2 december 2020

Ondertekening intentieovereenkomst recreatieve fiets-voetveerverbinding tussen Bemmel en Ooij

Persbericht gemeente Berg en Dal. Woensdag 2 december 2020 ondertekenden wij (gemeente Berg en Dal) samen met de gemeente Lingewaard en Uit®waarde de intentieovereenkomst voor een recreatieve fiets-voetveerverbinding tussen Bemmel en Ooij. Wethouder Sylvia Fleuren van Berg en Dal, wethouder Theo Janssen van Lingewaard en directeur Alex Kwakernaak van Uit®waarde zetten online hun handtekening onder deze overeenkomst. zie de Gelderlander.

16 juli 2019

Bestuurder Kalorama en aannemer tekenen bouwovereenkomst

Nieuwbouw Kalorama Centrum voor doofblinden gaat van start! Op maandagochtend 15 juli 2019 ondertekenden Fieke van Deutekom, bestuurder van Kalorama, en Frank van Rennes, eigenaar Van Rennes Groep de bouwovereenkomst voor de nieuwbouw van het Centrum voor doofblinden in Beek (Berg en Dal). “Onze bewoners hebben hier lang op gewacht. Ik ben dan ook ontzettend blij dat het eindelijk zover is”, aldus Fieke van Deutekom. De overeenkomst werd ondertekend in aanwezigheid van een aantal bewoners en collega’s.

 

Lees verder...
8 december 2018

Ondertekening huurcontract Groesbeekse carnavalsverenigingen.

De 23 Groesbeekse carnavalsverenigingen kunnen ook de komende 10 jaar gebruik maken van de nissenhutten/romneyloodsen in Groesbeek. Henk Lennsen (voorzitter stg. Carnavals Bouwlocatie (CBL) en wethouder Nelson Verheul tekenden het nieuwe huurcontract. Prins Ummenie d’n 59ste Lars ‘Nase’ Derks en verschillende carnavalisten hielden toezicht. Nu de carnavalsverenigingen uit de andere kerkdorpen nog. De foto’s zijn van de gemeente Berg en Dal.

5 december 2018

Duurzaam en betaalbaar wonen in leefbare wijken Prestatieafspraken gemeente Berg en Dal en woningcorporaties 2019

Waardwonen, Oosterpoort, de Huurders Vereniging Woonbelang, Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en de gemeente Berg en Dal ondertekenden woensdagochtend 5 december in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek de prestatieafspraken van 2019.  De zorg voor de wereld van morgen is ontzettend belangrijk. Daarom richten de partijen zich in 2019 vooral op het verduurzamen van de bestaande woningen, het investeren in de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen.

Lees verder...
25 september 2018

Statushouders gemeente Berg en Dal ondertekenen participatieverklaring

Op maandag 24 september 2018  hebben statushouders uit Syrië, Iran, Afghanistan, Eritrea, Congo en Nigeria de participatieverklaring in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek ondertekend. Hiermee verklaren zij dat ze weten wat de Nederlandse waarden en spelregels zijn. En dat ze deze respecteren. In de afgelopen weken hebben de statushouders zich bezig gehouden met de Nederlandse rechten, plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Dat traject sloten zij 24 september af door de participatieverklaring te ondertekenen in het gemeentehuis.

7 juli 2018

Grensoverschrijdende samenwerkingsovereenkomst brandweerkorpsen

Op donderdag 5 juli werd in het Euregio-Forum  aan de Emmericher Straße in  Kleve een samenwerkingsovereenkomst tussen de brandweerkorpsen van Millingen aan de Rijn en het Duitse Rindern ondertekend. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vormt de kroon op het project “Veiligheid zonder grenzen”. In dit project werken de beide brandweerkorpsen samen aan de professionalisering en formalisering van hun samenwerking, die al ruim 45 jaar bestaat en tot nu toe de vorm van burenhulp en kameraadschap had. In het kader van het project vonden diverse oefeningen, o.a. op het terrein van de werf in Millingen en bij Training Base Weeze plaats. Daarnaast werd er gedurende twee jaar gewerkt aan een publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst, gebaseerd op het staatsverdrag van Anholt uit 1991. Deze overeenkomst maakt het nu mogelijk, dat beide korpsen elkaar in geval van nood officieel mogen bijstaan. Ook zaken als verzekeringen en aansprakelijkheid zijn in de samenwerkingsovereenkomst geregeld. Het verdrag is in nauwe afstemming met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de Stadt Kleve tot stand gekomen. Het project “Veiligheid zonder grenzen” wordt door de Euregio Rijn-Waal in het kader van People to People met middelen uit het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland ondersteund. De ondertekening vond plaats  door Burgemeester  Sonja Northing van de stad Kleef en Burgemeester Hubert Bruls als de voorzitter van de Veiligheids Regio Gelderland Zuid.  Foto Erik Le Blansche

5 maart 2017

200 jaar Koninkrijk voor Leuth en Kekerdom

Op 1 maart 1817 werden, door grenscorrecties, Leuth en Kekerdom Nederlands. Op zaterdag 4 maart werd uitgebreid stil gestaan bij ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit gebeurde onder meer door de ondertekening van een ‘akte van overdracht’ in het Kulturhus van Kekerdom. Deze werd getekend worden door commissaris van de Koning dhr. Cornielje, plaatsvervangend landraad Croonenbroek  (Kreis Kleve) en de burgemeesters Northing (Kleve), Steins (Kranenburg) en Slinkman (Berg en Dal), alsmede burgemeester Schadd-de Boer van de gemeente Rijnwaarden. Zij waren daarvoor allen, onder begeleiding van diverse verenigingen van de noordelijke zijde van de Rijn (Lobith, waar een ochtendprogramma was geweest) met de pont naar Millingen gekomen, van waaruit ze met bussen verder vervoerd werden naar het buitendijkse historische kerkje van Kekerdom. Daar kwamen ze met ruime vertraging aan omdat “De Graaf van Bylant” enige tijd niet kon afmeren omdat een schip met oud ijzer aan de loswal lag. In Kekerdom stond schutterij EMM al klaar om hen te verwelkomen. In het kerkje hield Harry Sanders een historische lezing en het Hartkoor zorgde voor de muziek en samen met organist Cor van Wageningen werd het Wilhelmus ten gehore gebracht. Anja Middelkoop overhandigde commissaris der koning, Cornielje,  een Thaler uit 1817. Die munt was destijds hier gangbaar.  Na de ondertekening in het Kulturhus ging een deel van het gezelschap terug naar Lobith en de Commissaris der Koning, burgemeester Slinkman en burgemeester Steins gingen door naar Leuth waar bij de Vriendenkring de Duitse en Nederlandse vlag gehesen werden.Historicus Emile Smit overhandigde deze hoogwaardigheidsbekleders zijn boek “Kleefse enclaves”. zie de foto’s deel 1deel 2;  deel 3 deel 4;  deel 5

Lees verder...
1 juli 2016

Samenwerking zorgpartijen Berg en Dal

In Berg en Dal zijn  alle zorgpartijen zeer intensief aan het samenwerken binnen werkengroepen, zoals de werkgoep Dementie,  Kwetsbare ouderen, Palliatieve zorg en Wonen en Welzijn. Donderdagmiddag was er  een nieuw overleg binnen Villa Hamer en werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de volgende partijen: huisartsenpraktijk Berg en Dal, ZZG (Wijkverpleging Berg en Dal en Vijverhof), Villa Hamer en de Gemeente Berg en Dal(SWT, SWOB&D). Een belangrijk en bijzonder project en een voorloper in Nederland.  Onno Swart maakte de foto.

VH1 - 8 zorggroepen naam