14 september 2023

Boekpresentatie “Ode aan het Berg-en-Dalse Landschap in Beek.

In het weekend van 9 en 10 september was het weer Open Monumentendag. Ook antiquariaat  “Het Supplement” in Beek deed hier aan mee. Zij hadden beide dagen de deuren wijd open maar op zondag 10 september was er iets speciaals ,de presentatie van een nieuwe facsimile publicatie die louter een lofzang is op het omringende landschap van Supplement. Ode aan het Berg-en-Dalse landschap. Eind 19de eeuw beschreef B. ter Haar voor het toenmalig Hôtel Berg en Dal een aantal wandelingen in het boekje ‘Berg-en-Dal, gids voor de bezoekers van Nijmegens omstreken’. Het waren stuk voor stuk romantische loftuitingen op het landschap van die dagen. Dit landschap trok in die dagen met name de meer gefortuneerden die neerstreken in het hotel voor een ‘Pensionsprijs met inbegrip der Kamer van f 3.50’. Kom daar heden ten dage nog maar eens om. Maar ook in deze tijd waardeert menigeen de verlokkingen van het gevarieerde landschap dat grotendeels toebehoort aan de gemeente Berg en Dal. De Nijmegenaar Bart Bossers heeft het initiatief genomen om de uitgave van Ter Haar weer een keer onder de aandacht te brengen. Omdat de oorspronkelijke uitgave uit 1890 vrijwel niet te krijgen is, is er een facsimile uitgave gemaakt met wandelkaart. Zondag 10 september heeft de heer Bossers op Open Monumentendag het boekje toegelicht en een exemplaar aangeboden aan de Stichting Monument en Landschap in de gemeente Berg en Dal. Een en ander vond plaats in antiquariaat Supplement in Beek alwaar de uitgave ook verkrijgbaar is. Op de foto: vlnr. Han van Wijk, Bert Bossers, Maria Maas en Eugene Jeurissen

18 november 2022

Presentatie boek “Panorama Rivierenland “van Flip Franssen bij Dekker vd Vegt.

Donderdagavond was de presentatie van het fotoboek In ‘Panorama Rivierenland’ van de Ubbergse fotograaf Flip Franssen. Zijn boek is vooral een ode aan het rivierenland: een landschap dat continu in beweging is, maar waarin op sommige plaatsen de tijd ook stil lijkt te staan. Er zijn vele beelden die de wereldwijde klimaatverandering tonen, maar foto’s van het Hollandse rivierenlandschap brengen de crisis wel heel dichtbij, zo omschreef het NRC het. Waren overstromingen van de Rijn, Maas, Waal en IJssel in vroegere eeuwen een min of meer vertrouwd verschijnsel, vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw stegen de waterstanden zo hoog dat zelfs grootscheepse evacuaties nodig werden geacht en waterstaatkundige maatregelen volgden. Het NRC ging verder: Eerst werden er dijken verhoogd, en vervolgens kreeg het water meer ruimte. Het vergroten van de capaciteit van de rivieren, in het 2,3 miljard kostende rijksprogramma Ruimte voor de Rivier, geldt als een succes; niet alleen kon hoogwater er beter door worden bestreden, ook het omringende landschap werd op vele plaatsen verfraaid. Inmiddels kampt het rivierenlandschap niet alleen meer met overstromingen, maar ook met hardnekkige perioden van droogte. Op de extreem droge zomer in 2004, toen bij het Utrechtse Wilnis een kade uitdroogde en wegdreef, volgden regelmatig nieuwe droge zomers – waarvan de effecten op deze foto’s van Flip Franssen onmiskenbaar zijn. Er staan ook er prachtige foto’s van de Ooijpolder in het boek, dat o.a. te koop is bij Primera in Beek. Online te bestellen bij https://www.picturespublishers.nl/product/panorama-rivierenland/
23 oktober 2022

Op 12 november verschijnt het boek van Josine Franken “Alle dagen kermis in de lucht”.

