25 januari 2024

Informatieavond over drank en drugs

stop drug addiction no drugs abuse addict rehabilitation or rehab cocaine heroin crack christal meth
Maandagavond 29 januari om 19.30 uur organiseert de EHBO – vereniging Millingen aan de Rijn/Kekerdom een gratis Informatieavond over drank en drugs in de kantine van het clubhuis van SC Millingen/Odio in Millingen aan de Rijn aan de Hoefseweg 21. Drank en drugsgebruik en verslaving, ook alcohol, komt in alle lagen van de bevolking en in allerlei beroepsgroepen voor. Het komt regelmatig voor, dat mensen last krijgen na gebruik van drank of drugs. Ze weten niet wat er met hun lichaam en geest gebeurt en neigen de controle te verliezen. Of het begint onschuldig, klein, de behoefte groeit en komt van kwaad tot erger, totdat de verslaving je dagelijkse leven domineert en compleet beheerst. Op deze thema-avond van 19.30 uur tot 21.30 uur over drank en drugs hoort u en ziet u, hoe u er het beste mee om kan gaan. Als u er toch mee te maken krijgt, wat is de Eerste Hulp, die geboden kan worden om verdere angst, onrust of erger te voorkomen. Deze Informatieavond over drank en drugs is gratis en voor iedereen toegankelijk. Voor (meer) informatie over Eerste Hulp, hulpverlening of aanmelden voor de nieuwe EHBO basisopleiding kunt u kijken op www.ehbomillingenkekerdom.nl. U mag ook telefonisch contact opnemen met Alex Janssen 06-10434247, instructeur EHBO of secretaris Jolanda Vergeer 06-54252398.
12 november 2023

Informatieavond over EHBO bij kinderongelukken

Maandagavond 27 november van 19.15 tot 21.15 uur organiseert EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn/Kekerdom, in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid Nijmegen en gemeente Berg en Dal, een Informatieavond over kinderongelukken. Deze thema-avond is speciaal bedoeld voor moeders, vaders, opa’s, oma’s en begeleiders van baby, peuter en kleuter. Voor iedereen, die (veel) met kinderen omgaan, beroepsmatig zoals kinderopvang, maar ook thuis. Denk aan oppas-oma of oppas-opa. Op deze leerzame avond met een vertegenwoordiger van GGD Gelderland-Zuid wordt uitgelegd en hoort u en ziet u, wat u wel en zeker niet moet doen bij brandwonden, verwonding, verslikking, vallen, koorts, vergiftiging, reanimatie, bloedneus enz. van het kleine kind. Ook om mogelijk erger leed te voorkomen. Wanneer bel ik de huisarts of 112? Plaats van handeling is de kantine op Sportpark De Hove in Millingen aan de Rijn aan de Hoefseweg 21. Deze avond is helemaal gratis, inloop vanaf 19.00 uur. Leden, niet-leden, buren, vrienden, kennissen, mensen uit Millingen aan de Rijn en daarbuiten, uit Duitsland. Meld je aan door een mail te sturen naar cbmillingen@ggdgelderland.nl Als u contact op wil nemen met de EHBO-vereniging: https://ehbomillingenkekerdom.nl/contact of bel Alex Janssen 06-10434247
12 juni 2023

