31 juli 2020

Wiel Seegers uit Leuth overleden.

Wiel Seegers

Ons bereikte het droevige bericht, dat vanmorgen op 83 jarige leeftijd Wiel Seegers uit Leuth is overleden. We wensen zijn vrouw Riekie, de kinderen en kleinkinderen, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De crematie is op 8 augustus in besloten kring in  crematoriumWaalstede te Nijmegen. Mogelijkheid tot afscheid nemen op vrijdag 7 augustus, van 19.00 uur tot 20.00 uur in Rustoord aan de Postweg 60 te Nijmegen. Als men afscheid wil komen nemen dan moeten de coronamaatregelen van het RIVM in acht worden genomen.

29 juli 2020

Annie van den Brink-Hendriks overleden.

Annie van den Brink-Hendriks

Ons bereikte het droevige bericht dat op dinsdag 28 juli, op 90 jarige leeftijd, Annie van den Brink-Hendriks uit Ooij, is overleden. Annie was weduwe van Wim van den Brink en eerder van Henk Blom. Annie woonde de laatste jaren in verzorgingshuis ’t Höfke te Beek. We wensen haar familieleden, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. U kunt afscheid nemen van Annie in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA Nijmegen, Staddijk 130, te Nijmegen, op zondag 2 augustus van 13.00 tot 13.45 uur. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 3 augustus om 10.30 uur in de Heilige Hubertuskerk, Kerkdijk 26 te Ooij, waarna om 13.00 uur de crematieplechtigheid  voor genodigden volgt in de aula van crematorium Waalstede.  Correspondentieadres: Rotterdamsedijk 245A, 3112 AK Schiedam.

22 juli 2020

Henk Wilting uit Leuth overleden.

Henk Wilting

Ons bereikte het droevige bericht, dat  afgelopen zondag 19 juli, Henk Wilting uit Leuth, op 77 jarige leeftijd is overleden.  Henk was sinds 2015 weduwnaar van Riet Wilting- Grim. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies De uitvaartplechtigheid zal, ivm de coronaregels, in besloten kring plaatsvinden. Het correspondentieadres is Pastoor van Tielstraat 57, 6578 AK Leuth.

11 juli 2020

Tonny Reijnen-van Wijck uit Ooij overleden

Tonny Reijnen-van Wijck

Update: I.v.m. de coronaregels mogen er slechts 80 mensen in de kerk.  Dat aantal wordt al bereikt door de mensen die een rouwkaart hebben ontvangen. Daarom is het verzoek om zaterdag, zonder uitnodiging, niet naar de kerk te komen.

Ons bereikte het droevige bericht, dat vanmiddag, 11 juli, Tonny Reijnen-van Wijck is overleden. Ze was onlangs (28 juni) 90 jaar geworden. Vorig jaar juni vierde ze nog haar 60 jarig huwelijksjubileum met haar man Broer Reijnen. We wensen haar man Broer, de kinderen Han & Margaret, Stefan & Marja, Theo & Wilma, Gérard & Karin, Marie Antoinette & John, alsmede de kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaart is a.s. zaterdag 18 juli om 10.30 uur in de Hubertuskerk te Ooij, waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden in crematorium Waalstede te Nijmegen.  Op donderdag 16 juli is daar gelegenheid om afscheid te nemen van 19.30 uur tot 20.15 uur.

3 juli 2020

Carla van den Brink – Eikhoudt uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 1 juli Carla van den Brink – Eikhoudt uit de Koningin Wilhelminastraat in Ooij op 79 jarige leeftijd is overleden. Zij was weduwe van Theo van den Brink. Zij was al langer ziek en vanaf eind februari heeft ze in ziekenhuizen en tijdelijke zorgcentra gelegen. Het werd duidelijk dat ze niet meer thuis kon wonen en haar gezondheid verslechterde. Officieel zou ze op 2 juli verhuizen van Ooij naar Nijmegen, waar ze vanaf 1964 heeft gewoond in de Wilhelminastraat.  Echter op 1 juli ‘s-morgens vroeg is ze in haar slaap gestorven. We wensen haar beide zonen Stephan en Edwin met Bettina en kleinkinderen Jimi, Fay, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 8 juli om 11.00 uur in crematorium Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. Het correspondentieadres: Nettenknoper 25, 6641 EK Beuningen. 