 Oorlogsdagboek Marie Dazert 17 september 1944 – augustus 1945 en verhalen over enkele Beekse families in oorlogstijd. “Op Zondag 17 September 1944 in de H Mis van tien uur hoorden we schieten, bommen vallen, eng. De kapelaan stond juist te preeken… De kapelaan hield even op en maakte toen maar resoluut een einde aan z’n preek. Onder voortdurend lawaai gingen we te Communie. Ik dacht als we nu eens dood moesten zou het toch wel een plechtig oogenblik zijn…”  Met deze strofe begint Marie Dazert haar dagboek en daarmee is meteen de toon gezet.   Marie woonde in de Blokhut aan de Natte Beek en net als haar buurvrouw Eva de Ranitz schreef zij een dagboek over de periode van Market Garden tot aan de bevrijding. We nemen ook een kijkje in de belevenissen van domineesvrouw Hermine van der Linde-Fontein, middels een aantal authentieke brieven die zij in deze periode schreef aan haar zus Betty en aan haar ouders. De Beekse families Companjen en Franken vluchtten vanuit Beek naar de Werchense “Thornse Hof.” Achteraf bezien en ondanks het warme welkom van de familie Janssen, was dit geen goede keuze … Josine Franken ontdekte de kopieën van de dagboeken van Marie Dazert en Eva de Ranitz in de archieven van het NIOD, waar zij zich na haar pensionering als logopedist, als vrijwilliger bezighoudt met het transcriberen en redigeren van oorlogsdagboeken.  Op zaterdagmiddag 12 november 15.00 uur vindt de boekpresentatie plaats in de Kleine Bartholomeuskerk in Beek. Inloop vanaf 14.30 uur; om 15.00 uur begint de boekpresentatie en wordt het eerste exemplaar overhandigd. Het boek levert een belangrijke aanvulling aan de geschiedenis van Beek en omgeving. Het boek is verkrijgbaar voor € 15,-.- bij de Primera Beek, Spar Ooij en Leuth, Supplement Beek, Wijnkoperij Jos Peters Beek en in de boekhandels in de omgeving. Het boek is uitgeven door de stichting Margot van Boldrikfonds.

8 mei 2022

Boekpresentatie de geschiedenis van steenfabriek Kekerdom.

Jan Alexander van Weeghel (re) overhandigt het eerste exemplaar van het boek aan Rik van der Laak.
 “De geschiedenis van steenfabriek Kekerdom is moeilijk op papier terug te vinden, want er werd in de ovens van steenfabrieken van alles gestookt wat maar kon branden, ook als dat papier met een mogelijk historische waarde was.” Zo begon Jan Alexander van Weeghel zijn boek over 100 jaar steenbakkerij in Kekerdom tijdens de boekpresentatie op zaterdag 7 mei in de “Waard van Kekerdom”. Ondanks dat gebrek aan archiefmateriaal is het van Weeghel toch gelukt om een compleet verhaal te schrijven over de geschiedenis van de steenindustrie in Kekerdom. Naast vondsten uit regionale archieven werden ook verhalen gebruikt van bijvoorbeeld John Bekker, voormalig baas op de fabriek, Adriaan van de Laak, aannemer en Johan Bekhuis, amateurhistoricus uit Kekerdom. Het boek werd gepresenteerd door Heemkundekring De Duffelt en Stichting van Steen en Natuur. Het boek is voor €12,50 te koop bij de Primera in Millingen en Beek, de Spar in Leuth en Ooij, en bij de boekhandel in de regio. Het boek werd afgelopen zaterdag 7 mei gepresenteerd door Heemkundekring De Duffelt en Stichting Van Steen en Natuur in de Waard van Kekerdom. Daarbij werd het eerste exemplaar aangeboden aan Rik van der Laak en het tweede aan Gerrit Anneveld. De bijeenkomst werd druk bezocht. zie de foto’s
2 april 2022

Boekpresentatie Geschiedenis van Millingen aan de Rijn

Ries Jeurissen ontvangt het eerste exemplaar. Foto Erik Hell

Vrijdagavond 1 april vond in Koffie- en Eethuis De Gelderse Poort te Millingen aan de Rijn de boekpresentatie plaats van de heruitgave van het boek Geschiedenis van Millingen aan de Rijn uit 1957 door A.Ch. Jeurissen. Het is een prachtig boek geworden met maar liefst 323 pagina’s, een harde kaft en voorzien van vele foto’s en tekeningen. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Ries, de zoon van meester Jeurissen. Hij heeft van de originele clichés die in 1957 nodig waren voor het drukproces een zeer beperkt aantal genummerde reliëfdrukken laten maken van een drietal tekeningen uit het boek. Na afloop brachten Wil en Tonnie Hol enkele Millingse liedjes ten gehore. Na afloop van de muzikale afsluiting was het boek te koop. Het boek is ook te koop bij de Primera en Hebbes in Millingen aan de Rijn. Woont u niet in Millingen of omgeving? Dan kunnen wij u het boek toesturen. Maak in dat geval € 24,10 (inclusief verzendkosten) over op rekening NL70 RABO 0134 4341 02 t.n.v. St. Millings Jaarboek. BELANGRIJK: Vergeet uw adresgegevens niet te vermelden op de betaling anders zijn wij helaas genoodzaakt het geld terug te storten, iets wat helaas regelmatig voorkomt. Vermeld er ook GvM bij (Geschiedenis van Millingen). Mocht u meerdere exemplaren willen ontvangen of woont u in het buitenland, neem dan even contact met ons op. Email: millingsjaarboek@gmail.com. Foto’s: Erik Hell (BD1 Media). zie de foto’s

