30 juni 2019

Liesje van Elteren-van Hemel overleden.

Lies van Elteren-van Hemel

Ons bereikte het droevige bericht dat na een kort ziekbed, Lies van Elteren-van Hemel uit Beek, afgelopen donderdag 27 juni, rustig is ingeslapen op een respectabele leeftijd van bijna 94 jaar. Liesje was een lieve, zorgzame vrouw, die altijd open stond voor andere mensen. Zij heeft aan de wieg  gestaan van het “Bevrijdingsmuseum” in Groesbeek. Helaas kan ze de opening van het nieuwe museum in september niet meer mee maken. Een van haar liefhebberijen was ook het opknappen van oude boeken en daarvoor was ze lid van de boekbindersclub. Ze werd in 2010 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. We wensen haar kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De afscheidsviering vindt plaats op dinsdag 2 juli om 14.00 uur in de Grote Bartholomaeuskerk te Beek, waarna ze begraven wordt op de begraafplaats achter de kerk.  Voorafgaand aan de viering in de kerk kan daar van 13.00 uur tot 13.45 uur persoonlijk afscheid worden genomen.

28 juni 2019

Mieke van Eupen overleden.

Mieke van Eupen.

Afgelopen dinsdag 25 juni is Mieke van Eupen op 78 jarige leeftijd in Nijmegen overleden. Sinds enige tijd woonde Mieke in Nijmegen, nadat ze ruim 40 jaar aan de Ooijse Bandijk in Ooij had gewoond. Daar moest ze om gezondheidsredenen haar huis verlaten waarna ze in Nijmegen in een appartement ging wonen. Mieke was kunstzinnig aangelegd en van haar hand zijn er in het verleden heel veel kunstwerken verschenen. Enkele weken geleden had ze nog een expositie van haar werken in het Kerkje van Persingen, over wat ze zelf haar “afscheidsexpositie” noemde. Haar echtgenoot, Jan Benedictus was een aantal jaren geleden al overleden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.  Op zondag 30 juni tussen 19:00 en 20:00 uur is er gelegenheid om een laatste groet aan Mieke te brengen in het Afscheidshuys, Van Heemstraweg 77 te Beuningen. De kinderen en kleinkinderen nemen graag samen met u afscheid van Mieke op maandag 1 juli om 13:30 uur in de grote aula van crematorium ‘Yardenhuis van Beuningen’, Schoenaker 12 te Beuningen.  Correspondentieadres: Professor Cornelissenstraat 92, 6524 PJ Nijmegen

29 mei 2019

Keuringsarts Marcel Menko uit Ooij overleden.

Marcel Menko

Ons bereikte het droevige bericht, dat vandaag op 72 jarige leeftijd, Marcel Menko uit Ooij is overleden. Marcel was vroeger huisarts maar de laatste jaren was hij erg druk als keuringsarts, speciaal voor mensen die een rijbewijs moesten laten vernieuwen. Wij wensen zijn vrouw Marian, de kinderen, familieleden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. 

19 mei 2019

Riet van het Erve uit Beek overleden.

Riet van het Erve

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 18 mei, Riet van het Erve-Tiemessen uit Beek op 81 jarige leeftijd is overleden. Riet en haar man Wim woonden de laatste tijd in “Villa Hamer” te Berg en Dal. We wensen Wim, de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Op donderdag 23 mei wordt afscheid van Riet genomen in de Grote Bartholomaeuskerk te Beek. Aanvang 11.00 uur. Daarna zal ze worden begraven op de begraafplaats achter de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Hotel-café Sous Les Eglises,  Rijksstraatweg 124 in Beek.

Lees verder...
18 mei 2019

Uitvaart Mies Reijnen

Vandaag, zaterdag 18 mei vond de indrukwekkende uitvaart plaats van de onlangs overleden Mies Reijnen uit Ooij. Mies, die ruim 45 jaar commandant van schutterij Eendracht Ooij was geweest, werd met schutterseer uitgeleide gedaan. Nadat hij van huis gehaald was, werd hij door de voltallige schutterij begeleid naar de H. Hubertuskerk te Ooij, waar de uitvaartdienst plaats vond, welke werd voorgegaan door kapelaan Rudo Franken.  Voordat de stoet op weg ging naar het crematorium te Beuningen werd er aan het einde van de bebouwde kom van Ooij een erehaag gevormd door de schutterij.

