2 april 2021

Hans Vink uit Millingen aan de Rijn overleden

Hans Vink

Ons bereikte het droevige bericht, dat Hans Vink uit Millingen aan de Rijn, op dinsdag 30 maart op 64 jarige leeftijd is overleden. Hans werd geboren in Ooij als zoon van Theo Vink, die daar samen met Henk Verriet de Vivo runde. We wensen zijn vrouw Tinie, alsmede de beide zoons en partner en de overige familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. I.v.m. de coronamaatregelen zal Hans in besloten kring gecremeerd worden.

16 maart 2021

Ad Brandwijk uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat maandagavond, 15 maart, Ad Brandwijk uit Ooij, op 74 jarige leeftijd is overleden. Ad was al enige tijd ziek. De mensen zullen hem missen op zijn bankje aan de Erlecomsedam in Ooij. We wensen zijn familie en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

11 maart 2021

Willie Kniest overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat afgelopen woensdag, 10 maart, Willie Kniest op 66 jarige leeftijd is overleden. Willie werd op 23 november 1954 in Nijmegen geboren en groeide, samen met drie zussen,  op in de wijk Brakkestein,. Hij was getrouwd met Marian Kregting uit Ooij en samen woonden in de Prins Hendrikstraat in Ooij. Daar werden Danielle en Dennis geboren. Samen kregen ze 4 kleinkinderen. Willie was vanaf 1979 werkzaam bij de Spoorwegen, o.a. als conducteur en perronopzichter. Sinds januari 2013 zijn ze, vanwege zijn gezondheid, naar Groesbeek verhuisd naar een levensloop bestendige woning. I.v.m. die gezondheid heeft hij de laatste tijd op Joachim en Anna gewoond. We wensen zijn vrouw Marian, de kinderen en kleinkinderen , alsmede de overige familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Het laatste afscheid is op zondagmiddag 14 maart van 15:30 u tot 17:00 u en wordt verzorgd door uitvaartcentrum Oud Marienboom, Klopper&Kramer aan de Groesbeekseweg 242 . Helaas moet dit afscheid verlopen volgens afspraak, vanwege corona. Dit kan via de mail lidwien@kk.nl of telefonisch 024-3234444. De crematiedienst zal plaats vinden op maandag 15 maart om 11:00 u, maar deze zal in besloten kring plaats vinden ook i.v.m het corona virus. Het correspondentieadres is: Eikstraat 26, 6562 GC Groesbeek.

7 maart 2021

Vrouw overleden in Kekerdom na val van de trap.

archieffoto in Kekerdom.

Een 66 jarige vrouw is vrijdagavond overleden na een val van de keldertrap in een woning in Kekerdom. Politie, ambulance, brandweer (voor tilassistentie) alsmede de traumahelikopter  waren ter assistentie naar Kekerdom opgeroepen, maar helaas bleek de vrouw te zijn overleden. Waarschijnlijk was ze onwel geworden. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

15 februari 2021

Mia Engelen-van Fulpen overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op zaterdagavond, 13 februari 2021, Mia van Fulpen, weduwe van Thé Engelen op 90-jarige leeftijd is overleden. Thé ( hij overleed op 1 april 2019) en Mia woonden tot aan hun verhuizing naar een aanleunwoning bij ’t Höfke in Beek op de “Knienepol” in Erlecom. Mia verbleef al enkele weken ter revalidatie in verpleeghuis Kalorama in afwachting van een terugkeer naar huis. We wensen de familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.De crematie vindt in besloten kring plaats op vrijdag 19 februari 2021. Correspondentieadres: Familie van Fulpen, Raailand 23, 6573BK Beek-Ubbergen.

15 februari 2021

Frits Rutten uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat zondagavond, 14 februari, Frits Rutten uit Ooij op 83 jarige leeftijd is overleden. Frits verbleef sinds enige tijd in verpleeghuis Kalorama te Beek, waar hij aan het revalideren was, in afwachting van zijn terugkeer naar Ooij. Wij wensen zijn vrouw Joke, zijn dochters Marion en Erna met hun partners, alsmede de kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaart vindt i.v.m de Coronaregels in besloten kring plaats op maandag 22 februari, 15.00 uur  in crematorium Waalstede , Staddijk 130 in Nijmegen.Het postadres is Pr. Mauritsstraat 27, 6576AB Ooij.

Bericht van de familie:  Wij nemen in besloten kring afscheid van Frits, op maandag 22 februari om 15.00 uur. U kunt het afscheid volgen via livestream. Wilt u hiervan gebruik maken, vraagt u dan de link aan bij het e-mailadres: fritsrutten37@gmail.com

5 februari 2021

Riet Arts-Maassen uit Ooij overleden.

