16 maart 2018

Millingenaren tegen doortrekken weg De Lange Paol

MILLINGEN AAN DE RIJN – De weg “De Lange Paol” in Millingen aan de Rijn wordt niet doorgetrokken vanuit de wijk Nielingen naar de 100 meter verderop gelegen Crumpsestraat. Dat is duidelijk geworden tijdens een informatieavond in Hotel Millings Centrum, waar ruim 80 inwoners aanwezig waren. Er waren amper voorstanders van het idee. De bijeenkomst was georganiseerd om te kijken hoe men in Millingen aan de Rijn denkt over het doortrekken van De Lange Paol naar de Crumpsestraat. De gemeente Berg en Dal wilde weten wat inwoners vinden van een rechtstreekse verbinding tussen de Zeelandsestraat en de Crumpsestraat, via De Lange Paol. Het was een wens uit de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn. In opdracht van de gemeente heeft Royal Haskoning DHV een verkeersstudie uitgevoerd. Uit de studie blijkt onder andere dat bij het doortrekken van de weg er aanvullende maatregelen nodig zijn op de Crumpsestraat, omdat daar de verkeersveiligheid slechter wordt door de toename van verkeer in combinatie met het smalle wegprofiel. Ook zou de doorsteek alleen effect hebben op de directe omgeving en niet heel Millingen aan de Rijn. Wel is er een positief effect op de Zeelandsestraat, die deel uitmaakt van de fietsroute tussen Millingen aan de Rijn en Leuth. Aanwezige inwoners zagen het plan in ruime meerderheid niet zitten.

Tussen De Lange Paol en de Crumpsestraat ligt een speelveldje, dat verloren zou gaan. “In de zomer zijn hier veel spelende kinderen. Waar moeten die kinderen heen?”, vroeg een inwoonster in de zaal. Een ander vroeg zich af of de kosten het wel waard waren. “ Laten we ons concentreren op punten die echt belangrijk zijn”, klonk het. Vanuit verkeerskundig oogpunt is de doorsteek ook niet noodzakelijk. Een inwoner van de Zeelandestraat sloot af met een positief geluid. Dat ging over de werkwijze van de gemeente om inwoners te betrekken bij dit soort vraagstukken. “Het is een goede zaak wat de gemeente nu heeft gedaan. Naar ons toekomen en dit soort avonden organiseren. Er is volop belangstelling zoals je ziet. Goed gedaan”. Wethouder Alex ten Westeneind (GJS) benadrukte dat de gemeente steeds vaker inwoners betrekt bij dit soort zaken. “Wij zeggen niet dat die weg er komt, maar willen daar met jullie over praten. Als er geen draagvlak is, dan doen we het gewoon niet. Ik hoor graag de voors en tegens, daarvoor zijn we hier”. Het geluid vanuit de zaal was duidelijk. Door de bijeenkomst van donderdagavond is de discussie over het doortrekken van De Lange Paol van tafel. Tekst en foto: Remco Wildeman/degroesbeek.