17 september 2023

Herdenking op de 17 septemberstraat in Breedeweg.

Herdenking op de 17 septemberstraat te Breedeweg.

Op zondag 17 september waren er meerdere herdenking n.a.v. Market Garden in de gemeente Berg en Dal. Een daarvan was zondagmorgen in  de 17 septemberstraat bij het 1 British Airborne Corps Monument. Piet Spanjers maakte de foto’s. zie de foto’s (komen nog)

27 september 2022

Prinsjesdag bij dagbesteding “Inn de Natuur”

Prinsjesdag bij “Inn de Natuur” in de Sleutel in Breedeweg.

Stichting “Inn de Natuur” is een dagbesteding voor mensen met een lichte vorm van dementie en mensen die zich eenzaam voelen, gevestigd in de Sleutel te Breedeweg. Bij “Inn de Natuur” kunnen de deelnemers zich gehoord en gezien blijven voelen en is er veel ruimte voor humor. Sinds een aantal weken organiseert “Inn de Natuur” ook een Buurtsoepie. Elke dinsdag van 12.00 tot 14.00 uur kunnen mensen aanschuiven voor een lunch, waarbij een heerlijke soep de hoofdrol speelt. Samen met de aanwezige deelnemers en vrijwilligers van de dagbesteding vormt zich op harmonieuze wijze een gezellige groep. “Inn de Natuur” vindt het belangrijk om betrokken te blijven bij de samenleving. Op de derde dinsdag van september is er daarom samen naar de troonrede gekeken. Inclusief de bijpassende papieren kroontjes is het een gezellige middag geworden. De kroontjes waren de vrijdag ervoor zelf gemaakt. Nieuwsgierig? Meer informatie via www.inndenatuur.nl of bel Hans Hocksenar, 024- 3974490.

22 september 2022

Omroep Gelderland bezoekt finalist Dorpshuis van het Jaar in de Horst.

Dorpshuis de Slenk in Breedeweg.

Omdat dorpshuis De Slenk in de Horst-Groesbeek behoort tot de 6 finalisten van “Dorpshuis van het jaar” in Gelderland bracht Omroep Gelderland dinsdag 20 september een bezoek aan dit dorpshuis. Angelique Krüger was samen met een aantal leden van de andere genomineerde dorpshuizen, de DKK, de Alliantie Leefbaarheid e.a. per “antieke” Daf bus  (oldtimer) naar de Horst gekomen, waar ze met muziek ontvangen werden en waar ze zich lieten rondleiden door Elma Burg, vrijwilligster van dorpshuis de Slenk. Er werden opnames gemaakt en de eerste aflevering is vanaf donderdag 27 oktober te zien bij Omroep Gelderland om 17.15uur en wordt daarna ieder uur herhaald. De verkiezing Dorpshuis van het Jaar 2022 wordt mogelijk gemaakt door De Leefbaarheidsalliantie Gelderland, provincie Gelderland en Omroep Gelderland. zie de foto’s 

Lees verder...
17 september 2022

Herdenking en kranslegging bij het Halifax monument Breedeweg

Zaterdag vond een herdenking en kranslegging plaats bij het Halifax monument (Gevelsteen) op de Jansberg in Breedeweg. Dat gebeurde precies 45 jaar nadat het monument daar geplaatst was. De gevelsteen was daar geplaatst als herinnering aan de omgekomen bemanning van het 78 Squadron RAF op 12 maart 1943. Namens de gemeente Berg en Dal was locoburgemeester Irma van de Scheur aanwezig. De introductie werd gedaan door Piet Janssen. Muzikale medewerking werd verleend door het Batavorum Pipes & Drums uit Nijmegen en bugler Theo Jetten. Leerlingen van groep 7/8 van basisschool “op de Heuvel, hielden een presentaie en hingen tekeningen op bij de gedenksteen.Gastspreker was oud straaljagerpiloot Theo Hendrix. Tijdens zijn toespraak landden er twee parachutisten die een herinneringsboek van de Groesbeek Airborne Vrienden, “17 september 1944 * 17 september 2022 Groesbeek – Klein Amerika” hadden meegenomen. Dit herinneringsboek werd aan het einde van de herdenking, na de overweging door pastoor Aloys van Velthoven, aan alle gasten uitgereikt.  zie de foto’s (komen nog)

23 september 2021

Tekening van Maud Arens op Sjors Sportief

Wethouder Annelies Visser en Maud Arens

Woensdagochtend ontving Maud Arens voor de hele groep 6-7 van basisschool Breedeweg de sportclinic bij de Golfbaan Rijk van Nijmegen. Mauds tekening staat dit jaar op de voorkant van het Sjors Sportief en Creatief boekje. En om Maud te bedanken voor haar mooie tekening ontving ze een sportclinic. Samen met groep 6-7 van basisschool Breedeweg mag zij gaan golfen.

18 mei 2021

Steenbreekcampagne Breedeweg van start!

