8 mei 2023

4 mei dodenherdenking op de Canadese erebegraafplaats Groesbeek.

Burgemeester Slinkman bij de kranslegging op de Canadese erebegraafplaats.

Ook op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek werd op 4 een dodenherdenking gehouden. Het was een druk bezochte herdenking en er was veel jeugd aanwezig. Het was ook een mooie zonnige avond , rond half zeven waren er al velen op de begraafplaats. Piet Spanjers maakte de foto’s. Zie de foto’s

6 mei 2023

4 mei herdenking in Berg en Dal

Herdenking in Berg en Dal.

Als eerste in de kerkdorpen in de gemeente Berg en Dal herdacht het dorp Berg en Dal donderdagavond 4 mei haar oorlogsslachtoffers bij de herdenkingsnaald aan de Clarenbeekseweg. Marijke Beurten leidde het geheel en hield een korte toespraak. Namens de leerlingen van de Titus Brandsmaschool las Kien van der Moolen een gedicht voor. Remco Hammer was aanwezig namens de gemeente Berg en Dal, terwijl Geert Fleuren er was namens de Heemkundekring Berg en Dal. De overweging werd uitgesproken door de nieuwe pastoor Harrald Spiertz. De taptoe werd geblazen door Michel Stortebeker en het Wilhelmus gespeel waarna er kransen werden gelegd door Remco Hammer en Mara Altena namens de gemeente Berg en Dal, Arjan Zoet en Anne Houterman namens stichtingen en verenigingen in Berg en Dal,  Pastoor Spiertz en Jos Verstegen Kien van der Moolen namens de jeugd van Berg en Dal en de heer Vullings namens “Groot Berg en Dal”. De organisatie was in handen van Berg en Dals Bloei. Muzikale medewerking werd verleend door Muziekgezelschap Edelweisz. Na afloop vertrok een deel van het gezelschap naar de herdenking op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek. . Foto’s Onno Swart. zie de foto’s

5 mei 2023

Dodenherdenking in Leuth

De prins en de koning bij de herdenking in Leuth. Foto: Erik Hell

Op donderdag 4 mei werd in Leuth stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder ook inwoners uit Leuth. Maar ook stond men stil bij de huidige tijd, waarin wereldwijd diverse oorlogen worden gevoerd. In de gymzaal van het Kulturhus vond de bijeenkomst plaats waarbij verschillende voordrachten werden gehouden en door 3 koren liederen werden gezongen. Even voor achten begaf de stoet zich naar het herdenkingsmonument op het Kerkplein, waar door een lid van muziekvereniging DES de taptoe werd gespeeld en aansluitend 2 minuten stilte werd gehouden. Daarna volgde het Wilhelmus en waren er diverse kransleggingen, waaronder ook door wethouder van der Scheur namens de gemeente Berg en Dal. Foto’s: Erik Hell. zie de foto’s.

Ook foto’s van Han vd Brink. Zie de foto’s. (komen nog)

21 april 2023

Nationale Dodenherdenking donderdag 4 mei Ooij – Persingen.

Scholieren leggen een krans bij de herdenking in 2019.

Wij hebben  de eer U uit te  nodigen voor het bijwonen van de Herdenkingsdienst voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld van WOII. In het bijzonder gedenken wij onze 32 dorpsgenoten die de bevrijding niet meer mee mochten maken en van wie de namen op ons oorlogsmonument staan vermeld. Op donderdag 4 mei is de dienst in de H. Hubertuskerk in de Ooij om 19.00 uur. Voorganger pastoor Rudo Franken met zang van het Gemengd koor, Schutterij Eendracht, Muziekvereniging Ooijse Toekomst en enkele leerlingen van Basisschool Op Weg verlenen hun medewerking. Vervolgens is er een korte plechtigheid bij het oorlogsmonument, waar ieder de gelegenheid krijgt bloemen neer te leggen. Na afloop een samenzijn in de Sprong voor iedereen onder het genot van  een kopje koffie. Met vriendelijke groet, namens het 4 mei comité. L.Rikken-Verriet.

