5 mei 2022

Dodenherdenking in Nijmegen

Woensdagavond 4 mei vond de jaarlijkse dodenherdenking ook in Nijmegen plaats. Om 18.00 uur waren leden van het college van Burgemeester en Wethouders aanwezig bij de herdenking van de Nijmeegse Joodse slachtoffers op de Kitty de Wijzeplaats.  Aansluitend vond om 19.00 uur een openbare herdenkingsbijeenkomst plaats in de Sint Stevenskerk. Hier werd door Han van Krieken de overweging uitgesproken. Vanaf de Sint Stevenskerk liepen de aanwezigen in een stoet naar het Keizer Traianusplein. Hier startte om ongeveer 19.55 uur de officiële herdenking en kranslegging. Enkele honderden mensen waren aanwezig. Om exact 20.00 uur was iedereen twee minuten stil. Daarna hield burgemeester Bruls een toespraak. De muzikale omlijsting werd verzorgd door drumfanfare Michaël uit Nijmegen. Geert Timmer (Nieuws uit Nijmegen) maakte de foto’s.5 mei 2022

4 mei herdenking in Ooij 2022

Wethouder Annelies Visser bij de herdenking in Ooij.

Ook in Ooij werd op woensdagavond 4 mei een dodenherdenking gehouden. Er werd gestart met een H. Mis in de Hubertuskerk m.m.v pastoor Rudo Franken, waarna de plechtigheid buiten bij het oorlogsmonument werd voortgezet. Medewerking werd verleend door o.a. schutterij Eendracht Ooij en harmonie de Ooijse Toekomst. Namens de gemeente Berg en Dal was wethouder Annelies Visser aanwezig. Buiten was de regie in handen van Geert Verweij. Annelies visser deed een woordje en kinderen van groep 8: Niek Janssen, Feline Vermeulen en Silas van de Mosselaar hadden elk een gedicht. De kinderen legden ook de krans neer namens het kerkbestuur. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s

5 mei 2022

Dodenherdenking in Leuth

Dodenherdenking in Leuth. Foto Han van de Brink

Woensdagavond 4 mei was ook in Leuth weer een dodenherdenking . De herdenking kreeg na de coronaperiode een iets andere vorm. Er werd wel verzameld bij het Kulturhus waar Willem Schenk de toehoorders vertelde over de Maria plaquette, een geschenk van onderduikers in de school áán de school. Hij kwam uit de oude witte school, en kreeg een prominente plaats in het Kulturhus bij de herdenking van 75 jaar bevrijding. Vox Virorum was erbij aanwezig om een stemmig lied ten gehore te brengen. Vervolgens werd middels een stille tocht richting Kerkplein gelopen. De monumenten kregen in de twee jaar ook een nieuwe plaats omdat het kerkgebouw en de pastorie verkocht zijn. Het kerkbestuur Maria ten Hemelopneming heeft aan de stichting 4 mei herdenking Leuth een stukje grond aan het Kerkplein aangeboden en de monumenten verplaatst. Er kwam zelfs een monument bij: een steen met verschillende vormen en kleuren welke symbool staat voor de soldaten die gevochten hebben in de WOII in het gebied rondom de Thornsche molen en de Zandpol en hun leven op het slagveld hebben gelaten. Hun namen staat erbij geschreven. Het is de wens van het comité om deze nog te verfraaien. Na de last post en de kranslegging werden er gedichten voorgedragen door Sven Arens, leerling van basisschool ’t Bijenveld en Marie Booltink. Wethouder Mw. I. van der Scheur sprak namens de gemeente Berg en Dal. Medewerking was er door een afvaardiging van muziekvereniging DES, Les Alouettes, de Sokkenummers en Schutterij De Vriendenkring.  Bij de herdenking waren daarnaast vele belangstellenden aanwezig uit Leuth, maar zeker ook erbuiten. Het overtrof de verwachtingen van het comité.  De herdenking werd beëindigd met het Wilhelmus. Vervolgens werden de uitgedeelde bloemen bij de graven gelegd en keerde iedereen huiswaarts.  De foto’s van de kransleggingen werden gemaakt door Han van den Brink. zie de foto’s

