10 januari 2022

Dorpsagenda Leuth reageert op verkenning nieuwe plaats brandweerkazerne.

Bij de opening van de brandweerkazerne in 2009

Onlangs stond in De Gelderlander en ook in De Rozet het artikel waarin bekend wordt gemaakt dat de gemeente Berg en Dal samen met de Veiligheidsregio op zoek gaat naar een nieuwe locatie voor de brandweer en ambulances. De kazerne is nu nog in Beek gevestigd, maar dat betekent een te lange aanrijtijd voor de ambulance naar Millingen aan de Rijn. Gedacht wordt aan een nieuwe plek ter hoogte van de rotonde op de Hubertusweg. De werkgroep Verkeer&Veiligheid van de Dorpsagenda Leuth heeft daarop gereageerd met het verzoek het verderop te zoeken, bijvoorbeeld op het industrieterrein Lieskes Wengs in Leuth. De werkgroep pleit voor deze plaats niet alleen omdat daarmee de aanrijtijd naar Millingen nog korter wordt, maar ook omdat daardoor het centrum van Leuth ingericht kan worden als een 30 km-zone. Nu wordt dit steeds afgewezen omdat de ambulance dan te veel tijd zou verliezen op weg van Beek naar Millingen, maar als de kazerne voorbij het centrum van Leuth komt te liggen, is dat probleem opgelost. Lees de brief hieronder verder.

 

Lees verder...
6 januari 2022

Oliebollen van de brandweer in Beek

Het is inmiddels traditie geworden voor de vrijwillige brandweer Ubbergen. Oliebollen bakken voor hun leden en oud-leden. Op Oudejaarsdag hebben een aantal vrijwilligers en oud-vrijwilligers in totaal 800 oliebollen gebakken en uitgedeeld aan 48 gezinnen.  Burgemeester Mark Slinkman kwam ’s morgens nog even bij zijn manschappen kijken en zag dat alles goed was. Om niet alle leden tegelijk te laten komen was de dag in tijdvakken ingedeeld en konden de mensen per dorp naar Beek, naar de Goudenregenstraat komen om hun bestelde oliebollen op te halen, waarbij ze tevens een flesje Glühwein en cupcakes in ontvangst mochten nemen. Een prachtig initiatief.

1 januari 2022

Rustige jaarwiseling in de gemeente Berg en Dal.

Jaarwisseling bij de Wilhelminaplas in Ooij

De afgelopen jaarwisseling is in de gemeente Berg en Dal over het algemeen rustig verlopen. De brandweerkorpsen van Millingen aan de Rijn en Groesbeek moesten een aantal keren in actie komen voor buitenbrandjes en voor de brandweer van de post Beek was er geen enkele melding. Wel werd er behoorlijk veel vuurwerk afgestoken maar, i.v.m het feit dat het verboden was, anders dan anders. Er was deze keer meer siervuurwerk wat bij iemand de opmerking ontlokte: “Het illegale vuurwerk is zelfs veel mooier”. Wel werden er op diverse plaatsen in Ooij vernielingen aangericht. Zo werd de brievenbus bij dorpshuis de Sprong opgeblazen waarbij ook een raam in de deur werd beschadigd. Daar tegenover werd een tijdelijk verkeersbord vernield en werden in de Nassaustraat en Sint Hubertusweg twee bushokjes vernield. Maar verder werd de jaarwisseling op gepaste wijze gevierd zoals op de foto, waar bewoners van de Prins Mauritsstraat de jaarwisseling vierden bij een gezellig vuur aan de rand van de Wilhelminaplas, terwijl het “illegale vuurwerk” (afkomstig van anderen) de plas in “vlammen” zette. Een soort “Waal in vlammen”, maar dan anders en hoog in de lucht..

20 december 2021

Sneller bij een ongeval of reanimatie: gemeente Berg en Dal en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verkennen verplaatsing van brandweer- en ambulancepost Beek

Met een ferme slag, waardoor de deuren open gingen, opende burgemeester Paul Wilbers op 9 juni 2009 de nieuw gebouwde brandweerkazerne in Beek.

(Persbericht) Snellere zorg ter plaatse is de reden om de verplaatsing van brandweer- en ambulancepost Beek (Nieuwe Rijksweg 1) gezamenlijk te onderzoeken. Burgemeester Mark Slinkman en directeur Brandweer en Ambulancezorg Dennis van Zanten slaan de handen ineen om samen de schouders te zetten onder de relatief lange opkomsttijden van de brandweer en ambulance in de gemeente Berg en Dal.  Vier minuten tijdwinst bij verplaatsen brandweerkazerne
De ongunstige ligging van het verzorgingsgebied van zowel de brandweer als de ambulance ten opzichte van de kazerne, was aanleiding om de verkenning voor een nieuwe plek op te starten. Verplaatsing van de brandweer- en ambulancepost van Beek in de richting van Ooij  zou een significante verbetering van de opkomsttijden voor zowel brandweer als ambulancezorg betekenen. Voor de ambulancezorg in Millingen zou dit zelfs 4 minuten tijdwinst op kunnen leveren. Dennis van Zanten: ‘Voor ons staat goede en snelle hulpverlening op de eerste plaats. Door een betere locatie voor onze brandweer- en ambulancepost kunnen we hier een grote stap in zetten, met als gevolg dat de zorg voor de inwoners van Berg en Dal flink verbetert.’