Geslaagden EHBO examen Millingen – Kekerdom

Maandagavond 5 juni 2023 zijn in het clubgebouw op Sportpark De Hove kersverse diploma’s uitgereikt aan de cursisten, die onlangs geslaagd zijn voor het EHBO-examen.  Voorzitter Alex Janssen reikte de EHBO-diploma’s uit aan de geslaagden. Eerder deze avond reikte de voorzitter al diploma’s uit aan 4 leerlingen uit groep 8 van de basisschool, die geslaagd waren voor Jeugd EHBO. Van de laatste EHBO-basisopleiding waren alle 6 geslaagde cursisten aanwezig en namen het officiële diploma van Het Oranje Kruis en een bosje bloemen in ontvangst.  Het Bestuur feliciteert alle geslaagden van harte met het behalen van het EHBO-diploma. Deze 6 geslaagden zijn: Henriette Wal, Mark Janssen, Anita Houkes – Reuvers, Jean-Paul Houkes, Liselotte Lock en Linda Schuurman – van Baal. De lessen van de EHBO-vereniging vinden plaats in het clubgebouw op Sportpark De Hove aan de Hoefseweg in Millingen aan de Rijn. Elke maand worden er 2 oefenavonden of thema-avonden van 19.30 tot 21.30 uur gehouden, want een gediplomeerd EHBO-er dient elk jaar 6 herhalingslessen te volgen. Iemand in nood bij u in de buurt, dat kan zomaar gebeuren..!  Wilt u dan kunnen helpen..? Als u geïnteresseerd bent in de nieuwe basisopleiding EHBO, Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK)  of Reanimatie/ AED, neem dan contact op met Alex Janssen, 06 – 10434247. Kijk gerust ook eens op onze site: www.ehbomillingenkekerdom.nl of op
Facebook: EHBO Millingen aan de Rijn / Kekerdom. Bestuur EHBO vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom

               

8 juni 2023

Uitreiking Diploma Jeugd EHBO in Millingen aan de Rijn.

Maandagavond 5 juni vond in het clubhuis op Sportpark De Hove in Millingen aan de Rijn de officiële diploma-uitreiking plaats aan 4 cursisten uit groep 8, de hoogste groep van de basisschool in Millingen aan de Rijn. Deze 4 leerlingen hadden het jeugd EHBO examen succesvol afgelegd volgens de normen van het Oranje Kruis. Het schooljaar ervoor, in groep 7, hadden deze leerlingen al de kennismakingscursus EHBO gevolgd. De voorzitter, tevens instructeur, van de lokale EHBO-vereniging, Alex Janssen, vond het een eer deze Oranje Kruis jeugd EHBO-diploma’s te mogen uitreiken. In de toespraak werden de 4 jonge cursisten door de voorzitter voor hun mentaliteit en inzet geroemd, temeer omdat ze op vrijwillige basis en buiten schooltijd de lessen hebben gevolgd. De 4 geslaagde leerlingen zijn Loek Hendriks, Eva Broens, Lucas van Deursen en Tijme Awater. De EHBO-vereniging feliciteert de 4 jeugdige geslaagden van harte met het Diploma Jeugd EHBO. Bestuur EHBO-afdeling Millingen aan de Rijn/Kekerdom.
27 maart 2023

Examen Jeugd Eerste Hulp 2023 Millingen aan de Rijn.

Zaterdagochtend 25 maart 2023 deden 4 leerlingen van groep 8 van de basisschool in Millingen aan de Rijn examen Jeugd Eerste Hulp en Reanimatie / AED. De heer Koen Iepstra was de externe officiële EHBO-examinator. In de kantine van Sportpark De Hove in Millingen aan de Rijn waren Richel Bach en Theo Burgers, beide Lotus, het slachtoffer en de leerlingen konden, in groepjes van 2, hun kennis en vaardigheden van Jeugd EHBO en Reanimatie/AED tonen aan de EHBO-examinator. Tijdens de examens zijn géén foto-opnamen gemaakt. Na afloop deelde de examinator mede, dat alle 4 leerlingen geslaagd zijn. Aan de geslaagden werd een medaille uitgereikt. Het officiële EHBO-diploma volgt per post. De 4 geslaagde leerlingen zijn Eva Broens, Lucas van Deursen, Tijme Awater en Loek Hendriks. In de kantine waren de trotse ouders aanwezig. De instructeur Alex Janssen en de examinator Koen Iepstra werden bedankt. Van de EHBO-vereniging ontving de examinator een attentie. De EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom bedankt de basisschool, de ouders van de leerlingen enKoen Iepstra voor de samenwerking en het vertrouwen. Het Bestuur van de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom.
19 januari 2023