 

18 mei 2019

Henk de Haas uit Ooij overleden

Henk de Haas

Op woensdag 15 mei 2019 is Henk de Haas uit Ooij plotseling overleden. Hij was op een verjaardagsfeest van familie in Pannerden, waar hij niet lekker werd en buitenwesten raakte. Hij werd met spoed per ambulance  naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem gebracht, waar hij kort daarna overleed.
Hij is in het bijzijn van zijn broers en zussen gestorven, zonder een lijdensweg, wat een mooie manier is om een goed leven af te sluiten. Henk is 87 jaar geworden. U kunt afscheid nemen van Henk in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen, op maandag 20 mei van 19.30 tot 20.15 uur. De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 22 mei om 14.45 uur in het crematorium Waalstede, bij bovengenoemd uitvaartcentrum. Ons medeleven gaat uit naar zijn zoon Clemens en verdere familie en bekenden bij het verwerken van dit grote verlies.

13 mei 2019

Hetty Huisman uit Ooij overleden.

Hetty Huisman.

Ons bereikte het droevige bericht dat Hetty Huisman-van Thiel uit Ooij, op zondag 12 mei, op 68 jarige leeftijd is overleden. Hetty, was al enige tijd ziek maar bleef volhouden tot het niet meer ging. In haar werkzame leven was ze schoonheidsspecialiste en dat heeft ze, ondanks haar ziekte, nog lang gedaan tot ze het enige weken geleden overdroeg aan haar collega Lynn. De avondwake wordt a.s. woensdag 15 mei om 19.00 uur gehouden in de H. Hubertuskerk te Ooij. Aansluitend is er gelegenheid tot 21.30 uur om persoonlijk van haar afscheid te nemen in de Chopinzaal van Uitvaartcentrum Sion, Mozartstraat 41 te Groesbeek.   We wensen haar man Gert, dochter Ilse en schoonzoon Arjan, kleinzoon Maurits en overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

13 mei 2019

Mies Reijnen uit Ooij overleden.

Mies Reijnen.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op zondag 12 mei in het zorghotel Dekkerswald te Groesbeek, op 82 jarige leeftijd Mies Reijnen uit Ooij is overleden. Mies sukkelde de laatste tijd al met zijn gezondheid en zat daarom in het zorghotel. Mies Reijnen, jarenlang officier bij de schutterij Eendracht in Ooij, waarvan hij vele jaren commandant was, deed afgelopen jaar nog mee tijdens het defilé bij het Europees koningschieten in het Limburgse Neer. We wensen zijn vrouw Mimi, de drie zonen Michel, Wilco en Dave en hun partners, alsmede de kleinkinderen, familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er kan afscheid genomen worden van Mies op vrijdag 17 mei van 19.30 uur tot 20.15 uur in uitvaartcentrum Dela, Staddijk 130 te Nijmegen. De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.00 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij, waarna om 12 uur de afscheidsdienst volgt in de Vacalis aula van Yardenhuis Beuningen, Schoenaker 12 te Beuningen.

12 mei 2019

Handwerkjuffrouw Nelly overleden.

Juf Nelly.

Op zaterdag 4 mei is (oud-) handwerkjuf Nelly Arnts-Oud overleden. Juf Nelly heeft lange tijd handenarbeidles  gegeven aan de Veni-Creatorschool, later basisschool Opweg in Ooij. Heel veel leerlingen uit Ooij hebben les van haar gehad. Ze woonde de laatste tijd in verzorgingshuis ’t Höfke te Beek en is 92 jaar geworden. De uitvaart heeft plaats gevonden op donderdag 9 mei j.l. We wensen haar familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Lees verder...
23 april 2019

Fred Konings van de Vlietberg overleden.

Fred Konings.

Ons bereikte het droevige bericht dat op de leeftijd van bijna 75 jaar, Fred Konings van de Vlietberg is overleden. Op zijn 67e verjaardag werd Fred Konings, de oud-directeur van de steenfabriek de Vlietberg, nog op ludieke wijze geïnstalleerd als burgemeester van de ” Vlietberg” in Ooij. Tegelijkertijd mocht hij de nieuwe vlag van de Vlietberg, voorstellende de schoorsteen van de voormalige steenfabriek alsmede een tweetal bewoners van de Vlietberg, de Galloway en de Konik, naar de top hijsen. Tegelijkertijd werd hem ” de sleutel voor de Vlietberg” uitgereikt. Er is gelegenheid om op woensdag 24 april, van 15.00 uur tot 19.00 uur, bij hem thuis, Vlietberg 25, afscheid te nemen. De uitvaart zal donderdag in besloten kring plaats vinden. We wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Lees verder...