5 oktober 2021

Waarom doet die persoon zo raar?

EHBO vereniging Ooij-Persingen organiseert samen met Pro Persona op maandag 11 oktober in Dorpshuis “de Sprong” een avond over mensen met onverklaarbaar gedrag. Ook in onze gemeente wonen en leven mensen met een psychiatrische achtergrond zo zelfstandig mogelijk. De komende jaren zullen naast personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking dan ook steeds meer “verwarde personen” thuis ondersteuning krijgen in plaats van het beschermd wonen elders.  Als EHBO-ers wordt je als vrijwilliger ingezet bij evenementen maar kun je ook dagelijks geconfronteerd worden met een ongeval situatie waar je hulp kunt verlenen. De leerstof in de Oranje Kruis boekje gaat vooral in op lichamelijk letsel en de oorzaak van onverklaarbaar gedrag wordt dus snel gezocht in een ontregelde suiker of iets dergelijks.  Wat als er geen lichamelijke oorzaak te vinden is? EHBO-ers hebben niet altijd een uitgebreide zorgopleiding en vinden het moeilijk om met bepaalde situaties om te gaan. Op deze manier kunnen we toch wat extra kennis op doen. De avond wordt georganiseerd door EHBO vereniging Ooij-Persingen maar wij nodigen niet alleen onze leden van harte uit om deze avond bij te wonen maar iedereen die interesse heeft in deze doelgroep of problematiek. Het wordt gehouden op  maandag 11 oktober in Dorpshuis de Sprong te Ooij, Pr. Bernhardstraat 3, 6576 BB OOIJ. De toegang is gratis. Graag aanmelden: Stuur een email naar ehbo-ooij@outlook.com met het aantal personen dat je wilt komen.