Informatieavond over EHBO bij kinderongelukken

Maandagavond 23 januari verzorgt EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn/Kekerdom, in samenwerking met GGD Gelderland-Zuid Nijmegen een Informatieavond over kinderongelukken. Deze thema-avond is speciaal bedoeld voor moeders, vaders, opa’s, oma’s en begeleiders van baby, peuter en kleuter. Voor iedereen, die (veel) met kinderen omgaan, beroepsmatig zoals kinderopvang, maar ook thuis. Denk aan oppasoma of oppasopa. Op deze leerzame avond met een vertegenwoordiger van GGD Gelderland-Zuid wordt uitgelegd en hoort u en ziet u, wat u wel en zeker niet moet doen bij verwonding, vallen, verslikking, koorts, vergiftiging, bloedneus enz. van het kleine kind. Ook om mogelijk erger leed te voorkomen. Wanneer bel ik de huisarts of 112? Deze thema-avond van 19.00 uur tot circa 21.00 uur vindt plaats in de kantine op Sportpark De Hove in Millingen aan de Rijn aan de Hoefseweg 21. Deze avond is gratis en iedereen mag zo binnenlopen. Als u contact op wil nemen met de EHBO-vereniging: ehbomillingenkekerdom.nl/contact of Alex Janssen 06-10434247.
18 januari 2023

Nieuwjaarsbijeenkomst EHBO Millingen / Kekerdom met jubilarissen.

De jubilarissen bijeen.

Vrijdagavond 13 januari 2023 zijn tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom in de kantine van het clubhuis op Sportpark De Hove in Millingen de jubilarissen gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap.  Voorzitter Alex Janssen gaf in zijn Nieuwjaarstoespraak aan dat, als je bereid bent om je jarenlang in te zetten voor Eerste Hulp, dit zeker gewaardeerd wordt en een attentie op zijn plaats is. Het ledental is nog steeds groeiende, heel wonderlijk in deze tijd, tegen de
100 leden en de vereniging wordt steeds meer ingezet bij lokale en regionale evenementen. Naast de actieve vrijwilligers en betrokken bestuursleden is de vereniging ook trots op de 2 Lotussen (Richel Bach en Theo Burgers), veel andere EHBO-verenigingen hebben er geen.  De jubilarissen 2023 werden door de voorzitter van de EHBO-vereniging gehuldigd met bijbehorend jaarspeldje en een mooi bloemetje.   
  5 jaar  Richel Bach, Thea Leenders; 10 jaar  Gerard Mulders; 20 jaar  Dinie Meeuwissen; 35 jaar  Berrie Pijnappels; 45 jaar  Theo Burgers. De jubilarissen Hans Peters (5 jaar), Henk Termaat (5 jaar), Paul Kuijper (10 jaar) en Jos Driessen (10 jaar) waren niet aanwezig. Iemand in nood bij u in de buurt, dat kan zomaar gebeuren..!  Wilt u dan kunnen helpen..? Als u geïnteresseerd bent in de nieuwe basisopleiding EHBO of Reanimatie/ AED, neem dan contact op met Alex Janssen, 06 – 10434247. Kijk gerust ook eens op onze site: www.ehbomillingenkekerdom.nl of op Facebook: EHBO Millingen aan de Rijn / Kekerdom.  Bestuur EHBO vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom

