15 februari 2023

CO melder gewonnen in Ooij.

v.l.n.r Wiljan Gerritzen, Barton Arnts en Monic Meura.

Op 28 november 2022 heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een actie op facebook uitgezet waarbij de inwoners van deze Veiligheidsregio een CO melder konden winnen door een reactie te geven. In de regio werd daarna door 7 mensen een CO melder gewonnen. Een daarvan was Monic Meurs uit Ooij. Op dinsdag 14 februari werd deze door de repressieve dienst van de lokale brandweer Ubbergen uitgereikt en opgehangen. De actie, die alleen binnen de Veiligheidsregio Gelderland-zuid plaatsvond, is opgestart om meer aandacht te krijgen voor CO vergiftiging. Binnen de regio zijn er 7 CO melders bij mensen thuis geplaatst.