16 februari 2022

Jubilarissen bij EHBO Ooij-Persingen

De jubilarissen Paulo Delsink en Monic Meurs

Omdat de jaarvergadering van de EHBO-vereniging Ooij-Persingen i.v.m. de corona perikelen niet was doorgegaan, werden op maandag 14 februari, voorafgaand aan de les “Reanimatie” 2 leden van de vereniging gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap. Monic Meurs, 21 jaar kaderlid, kreeg het Bondsinsigne in zilver uitgereikt en Paul Delsink, 30 jaar lid, kreeg de verzilverde handjes/beeldje met opschrift 30 jaar lid. Maar er waren meer jubilarissen, die helaas deze avond niet aanwezig waren. Zij worden thuis bezocht en krijgen daar de onderscheidingen uitgereikt. Dit zijn Jori Weeren, 40 jaar lid, die het bondsinsigne in zilver krijgt en Melanie Verriet, 25 jaar lid. Zij krijgt het bondsinsigne in brons. Eric Eerden, 26 jaar lid en 10 jaar bestuurslid, alsmede Peggy Brugman, 15 jaar secretaris, hebben hun onderscheidingen inmiddels ontvangen. Na de uitreiking werd er weer geoefend tijdens de les reanimatie. Overigens kunnen mensen zich nog steeds opgeven voor een nieuwe EHBO cursus welke dit voorjaar in dorpshuis de Sprong te Ooij gehouden zal worden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de secretaresse, Peggy Brugman, tel. 0481- 31748, of per mail peggy.brugman@kpnmail.nl