Riet Arts

Ons bereikte het droevige bericht dat  op 4 februari 2021, Riet Arts-Maasen, uit Ooij op 85 jarige leeftijd is overleden. Riet is vorige week dinsdag in het ziekenhuis opgenomen en vanaf afgelopen dinsdag is haar toestand onverwacht snel achteruit gegaan. Donderdagochtend 4 Februari 2021 is ze daar rustig en vredig ingeslapen. Riet was sinds 2008 weduwe van Mart Arts en in die tijd woonden ze in de Prins Hendrikstraat in Ooij. Later verhuisde ze naar een seniorenwoning in de Wethouder Verrietstraat. We wensen haar beide kinderen, Hans en Angela en hun partners Margriet en Henk, haar kleinzoon Rembrandt, alsmede de overige familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaart is gepland op woensdag 10 februari 2021. In verband met de huidige Corona-maatregelen zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.  Correspondentie-adres: Wethouder Verrietstraat 41 6576 DC Ooij.

29 januari 2021

Annie Bartels uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat gisteravond, 28 januari, Annie Bartels uit Ooij, op 96 jarige leeftijd, is overleden. Annie woonde na het overlijden van haar man Jan Bartels ( met wie ze lange tijd de SRV in Ooij runde) al langere tijd in verzorgingshuis ’t Höfke in Beek, waar ze vredig is ingeslapen. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en overige familieleden en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Rust zacht Annie. Het correspondentieadres is Prins Willem Alexanderstraat 23, 6576BK Ooij. Annie is overgebracht naar uitvaartcentrum Jonkerbos. Weg door Jonkerbos 51 in Nijmegen. Daar kan op maandag 1 februari van 17.30 uur tot 18.30 uur afscheid genomen worden van Annie. De uitvaartplechtigheid zal plaats vinden op woensdag 3 februari. I.v.m. de coronamaatregelen zal dat in besloten kring plaats vinden maar is wel via livestream op internet bij te wonen. Mocht je hiervoor belangstelling hebben stuur dan een e-mail naar Tanja@limesuitvaartzorg.nl voor de inlogcode onder vermelding van  uitvaart Annie Bartels-Mokkink

28 januari 2021

Mimi Reijnen uit Ooij overleden

Mimi Reijnen-Jansen

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 27 januari Mimi Reijnen uit Ooij op 85 jarige leeftijd is overleden. Mimi Reijnen- Jansen woonde na het overlijden van haar man Mies Reijnen al enige tijd in de Bosrand, waar ze na een kortstondig ziekbed rustig en vredig is ingeslapen. I.v.m. de coronaregels is de uitvaart in besloten kring. We wensen haar drie zonen en partners, alsmede de kleinkinderen en verdere familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

24 januari 2021

In Memoriam Jan van Doorn

Jan van Doorn voor zijn kerkje in Beek

Jan van Doorn op 18 januari overleden.   Jan was zeer betrokken bij het Kleine Bartholomeuskerkje en bij de protestantse kerkgemeenschap in Beek en Nijmegen. Jan hield van dit kerkje en van de parkachtige begraafplaats eromheen. Hij heeft zich er met hart en ziel voor ingezet. Vanwege de financiële positie van de Protestantse Kerk Nederland kon het kerkje alleen voor de toekomst bewaard blijven als het werd overgedragen in  particulier eigendom. Vandaar dat de stichting Kleine Bartholomeus werd opgericht. Door de privatisering heeft het kerkje ook een steeds bredere maatschappelijke functie gekregen. Jan was in die tijd voorzitter van de kerkenraad en werd vanaf de oprichting bestuurslid van de Stichting. Maar eerst werd het kerkje in 2002 onder zijn leiding grondig gerestaureerd. Zijbeuken, gordingen, dak, toren, vloeren, binnenwanden, ramen, bijna alles wordt vervangen of hersteld. In oktober van dat jaar gaat de vlag in top: het karwei is geklaard. In 2003 gaat het kerkje en het omliggende kerkhof over in eigendom van de Stichting Kleine Bartholomeuskerk. De Stichting heeft zich verplicht het behoud van het kerkje tot in lengte van jaren zeker te stellen. Jan heeft daaraan in bestuurlijke en in uitvoerende zin een grote bijdrage geleverd. De stichting is Jan zeer erkentelijk voor zijn grote inzet. We wensen Corry en de kinderen veel sterkte met het grote verlies. Bestuur stichting Kleine Bartholomeuskerkje.