17 juni 2022

Leerlingen basisschool ’t Bijenveld Leuthsluiten EHBO cursus af met certificaat

Leerlingen met EHBO certificaat ’t Bijenveld Leuth

Veilig helpen. In het dagelijks leven gebeuren soms kleine of grotere ongelukken. Hoe kun je jezelf en anderen dan veilig helpen? Leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool ’t Bijenveld oefenden de afgelopen weken EHBO-vaardigheden en ondervonden dat je bij een ongeluk iets voor een ander kunt betekenen. De instructeur van EHBO-vereniging Millingen-Kekerdom, Alex Janssen, en Lotusslachtoffer Theo Burgers, hebben tijdens het jeeloproject ‘Veilig helpen’ aan deze leerlingen lesgegeven. Diverse EHBO’ers van deze vereniging hebben situaties nagespeeld, zodat de kinderen vertrouwd raakten met ongevalssituaties en leerden wat ze kunnen doen. Door die ervaring en kennis zijn ze in staat om kalm te blijven, hulp te halen en op een juiste manier te handelen indien een echt ongeval zich voordoet. Het project werd op 16 juni afgesloten.  Alle leerlingen hebben een EHBO-certificaat in ontvangst genomen. 

17 juni 2022

Brandweer Ubbergen bezoekt basisschool ’t Bijenveld in Leuth

Johan Looijschelder van de vrijwillige brandweer Ubbergen vertelt zijn verhaal aan de kinderen van basisschool ’t Bijenveld.
Donderdagmorgen 16 juni hebben een aantal vrijwillige brandweermannen van de brandweer Ubbergen een bezoek gebracht aan basisschool ’t Bijenveld te Leuth. Deze ochtend stond er een beroepen thema op het programma wat met veiligheid had te maken. Alle groepen 3 t/m 8 mochten langs de brandweerauto waar een korte uitleg volgde door de aanwezige brandweermannen. Zelf hebben alle kinderen ervaren waarmee wij de brand blussen. Een geslaagde ochtend! zie de foto’s
15 maart 2022

Leerlingen basisschool ’t Bijenveld bezoeken de Ooijse Graaf.

