4 mei 2020

Hein Bakker overleden.

Hein Bakker

Ons bereikte het droevige bericht, dat Hein Bakker uit Erlecom, maar al weer enige tijd woonachtig in Beuningen, gisteravond, 3 mei, vrij plotseling in het ziekenhuis is overleden. Hein zou op 29 mei a.s. 73 jaar geworden zijn. Wij wensen zijn echtgenote Riet Bakker-Rasing, alsmede zijn kinderen en kleinkinderen en de overige familieleden en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Het correspondentie adres is:  Claudiuslaan 44, 6642 AG Beuningen

 

25 april 2020

Mevrouw Henny Dengerink uit Leuth overleden.

Henny Dengerink-Tiekink

Ons bereikte het droevige bericht dat op 23 april j.l, in het ziekenhuis te Nijmegen, mevrouw Henny Dengerink-Tiekink, uit Leuth, op de leeftijd van bijna 89 jaar, is overleden. Henny was de echtgenote van jachtopzichter Gerrit Dengerink uit Leuth, die 6 jaar geleden is overleden. Sinds enkele jaren woonde zij in het woon-zorgcentrum St. Jozefklooster aan de Kerkstraat in Nijmegen. I.v.m. de Corona crisis zal het afscheid in kleine kring plaats vinden. We wensen haar kinderen, Mieke en Sjaak, (correspondentieadres:  Luinsterweg 2, 9079 PW St. Jacobiparochie) en Herman en Ellis, ( Haafakker 27, 6578BV Leuth), alsmede de kleinkinderen en achterkleinkind, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

15 april 2020

Annie Rikken-van Cleef uit Millingen aan de Rijn overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat vandaag, 15-4-2020, mevrouw Annie Rikken-van Cleef, weduwe van Antoon Rikken, op de leeftijd van 91 jaar, in Millingen aan de Rijn is overleden.  Zij woonde al 12,5 jaar in Gasthuis St. Jan de Deo Millingen a/d Rijn. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen , alsmede naar de overige familieleden en vrienden. De uitvaart zal in besloten kring plaats vinden. Op een later tijdstip en in een betere tijd houden we voor Mama een herdenkingsbijeenkomst, aldus de familie.

23 maart 2020

Bericht van burgemeester Slinkman.

Vanmiddag, 23 maart heeft GGD Gelderland-Zuid de burgemeester van de gemeente Berg en Dal in kennis gesteld van het overlijden van een inwoner van zijn gemeente door COVID-19. Het gaat om een 69-jarige man. Hij is overleden in het Nijmeegse Radboud UMC. Burgemeester Mark Slinkman is aangedaan door het overlijden. Slinkman: “Mijn gedachten gaan natuurlijk in eerste instantie uit naar de nabestaanden. Zij zien aan het eind van een angstige periode nu hun grootste vrees bewaarheid. Heel triest. Ik wens hen veel sterkte toe bij het verwerken van hun verlies.” De burgemeester leeft ook mee met al de inwoners van zijn gemeente die op dit moment strijden tegen deze ziekte, en met hun gezinnen. Gemeente Berg en Dal kent relatief veel besmettingen.

5 maart 2020

Wim Arnts uit Ooij overleden.

Wim Arnts

Ons bereikte het droevige bericht dat vandaag in het Gasthuis te Millingen aan de Rijn, Wim Arnts, een “mensenmens” uit Ooij is overleden. Wim bereikte de leeftijd van bijna 85 jaar. In zijn werkzame leeftijd was Wim agrariër en maakte hij o.a. deel uit van de gemeenteraad van de gemeente Ubbergen. (1974-2002)  Jarenlang was hij wethouder in deze gemeente. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen en andere familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Op dinsdag 10 maart om 18.30 uur is de avondwake in de Heilige Hubertuskerk, Kerkdijk 26 in Ooij. Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Wim en de familie te condoleren in Gasthuis St. Jan de Deo, Sint Willibrordstraat 1 in Millingen aan de Rijn.
De eucharistieviering bij het afscheid van Wim vindt plaats op woensdag 11 maart om 11.00 uur in de Heilige Hubertuskerk, Kerkdijk 26 in Ooij.
Aansluitend brengen we Wim naar zijn laatste rustplaats naast de kerk.

 

23 februari 2020

Jo Philipsen uit Ooij overleden.

Jo Philipsen overleden

Ons bereikte het droevige bericht, dat vandaag, 23 februari, op de leeftijd van bijna 88 jaar, Jo Philipsen uit Ooij is overleden. Jo woonde sinds enige tijd in het Gasthuis te Millingen aan de Rijn. Jo Philipsen was in zijn werkzame leven o.a werkzaam op de papierfabriek in Nijmegen en was daarbij jarenlang een trouw lid van de Reserve-Rijkspolitie in Ubbergen. Zijn vrouw Annie was al enkele jaren geleden, 5 maart 2015,  overleden. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er kan afscheid genomen worden op vrijdag 28 februari van 19.00 uur tot 20.00 uur in het Gasthuis te Millingen aan de Rijn. De uitvaartplechtigheid volgt op zaterdag 29 februari om 10.30 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij , gevolgd door de begrafenis op het naastgelegen kerkhof.

22 februari 2020

Cor Wolf-Jeuken overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat vandaag op 94 jarige leeftijd, onze oude buurvrouw Cor Wolf-Jeuken uit Ooij is overleden. Cor verbleef al geruime tijd in verpleeghuis Kalorama te Beek en is daar nu rustig ingeslapen.  We wensen haar familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 29 februari om 14.00 uur in crematorium Jonkerbos te Nijmegen.

3 februari 2020

Mevrouw Miep Bart (Baarns) in Beek overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat afgelopen zaterdag 31 januari, mevrouw Miep Bart (gehuwd geweest met Baarns), op 93 jarige leeftijd in ’t Höfke te Beek is overleden. We wensen haar kinderen en kleinkinderen, alsmede de vrienden en bekenden,  heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op donderdag 6 februari, om 13.00 uur in crematorium Waalstede, Staddijk 130, te Nijmegen. 

15 januari 2020

Mientje Strik uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat Mientje Strik-Ebben uit Ooij op 15  januari is overleden. Mientje was jarenlang actief bestuurslid van de wandelsportvereniging De Roodborstjes uit Ooij en was een echt verenigingsmens. In  1998 kreeg ze een Koninklijke Onderscheiding en werd ze benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. We wensen haar man Theo en zoon Gido, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. U kunt afscheid nemen van Mientje in het uitvaartcentrum van Coöperatie DELA Nijmegen, Staddijk 130 te Nijmegen op maandag 20 januari van 19.30 uur tot 20.00 uur. De uitvaartdienst wordt gehouden op dinsdag 21 januari om 10.30 uur in de H. Hubertuskerk te Ooij, waarna om 12.45 uur de crematieplechtigheid volgt in de aula van crematorium Waalstede te Nijmegen. Correspondentieadres: Pr. Hendrikstraat 26, 6576 AE Ooij.