5 mei 2022

Dodenherdenking in Beek

Sylvia Fleuren en Toon de Jong tijdens de dodenherdenking in Beek

Op woensdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroepers bij het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen. Locoburgemeester  Sylvia van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak en legde namens de gemeente Berg en Dal, samen met haar zoon, bloemen bij het monument . Twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Zoë Stronks en Lisa Fuchs,  droegen een gedicht voor. Muzikale medewerking werd verleend door Kinderkoor De Biezenklank ( van de basisschool), muziekvereniging K.N.A  en het Zangkoor de Small Stream & Rush Camp Carolsingers, welk koor een Oekraïens lied ten gehore brachten. Ook KNA speelde een Oekraïens lied. Toon de Jong, de voorzitter van de stichting Reünie Paratroepers leidde de herdenking. Door diverse instanties en verenigingen werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door  Dr. Berta Heins, plaatsvervangend burgemeester van Kranenburg. . zie de foto’s deel 1;  deel 2

5 mei 2022

Herdenking Joodse slachtoffers op Kitty de Wijzeplaats te Nijmegen

Burgemeester Hubert Bruls leest de eerste namen voor.

Woensdagavond 4 mei vond op de Kitty de Wijzeplaats te Nijmegen de jaarlijkse dodenherdenking plaats van de Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Naast burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen lazen diverse mensen de namen voor  van mensen uit de Nijmeegse joodse gemeenschap die de oorlog niet overleefden. Vervolgens werden de bloemstukken gelegd onder het  monument met namen van de slachtoffers.

17 april 2022

Dodenherdenking in Leuth

Dodenherdenking Leuth. Woensdag 4 mei herdenkt Leuth oorlogsslachtoffers en staan we stil bij vrede en vrijheid. Het dorp Leuth verloor meerdere dorpsgenoten tijdens de oorlog. Gedenkstenen aan het Kerkplein houden de namen van de burgerslachtoffers en gesneuvelde militairen in herinnering. Deels werden zij in Nederland slachtoffer, maar ook het oorlogsgeweld in Indonesië eiste zijn tol. Om19.30 uur verzamelen we op het schoolplein. Er wordt aandacht geschonken aan de Maria plaquette in het Kulturhus, een geschenk van onderduikers aan de school, zij vonden er een veilige schuilplaats. Er wordt gezongen door Vox Virorum. Om 19.45 u gevolgd door een stille tocht naar de monumenten aan het Kerkplein. Er wordt gelegenheid geboden om bloemen bij de monumenten te leggen. Aansluitend vindt om 20.00 uur, na de twee minuten stilte, de kranslegging plaats bij de monumenten. Medewerking wordt verleend door een vertegenwoordiging van muziekvereniging DES, Les Alouettes, Sven Arens, De Sokkenummers en schutterij De Vriendenkring. Herdenken is van en voor ons allemaal, niemand uitgezonderd. U bent allen van harte uitgenodigd. Stichting 4 mei herdenking Leuth, Marian Jansen, Willem Schenk, Marie Booltink en Annelies Zegers. Informatie: 024 6632634

5 mei 2020

Stille dodenherdenking in Nijmegen.

Burgemeester Bruls bij de herdenking in Nijmegen

Burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen heeft tijdens de herdenkingsceremonie op 4 mei op het Keizer Trajanusplein, bij het van Hoofmonument, alle slachtoffers die de Tweede Wereldoorlog heeft geëist herdacht. Vanwege de beperkingen van de coronaregels mocht daar geen publiek bij zijn. Daarom was de toespraak ook live te volgen via internet.  Toch waren er enkele tientallen personen naar het plein gekomen om vanaf veilige afstand deze herdenking mee te maken. Burgemeester Bruls legde een krans bij het monument. |Eerder die dag konden andere mensen al hun kransen, bloemstukken en bloemen inleveren op het Stadhuis en deze waren al vooraf bij het monument geplaatst. zie de Gelderlander. zie de foto’s (komen nog)