2 april 2024

EHBO Ooij/Persingen organiseert informatieavond over medicijnen.

Geachte bewoners van Ooij-Persingen, Wij als E.H.B.O. vereniging Ooij-Persingen, organiseren op donderdagavond 18 april aanstaande, een informatieavond over medicijnen. Er komt een apotheker als gastspreker en deze komt uitleg geven over medicatie, het gebruik ervan enzovoort. Ook de eventuele bijwerkingen en effecten. Wil je hier meer over weten, heb je vragen en zou je daar een antwoord op willen, kom dan naar deze open avond in de Sprong. Iedereen is van harte welkom. Woon je buiten de Ooij en heb je ook  interesse dan ben je van harte welkom om ook deze avond te bezoeken. Alles vind plaats in dorpshuis de Sprong in de Ooij. Aanvang is 20.00 uur en afsluiting rond 22.00 uur.

15 juni 2023

Geslaagden bij EHBO vereniging Ooij-Persingen.

v.l.n.r. Fleur Jacobs, Claudia van Steen, Liesbeth Pierson, Lena Daamen, Mark van den Berg en Anita Arts. 

Dinsdagavond 13 juni 2023 zijn in dorpshuis de Sprong te Ooij 6  diploma’s met bijbehorend pasje uitgereikt aan de cursisten van de EHBO vereniging Ooij Persingen, die op zaterdag 27 mei  geslaagd zijn voor het EHBO-examen, dat gehouden werd in dorpshuis de Sprong te Ooij.  De diploma’s en de bloemen werden aan de geslaagden uitgereikt door de bestuursleden van de vereniging, Wim, Monic en Peggy. Zij feliciteerden alle geslaagden van harte met het behalen van het EHBO-diploma en hopen dat ze veel geleerd hebben, zodat ze dat in de praktijk, in voorkomende gevallen kunnen toepassen.  Deze 6 geslaagden zijn:   Fleur Jacobs, Claudia van Steen, Liesbeth Pierson, Lena Daamen, Mark van den Berg en Anita Arts. De instructeur/docent was Denise Kersten. Zij kon helaas niet aanwezig zijn voor de uitreiking van de diploma’s. De EHBO vereniging Ooij/Persingen wil bij voldoende deelname( minimaal 6) in het voorjaar van 2024 nogmaals een cursus starten in dorpshuis de Sprong in Ooij. Als er interesse voor is dan graag  aanmelden via de mail bij de secretaris van de vereniging.  p.brugman@kpnmail.nl   zie de foto’s