Leerlingen groep 6-7 bij de “Roerdomp” in natuurgebied de Ooijse Graaf

Door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen, slecht weer en/of quarantaine van delen van de groep, was het na lang wachten dan toch eindelijk zover; groep 6-7 van ’t Bijenveld gaat als eerste groep kennismaken met het hernieuwde stukje natuur in de eigen leef- en leeromgeving. We brengen een bezoek aan de Ooijse Graaf. De rietmoerassen van de Ooijse Graaf liggen tussen Leuth en Ooij in. Het is, wat ze noemen, een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat de rietmoerassen zo bijzonder en belangrijk voor dieren en planten zijn, dat het beschermde natuur is. In de laatste tientallen jaren zijn de rietmoerassen erg verdroogd. Vogelsoorten die in en bij deze moerassen leven, zijn er nog maar weinig of zijn er zelfs helemaal niet meer. Stichting Ark past het gebied aan naar zoals het ooit was. Daarmee krijgen vogels zoals de roerdomp, woudaapje, grote karekiet en bruine kiekendief weer nieuwe kansen. Samen met een Caroline van der Mark (van Stichting Ark) starten we de dag op ’t Bijenveld en krijgen we les in een stukje geschiedenis van het gebied. Op de plek waar de Ooijse Graaf zich nu bevindt, stroomde lang geleden de Waal (!). Door zandafkalving in de buitenbochten en zandafzetting aan de binnenbochten van de Waal is de rivier steeds verder opgeschoven. Nu liggen er kribben in de Waal en gaat de verschuiving niet meer zo snel. Later is uit het gebied van de Ooijse Graaf klei voor het maken van o.a. bakstenen en dakpannen gewonnen. De sporen in de vorm van kleine dijken (waar vroeger de rails voor steenfabriek treintjes liepen) zijn nog steeds zichtbaar. Later zijn er ook Canadese populieren aangeplant. Deze waren oorspronkelijk voor de houtwinning (en dus houtkap) bedoeld, maar doordat het hout niet meer nodig was, zijn ze daar blijven staan. Inmiddels zijn de populieren gekapt. Dit was nodig, omdat de populieren ziek waren (bruinrot) en dus mogelijk gevaarlijk konden zijn. Wat we niet wisten toen we gingen, maar nu wel weten, is dat er in het gebied 2000 nieuwe bomen en struiken zijn aangeplant. Erg mooi natuurlijk! En daar waar de bomen zijn gekapt en/of omgevallen zijn tijdens de laatste storm, hebben we gezien dat er nieuwe natuur ontstaat. We hebben geleerd dat door de vrijgekomen ruimte meer zonlicht de grond bereikt en zaden kunnen ontkiemen en tot plant, boom of struik kunnen groeien. Onderweg naar de Ooijse Graaf sprak een mevrouw (Ria van Pelt) ons aan en nodigde ze ons uit om achter de boerderij (Kapittelhof) in het gebied een keer kijkje bij het moeras te komen nemen. Dit hebben we natuurlijk maar meteen gedaan. Daar aangekomen spreken we ook de man van Ria, Frank Saris. Frank vertelt over het gebied en de ontwikkeling ervan. Hij vertelde dat de roerdomp (een heel zeldzame reigerachtige die goed gecamoufleerd in moerasgebieden leeft) al gezien en gehoord is. Een fantastisch resultaat in de herontwikkeling van het natuurgebied. Omdat verschillende leerlingen een verrekijker hadden meegenomen, zijn er veel vogels gezien zoals roodborstjes, winterkoning, spechten, boomklevers, kikkers, meerkoeten, reigers, kuifeenden, vader en moeder zwaan met een 1e jaars jong en krakeenden. Verder hebben we botten van dieren, pootafdrukken van reeën, ratten gezien. De vos en bever leven er en ook de ijsvogel broedt in het gebied. Binnenkort maken we een nieuwe afspraak om met de leskisten van planten en dieren (die we op ’t Bijenveld hebben) terug te gaan naar het gebied. Daar kunnen we met de zoekkaarten de natuur nader onderzoeken. Vragen zoals welke planten er groeien en welke (water-)dieren er leven zullen dan worden beantwoord. Tekst Sandor Verkaart.  zie de foto’s

 

16 juli 2021

Uitvliegdag leerlingen groep 8 basisschool ’t Bijenveld in Leuth

De leerlingen van groep 8 tijdens hun afscheidslied.

Vandaag 16 juli was het voor de leerlingen van groep 8 van basisschool ’t Bijenveld in Leuth de laatste dag. Voor hen was een speciaal programma opgezet . Nadat ze in de klas verzameld hadden werd hen uitgelegd hoe ze het spel “Zoek de juffer” moesten gaan spelen waarna ze naar de Rollebol vertrokken. Daar werd gegeten en gedronken, werden T-shirts beschreven en werden de fietsen versierd. Na de spelletjes op de Rollebol gingen ze gezamenlijk weer naar de school waarna de leerlingen “uitvlogen” via een glijbaan. Elk jaar wordt het op een andere manier gedaan. Zo werden ze al een keer vanaf boven uit de school naar beneden “getokkeld” en spoot de brandweer ze al een keer weg. Maar deze keer was gekozen voor de glijbaan. Nadat ze allemaal “uitgevlogen” waren werden ze nog toegesproken en zongen ze gezamenlijk, onder het toeziend ook van de leerlingen van de lagere groepen hun afscheidslied. Door een van de ouders, Ivo Hermsen, werd nog een cadeau aangeboden namens de ouders van de leerlingen van groep 8. Dit cadeau bestond uit verschillende vogelhuisje en insectenhuisjes voor de tuin van de school. Voor alle aanwezigen was er nog een ijsje.  Daarna vertrokken de leerlingen op hun versierde fiets voor een tochtje door het dorp, uitgezwaaid door ouders, opa’s en oma’s. zie de foto’s deel 1;  deel 2.

