20 februari 2024

Jan Kroes jubilaris bij EHBO vereniging Ooij-Persingen.

Jan Kroes 50 jaar lid van de EHBO

Tijdens de jaarvergadering van EHBO Ooij-Persingen worden leden gehuldigd voor hun lidmaatschap van de vereniging. Dit jaar was dhr. Jan Kroes uit Ooij 50 jaar lid. Door prive omstandigheden kon hij bij de jaarvergadering niet aanwezig zijn op deze avond. Het bestuur van de vereniging heeft deze jubilaris op een later tijdstip een bezoekje gebracht en hem gehuldigd met bloemen en de bijbehorende “handjes met een vermelding van 50 jaar lidmaatschap” er op.  Jan, namens het bestuur en de leden nogmaals van harte gefeliciteerd met dit 50 jaar lidmaatschap.

 

20 februari 2024

EHBO Ooij-Persingen organiseert voorlichtingsavond over medicijnen.

Bericht van EHBO vereniging  Ooij/Persingen. Geachte bewoners van Ooij-Persingen en omgeving. Wij als E.H.B.O. vereniging Ooij-Persingen, organiseren op donderdagavond 18 april a.s., een informatie avond over medicijnen. Er komt een apotheker als gast spreker en deze komt uitleg geven over medicatie,  het gebruik ervan enzovoort. Ook de eventuele bijwerkingen en effecten. Wil je hier meer over weten , heb je vragen en zou je daar een antwoord op willen,  kom dan naar deze open avond in de Sprong. Iedereen is van harte welkom. Woon je buiten de Ooij en heb je ook  interesse dan ben je van harte welkom om ook deze avond te bezoeken. Alles vindt plaats in de Sprong in de Ooij. Aanvang is 18 april, 20.00 uur en afsluiting rond 22.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van de vereniging sec.

Peggy Brugman

 

12 juli 2023

Sint Hubertusweg weer open voor alle verkeer.

De Sint Hubertusweg is weer open.

Nadat op dinsdag 11 juli een deel van de Sint Hubertusweg in Ooij geasfalteerd was is de gehele Sint Hubertusweg weer open voor alle verkeer. De weg is 2 1/2 week afgesloten geweest en ook de bussen konden er niet langs. Nog niet duidelijk of Breng het al in de gaten heeft en of de bussen er al weer overheen rijden. Maar het kan wel. Update: De bussen rijden weer hun oude route.

16 februari 2022

Jubilarissen bij EHBO Ooij-Persingen

De jubilarissen Paulo Delsink en Monic Meurs

Omdat de jaarvergadering van de EHBO-vereniging Ooij-Persingen i.v.m. de corona perikelen niet was doorgegaan, werden op maandag 14 februari, voorafgaand aan de les “Reanimatie” 2 leden van de vereniging gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap. Monic Meurs, 21 jaar kaderlid, kreeg het Bondsinsigne in zilver uitgereikt en Paul Delsink, 30 jaar lid, kreeg de verzilverde handjes/beeldje met opschrift 30 jaar lid. Maar er waren meer jubilarissen, die helaas deze avond niet aanwezig waren. Zij worden thuis bezocht en krijgen daar de onderscheidingen uitgereikt. Dit zijn Jori Weeren, 40 jaar lid, die het bondsinsigne in zilver krijgt en Melanie Verriet, 25 jaar lid. Zij krijgt het bondsinsigne in brons. Eric Eerden, 26 jaar lid en 10 jaar bestuurslid, alsmede Peggy Brugman, 15 jaar secretaris, hebben hun onderscheidingen inmiddels ontvangen. Na de uitreiking werd er weer geoefend tijdens de les reanimatie. Overigens kunnen mensen zich nog steeds opgeven voor een nieuwe EHBO cursus welke dit voorjaar in dorpshuis de Sprong te Ooij gehouden zal worden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de secretaresse, Peggy Brugman, tel. 0481- 31748, of per mail peggy.brugman@kpnmail.nl

22 januari 2022

EHBO Persingen organiseert een nieuwe EHBO cursus.

De EHBO vereniging Ooij-Persingen is voornemens om bij voldoende deelname een nieuwe EHBO-cursus te organiseren. De cursusavonden zullen dit voorjaar worden gehouden in dorpshuis de Sprong, Prins Bernhardstraat 3 te Ooij en is voor deelnemers van 16 jaar en ouder. Inlichtingen bij Peggy Brugman secretaris,  0481-431748, peggy.brugman@kpnmail.nl

In de poster staat het e-mailadres verkeerd. punt vergeten tussen peggy en brugman

5 oktober 2021

Waarom doet die persoon zo raar?

