5 april 2021

Registratie- en testplicht voor iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist.

Persbericht

Persbericht van Euregio Rijn-Waal. Duitsland: Nederland is een gebied met een hoge incidentie. De Duitse Bondsregering heeft Nederland op advies van het RKI (het Duitse RIVM) op 4 april met ingang van 6 april 2021 geclassificeerd als een gebied met een hoge incidentie. Dit zijn gebieden waar zeven dagen achtereen dagelijks gemiddeld meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. Deze inschaling heeft tot gevolg, dat vanaf dinsdag bij binnenkomst vanuit het buurland voor iedereen de verplichting geldt om een actueel testbewijs bij zich te hebben. Ook geldt er een registratieplicht. De huidige uitzonderingsregeling voor het kleine grensverkeer tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen komt hiermee te vervallen. Registratieplicht. Iedereen die Duitsland vanuit Nederland binnen reist, moet zich registreren op www.einreiseanmeldung.deOp de registratieplicht bestaan de volgende uitzonderingen:

  • Doorreizigers (door NRW resp. Nederland)
  • Verblijven van max. 24 uur (in NRW resp. Nederland)
  • Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren

Testplicht. Bij het binnen reizen vanuit Nederland dient men in principe het bewijs van een actueel negatief testresultaat op zak te hebben. De test (PCR-test of PoC-sneltest resp. zelftest onder toezicht van vakkundig personeel) mag bij het binnenreizen niet ouder dan 48 uur zijn. Ook hierop gelden enkele uitzonderingen:

  • Doorreizen (door NRW resp. Nederland)
  • Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren als ze minder dan 72 uur in NRW verblijven
  • Veiligheidsdiensten in interventiesituaties
  • Gegronde specifieke gevallen op aanvraag bij de bevoegde Geneeskundige Dienst

Grenspendelaars. Voor grenspendelaars geldt dat de test (in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur voor het binnenreizen afgenomen mag worden. Dat betekent, dat binnen een normale werkweek twee tests volstaan. Verder kan de test kan ook meteen na het binnenreizen afgenomen worden, bijvoorbeeld onmiddellijk na aankomst op het werk of op school of in een testcentrum. Familiebezoeken. Tenslotte heeft Nordrhein-Westfalen ook voor personen die regelmatig minstens twee keer per week grensoverschrijdend naaste verwanten bezoeken een soepelere regeling ingevoerd: ook voor hen geldt dat de test (in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur voor het binnenreizen afgenomen mag worden. Dat betekent dat binnen zes dagen twee tests volstaan. De volledige regeling kunt u nalezen in deze publicatie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Voor vragen over deze regeling staan de medewerkers van ons GrensInfoPunt u graag ter beschikking via gip@euregio.org en +49-2821-793079

26 maart 2020

Berg en Dalse scholen en kinderopvangcentra helpen elkaar

Afgelopen weken hebben alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de gemeente Berg en Dal hard gewerkt om het ‘onderwijs op afstand’ te organiseren. Ook de kinderopvangcentra hebben de afgelopen periode veel werk verzet. De gemeente is trots op alle medewerkers, kinderopvangcentra, leerkrachten, leerlingen, scholen en ouders die dit in korte tijd hebben gerealiseerd. Wat is er zoal gerealiseerd? Leerkrachten zijn flexibel en creatief aan de slag gegaan. Binnen enkele dagen is het thuisonderwijs opgezet, zodat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs kunnen volgen. Daarbij is het een uitdaging om de digitale hulpmiddelen van school thuis in te zetten.

Lees verder...
8 juni 2016

Gemeente Berg en Dal wil inzicht in wateroverlast

Gemeente Berg en Dal en vooral Breedeweg, is de afgelopen week tot tweemaal toe getroffen door een zeer extreme regenbui. Dit heeft tot veel overlast en schade geleid. De gemeente doet haar uiterste best om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. De wateroverlast van afgelopen week heeft sommige inwoners ook persoonlijk getroffen. Wethouder Ria Barber: “Het is belangrijk dat mensen zich melden bij de gemeente. Alleen op die manier krijgen we een compleet overzicht van alle problemen en kunnen we zoeken naar een oplossing”.
Het is de taak van de gemeente om samen met het Waterschap het regenwater goed af te voeren. Dit doen we via ons rioolstelsel en beken en sloten en dergelijke (watersysteem). Ons riool kan 20 mm regen per uur verwerken zonder dat dit water-op-straat veroorzaakt. Zo’n bui van 20 mm per uur komt gemiddeld eens in de twee jaar voor. Door de klimaatverandering vallen er de laatste jaren lokaal steeds vaker zwaardere buien. Bij ons was dat zo op maandag 30 mei. Toen viel er over de hele dag ruim 80 mm water. Daarvan viel iets meer dan de helft (42 mm) tussen 16:00 en 17:00. Op vrijdagavond 3 juni viel er in korte tijd weer zoveel regen: 22 mm in 17 minuten. Op deze extreme situaties is ons watersysteem niet berekend. Vooral in Breedeweg was er veel overlast. De weersvoorspellingen van afgelopen week gaven aan dat er iedere dag kans was op een nieuwe zware bui. Na de extreme hoeveelheid regen op 30 mei was het daarom belangrijk ervoor te zorgen dat het watersysteem een nieuwe zware bui weer enigszins aan zou kunnen. Met man en macht is toen (zichtbaar en onzichtbaar) gewerkt aan het schoonmaken van wegen, kolken, riolen en watergangen. Vooral in Breedeweg, maar ook in de delen daarachter. Op 3 juni kwam daar weer een zeer zware bui overheen. Alle schoonmaakwerkzaamheden zijn daarna opnieuw gestart.
Heeft u overlast, schade of een klacht? Meld dit dan aan ons via telefoonnummer 14024 of www.bergendal.nl. Heeft u foto’s of een filmpje van de gebeurtenissen? Geef dit dan aan bij uw melding. Dat kan enorm helpen bij het zoeken naar een oplossing.

DSC_7573 wateroverlast naam