2 oktober 2022

Boom gerooid in Ooij.

Het bovenste deel van de boom wordt verwijderd.

Een bijzonder hoge boom is door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd uit de tuin waar tot voor kort Broer Reijnen woonde aan de Prinses Christinastraat in Ooij. Na het overlijden van Broer is de woning weer toegewezen aan een nieuwe bewoonster en moest de boom er uit, temeer omdat ook  buurtbewoners “overlast” ondervonden van de hoge boom. In de boom zaten in het verleden diverse uilen, maar die hebben inmiddels een plekje gevonden in een boom op het terrein van de fam. van Ophuizen, een stukje verderop. De medewerkers van “Boomelement” moesten wel acrobatische toeren uithalen om de boom “klein te krijgen” maar aan het eind van de middag was de boom met wortel en al verwijderd. zie de foto’s

9 april 2022

Boom omgewaaid in Beek

brandweer bij de omgevallen boom.

De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest zaterdagmiddag uitrukken voor een omgevallen boom welke de Rijksstraatweg in Beek versperde. Intussen zijn deze brandweerlieden al zo geoefend in het zagen van bomen, dat ze de klus in no time gedaan hadden. Een huis tegenover de omgevallen boom werd licht beschadigd. zie de foto’s.

7 april 2022

Brandweer Nijmegen ruimt boom in Ubbergen

De omgevallen boom in Ubbergen

De brandweer van Nijmegen moest donderdagmiddag uitrukken voor een omgevallen boom in Ubbergen, welke de gehele rijbaan versperde. De boom stond in de tuin van de voormalige jeugdherberg tegenover de Ubbergse Holleweg en was tijdens een hevige storm omgewaaid, waarbij de takken tevens op een geparkeerde auto terecht kwamen. Na deze boom moest de brandweer nog diverse keren in Nijmegen uitrukken voor stormschades. zie de foto’s

7 april 2022

Storm velt boom in Persingen

Boom in Persingen. Foto brandweer Ubbergen.

De vrijwillige brandweer van Ubbergen moest donderdagmiddag rond 15.30 uur opdraven voor het verwijderen van een boom langs de Thornsestraat in Persingen. De boom dreigde om te vallen en als dat zou gebeuren zou de rijbaan geblokkeerd worden. Daarom besloot de eigenaar de politie te bellen, die op haar beurt de brandweer inschakelde en zo werd erger voorkomen. Overigens waren de diverse brandweerkorpsen in de omgeving de gehele middag druk met omgewaaide bomen. De foto is van de brandweer Ubbergen.

6 februari 2022

Brandweer rukt uit voor omgevallen boom

De vrijwillige brandweer van Beek is zondagavond massaal uitgerukt voor een melding omgevallen boom op de Rijksstraatweg te Beek. Met het vele werk nog in het hoofd van de afgelopen nacht, toen ze een boom moesten ruimen op de Rijksstraatweg nabij de Refter in Ubbergen, waren ze deze keer met veel manschappen uitgerukt. Het bleek echter in dit geval om een kleinere boom te gaan, welke de doorgang voor een automobiliste versperde op het Piet van Rossumpad, het pad dat in de Smorenhoek vanaf de Rijksstraatweg naar boven loopt. De klus was snel geklaard en de brandweerlieden waren daarna in een opperbeste stemming en gingen nog even gezamenlijk op de foto.

29 november 2021

Bijzondere vogel in Leuth.

Jeroen Helmer bij zijn Roerdomp.

In het nieuw in te richten en te herontwikkelen natuurgebied de Ooijse Graaf in Leuth, langs de Duffeltdijk,  is Jeroen Helmer van ARK natuurontwikkeling bezig een Roerdomp uit een boomstam te toveren. Men is al enige tijd bezig met de herinrichting van dit natuurgebied. Daarvoor zijn veel bomen verwijderd maar men hoopt er veel voor terug te krijgen. Als de dode rivierarm Ooijse Graaf weer nieuw leven wordt ingeblazen, kan het uitgroeien tot een prachtig leefgebied voor zeer zeldzame soorten als otter en gevlekte wietsnuitlibel. Ook kan het weer de thuishaven worden van tot de verbeelding sprekende vogels als roerdomp, woudaapje, bruine kiekendief, porseleinhoen, baardmannetje en zwarte stern. Er ontstaat een aantrekkelijk met bos, ruige graslanden, en riet omzoomd visrijk moeras, waar het water op een natuurlijke manier wordt vastgehouden en waar mensen van kunnen genieten. zie de foto’s.

3 oktober 2021

Brandweer Ubbergen rukt uit voor “stormschade”.

Brandweer Ubbergen in actie bij stormschade.
Zondagmiddag werd de vrijwillige brandweer van Ubbergen gealarmeerd voor stormschade aan De Ravenberg te Beek. Ter plaatse bleek dat er een grote tak uit een kastanjeboom was afgebroken en bij haar val een tweede grote tak had meegenomen. Een tuinmuur van een daar tegenover gelegen woning was zwaar beschadigd en de rijbaan was door de boom geblokkeerd. De calamiteitendienst van de gemeente Berg en Dal werd opgeroepen om de de rest van de boom te inspecteren.  Enkele dagen daarvoor moest de brandweer ook al uitrukken voor een boom aan de van Randwijckweg. Dat gebeurde ’s nachts om half vier. Die klus was toen sneller geklaard omdat het een kleine boom was. Overigens is de brandweer Ubbergen nog steeds op zoek naar nieuwe manschappen voor hun korps.. zie de foto’s.
14 juni 2021

Boom blokkeert de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen.

De omgevallen boom op de Nieuwe Ubbergseweg op de grens met Ubbergen.

Zondagmiddag omstreeks 13.30 uur is op de Nieuwe Ubbergseweg te Nijmegen een grote boom omgevallen waardoor de gehele rijbaan versperd werd. Sander Joosten uit Beek zag het gebeuren en kon zich nog net in veiligheid stellen. Het gebeurde zo snel, dat de boom in 3 seconden omver lag. De Nijmeegse brandweer kwam ter plaatse en zag dat het voor hen teveel werk was om de boom te vellen en hebben het overgedragen aan gemeentewerken van de gemeente Nijmegen, zodat de brandweer zelf weer inzet baar was voor andere dingen. Ze hebben de plek met lint afgezet. Overigens was de gemeente aan het begin van de avond nog niet geweest om de boom te verwijderen, zodat de fietsers nog steeds door de berm moesten. De boom stond in de stuwwal. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.