5 mei 2022

Dodenherdenking in Nijmegen

Woensdagavond 4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking ook in Nijmegen plaats. Om 18.00 uur waren leden van het college van Burgemeester en Wethouders aanwezig bij de herdenking van de Nijmeegse Joodse slachtoffers op de Kitty de Wijzeplaats.  Aansluitend vond om 19.00 uur een openbare herdenkingsbijeenkomst plaats in de Sint Stevenskerk. Hier werd door Han van Krieken de overweging uitgesproken. Vanaf de Sint Stevenskerk liepen de aanwezigen in een stoet naar het Keizer Traianusplein. Hier startte om ongeveer 19.55 uur de officiële herdenking en kranslegging. Enkele honderden mensen waren aanwezig. Om exact 20.00 uur was iedereen twee minuten stil. Daarna hield burgemeester Bruls een toespraak. De muzikale omlijsting werd verzorgd door drumfanfare Michaël uit Nijmegen. Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen) maakte de foto’s.5 mei 2022

4 mei herdenking in Ooij 2022

Wethouder Annelies Visser bij de herdenking in Ooij.

Ook in Ooij werd op woensdagavond 4 mei een dodenherdenking gehouden. Er werd gestart met een H. Mis in de Hubertuskerk m.m.v pastoor Rudo Franken, waarna de plechtigheid buiten bij het oorlogsmonument werd voortgezet. Medewerking werd verleend door o.a. schutterij Eendracht Ooij en harmonie de Ooijse Toekomst. Namens de gemeente Berg en Dal was wethouder Annelies Visser aanwezig. Buiten was de regie in handen van Geert Verweij. Annelies visser deed een woordje en kinderen van groep 8: Niek Janssen, Feline Vermeulen en Silas van de Mosselaar hadden elk een gedicht. De kinderen legden ook de krans neer namens het kerkbestuur. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s

5 mei 2022

Dodenherdenking in Leuth

Dodenherdenking in Leuth. Foto Han van de Brink

Woensdagavond 4 mei was ook in Leuth weer een dodenherdenking . De herdenking kreeg na de coronaperiode een iets andere vorm. Er werd wel verzameld bij het Kulturhus waar Willem Schenk de toehoorders vertelde over de Maria plaquette, een geschenk van onderduikers in de school áán de school. Hij kwam uit de oude witte school, en kreeg een prominente plaats in het Kulturhus bij de herdenking van 75 jaar bevrijding. Vox Virorum was erbij aanwezig om een stemmig lied ten gehore te brengen. Vervolgens werd middels een stille tocht richting Kerkplein gelopen. De monumenten kregen in de twee jaar ook een nieuwe plaats omdat het kerkgebouw en de pastorie verkocht zijn. Het kerkbestuur Maria ten Hemelopneming heeft aan de stichting 4 mei herdenking Leuth een stukje grond aan het Kerkplein aangeboden en de monumenten verplaatst. Er kwam zelfs een monument bij: een steen met verschillende vormen en kleuren welke symbool staat voor de soldaten die gevochten hebben in de WOII in het gebied rondom de Thornsche molen en de Zandpol en hun leven op het slagveld hebben gelaten. Hun namen staat erbij geschreven. Het is de wens van het comité om deze nog te verfraaien. Na de last post en de kranslegging werden er gedichten voorgedragen door Sven Arens, leerling van basisschool ’t Bijenveld en Marie Booltink. Wethouder Mw. I. van der Scheur sprak namens de gemeente Berg en Dal. Medewerking was er door een afvaardiging van muziekvereniging DES, Les Alouettes, de Sokkenummers en Schutterij De Vriendenkring.  Bij de herdenking waren daarnaast vele belangstellenden aanwezig uit Leuth, maar zeker ook erbuiten. Het overtrof de verwachtingen van het comité.  De herdenking werd beëindigd met het Wilhelmus. Vervolgens werden de uitgedeelde bloemen bij de graven gelegd en keerde iedereen huiswaarts.  De foto’s van de kransleggingen werden gemaakt door Han van den Brink. zie de foto’s

5 mei 2022

Dodenherdenking in Beek

Sylvia Fleuren en Toon de Jong tijdens de dodenherdenking in Beek

Op woensdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroepers bij het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen. Locoburgemeester  Sylvia van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak en legde namens de gemeente Berg en Dal, samen met haar zoon, bloemen bij het monument . Twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Zoë Stronks en Lisa Fuchs,  droegen een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door Kinderkoor De Biezenklank ( van de basisschool), muziekvereniging K.N.A  en het Zangkoor de Small Stream & Rush Camp Carolsingers, welk koor een Oekraïens lied ten gehore brachten. Ook KNA speelde een Oekraïens lied. Toon de Jong, de voorzitter van de stichting Reünie Paratroepers leidde de herdenking. Door diverse instanties en verenigingen werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door  Dr. Berta Heins, plaatsvervangend burgemeester van Kranenburg. . zie de foto’s deel 1;  deel 2