29 december 2021

Polder Biesterveld een toegankelijk landschaps- en recreatiepark?

Het terrein ligt rechts van de Botsestraat en links van de Zeelandsestraat.

De eigenaar van de polder Biesterveld ( voormalig terrein van zand- en grindbedrijf De Beijer) gaat onderzoeken of deze polder kan worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied. Een belangrijke stap hierbij is onderzoeken wat de wensen en meningen van verschillende betrokkenen en omwonenden zijn. Het doel is een gebied met volop ruimte voor natuur en landschap, recreatie en een zonnepark op water (een al bestaand plan). Om alle belanghebbenden erbij te betrekken heeft de initiatiefnemer een uitgebreid participatieplan gemaakt, gebaseerd op de regels die de gemeente(raad) eerder heeft vastgelegd. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de manier waarop de initiatiefnemer de inwoners en organisaties wil betrekken. Ze kijken uit naar de uitkomsten daarvan, voordat ze een inhoudelijk besluit nemen: “Dit zou een mooi plan zijn dat de natuur gaat versterken een meerwaarde zou hebben voor zowel onze inwoners als de nieuwe bezoekers van onze gemeente.” De gemeenteraad besluit op 10 februari 2022 of het akkoord gaat met het participatieplan. (lees hieronder verder)

Lees verder...