14 september 2021

Lezing “Kranenburg en het Nederlands-Duitse grensgebied in de NS-tijd”

Vrijdag 17 september houdt Helga Ullrich-Scheyda in Kranenburg een lezing over haar boek en de Nazi-tijd in Kranenburg en omgeving.

KRANENBURG. Vrijdag 17 september vertelt Helga Ullrich-Scheyda in Caféhaus Niederrhein in Kranenburg over haar spraakmakende boek “Kranenburg, Alte Grenzfeste im neuen Deutschland? Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus”. De avond begint om 19.00 uur met een uitgebreide toelichting over achtergronden en de totstandkoming van het boek. Aansluitend is er gelegenheid voor vragen, opmerkingen en discussie. De voordracht is in het Duits. De Kleefse historica Helga Ullrich-Scheyda heeft in opdracht van de gemeente Kranenburg de tijd van het nationaalsocialisme in de gemeente Kranenburg onderzocht. Na de machtsovername in 1933 brachten de nationaalsocialisten hun politieke doelen meedogenloos ten uitvoer. De dictatuur drong door tot in alle sectoren van de samenleving. Maar niet alleen geweld en vervolging bepaalden de “neue Zeit“. Beslissend was ook een door agressieve en grootschalige propaganda aangewakkerde instemming van de bevolking. Deze had haar hoop in het bijzonder op “Führer” Adolf Hitler en op zijn beloftes van een herrezen en sterk Duitsland gevestigd.  Welke gevolgen had het NS-regime voor een kleine en overwegend katholieke gemeenschap pal aan de grens met Nederland? Hoe veranderde de samenleving in Kranenburg en in hoeverre kon het nationaalsocialistisch gedachtegoed hier voet aan de grond krijgen? Was er verzet, en wat gebeurde er met hen die het niet eens waren met de gepropageerde, nieuwe ideologie? Welke invloed had de nationaalsocialistische politiek op de grenssituatie en de van oudsher frequente en vaak nauwe contacten tussen Nederlanders en Duitsers? Hoe veranderde het leven van deze mensen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 en na de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940? Omdat de lezing op 17 september ook ingaat op het Duits-Nederlandse grensgebied, is deze ook voor Nederlanders interessant. Het boek kan ter plaatse worden gekocht (18 euro), maar is ook verkrijgbaar bij Antiquariaat Supplement in Beek. Informatie en aanmelding: Heinz Maahs, 06-14505539, h.maahs@telfort.nl  

22 november 2020

‘De Amerikanen kuieren al door ons dorp’

Zaterdagmiddag 21 november was de boekpresentatie ‘De Amerikanen kuieren al door ons dorp’, het oorlogsdagboek van Eva de Ranitz-van Mourik, in antiquariaat Supplement, Van Randwijckweg 2 te Beek Ubbergen. Vanwege de “Corona-maatregelen” kon deze presentatie helaas slechts in beperkte kring plaatsvinden. Na deze presentatie was het voor andere belangstellenden mogelijk om het boek ter plaatse te kopen en te laten signeren. Het boek á € 15, – , met harde kalft en veel afbeeldingsmateriaal, is nu  op de volgende adressen te koop. Beek: Primera, Nenini en Antiquaraat Supplement; Ubbergen: Benzinestation Total; Ooij en Leuth: Spar; Millingen: Primera; Groesbeek: Bruna; Nijmegen: Dekker vd Vegt. 

Aan het einde van Tweede Wereldoorlog heeft de streek rondom Beek – Ubbergen langdurig midden in de frontlinie gelegen. Van Operatie Market Garden in september 1944 tot Operatie Veritable in februari 1945 was het gebied het toneel van zware gevechten en grote beproevingen voor de bevolking. Het is deze periode die de kern vormt van het dagboek dat Eva de Ranitz – van Mourik in Beek bijhield. De Amerikanen kuieren al door ons dorp: Dagboek van Eva de Ranitz-Van Mourik, September 1944 – Mei 1945 Beek en Ubbergen / Hans Giesbertz, Annemiek Lukassen (sam.). – Berg en Dal/Nijmegen: Stichting Margot van Boldrikfonds / Stichting Kwartier van Nijmegen, 2020. – 136 p. 100 ill. – ISBN 9 789 081 326957

27 oktober 2019

Boekpresentatie in Leuth

Jan van Eck reikt het eerste exemplaar uit aan wethouder Sylvia Fleuren. Hans Giesbertz kijkt toe.

