14 september 2021

Lezing “Kranenburg en het Nederlands-Duitse grensgebied in de NS-tijd”

Vrijdag 17 september houdt Helga Ullrich-Scheyda in Kranenburg een lezing over haar boek en de Nazi-tijd in Kranenburg en omgeving.

KRANENBURG. Vrijdag 17 september vertelt Helga Ullrich-Scheyda in Caféhaus Niederrhein in Kranenburg over haar spraakmakende boek “Kranenburg, Alte Grenzfeste im neuen Deutschland? Kranenburg in der Zeit des Nationalsozialismus”. De avond begint om 19.00 uur met een uitgebreide toelichting over achtergronden en de totstandkoming van het boek. Aansluitend is er gelegenheid voor vragen, opmerkingen en discussie. De voordracht is in het Duits. De Kleefse historica Helga Ullrich-Scheyda heeft in opdracht van de gemeente Kranenburg de tijd van het nationaalsocialisme in de gemeente Kranenburg onderzocht. Na de machtsovername in 1933 brachten de nationaalsocialisten hun politieke doelen meedogenloos ten uitvoer. De dictatuur drong door tot in alle sectoren van de samenleving. Maar niet alleen geweld en vervolging bepaalden de “neue Zeit“. Beslissend was ook een door agressieve en grootschalige propaganda aangewakkerde instemming van de bevolking. Deze had haar hoop in het bijzonder op “Führer” Adolf Hitler en op zijn beloftes van een herrezen en sterk Duitsland gevestigd.  Welke gevolgen had het NS-regime voor een kleine en overwegend katholieke gemeenschap pal aan de grens met Nederland? Hoe veranderde de samenleving in Kranenburg en in hoeverre kon het nationaalsocialistisch gedachtegoed hier voet aan de grond krijgen? Was er verzet, en wat gebeurde er met hen die het niet eens waren met de gepropageerde, nieuwe ideologie? Welke invloed had de nationaalsocialistische politiek op de grenssituatie en de van oudsher frequente en vaak nauwe contacten tussen Nederlanders en Duitsers? Hoe veranderde het leven van deze mensen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 en na de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940? Omdat de lezing op 17 september ook ingaat op het Duits-Nederlandse grensgebied, is deze ook voor Nederlanders interessant. Het boek kan ter plaatse worden gekocht (18 euro), maar is ook verkrijgbaar bij Antiquariaat Supplement in Beek. Informatie en aanmelding: Heinz Maahs, 06-14505539, h.maahs@telfort.nl