18 november 2022

Presentatie boek “Panorama Rivierenland “van Flip Franssen bij Dekker vd Vegt.

Donderdagavond was de presentatie van het fotoboek In ‘Panorama Rivierenland’ van de Ubbergse fotograaf Flip Franssen. Zijn boek is vooral een ode aan het rivierenland: een landschap dat continu in beweging is, maar waarin op sommige plaatsen de tijd ook stil lijkt te staan. Er zijn vele beelden die de wereldwijde klimaatverandering tonen, maar foto’s van het Hollandse rivierenlandschap brengen de crisis wel heel dichtbij, zo omschreef het NRC het. Waren overstromingen van de Rijn, Maas, Waal en IJssel in vroegere eeuwen een min of meer vertrouwd verschijnsel, vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw stegen de waterstanden zo hoog dat zelfs grootscheepse evacuaties nodig werden geacht en waterstaatkundige maatregelen volgden. Het NRC ging verder: Eerst werden er dijken verhoogd, en vervolgens kreeg het water meer ruimte. Het vergroten van de capaciteit van de rivieren, in het 2,3 miljard kostende rijksprogramma Ruimte voor de Rivier, geldt als een succes; niet alleen kon hoogwater er beter door worden bestreden, ook het omringende landschap werd op vele plaatsen verfraaid. Inmiddels kampt het rivierenlandschap niet alleen meer met overstromingen, maar ook met hardnekkige perioden van droogte. Op de extreem droge zomer in 2004, toen bij het Utrechtse Wilnis een kade uitdroogde en wegdreef, volgden regelmatig nieuwe droge zomers – waarvan de effecten op deze foto’s van Flip Franssen onmiskenbaar zijn. Er staan ook er prachtige foto’s van de Ooijpolder in het boek, dat o.a. te koop is bij Primera in Beek. Online te bestellen bij https://www.picturespublishers.nl/product/panorama-rivierenland/