22 januari 2022

EHBO Persingen organiseert een nieuwe EHBO cursus.

De EHBO vereniging Ooij-Persingen is voornemens om bij voldoende deelname een nieuwe EHBO-cursus te organiseren. De cursusavonden zullen dit voorjaar worden gehouden in dorpshuis de Sprong, Prins Bernhardstraat 3 te Ooij en is voor deelnemers van 16 jaar en ouder. Inlichtingen bij Peggy Brugman secretaris,  0481-431748, peggy.brugman@kpnmail.nl

In de poster staat het e-mailadres verkeerd. punt vergeten tussen peggy en brugman