Zaterdagmiddag vond onder grote belangstelling de boekpresentatie “Het ziet hier zwart van de witte lakens”, Leuthse evacués vertellen, plaats Dit boek is geschreven door Jan van Eck, met medewerking van Hans Giesbertz. In het boek vertellen Leuthse evacués “van toen” hun ervaringen en herinneringen aan die tocht en hoe het verder ging nadat ze de Rijn – met om zich heen in het water spetterende kogels- zijn overgezet. Door bezet gebied gaat het, veelal te voer, naar de Gelderse Achterhoek en zelfs naar het Hoge Noorden, Friesland en Groningen. Bijzondere verhalen van 80ers en 90ers over een bijzondere tijd. Kinderen toen, (groot) ouders nu. Het boek is niet alleen een document, maar ook een monument, voor huidige en toekomstige generaties. Het eerste exemplaar werd door Jan van Eck uitgereikt aan wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal. Muzikale medewerking werd verleend door het Hartkoor uit Kekerdom. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

Lees verder...
6 juni 2019

Boekpresentatie Ad Lansink in Orientalis

Boekpresentatie Ad Lansink

Woensdagmiddag vond in Museumpark Orientalis een boekpresentatie plaats van het boek “de Toren van Babel” van Ad Lansink. De toren van Babel is een boek, dat door de vormgeving en de twee zeefdrukken van Harrie Gerritz een echt ‘kunstenaarsboek’ is geworden. De oplage bedraagt 50 exemplaren, waarvan er slechts 20 beschikbaar zijn voor de vrije verkoop, bij Dekker & Van de Vegt in Nijmegen en bij het Kunstmagazijn in Brakkestein. De prijs bedraagt €290. Dat is een pittig bedrag, maar daar staat tegenover dat er twee zeefdrukken (die apart ingelijst kunnen worden) in de doos zitten. Het boek zelf omvat 80 pagina’s, merendeels in zeefdruk, is tweetalig (Nederlands en Engels) en is op een bijzondere manier vormgegeven. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan eregast Jan Storm en het tweede exemplaar was voor wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen. zie de foto’s.

 

2 juni 2018

Presentatie boek WATER ALS WAPEN in Ooijpolder en Duffelt.

Zaterdagmiddag werd in de Thornsche Molen te Persingen het nieuwe boek  van de Heemkundekring de Duffelt, “Water als wapen in Ooijpolder en Duffelt gelanceerd. Ruim 80 personen hebben deze presentatie bijgewoond. De eerste 2 exemplaren werden door voorzitter Paul Remy uitgereikt aan Jan van Eck en Jan Smit, omdat zij een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van boek hadden. Paul Remy: “Ik ben bijzonder blij vandaag samen met u de nieuwe Heemstudie ten doop te houden. Het boek is een belangrijke toevoeging en vastlegging van onze lokale geschiedenis voor de heemkundekring. Na de luchtlandingen van 17 september 1944 loopt de opmars al snel vast. Waar de oorlog in de Ooijpolder en Duffelt tot dusver ‘betrekkelijk geruisloos’ is verlopen, barst nu het geweld in alle hevigheid los. Vanuit de heuvelrug wordt het poldergebied (bezet gebied) beschoten. De bevolking wordt geëvacueerd. Zij zijn het slachtoffer geworden van het oorlogsgeweld. Huis en haard en al wat vertrouwd is wordt achtergelaten. “.  Het boek is geschreven door Hans van der Wiel (Millingen 1946) die een belangrijke periode in oorlog, van november 1944 tot februari 1945, beschreven en onderzocht heeft. Het boek  is verschenen zonder één cent subsidie van de gemeente, overheid en zonder financiële bijdragen van anderen. De heemkundekring De Duffelt geeft deze Heemstudie geheel op eigen kracht uit, omdat zij deze periode (nov 44 – febr. 45) in Ooijpolder en Duffelt een bijzonder plaats willen geven voor de toekomst met dit boek.  Verkoopadressen: Heemkundekring De Duffelt, Primera Beek en Millingen, Spar Ooij en Leuth, Supplement Beek, Wijnkoperij Jos Peters Beek en in de boekwinkels in de omgeving.


Lees verder...