Nijmegen.

In Nijmegen vond zaterdagavond de 4 meiherdenking plaats op het Keizer Traianusplein. De vreselijke gebeurtenissen herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Europa, Nederland en in Nijmegen is belangrijk als les voor jongere generaties, zo sprak Burgemeester Hubert Bruls. Diverse sprekers vertelden hun verhalen en door of namens diverse instanties en verenigingen werden kransen gelegd bij het monument. Nico van Hoorn maakte de foto’s. zie de foto’s

5 mei 2019

4 mei herdenking in Ooij 2019

4 mei herdenking Ooij.

Leerlingen uit groep 7 en 8 lazen zelfgekozen gedichten voor en de Last Post werd geblazen . Dit jaar was ook in Ooij weer een indrukwekkende herdenking voor de slachtoffers van de oorlog. Er werd begonnen met een mis in de H. Hubertuskerk, geleid door kapelaan RudoFranken. Diverse familieleden van de omgekomen Ooijse slachtoffers waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst en waren in grote getale aanwezig. Medewerking werd verleend door het Ooijs Gemengd Koor, de schutterij Eendracht en muziekvereniging de Ooijse Toekomst. Het grootste gedeelte werd in de kerk gehouden en de kransleggingen vonden buiten plaats bij het monument van de omgekomen slachtoffers uit Ooij/Persingen. Namens het gemeentebestuur werd een krans gelegd door raadslid Ria Barber. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

5 mei 2019

4 mei herdenking in Beek.

Herdenking in Beek

Op zaterdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers, begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Raadslid Theo van der Velden van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak. 2 leerlingen, Filiz en Lilian van basisschool de Biezenkamp lazen hun gedichten voor en ook twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Sanne en Myrthe, droegen een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Zangkoor de Small Stream & Rush Camp Carolsingers brachten een lied ten gehore. Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door een familielid, werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Deze keer was er geen vertegenwoordiger van de Duitse gemeente Kranenburg aanwezig. zie de foto’s deel 1; deel 2

5 mei 2019

4 Mei herdenking in Leuth.

Kranslegging door de schutterij en carnavalsvereniging (Dorpsgemeenschap)

Ook in Leuth werden op 4 mei de doden uit de oorlog en met name de inwoners van Leuth herdacht. Eerst was er een herdenkingsdienst in het Kulturhus met medewerking van Les Alouettes en het mannenkoor Vox Virorum terwijl ook plaatselijke verenigingen acte de présence gaven. Jolanda Hendriks las “Oorlogsherinneringen van een moeder” en “het oorlogsverhaal van familie Seegers” werd voorgelezen door Geert Seegers  Bij de herdenking was als vertegenwoordiger van de gemeente Berg en Dal het raadslid Florian Gödderz aanwezig. Na deze bijeenkomst liep het hele gezelschap, nadat ze eerst allemaal een bloem uitgereikt hadden gekregen, naar het oorlogsmonument bij de Remigiuskerk aan het Kerkplein. Daar volgde de herdenking met muzikale medewerking van muziekvereniging D.E.S en werden bloemen en kransen gelegd namens de nabestaanden burger- en militaire slachtoffers, vertegenwoordigers Indiëveteranen, dorpsgemeenschap Leuth en de gemeente Berg en Dal. Zie de foto’s van Han vd Brink. zie de foto’s in het Kulturhus.

5 mei 2019

Herdenking oorlogslachtoffers in Berg en Dal 2019.

ob Verheijen bij de herdenking Berg en Dal.

Als eerste in de kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal herdacht het dorp Berg en Dal zaterdagavond 4 mei haar oorlogsslachtoffers bij de herdenkingsnaald aan de Clarenbeekseweg. Na de opening door Marijke van Beurden, gevolgd door muziek van muziekvereniging Edelweisz volgden er  toespraken door het raadslid Rob Verheijen  en  de nieuwe pastoor  Jacques Grubben (Parochie Heilige Drie-eenheid) en nadat het verhaal was voorgelezen van een van de overlevenden van een bombardement, werden er bloemen gelegd met medewerking van leerlingen van basisschool Titus Brandsma. Er waren bloemleggingen door diverse personen en instanties zoals Rob Verheijen namens de gemeente Berg en Dal, pastoor Jacques Grubben namens de parochie, de bewoners van Groot Berg en Dal, Berg en Dals Bloei, Ton van ’t Hullenaar namens de Stichting Dorpsraad Berg en Dal e.a. De leerlingen van de Titus Brandsmaschool plaatsten aan het einde van de ceremonie brandende lichtjes bij het monument. zie de foto’s

3 april 2019

Dodenherdenking Leuth

Zaterdag 4 mei herdenkt Leuth oorlogsslachtoffers en staan we stil bij vrede en vrijheid. Het dorp Leuth verloor meerdere dorpsgenoten tijdens de oorlog. Gedenkstenen op het plein voor de kerk houden de namen van de burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in herinnering. Deels werden zij in Nederland slachtoffer, maar ook het oorlogsgeweld in Indonesië eiste zijn tol.Om 19.00 uur begint de herdenking met een bijeenkomst in het Kulturhus. Gedichten en gedachten zullen worden afgewisseld met muziek. Omstreeks 19.45 uur vertrekt vanaf het schoolplein vervolgens de stille tocht naar het Kerkplein. Aansluitend vindt om 20.00 uur, na de twee minuten stilte, de kranslegging plaats bij de beide monumenten.Ook dit jaar wordt u weer uitgenodigd om aan de Herdenking deel te nemen. Er wordt gelegenheid geboden om een zelf meegebrachte bloem of bloemen bij de monumenten te leggen.Herdenken is van en voor ons allemaal, niemand uitgezonderd.U bent allen, jong en oud, van harte uitgenodigd.Namens Herdenkingscomité Leuth, Annelies Zegers. Informatie: 024 6632634

5 mei 2018

4 mei Dodenherdenking in Beek

Op vrijdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers, begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Locoburgemeester  Erik Weijers van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak.   3 leerlingen van de basisschool de Biezenkamp lazen hun gedichten voor en ook twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Aster en Lotje, droegen een gedicht voor, dat ook op datzelfde ogenblik op de Dam in Amsterdam werd voorgedragen. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door een familielid, werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door burgemeester Günther Steins. zie de foto’s deel 1;  deel 2

5 mei 2018

4 mei dodenherdenking Ooij.

Dit jaar was ook in Ooij weer een indrukwekkende herdenking voor de slachtoffers van de oorlog. Er werd begonnen met een mis in de H. Hubertuskerk. Diverse familieleden van de omgekomen Ooijse slachtoffers waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst en waren in grote getale aanwezig. Medewerking werd verleend door het Ooijs Gemengd Koor, de schutterij Eendracht en muziekvereniging de Ooijse Toekomst.  Er werd gelezen door leerlingen van basisschool Opweg. Na de kransleggingen,  bij het monument voor de kerk, het spelen van de “Last Post” door Gerben Wulterkens en het Wilhelmus, werd de ceremonie afgesloten. Namens het gemeentebestuur  werd gesproken  door wethouder Sylvia Fleuren en werd er door haar een krans gelegd. De mis werd voorgegaan door Kapelaan Rudo Franken. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.