 

Lees verder...
27 november 2021

Brandweer Millingen aan de Rijn voor CO alarm naar Leuth

Brandweer Millingen aan de Rijn in Leuth voor een CO alarm.

De vrijwillige brandweer van Millingen aan de Rijn moest zaterdagavond uitrukken voor een CO alarm in de Pastoor van Thielstraat te Leuth. Aanvankelijk werd daarbij ook de vrijwillige brandweer van Ubbergen gewaarschuwd, omdat er in eerste instantie te weinig personeel van Millingen aan de Rijn aanwezig zou zijn, maar dat werd al snel gecorrigeerd en kon Ubbergen terug naar de kazerne. De woning in Leuth werd geinspecteerd en daar werden geen bijzonderheden geconstateerd. En kon de brandweer weer naar huis.

19 oktober 2021

Brandweer verleende assistentie in Ooij.

De vrijwillige brandweer van Ubbergen heeft dinsdagavond een 15 jaar oude poedel uit de droge Ooijse Graaf op de kruising van de Sint Hubertusweg en het Schoolpad gehaald. De hond was in de droge sloot terecht gekomen en kwam er op eigen kracht niet meer uit. Ook het baasje kon dit zelf niet waarna de hulp ingeroepen werd van de brandweer. Deze was snel ter plaatse en met vereende krachten werd de hond weer naar boven gehaald. Is weer eens iets anders dan een kat uit de boom halen, zo zei de brandweer. Vervolgens gingen ze terug naar de kazerne voor de wekelijkse oefenavond. zie de foto’s

13 oktober 2021

Brandweer in actie voor rookmelders.

Brandweer op de Schellingshof in Beek.

Woensdagmiddag stond de brandweer met een container, waarin een interactieve woning op de Schellingshof in Beek om daar het publiek te laten kennismaken met “brand in de woning”. Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht in elke woning en op elke etage. Een rookmelder waarschuwt je zodat je bij brand op tijd kunt vluchten. De bezoekers konden in de “woning” zien en mee maken hoe het is als de woning zich bij een brand met rook gevuld heeft.  Nadien werd gevraagd aan de deelnemers een vragenlijst (digitaal) in te vullen om te laten zien wat ze in de “woning” hadden opgemerkt en hoe om te gaan met de rookmelders. Een leerzame ervaring.

Lees verder...
3 oktober 2021

Brandweer Ubbergen rukt uit voor “stormschade”.

Brandweer Ubbergen in actie bij stormschade.
Zondagmiddag werd de vrijwillige brandweer van Ubbergen gealarmeerd voor stormschade aan De Ravenberg te Beek. Ter plaatse bleek dat er een grote tak uit een kastanjeboom was afgebroken en bij haar val een tweede grote tak had meegenomen. Een tuinmuur van een daar tegenover gelegen woning was zwaar beschadigd en de rijbaan was door de boom geblokkeerd. De calamiteitendienst van de gemeente Berg en Dal werd opgeroepen om de de rest van de boom te inspecteren.  Enkele dagen daarvoor moest de brandweer ook al uitrukken voor een boom aan de van Randwijckweg. Dat gebeurde ’s nachts om half vier. Die klus was toen sneller geklaard omdat het een kleine boom was. Overigens is de brandweer Ubbergen nog steeds op zoek naar nieuwe manschappen voor hun korps.. zie de foto’s.
6 september 2021

Opnieuw hooibrand in de Hezelstraat in Ooij.

Met behulp van een kraan van Daamen werden de hooibalen uit elkaar getrokken.

Zondagavond brak er voor de eerste keer brand uit in een aantal hooibalen langs de Hezelstraat in Ooij. Deze brand werd, zoals het leek, geblust maar maandagmorgen om 06.30 uur moest de brandweer van Ubbergen opnieuw uitrukken om dezelfde hooibrand te blussen. De strakgebonden hooibalen waren opnieuw gaan branden. En vervolgens moest de vrijwillige brandweer van Ubbergen maandagmiddag omstreeks 17.15 uur opnieuw uitrukken, omdat het weer was gaan smeulen. Omdat het bijna onmogelijk was de samengeperste balen helemaal uit te krijgen werd eerst met de hand geprobeerd om ze uit elkaar te krijgen maar omdat dat nauwelijks lukte werd de hulp ingeroepen van loonbedrijf Daamen uit Kekerdom. Mert behulp van een kraan werden de hooibalen uit elkaar getrokken. zie de foto’s