19 juni 2020

Indrukwekkend afscheid Maurice Seegers in Ooij

Vrienden en bekenden langs de route in Ooij

Vrijdagmorgen vond onder grote belangstelling de uitvaart plaats van de onlangs overleden inwoner van Ooij, Maurice Seegers. Vele dorpsgenoten, vrienden en bekenden waren naar het Reiner van Ooiplein in Ooij gekomen om daar afscheid van Maurice te nemen. Veel collega vrachtautochauffeurs hadden hun voertuig langs de route geparkeerd.  Terwijl de kist, welke was geplaatst op een van de trucks van het bedrijf waar Maurice als vrachtautochauffeur werkzaam was geweest het plein opreed, geëscorteerd door twee andere wagens, werden door de aanwezigen fakkels aangestoken en klonk er een oorverdovende geluid van de claxons van de vrachtauto’s. Tijdens het passeren van de stoet draaide zanger en entertainer Robert Pouwels de muziek van”You never walk alone” als hommage aan de overledene. Het publiek applaudisseerde en de stoet vervolgde haar weg naar zijn laatste rustplaats. Een waardig eerbetoon.

18 juni 2020

Toon Bos uit Beek overleden.

Toon Bos

Ons bereikte dit droevige overlijdensbericht van Toon Bos. Op 75 jarige leeftijd is Toon Bos uit Beek na een lang ziekbed overleden. Toon woonde jaren aan de Wilgenlaan en daarna aan de Hermelijnstraat in Beek. Hij was getrouwd met Marlies Bos en heeft drie kinderen Marielle, Leon en Willy. Toon Bos is voor de meeste mensen wel bekend als de schilder van Beek van Schildersbedrijf A.P Bos en Zonen,  welk bedrijf hij samen met zijn twee broers overnam van zijn vader en dat hij later alleen verder voerde aan de Rijksstraatweg in Beek. Hij werd geboren op 28 augustus 1944 in Groesbeek en overleed 16 juni 2020 in verpleeghuis Joachim en Anna in Nijmegen. De crematieplechtigheid vindt, in verband met de restricties rond het coronavirus, op maandag 22 juni a.s. in besloten kring plaats. Correspondentieadres: Akenshof 11, 6573 BL  Beek. We wensen de familie heel veel sterkte voor dit grote verlies.

17 juni 2020

Wim Awater uit Beek (Berg en Dal) overleden.

Wim Awater

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 87 jarige leeftijd, Wim Awater is overleden. Wim woonde heel lang aan de Plataanstraat in Beek. Hij was getrouwd met Lenie Awater-Verbiesen maar zij overleed helaas al op jonge leeftijd (1989). Wim werkte o.a. bij Philips in Lent en in zijn vrije tijd was hij een actief lid van de Reserve-Rijkspolitie van de groep Ubbergen in Beek. Hij werd geboren op 4 oktober 1932 in de Ooij en overleed op 16 juni in Berg en Dal. De laatste jaren woonde hij in Groot Berg en Dal. De uitvaart is a.s. maandag, i.v.m. de Coronaperikelen, in kleine kring. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen, alsmede zijn partner, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. U kunt afscheid van Wim nemen op zaterdag 20 juni a.s. van 19.30 uur tot 20.00 uur bij crematorium Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. Correspondentieadres is: Leny Garretsen, Oude Kleefsebaan 199 Berg en Dal.

4 juni 2020

Hans Groothuijse uit Beek overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 1 juni, Eerste Pinksterdag, Hans Groothuijse uit Beek is overleden. Hans is 76 jaar geworden. Hans was, o.a. als voormalig eigenaar van transportbedrijf Groothuijse,  een bekende persoonlijkheid in Beek en omstreken en was jarenlang raadslid en wethouder voor de VVD in de gemeente Ubbergen. Hij nam in 2014 afscheid. Daarbij was hij een verenigingsmens en vooral kunstkenner. Hij zette zich ruim 20 jaar in voor het Kerkje van Persingen en met behulp van kunstenaars werden er kunstwerken (prenten) gemaakt en verkocht voor het behoud van dit kerkje.  Hans Groothuijse begon in 1997 met het uitgeven van een map met telkens vijf prenten. Kunstenaars als Tolman, Russon, Gerritz, Van Kuijk, Zurné, Hoekstra en anderen maakten belangeloos prenten voor de map: de opbrengst ging naar het kerkje. Zo bracht hij in die jaren ruim 60.000 Euro bij elkaar. Hans was Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij wensen zijn vrouw Mariët, de kinderen en kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Hans is opgebaard in Uitvaartcentrum Rustoord, Postweg 60 in Nijmegen. Er is daar voor iedereen gelegenheid om van Hans afscheid te nemen op vrijdag 5 juni tussen 19.00 en 20.30 uur. De uitvaartmis vindt plaats in besloten kring. Hans wordt begraven op de begraafplaats De Geest in Beek. Correspondentieadres: Verbindingsweg 7
6573 BS Beek-Berg en Dal.