23 mei 2023

Mart de Haas uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op zondag 21 mei Mart de Haas uit Ooij op 82 jarige leeftijd plotseling is overleden. Mart was sinds 1 augustus 2016 weduwnaar van Riet de Haas-Janssen. Wij wensen zijn dochter Mariska en haar man Arie, de beide kleinkinderen Jeroen en Thomas, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. U kunt afscheid nemen van Mart in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen op donderdag 25 mei van 19.00 u tot 19.45 uur. De avondwake vindt plaats op vrijdag 26 mei om 19.00 uur in de Hubertuskerk te Ooij, Kerkdijk 26. De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 27 mei om 17.00 uur in de aula van crematorium Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. Correspondentieadres, Familie van Wijk, Begoniastraat 9, 6641 BR Beuningen.

9 mei 2023

Kees Hijdra uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige nieuws dat op 8 mei Kees Hijdra uit Ooij op 76 jarige leeftijd is overleden. Kees was al geruime tijd ziek. Wij wensen zijn dochter Yvonne en hun kinderen Christian en Collin, zijn zoon Alexander en partner Mieke en hun zoon Nick, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Kees is bij uitvaartcentrum Waalstede van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen. Hier kunt u persoonlijk afscheid nemen op vrijdag 12 mei van 19.00 tot 19.45 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 16 mei om 11.00 uur in de Boszaal van crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51 te Nijmegen. Correspondentieadres: Zwanenveld 6635, 6538 RX Nijmegen

5 mei 2023

Wim Verriet uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat daags nadat vrienden en bekenden afscheid van hem hadden genomen, Wim Verriet uit Ooij op 81 jarige leeftijd is overleden. Wim was sinds 13 januari 2017 weduwnaar van Aartje Schell en had in zijn werkzame leven een loonbedrijf. Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er kan afscheid van Wim genomen worden op woensdag 10 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur bij Wim thuis. De crematieplechtigheid zal plaats vinden op donderdag 11 mei, om 14.00 uur in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

27 april 2023

Wil Corté-Frieling uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat op 25 april Willemien Corté-Frieling uit Ooij op 83 jarige leeftijd is overleden. Wil was sinds 18 januari 2009 weduwe van Jan Corté. Ze hebben lange tijd in Erlecom gewoond maar Wil woonde al  weer vele jaren in het appartement aan de Loeffenstraat in Ooij. De uitvaartplechtigheid zal plaats vinden op dinsdag 2 mei a.s. om 10.30 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij, waarna de begrafenis zal plaats vinden op het naast gelegen kerkhof.  We wensen de kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden  veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Correspondentieadres is Meester Boutenstraat 8, 6576DH Ooij.

30 maart 2023

Eef Boerboom uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op donderdag 30 maart Eef Boerboom uit Ooij, na een kort ziekbed, op 82 jarige leeftijd is overleden. We wensen zijn vrouw Annie, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er kan afscheid van Eef worden genomen op donderdag 6 april van 19.00 uur tot 19.45 in het uitvaartcentrum van crematorium Waalstede, Staddijk 130 te Nijmegen. De crematieplechtigheid zal plaats vinden op (Goede) vrijdag 7 april om 11.00 uur in de Aula van crematorium Waalstede. 

27 maart 2023

Marietje Janssen-Hubbers uit Millingen overleden.

Marietje Janssen-Hubbers

Ons bereikte het droevige bericht, dat op zondag 26 maart Marietje Janssen-Hubbers uit Millingen aan de Rijn, op 92 jarige leeftijd thuis op haar kamer in Gasthuis St. Jan de Deo is overleden. Marietje was, van de 14 kinderen, de jongste telg uit het gezin van de familie Hubbers uit Leuth. Ze woonde sinds haar huwelijk in 1955 in Millingen aan de Rijn. Zij hadden samen 7 kinderen, 11 klein- en 11 achterkleinkinderen. Na een gelukkig huwelijk van 62 jaar was ze sinds 1 november 2016 weduwe van Henny Janssen. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen alsmede de overige familieleden en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. De uitvaartdienst is op vrijdag 31 maart om 10.30 in de parochiekerk Heilige Antonius van Padua te Millingen aan de Rijn, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in de Boszaal van het Crematorium Jonkerbos te Nijmegen. 

21 maart 2023

Theo Janssen, Thé de Post, overleden.

Een bijzonder mens is heengegaan. Namens de familie delen wij het droevige bericht dat afgelopen maandag 20 maart op 91 jarige leeftijd is overleden Theo Janssen ( Thé de Post ). Thé heeft zijn hele werkzame leven in dienst gestaan van de PTT en hij was actief betrokken bij verschillende verenigingen in de polder, met name in Kekerdom. Middels dit bericht hopen wij iedereen te bereiken die onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 24 maart van 16.45 uur tot 18.00 uur in uitvaartcentrum Dela, Staddijk  130 in Nijmegen. De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 25 `maart om 11.00 in de St.Laurentiuskerk in Kekerdom. De crematie vindt plaats in besloten kring. Ton, Saskia en Moos, Steef.

24 februari 2023

Reggie Blom uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat afgelopen maandag Reggie Blom-Neuij op 87 jarige leeftijd in Bemmel is overleden. Reggie was de weduwe van Henk Blom, die jarenlang de voorzitter van de Ooijse KBO is geweest. I.v.m. haar gezondheid verbleef ze al enige tijd in een verzorgingshuis in Bemmel. We wensen haar dochter Winnie en haar man Dick de Jonge, alsmede de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaartplechtigheid is op maandag 27 februari om 11.00 uur in crematorium Waalstede te Nijmegen.

14 februari 2023

Wiel Tonies uit Beek overleden.

Wiel Tonies.

Ons bereikte het droevige bericht, dat op 13 februari Wiel Tonies (73) uit Beek plotseling is overleden. Wiel woonde op “de Eland” in Beek en was actief in vele verenigingen, o.a. bij Vox Virorum en de Hofbrouwers. Wij wensen zijn vrouw Anneke, zijn kinderen en kleinkinderen, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er is mogelijkheid om persoonlijk afscheid te nemen van Wiel op zaterdag 18 februari van 19.00-19.45 uur in uitvaartcentrum Waalstede van Coöperatie DELA, Staddijk 130 in Nijmegen. Wilt u zaterdag komen, mailt u dan met:
wieketonies@hotmail.com