13 juni 2018

Nieuwe bestuursleden CV de Deurzakkers

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van carnavalsvereniging de Deurzakkers in Ooij zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. Het betreffen Rita Kok en Marianne van Rens. Bas van Steen was aftredend en niet herkiesbaar en Leo Looijschelder werd opnieuw tot voorzitter van de vereniging gekozen.