Breedeweg, 18 mei 2021 – Op maandagmiddag 17 mei ging de campagne Operatie Steenbreek Breedeweg van start in Buurtmarkt Breedeweg. Om de lancering te vieren, deelden wethouder Sylvia Fleuren en heemraad Mathieu Gremmen vlinderstruikjes en folders uit aan de bezoekers van de supermarkt. De campagne is een van de veertig maatregelen die de gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland nemen tegen wateroverlast en verdroging in het dorp Breedeweg. Foto’s René Gerritzen

Lees verder...
8 december 2020

Gemeente en waterschap ondertekenen overeenkomst “Ruimte voor water”.

Op 7 december ondertekenden wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland de samenwerkingsovereenkomst Breedeweg maakt ruimte voor waterHet project bestaat uit 40 verschillende maatregelen waarmee de gemeente en het waterschap wateroverlast en verdroging in en om Breedeweg en Grafwegen willen verminderen. De totale kosten zijn ongeveer 8 miljoen euro. Het waterschap draagt 3,56 miljoen bij. Het project gaat de komende drie jaar lopen. Inwoners van Breedeweg en Grafwegen worden nauw betrokken bij maatregelen in hun buurt. 

Lees verder...
15 oktober 2020

Potentiële woningbouwlocatie in Breedeweg

Jansen Bouwontwikkeling heeft plannen voor woningbouw in de kern Breedeweg. Tussen de Sint Antoniusweg en de Bredeweg is plaats voor ongeveer 30 woningen. Omwonenden of mogelijk toekomstige bewoners kunnen meedenken over deze nieuwe woonlocatie. Hiervoor gaan zij naar https://nieuwbouwgroesbeek.nl/home. Zij kunnen tot en met 29 oktober een vragenlijst invullen. De gemeente heeft met Jansen Bouwontwikkeling een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van woningbouw op de locatie te onderzoeken. Eén van de afspraken is dat Jansen Bouwontwikkeling de omgeving en toekomstige bewoners bij de planvorming betrekt. Jansen Bouwontwikkeling heeft hiervoor een website aangemaakt.  Het plan. De planlocatie ligt aan de zuidzijde van de kern Breedeweg in de hoek St. Antoniusweg – Bredeweg. Dit is momenteel een weiland. De bestaande woningen aan de St. Antoniusweg – Bredeweg grenzen met de achtertuinen aan de nieuwe woningbouwlocatie. Aan de zuidwestzijde grenst de locatie aan het sportcomplex van R.K.S.V. Groesbeekse Boys. Het exacte aantal woningen en de verschillende woningtypes zijn nog niet bepaald. Wel is al duidelijk dat het alleen gaat om zogenaamde grondgebonden woningen (met een tuin of patio). De bedoeling is dat er woningen gebouwd worden voor verschillende doelgroepen, variërend van woningen voor starters, levensloopbestendige woningen voor ouderen en woningen voor gezinnen. Meer informatie. Meer informatie staat op de website https://nieuwbouwgroesbeek.nl/home. Hier staat ook een voorlopige planning van het project.

4 augustus 2020

Opening speeltuin in Breedeweg

Wethouder Sylvia Fleuren en het echtpaar Weijers

Dinsdagmorgen is de speeltuin d’n Hommel in Breedeweg, gemeente Berg en Dal geopend door wethouder Sylvia  Fleuren. Tijdens de opening ontving Theo Weijers een gemeentelijke onderscheiding omdat hij sinds 2002 erg betrokken is bij de speeltuin. Hij zorgt o.a voor het openen en sluiten van de speeltuin, het groenonderhoud, het toezicht houden en controleren van de veiligheid van de speeltoestellen en nog veel meer. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s

24 juni 2020

Maatregelen aanpak wateroverlast buurtsuper Breedeweg gereed

vlnr Philip,Dennis en Richard samen met wethouder Sylvia Fleuren en dijkgraaf Mathieu Gremmen.

Op dinsdag 23 juni namen wethouder Sylvia Fleuren en heemraad/ Loco-dijkgraaf Mathieu Gremmen, Waterschap Rivierenland de nieuwe regenwaterafvoer bij de buurtsuper in Breedeweg ‘’in gebruik’’. Ze deden dit samen met 3 medewerkers van de buurtsuper, Richard, Dennis en Philip, die er voor zorgden dat er 5000 liter gezuiverd water werd afgevoerd. Door de nieuwe afvoer vermindert de overlast van water bij hevige regen. Bij de buurtsuper zijn verschillende maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen. Zo is er een afvoerbuis met roosters geplaatst aan het einde van de parkeerplaats. Ook is de ingang van de parkeerplaats verlaagd. Het overtollige regenwater dat van de weg komt, kan hierdoor makkelijker via de parkeerplaats wegstromen naar de roosters. Via de roosters stroomt het vervolgens in de achterliggende sloot. Hierdoor wordt het riool ontlast. Op 23 juni waren de werkzaamheden klaar. In het najaar gaat de gemeente het gebied rondom de buurtsuper groener aankleden. Er worden dan struikjes en wat bomen geplant.
Het werk bij de buurtsuper doen de gemeente en Waterschap Rivierenland samen met de eigenaar van het pand en met Pluryn. De gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland werken samen met inwoners aan het verminderen van wateroverlast en verdroging in Breedeweg. Een onderdeel hiervan is het aanpassen van de omgeving van de buurtsuper. zie de foto’s  Zie artikel de Gelderlander.