4 januari 2023

Nieuwe cursus EHBO – Reanimatie/AED in Millingen

De EHBO – vereniging Millingen / Kekerdom start eind januari 2023 een nieuwe basiscursus EHBO inclusief Reanimatie / AED, Eerste Hulp aan Kinderen, Stop een bloeding en Red een leven. Deze basiscursus duurt 11 avonden en wordt wekelijks gehouden in de kantine op Sportpark De Hove aan de Hoefseweg 21 in Millingen aan de Rijn. Alle cursusavonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. Welke avond de cursusavond wordt, gaat in overleg met de deelnemers.  De kosten van deze basisopleiding EHBO zijn € 200 (all-in prijs). Inclusief lesmateriaal, verbandmiddelen, instructieboekje, examen, diploma en pasje. Deze EHBO-basiscursus wordt afgesloten met een officieel examen volgens het Oranje Kruis en officieel EHBO-diploma. Er zijn ziektekostenverzekeraars en ook werkgevers,
die een EHBO-opleiding geheel of gedeeltelijk vergoeden. Informeer hiernaar, zeker de moeite waard.      
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de nieuwe cursus! U kunt zich voor deze nieuwe basiscursus EHBO aanmelden op onze site: www.ehbomillingenkekerdom.nl onder “cursusaanbod”. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Jolanda Vergeer secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl of telefonisch 06 – 54252398. Iedereen is welkom, ook buiten Millingen aan de Rijn. Geef u snel op, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt! Bestuur EHBO – vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom

8 december 2022

Informatieavond over brand / brandwonden in Millingen

In de aanloop naar de gezellige feestdagen met open haarden, kaarsen, hete soep, oliebollen, vet, vuurwerk loert ook het gevaar op verbrandingen, zeker bij (jonge) kinderen, maar ook bij volwassenen. Een ongelukje is heel snel gebeurd. Weet u dan hoe u moet handelen? Maandag 19 december 2022 verzorgt EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn/ Kekerdom, in samenwerking met Brandweer Millingen, een Informatieavond over brandwonden. Deze interessante avond van 19.00 uur tot circa 21.30 uur vindt plaats in de kantine van het clubhuis van SC Millingen / Odio in Millingen aan de Rijn aan de Hoefseweg 21. Op deze thema-avond hoort u en ziet u, wat u wel kunt doen en absoluut niet moet doen bij verbrandingen, de eerste hulp erbij en hoe brandwonden in de dagelijkse situatie te behandelen maar beter nog te voorkomen zijn. Brandweer Millingen is aanwezig met foto’s, films en enkele stands voor het nabootsen van gevaarlijke levensechte situaties zoals vlam in de pan, hete thee/soep, gevelkachels, gebruik blusdeken. Ook worden rookmelders, koolmonoxidemelders, computerbrand en brandhout behandeld. Alles over oorzaak en gevolg van brandwonden.  Deze Informatieavond over brandwonden is helemaal gratis en voor iedereen. toegankelijk. Leden, niet-leden, buren, vrienden, mensen uit Millingen en daarbuiten, uit Duitsland. U mag zo binnenlopen, u bent van harte welkom! Consumpties zoals koffie, thee zijn voor eigen rekening. Noteer alvast deze interessante avond over brandwonden in uw agenda. Kom maandag 19 december 2022 om 19.00 uur naar deze Informatieavond over brandwonden.! Het kost u niets, u kunt er alleen maar wijzer van worden. Als u contact op wil nemen met de EHBO-vereniging: https://ehbomillingenkekerdom.nl/contact. Tot maandagavond 19 december!   EHBO vereniging Millingen aan de Rijn / Kekerdom & Brandweer Millingen aan de Rijn.

7 juni 2018

AED Inloopdag bij AH – van den Hatert Millingen aan de Rijn

Zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 uur tot 15.00 uur organiseert de EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom een Informatiedag bij Supermarkt AH – van den Hatert aan Heerbaan 99. Deze Informatiedag over AED en EHBO wordt jaarlijks gehouden, u mag zo binnenlopen. Er worden demonstraties getoond en uitleg gegeven over AED, Reanimatie en EHBO. Als u wilt, mag u zelf ervaren hoe het is om te reanimeren of een AED-apparaat te bedienen. Voor mensen, die in het bezit zijn van een geldig AED-certificaat is dit een extra mogelijkheid de vaardigheden van reanimatie op peil te houden en om te trainen, niet om te verlengen. Daarnaast kunt u, geheel vrijblijvend, kennismaken met de activiteiten, de werkzaamheden en de mensen achter de lokale EHBO-vereniging. EHBO-vereniging Millingen aan de Rijn – Kekerdom