18 november 2022

Presentatie boek “Panorama Rivierenland “van Flip Franssen bij Dekker vd Vegt.

Donderdagavond was de presentatie van het fotoboek In ‘Panorama Rivierenland’ van de Ubbergse fotograaf Flip Franssen. Zijn boek is vooral een ode aan het rivierenland: een landschap dat continu in beweging is, maar waarin op sommige plaatsen de tijd ook stil lijkt te staan. Er zijn vele beelden die de wereldwijde klimaatverandering tonen, maar foto’s van het Hollandse rivierenlandschap brengen de crisis wel heel dichtbij, zo omschreef het NRC het. Waren overstromingen van de Rijn, Maas, Waal en IJssel in vroegere eeuwen een min of meer vertrouwd verschijnsel, vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw stegen de waterstanden zo hoog dat zelfs grootscheepse evacuaties nodig werden geacht en waterstaatkundige maatregelen volgden. Het NRC ging verder: Eerst werden er dijken verhoogd, en vervolgens kreeg het water meer ruimte. Het vergroten van de capaciteit van de rivieren, in het 2,3 miljard kostende rijksprogramma Ruimte voor de Rivier, geldt als een succes; niet alleen kon hoogwater er beter door worden bestreden, ook het omringende landschap werd op vele plaatsen verfraaid. Inmiddels kampt het rivierenlandschap niet alleen meer met overstromingen, maar ook met hardnekkige perioden van droogte. Op de extreem droge zomer in 2004, toen bij het Utrechtse Wilnis een kade uitdroogde en wegdreef, volgden regelmatig nieuwe droge zomers – waarvan de effecten op deze foto’s van Flip Franssen onmiskenbaar zijn. Er staan ook er prachtige foto’s van de Ooijpolder in het boek, dat o.a. te koop is bij Primera in Beek. Online te bestellen bij https://www.picturespublishers.nl/product/panorama-rivierenland/
31 maart 2017

Fototentoonstelling in de St. Stevenskerk te Nijmegen.

De St. Stevenskerk in Nijmegen biedt in de maand april een primeur: een ‘ the best of ‘ tentoonstelling met een selectie van bekroonde series en foto’s van de Canon Zilveren Camera 2016 competitie, de belangrijkste prijs voor fotojournalistiek in Nederland. Parallel aan deze expo wordt in de Stevenskerk werk van fotograaf Flip Franssen uit Ubbergen getoond. Franssen was al meerdere malen prijswinnaar bij de Zilveren Camera, in 2015 bijvoorbeeld in de categorie Natuur & Milieu. De expo loopt van 31 maart t/m 7 mei. Vrijdagmiddag was de opening en was het vele werk van Flip Franssen te bewonderen, samen met de winnende foto’s van de Zilveren Camera. De start van de expositie was zaterdagochtend al direct een succes. Binnen enkele uren liepen ongeveer  tweehonderd bezoekers de kerk binnen. Vanaf dit weekeinde is de Stevenskerk ook weer elke dag geopend.