22 januari 2020

Jaarvergadering bij Zangvereniging Vivace in Millingen met jubilarissen

Jubilarissen bij Vivace

Tijdens de jaarvergadering van Zangvereniging Vivace op dinsdag 21 januari zijn er twee jubilarissen gehuldigd te weten Willy Janssen en Jan van Haaren. Zij zijn beide 25 jaar lid. Ook waren er twee aftredende bestuursleden namelijk Johan Brouwers en Sander den Os. Het bestuur bestaat nu uit: Cor Joosten, Stef de Kleyn, Sylvie Jansen, Jacqueline Bekker, Riny Blom, Romunde Sissingh en Elise Hesseling. Ook Cor Joosten kreeg een bloemetje, omdat hij de afgelopen tijd tevens voorzitter als secretaris was. Foto’s: Erik Hell (BD1)

Lees verder...
4 december 2018

Jaarvergadering Hoogwaterplatform 2018

Maandag 3 december was de jaarvergadering van het Hoogwaterplatform in dorpshuis de Sprong te Ooij. Ofschoon niemand in deze laagwaterperiode aan hoogwater denkt, is het toch belangrijk dat er bij stil gestaan wordt. Voorzitter Harry Sanders schreef het volgende verslag. In de Ooijpolder en in de Duffelt staan er de komende jaren, wat de hoogwaterbescherming betreft, geen maatregelen in de planning. In de huidige plannen komt dijkversterking  in Ooijpolder en Duffelt pas na 2030  aan de orde. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van het Hoogwaterplatform besloten de jaarlijks statutair verplichte jaarvergadering te blijven  houden,  daarnaast  ontwikkelingen goed in de gaten te houden en erover alleen naar buiten te  treden als daar voor de inwoners van ons gebied aanleiding voor is.

Lees verder...
23 februari 2018

Jaarvergadering KBO Ooij 2018.

De seniorenvereniging van de KBO in Ooij (Katholieke belangenorganisatie voor senioren 50+)  hield donderdag 22 februari haar jaarvergadering in dorpshuis de Sprong te Ooij. De vereniging heeft momenteel 400 leden.  De vereniging is bijzonder actief in de Ooijpolder en organiseert diverse middagen voor ontspanning en vrije tijdsbesteding en daarbij komt ze op voor de belangen van ouderen bij gemeente, provincie, rijk e.d. Zo worden er wekelijks spellen, koersbal, biljart en kaartmiddagen georganiseerd en maandelijks (in de zomer) fietsdagen, soms samen met senioren uit het Duitse Kranenburg, maar ook ontspanningsbingo’s, Nordic walking, internet- en handwerkmiddagen. Al met al een actieve seniorenvereniging, waarvan eigenlijk elke senior in Ooij lid zou moeten zijn. Deze middag werden de twee nieuwe bestuursleden, Jan Kroes en Anny Verriet-Deutekom gekozen tot respectievelijk 2e penningmeester en secretaris. Er werd afscheid genomen van Diny Arntz, die sinds 2003 in het bestuur van de vereniging heeft gezeten. Zij heeft veel voor de vereniging betekenden kreeg, na de vele lovende woorden van voorzitter Sjef Wieland een boeket bloemen. zie de foto’s 

23 februari 2017

Jaarvergadering KBO Ooij 2017.

De seniorenvereniging van de KBO in Ooij (Katholieke belangenorganisatie voor senioren 50+)  hield donderdag haar jaarvergadering in dorpshuis de Sprong te Ooij. De vereniging heeft momenteel 402 leden waarvan 17 ereleden (leden van 90 jaar en ouder) en hiervan waren deze middag, ondanks het slechte weer, veel leden naar het dorpshuis gekomen om de vergadering bij te wonen. De vereniging is bijzonder actief in de Ooijpolder en organiseert diverse middagen voor ontspanning en vrije tijdsbesteding en daarbij komt ze op voor de belangen van ouderen bij gemeente, provincie, rijk e.d. Zo worden er wekelijks spellen, koersbal, biljart en kaartmiddagen georganiseerd en maandelijks (in de zomer) fietsdagen, soms samen met senioren uit het Duitse Kranenburg, maar ook ontspanningsbingo’s, Nordic walking, internet- en handwerkmiddagen. Al met al een actieve seniorenvereniging, waarvan eigenlijk elke senior in Ooij lid zou moeten zijn. Deze middag werd de huidige voorzitter Sjef Wieland opnieuw gekozen tot voorzitter en kwam Jan Janssen er bij als nieuw bestuurslid. zie de foto’s (komen nog)