13 januari 2021

Basisschool ’t Bijenveld organiseert Tour de Leuth

Jeroen van Eck

Omdat de leerlingen in deze tijd niet naar school kunnen en de leerkrachten wilden voorkomen dat zij alleen maar bezig zouden zijn met het schoolwerk aan tafel of achter hun bureau, hebben zij een Tour de Leuth bedacht. De bedoeling is dat de leerlingen op fiets, step, skateboard, skeelers, wandelend of joggend alle ‘etappes’ langsgaan. De gekozen ‘etappes’ zijn bekende plekken in Leuth. Eén van de plekken is het huis van Jeroen van Eck. Hij is een bekende mountainbiker en verleende zijn medewerking aan de Tour de Leuth. Deelname kan over meerdere dagen verspreid worden waardoor ieder kind zelf met zijn/haar ouders kan bepalen wanneer hij/zij op zoek gaat naar de ‘etappes’ van de tour. De opdracht is bij elke plek een selfie te maken. Met de leerlingen en hun ouders is gecommuniceerd dat zij vanzelfsprekend niet aanbellen. Wanneer alle etappes vastgelegd zijn, sturen de leerlingen de foto’s naar hun leerkracht. Doel van deze activiteit is vooral dat onze leerlingen, eventueel samen met hun ouders, naar buiten gaan, even bewegen en vooral plezier hebben bij de activiteit. De tour de Leuth is gestart op dinsdag 12 januari.

 

6 december 2020

Sinterklaas op basisschool ’t Bijenveld in Leuth

Sinterklaas met twee van zijn Pieten

Op vrijdag 4 december bezocht Sinterklaas met zijn Pieten de basisschool ’t Bijenveld in Leuth. Zij  hadden een week van te voren een filmpje gemaakt, met erin dat Sinterklaas uit de douche kwam met een handdoek op zijn hoofd. Hij miste zijn stoel en deze hebben  hoofdpiet en  kluspiet in elkaar gezet. Daarbij hebben ze gevraagd voor tekeningen want het was heel erg kaal op school. En ze hebben het dansje van de hoofdpiet voor gedaan, zodat ze alvast konden oefenen. In de verschillende groepen is het filmpje vervolgens een week lang getoond. Vrijdag 4 december ging de Sint vervolgens via een leeg schoolplein naar de school, waar ze het podium op zijn gegaan. Per groep kwamen ze de gymzaal in. Daar volgden liedjes en kunstjes en ze kregen een zakje met pepernoten en een cadeau, waarna ze de zaal weer verlieten om plaats te maken voor de volgende groep, tot dat alle groepen geweest waren.

Lees verder...
5 juli 2019

Basisschool ’t Bijenveld sluit af met fietstocht

fietstocht basisschool ’t Bijenveld

Donderdagmiddag was de jaarlijkse fietstocht voor ouders en kinderen van basisschool ’t Bijenveld te Leuth. Dit schooljaar sloot de fietstocht ook aan op het huidige Jeelo project: Veilig in het verkeer. De start was op school, waarbij men kon kiezen uit een korte fietsroute (ongeveer 7 km) en een lange fietsroute (11 km) in de natuurlijke omgeving van de school. Onderweg waren diverse posten waar leerkrachten stonden. Na afloop bij terugkomst op school sloten ze het schooljaar gezamenlijk met elkaar af op het schoolplein onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens dit feestje werd afscheid genomen van juf José Kemperman, die 16 jaar aan de school verbonden is geweest. Zij gaat naar basisschool de Biezenkamp in Beek. Zie de foto’s