20 februari 2024

Jan Kroes jubilaris bij EHBO vereniging Ooij-Persingen.

Jan Kroes 50 jaar lid van de EHBO

Tijdens de jaarvergadering van EHBO Ooij-Persingen worden leden gehuldigd voor hun lidmaatschap van de vereniging. Dit jaar was dhr. Jan Kroes uit Ooij 50 jaar lid. Door prive omstandigheden kon hij bij de jaarvergadering niet aanwezig zijn op deze avond. Het bestuur van de vereniging heeft deze jubilaris op een later tijdstip een bezoekje gebracht en hem gehuldigd met bloemen en de bijbehorende “handjes met een vermelding van 50 jaar lidmaatschap” er op.  Jan, namens het bestuur en de leden nogmaals van harte gefeliciteerd met dit 50 jaar lidmaatschap.

 

5 januari 2020

Richard Seegers gehuldigd bij muziekvereniging DES in Leuth.

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2020  van muziekvereniging D.E.S. in Leuth is Richard Seegers gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap van de vereniging. Hij ontving vanuit de muziekbond Gelderland  (KNMO) zijn jubileumbescheiden,  een oorkonde en speldje. Daarbij werd hij in de “bloemetjes gezet”. Van harte gefeliciteerd. 

18 januari 2017

50 Jaar sportief in Ooij.

Dit jaar 2017 is Tonnie Corbeek uit Ooij 50 jaar lid van onze gezellige gymclub D.O.L. Daarvoor werd ze woensdagavond tijdens de jaarvergadering in dorpshuis De Sprong gehuldigd. Als jonge moeder mocht ze in 1967 lid worden van de gymclub van de Vrouwenbeweging in Ooij. En ze bleef. Bijna elke woensdagavond komt Tonnie trouw naar onze wekelijkse sportavond in de sportzaal van Morgenfit. Er zijn niet veel mensen die na hun zeventigste nog om kunnen gaan met de hoelahoep, maar Tonnie kan dat. Net zo gemakkelijk! En wij zijn natuurlijk blij en trots op mensen als Tonnie die al zoveel jaren trouw zijn. Dat komt natuurlijk ook door de goede lessen die we krijgen en de gezellige sfeer die er is. Iedereen doet mee op de manier die zij kan of wil. Wil je, net als Tonnie, ook fit blijven en met ons mee doen kom dan geheel vrijblijvend een uurtje per week met ons sporten. Elke woensdag van 19.30-20.30 uur. De eerste maand is vrij van contributie om te kijken of dit is wat je wilt en leuk vindt. Daarna betaal je de lage contributieprijs van 10 euro per maand. Heb je belangstelling: mail dan even naar mij: huisman.arts@gmail.com. Dan neem ik contact met je op. Wij willen Tonnie bedanken en feliciteren met deze mijlpaal en gaan samen met haar naar de 60 toe. Vriendelijke groet, namens het bestuur van D.O.L. Liesbeth Huisman, voorzitter.