EHBO vereniging Ooij-Persingen organiseert samen met Pro Persona op maandag 11 oktober in Dorpshuis “de Sprong” een avond over mensen met onverklaarbaar gedrag. Ook in onze gemeente wonen en leven mensen met een psychiatrische achtergrond zo zelfstandig mogelijk. De komende jaren zullen naast personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking dan ook steeds meer “verwarde personen” thuis ondersteuning krijgen in plaats van het beschermd wonen elders.  Als EHBO-ers wordt je als vrijwilliger ingezet bij evenementen maar kun je ook dagelijks geconfronteerd worden met een ongeval situatie waar je hulp kunt verlenen. De leerstof in de Oranje Kruis boekje gaat vooral in op lichamelijk letsel en de oorzaak van onverklaarbaar gedrag wordt dus snel gezocht in een ontregelde suiker of iets dergelijks.  Wat als er geen lichamelijke oorzaak te vinden is? EHBO-ers hebben niet altijd een uitgebreide zorgopleiding en vinden het moeilijk om met bepaalde situaties om te gaan. Op deze manier kunnen we toch wat extra kennis op doen. De avond wordt georganiseerd door EHBO vereniging Ooij-Persingen maar wij nodigen niet alleen onze leden van harte uit om deze avond bij te wonen maar iedereen die interesse heeft in deze doelgroep of problematiek. Het wordt gehouden op  maandag 11 oktober in Dorpshuis de Sprong te Ooij, Pr. Bernhardstraat 3, 6576 BB OOIJ. De toegang is gratis. Graag aanmelden: Stuur een email naar ehbo-ooij@outlook.com met het aantal personen dat je wilt komen.

 

 

27 januari 2020

Jubilarissen EHBO vereniging Ooij/Persingen

vlnr Henk Baron, Astrid Thijssen, Peggy Brugman, Meriam Simons, Wim Meij en Lisa Daamen.

Tijdens de jaarvergadering van de EHBO vereniging Ooij-Persingen maandagavond  27 januari in dorpshuis de Sprong te Ooij, zijn 6 jubilarissen gehuldigd. Henk Baron was 55 jaar lid en werd onderscheiden met het Bondskruis 2e klasse. Wim Meij was 45 jaar lid en kreeg eveneens het Bondskruis 2e klasse. Peggy Brugman was 35 jaar lid en kreeg het Bondsinsigne in zilver en dat zelfde gold ook voor Richard Rikken, maar hij kon niet aanwezig zijn en krijgt zijn Bondsinsigne op een later tijdstip. Astrid Thijssen, Lisa Daamen en Meriam Simons waren 15 jaar lid.

22 januari 2019

2 jubilarissen bij EHBO vereniging Ooij Persingen

Jubilarissen EHBO Ooij/Persingen

Tijdens de jaarvergadering van de EHBO vereniging Ooij-Persingen maandagavond  21 januari in dorpshuis de Sprong te Ooij zijn 2 jubilarissen gehuldigd. Marloes Mulders-Kerkhoff was 40 jaar lid en Jan Kroes was 45 jaar lid. De EHBO-vereniging telt op dit ogenblik nog 32 leden die voor een groot deel ook gediplomeerd AED’er zijn. Deze mensen worden opgeroepen als er iemand in hun omgeving een hartstilstand heeft gehad en de inzet van een AED dringend noodzakelijk is. Bij voldoende belangstelling voor een EHBO cursus zal er dit jaar een nieuwe cursus worden gegeven. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de kaderinstructrice Monic Meurs, E-mail: monic.meurs@chello.nl of bij de secretaris van de vereniging, Peggy Brugman, E-mail: peggy.brugman@kpnmail.nl

25 juni 2018

Leerlingen Opweg behalen EHBO diploma

Alle 24 leerlingen van groep 8 van basisschool Opweg in Ooij hebben afgelopen maandag hun EHBO examen gedaan. Ze hebben het afgelopen half jaar elke week les gehad van kaderinstructrice Monic Meurs, die dat geheel belangeloos en in haar vrije tijd gedaan heeft. Maandag werd het examen op school afgenomen door Peggy Brugman, bestuurslid van de EHBO vereniging Ooij/Persingen. Allemaal proficiat!

16 januari 2017

Jubilarissen bij EHBO Ooij/Persingen

Tijdens de jaarvergadering van de EHBO vereniging Ooij-Persingen maandagavond in dorpshuis de Sprong te Ooij, zijn vijf jubilarissen gehuldigd. Huisarts Arno Krijgsman werd gehuldigd met de bondsinsigne in zilver omdat hij 10 jaar als arts verbonden is aan de vereniging en Peggy Brugman omdat ze al 10 jaar secretaris is van de vereniging. Verder werd Wim Awater onderscheiden met de bondsinsigne in zilver voor 40 jaar lidmaatschap. Paulo Delsink kreeg de Bondsinsigne in brons voor zijn 25 jarig lidmaatschap en Melanie kreeg haar onderscheiding voor 20 jaar lidmaatschap.